Norrbotten

 • Glaukomföreningen Norrbotten

  Kontakt i Norrbotten

  Lars Karbin, tel 070-673 95 00
  e-post norrbotten@glaukomforbundet.se
  Postadress: c/o Lars Karbin,
  Södra Kungsgatan 16, 972 35 Luleå


  Årsmöte 2020

  Ett mycket försenat årsmöte genomfördes den 30 september 2020. Coronasäkrade förhandlingar hölls i f d Kyrkans Hus i Luleå där cirka 20 medlemmar hade hörsammat inbjudan.

  Årsmötet inleddes med en aktuell information om situationen för Ögonsjukvården i Norrbotten. Verksamhetsansvarig Gunilla Norlander beskrev en mycket allvarlig situation i länet. Klinikerna arbetar idag med en underbemannad läkarkår på 65 % som delvis stöttas av inhyrda läkare för närvarande. Medlemmarna gavs tillfälle efter föredraget att ställa frågor till Gunilla Norlander. Bland annat framfördes frågan varför privata ögonläkare inte hade möjlighet att remittera patienter för operation så länge som underbemanningen består. Svaret var att frågan måste ställas till den politiska styrelsen i länet.

  Därefter hölls årsmötesförhandlingar i enlighet med stadgarna och dagordning. Årsmötet biföll kravet från de närvarande medlemmarna på att föreningen tillskriver Regionstyrelsen om det kritiska läget inom ögonsjukvården i länet.

  Den sittande styrelsen omvaldes i sin helhet:
  Ordförande: Lars Karbin
  Sekreterare: Ulf Lundgren
  Kassör: Solbritt Lidström
  Ledamöter: Ann-Lis Forsberg, Piteå, Inge Fredriksson, Råneå, Kristina Öhgren, Anna-Lisa Karlsson
  Revisor: Chatarina Holmqvist

  Not: Med anledning av den allvarliga situationen för ögonsjukvården har föreningens styrelse efter årsmötet sänt en skrivelse till Regionstyrelsen med konkreta förslag till åtgärder för att återställa verksamheten på ögonkliniken i Sunderbyn till acceptabel nivå.


   

  Presentation av föreningen

  Glaukomföreningen i Norrbotten bildades 2011 på initiativ av Svenska Glaukomförbundet.

  Föreningens mål och uppgifter är att verka för
  • att sprida information om glaukom till medlemmar
  • att underlätta informationsutbytet mellan medlemmar
  • att främja hög kvalitet inom glaukomsjukvården
  • att samarbeta med andra föreningar som kan stödja föreningens verksamhet
  • att medverka till ökad kunskap och information om glaukom i samhället

  – Vi är till för dig som har Glaukom eller som har anhörig med denna ögonsjukdom i Norrbotten.
  – Vi håller informationsmöten runt om i länet, där läkare, ögonsjuksköterska eller andra kunniga personer håller föredrag om Glaukom och om ämnen inom angränsande områden.
  – Vi anordnar glaukomskolor löpande under året för diagnostiserade glaukompatienter.
  – Du får tidningen ÖgonTrycket i Din brevlåda fyra gånger per år.
  – Årsavgiften är 200 kr.
  – Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.

  Styrelse

  Ordförande:
  Lars Karbin, Luleå
  Sekreterare:
  Ulf Lundgren, Piteå
  Kassör: Solbritt Lidström
  Ledamöter:
  Ann-Lis Forsberg, Piteå
  Kristina Öhgren
  Inge Fredriksson, Råneå
  Anna-Lisa Karlsson, Piteå

  Revisor: Chatarina Holmqvist, Boden

  Fr v: Lars Karbin, Kristina Öhgren, Ann-Lis Forsberg, Ulf Lundgren, Anna-Lisa Karlsson, Inge Fredriksson

  Publicerat 2022-04-08