Stockholm

 • Glaukomföreningen i Stockholm

  Kontakt i Stockholm

  Britt-Marie Leijonhufvud

  Hej, jag är sekreterare i Glaukomföreningen i Stockholm och ansvarar för e-posten och information till nya medlemmar. Jag har glaukom sedan 12 år tillbaka. Välkommen att kontakta oss! Du når oss via e-post stockholm@glaukomforbundet.se

  Kristina Lundgren, ordförande
  tel 08-580 383 77 eller 0708-23 10 34
  Postadress: c/o Kristina Lundgren,
  Löjtnantsgatan 8 A, 6 vån, 115 50 Stockholm


  Inbjudan till

  Samtalsträff med Dr Enping Chen

  Torsdag 20 februari kl 14.00–15.00
  Aulan på S:t Eriks Ögonsjukhus

  Här får vi möjlighet att ställa och få svar på allmänna frågor om glaukom.

  Anmälan senast tisdag den 18 februari till: stockholm@glaukomforbundet.se eller på tel 08-33 38 36
  Ange alltid namn, telefonnummer och vilken aktivitet det gäller!

  Dr Enping Chen, docent och överläkare på S:t Eriks ögonsjukhus, medverkar på Samtalsträffen och Årsmötet. Läs HÄR om hans forskning om hur nya diagnosmetoder och förfinad tryckmätning kan hjälpa glaukompatienterna.


  Välkommen till vårt Årsmöte

  Onsdag den 18 mars kl 14.00
  Aulan på S:t Eriks Ögonsjukhus

  Efter årsmötet bjuder vi på fika och Dr Enping Chen talar om nytt om glaukom och flytten av S:t Eriks ögonsjukhus.

  Anmälan senast fredag den 13 mars till: stockholm@glaukomforbundet.se eller på tel 08-33 38 36

  Årsmöteshandlingar delas ut innan mötet. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 mars 2020 och sändas till Glaukomföreningen i Stockholm c/o Kristina Lundgren, Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm. Verksamhetsberättelsen kommer att finnas finnas tillgänglig vid årsmötet eller kan laddas ner här: Verksamhetsberättelse 2019_Sthlm


  Vill du hjälpa till med forskning om optiska hjälpmedel?

  Vi som har glaukom och bor i Stockholm har möjlighet att delta i ett forskningsprojekt vid KTH. Forskningen gäller optiska hjälpmedel för att förbättra den perifera synen. Forskningen är godkänd av etikprövningsmyndigheten.

  För mer information om projektet kan du läsa mer här (gäller även glaukom): Forskningspersonsinformation-med-gdpr
  eller kontakta Linda Lundström, Ph.D., Assoc. Prof.
  Tel 073-683 70 41, linda@biox.kth.se

  https://www.aphys.kth.se/groups/biox/research/visual-optics


  Bilder från Världsglaukomveckan 2019

  På Vårdforum, Karolinska Solna informerade Britt-Marie Leijonhufvud om glaukom.

  S:t Eriks ögonsjukhus inbjöd till föreläsning av docent Enping Chen.


   

  Lyckad Samtalsträff på Sophiahemmet

  I Oscarssalen på Sophiahemmet samlades den 25 september 2019 21 medlemmar till en samtalsträff. Stort tack till dr Helena Svedberg som svarade på glaukomfrågor och fick många frågetecken att rätas ut.


   

  Behöver du hålla dina ögondroppar kylda utan kylskåp?

  Tipset är ett införskaffa ett kylfodral som håller ögondropparna under 30 grader C.
  Mejla Britt-Marie Leijonhufvud stockholm@glaukomforbundet.se så får du tips om var du kan köpa kylfodral!


   

  Seniordagen i Kungsträdgården den 7 maj 2019

  Mellan kl 10-17 var det 22 000 besökare i Kungsträdgården och många kom förbi Glaukomföreningens utställningsbord. Britt-Marie Leijonhufvud från styrelsen hade mycket god hjälp av medlemmarna Lotta Alterbeck och Elsebeth Tjärnlund för att sprida kunskap om sjukdomen. Två timmar innan stängning var de flesta broschyrer och tidningar slut. 120 stycken ”Vad är glaukom?” och 150 exemplar av Ögontrycket hade då delats ut. Rollupen användes mycket under dagen för att förklara vad som händer med synen vid glaukom.

