Västmanland

 • Glaukomföreningen Västmanland

  Glaukomföreningen Västmanland
  bildades den 14 februari 2019 i Västerås.

  Föreningen arbetar nu med allt praktiskt och planerar årsmöte och övrig verksamhet.

  Interimsstyrelsen består av:
  Ordförande Lars Hassel
  Vice ordförande Laila Nilsson
  Kassör Urban Pettersson
  Sekreterare Kenneth Löfgren
  Ledamöter Mai Thorell och Sune Thorell


  Fr v: Kenneth Löfgren sekr, Lars Hassel ordf, Urban Pettersson kassör, Mai Thorell ledamot och Laila Nilsson vice ordf. (Sune Thorell saknas på bilden)


   

  Har du idéer och lust att hjälpa till med vår verksamhet?
  Du är välkommen att höra av dig via e-post till vastmanland@glaukomforbundet.se
  eller tel 070-391 58 15, hälsar styrelsen/Laila Nilsson, vice ordförande.

  Kontakt i Västmanlands län

  Om du vill veta mer, kontakta vice ordförande Laila Nilsson, tel. 070-391 58 15
  eller e-post vastmanland@glaukomforbundet.se

  OBS!
  Du som bor i Västmanlands län och är medlem i någon annan glaukomförening
  kommer automatiskt att överföras till Glaukomföreningen Västmanland.
  Önskar du att vara kvar i din nuvarande förening får du mejla detta till Glaukomförbundet
  info@glaukomforbundet.se eller ringa till telefonsvararen 070-291 56 66.
  Uppge ditt namn, adress, telefonnummer och nuvarande förening.

  Publicerat 2019-03-20