Norrbotten

 • Glaukomföreningen Norrbotten

  Kontakt i Norrbotten

  Lars Karbin, tel 070-673 95 00
  e-post norrbotten@glaukomforbundet.se
  Postadress: c/o Lars Karbin,
  Södra Kungsgatan 16, 972 35 Luleå


  Presentation av föreningen

  Glaukomföreningen i Norrbotten bildades 2011 på initiativ av Svenska Glaukomförbundet.

  Föreningens mål och uppgifter är att verka för
  • att sprida information om glaukom till medlemmar
  • att underlätta informationsutbytet mellan medlemmar
  • att främja hög kvalitet inom glaukomsjukvården
  • att samarbeta med andra föreningar som kan stödja föreningens verksamhet
  • att medverka till ökad kunskap och information om glaukom i samhället

  – Vi är till för dig som har Glaukom eller som har anhörig med denna ögonsjukdom i Norrbotten.
  – Vi håller informationsmöten runt om i länet, där läkare, ögonsjuksköterska eller andra kunniga personer håller föredrag om Glaukom och om ämnen inom angränsande områden.
  – Vi anordnar glaukomskolor löpande under året för diagnostiserade glaukompatienter.
  – Du får tidningen ÖgonTrycket i Din brevlåda fem gånger per år.
  – Årsavgiften är 200 kr.
  – Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.

  Styrelse

  Ordförande:
  Lars Karbin, Luleå
  Ledamöter:
  Ann-Lis Forsberg, Piteå,
  Ulf Lundgren, Piteå
  Inge Fredriksson, Råneå
  Anna Lisa Karlsson, Piteå
  Revisor: Ros-Mari Strömberg, Piteå

  Publicerat 2019-12-06