  Ett nästan tomt utställningsbord vid dagens slut då det var stor åtgång på material.


   

  Björn Hellberg på författarresa till Mariehamn

  Onsdag den 3 april var det 33 medlemmar som avreste med Björcks resors buss från Cityterminalen med destination Kapellskär. Där kördes bussen ombord på båten Rosella med oss sittande kvar i stolarna vilket var mycket bekvämt. Väl ombord på båten fick vi lyssna till författaren, tennisoraklet och TV- kändisen Björn Hellberg. Efter föredraget väntade det välsmakande smörgåsbordet och dagen på båten avslutades med en medlemsträff där vi under lättsamma former diskuterade våra ögonproblem.

  Britt-Marie Leijonhufvud


   

  Rapport från Årsmötet 2019

  Den 21 mars hade Glaukomföreningen i Stockholm årsmöte i S:t Eriks aula och ett 40-tal medlemmar deltog. Efter fikapaus föreläste Patrik Malmunger som ansvarar för att stärka S:t Eriks externa forskningsfinansiering. Målet är att under den närmaste femårsperioden tillföra ögonforskningen ökade resurser. Sjukhuset har sedan tidigare fem forskningsgrupper med olika inriktningar, men under det senaste året har en ny forskningsgrupp tillkommit, bestående av treheltidsforskare, med inriktning på grundforskning kring glaukom.

  Vi fick också höra om nya S:t Eriks Ögonsjukhus som byggs i Hagastaden, granne med Karolinska universitetssjukhuset. Det ska bli ett ”Eye center of excellence” – ett experthus för sjukvård, forskning och innovation inom ögonområdet. Forskningsytorna kommer att bli dubbelt så stora som de är idag. Inflyttning sker under hösten 2020.

  Kort fick vi också möta Pete Williams som är forskargruppledare för Forskargrupp Glaukom och som arbetar med experimentell grundforskning. Ett av de aktuella forskningsprojekten är om en viss typ av B-vitamin kan skydda synnerven. Det går att följa Pete Williams arbete på https://petewilliamslab.com/
  /Britt-Marie Leijonhufvud


  Förhandsanmälan måste alltid göras till alla aktiviteter!

  Det finns två sätt att anmäla deltagande:

  Till telefonsvararen på vår föreningstelefon 08-33 38 36 eller
  via föreningens e-postadress: stockholm@glaukomforbundet.se
  Ange alltid namn, telefonnummer och vilken aktivitet det gäller!

  Vi söker medhjälpare till föreningens arbete!

  Vi vill sprida kunskap om glaukom och med förhoppningen att få fler medlemmar i vår förening. Visst ställer du upp! Anmäl ditt intresse till stockholm@glaukomforbundet.se


   

  Styrelsen 2019

  Kristina Lundgren, ordförande
  Christer Ekman, kassör
  Britt-Marie Leijonhufvud, sekreterare
  Anna Wikberg, ledamot
  Roger Blomberg, ledamot
  Rachel Norborg-Jerkeby, ledamot
  Judit Dagvall, suppleant


   

  Glaukomföreningen i Stockholm

  bildades 1986 på initiativ av två ögonläkare, då verksamma vid Huddinge sjukhus.
  • Vi är till för dig som har Glaukom eller som har anhörig med denna ögonsjukdom i Stockholmsregionen.
  • Två gånger per år håller vi informationsmöten, där läkare och andra kunniga personer håller föredrag om Glaukom och om ämnen inom angränsande områden. En liten grupp ögonläkare samarbetar med föreningen, bl.a. om val av ämnen för informationsmötena.
  • Vi träffas i samtalsgrupper, över en kopp kaffe, för att byta erfarenheter och knyta kontakter.
  • Du får tidningen ÖgonTrycket i Din brevlåda fem gånger per år.
  • Årsavgiften är 200 kr, familjemedlem betalar 50 kr.
  • Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten. Eller betala in avgiften på vårt plusgirokonto 495 80 90-5. Glöm inte namn, adress och gärna e-postadress.

  Publicerat 2020-02-11