Stockholm

 • Glaukomföreningen i Stockholm

  Årsmöte torsdag den 21 mars kl 14.00

  Aulan S:t Eriks Ögonsjukhus

  Efter årsmötet är det en fikapaus och därefter föreläser Patrik Malmunger om Satsning på glaukomforskning vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

  Aktuella projekt och framtida möjligheter

  Patrik Malmunger arbetar med att stärka forskningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Under det senaste året har stora satsningar skett på glaukomforskningen. En helt ny forskargrupp med internationella toppforskare har startat sitt arbete. Patrik Malmunger presenterar vad som krävs för att forskningen ska bli framgångsrik.


   

  Förhandsanmälan måste alltid göras till alla aktiviteter!

  Det finns två sätt att anmäla deltagande:

  Till telefonsvararen på vår föreningstelefon 08-33 38 36 eller
  via föreningens e-postadress: stockholm@glaukomforbundet.se
  Ange alltid namn, telefonnummer och vilken aktivitet det gäller!

  Vi söker medhjälpare till föreningens arbete!

  Vi vill sprida kunskap om glaukom och med förhoppningen att få fler medlemmar i vår förening. Visst ställer du upp! Anmäl ditt intresse till stockholm@glaukomforbundet.se


   

  Styrelsen 2018

  Kristina Lundgren, ordförande
  Christer Ekman, kassör
  Britt-Marie Leijonhufvud, sekreterare
  Anna Wikberg, ledamot
  Roger Blomberg, ledamot
  Rachel Norborg-Jerkeby, ledamot
  Kerstin Westman, suppleant


   

  Glaukomföreningen i Stockholm

  bildades 1986 på initiativ av två ögonläkare, då verksamma vid Huddinge sjukhus.
  • Vi är till för dig som har Glaukom eller som har anhörig med denna ögonsjukdom i Stockholmsregionen.
  • Två gånger per år håller vi informationsmöten, där läkare och andra kunniga personer håller föredrag om Glaukom och om ämnen inom angränsande områden. En liten grupp ögonläkare samarbetar med föreningen, bl.a. om val av ämnen för informationsmötena.
  • Vi träffas i samtalsgrupper, över en kopp kaffe, för att byta erfarenheter och knyta kontakter.
  • Du får tidningen ÖgonTrycket i Din brevlåda fem gånger per år.
  • Årsavgiften är 200 kr, familjemedlem betalar 50 kr.
  • Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten. Eller betala in avgiften på vårt plusgirokonto 495 80 90-5. Glöm inte namn, adress och gärna e-postadress.

  Kontakt i Stockholm

  Britt-Marie Leijonhufvud

  Hej, jag är sekreterare i Glaukom-föreningen i Stockholm och ansvarar för e-posten och information till nya medlemmar. Jag har glaukom sedan 10 år tillbaka. Välkommen att kontakta oss! Du når oss via e-post stockholm@glaukomforbundet.se

  Kristina Lundgren, ordförande
  tel 08-580 383 77 eller 0708-23 10 34
  Postadress: c/o Kristina Lundgren,
  Löjtnantsgatan 8 A, 6 vån, 115 50 Stockholm

  Publicerat 2018-03-18