Västmanland

 • Glaukomföreningen Västmanland

  Kontakt i Västmanland

  Vice ordförande Laila Nilsson, tel 070-391 58 15
  e-post vastmanland@glaukomforbundet.se

  Som medlem får du tillgång till vår Facebook-grupp som finns på https://www.facebook.com/groups/235665490636469/

   

   

   


  Årsmötet blev digitalt med hjälp av SV

  Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 24 juni, digitalt via mötesplattformen Zoom. Studieförbundet Vuxenskolan, SV, skötte det tekniska på ett föredömligt sätt. Åtta personer deltog i årsmötet, några på plats i Vuxenskolan lokaler, andra uppkopplade via dator, telefon eller läsplatta.

  Vuxenskolans personal hjälpte till med inloggning och inställning av bild och ljud etc. för de olika uppkopplingarna. När alla hade kopplat upp sig så bestämdes det om ett mötesformat där alla deltagares mikrofoner skulle var avstängda och att vinka om någon ville tala. Mötesordföranden väntade då tills den som vill tala aktiverat mikrofonen. Dessutom bestämdes att tystnad utan vinkning betydde samtycke.

  Styrelsens ordförande Lars Hassel hälsade alla välkomna och valdes till ordförande för mötet som avklarades snabbt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och förslaget till verksamhetsplan och budget fastslogs enhälligt. Medlemsavgifter för 2021 beslöts vara oförändrade 200 kr för medlem och 50 för familjemedlem. Inga övriga frågor anmäldes.

  Efter konstituering fick styrelsen för 2020 följande sammansättning: ordförande Lars Hassel, vice ordförande Laila Nilsson, kassör Mai Thorell, sekreterare Kenneth Löfgren, ledamöter Yvonne Berg Carlsson och Gun-Brit Näf. Till revisorer utsågs Kenneth Tens och Ida Nilsson.


  Informerade under Världsglaukomveckan

  En av föreningens aktiviteter under Världsglaukomveckan var att tisdagen den 10 mars informera om sjukdomen Glaukom och föreningen i huvudentrén på Västmanlands sjukhus, Västerås. Dagen efter infördes besöksförbud på sjukhuset så det planerade evenemanget Öppet Hus på Ögonkliniken kunde tyvärr aldrig genomföras. Förhoppningsvis kan eventuellt ett Öppet Hus hållas i höst när coronaläget blir bättre!


  Rapporter från våra aktiviteter hösten 2019

  Seniormässa i Hallstahammar

  Den 15 november medverkade föreningen vid Hallstahammars kommuns seniormässa. Mässan, som genomfördes i Folkets park i Hallstahammar, var mycket välbesökt och föreningens bord med information rönte stort intresse. Ett femtiotal personer kom till vårt bord där de fick information om föreningen och fick broschyrer och tidningen Ögontrycket. Många som kom hade diagnostiserats för Glaukom men kände inte till vår förening. Påfallande många var missnöjda med informationen från sjukvården om sjukdomen och kände oro. Vi kunde informera och dela ut informationsmaterial och vi fick många uppskattande ord för vårt engagemang.


  Första caféträffen i Köping

  Den 20 november genomfördes föreningens första caféträff i Köping på Nya Konditoriet. Totalt nio personer träffades för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information. Det uppstod många bra diskussioner, till exempel om problemen med indraget körkort, bristen på informationen från sjukvården om sjukdomen och den ofta inkonsekventa hanteringen som patienterna upplever på olika vårdinrättningar.

   


  60plus Mässa i Västerås

  Föreningen deltog den 27-28 november på 60plus Mässan i Bombardier Arena, Västerås. Mässan var välbesökt och föreningens monter med information och godis rönte stort intresse. Hela styrelsen bidrog med olika pass under de två mässdagarna.

  Runt 110 personer med diagnostiserat glaukom eller närstående med glaukom fick information om föreningen och fick broschyrer och tidningen Ögontrycket. Majoriteten av dessa visst inte att föreningen fanns! Därtill kunde vi informera och förklara vad glaukom är för sjukdom för ett flertal besökare. Sammanblandning mellan grå och grön starr, glaukom, är vanlig.

  I montern bredvid hade vi Specsavers, som på vår uppmaning hade tagit med en apparat för kontroll av ögontrycket. Flera besökare i vår monter som inte hade mätt trycket på ett tag gick på vår uppmaning över till Specsavers monter och kollade trycket.


  Första caféträffen i Västerås

  Tisdagen 3 september genomfördes föreningens första caféträff på Café Malin i Västerås. Totalt 15 personer träffades för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.


  Första årsmötet genomfört

  Fr v: Urban Pettersson, Lars Hassel, Laila Nilsson, Mai Thorell, Birgitta Hedin, Anders Nyström, Kenneth Löfgren och Sune Thorell.

  Föreningens första årsmöte hölls tisdagen den 14 maj 2019 på Lovisagården, Västerås. 18 av föreningens totalt 54 medlemmar deltog.

  Interimsstyrelsens ordförande Lars Hassel hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen, dess mål och hur starten genomförs.

  På mötet deltog även Birgitta Hedin och Anders Nyström från Glaukomförbundets som under 2018 och 2019 har jobbat för att få igång en förening i Västmanland. De har lagt ned mycket tid och arbete för att stötta oss i processen att bilda denna förening. Anders var mötesordförande på årsmötet och kommer att kvarstå som mentor för vår förening. Anders och Birgitta tackades med en blombukett för sina insatser.

  Årsmötet avklarades snabbt, då endast delar av dagordningen var aktuell på detta första årsmöte. Interimsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan antogs enhälligt. Inga övriga frågor anmäldes och föreningens stadgar antogs för andra gången. Interimsstyrelsen fick i sin helhet fortsatt förtroende och valdes till föreningens första officiella styrelse. Efter konstituering fick styrelsen för 2019 följande sammansättning: Ordförande Lars Hassel, vice ordförande Laila Nilsson, kassör Urban Pettersson, sekreterare Kenneth Löfgren, ledamöter Mai och Sune Thorell. Till revisorer utsågs Kenneth Tens och Ida Nilsson.

  Efter årsmötesförhandlingarna berättade verksamhetschefen för Ögonkliniken vid Västerås lasarett Mats Rosén om verksamheten och deras åtagande. Deltagarna hade även möjlighet att ställa specifika glaukomfrågor till ögonsjuksköterskan Gladys Diaz Vargas Thell, också hon från Ögonkliniken. Mats och Gladys tackades också med varsin blombukett.

  Mötet avslutades med fika och frågestund.

  Verksamhetschef Mats Rosén och ögonsjuksköterskan Gladys Diaz Vargas Thell presenterade verksamheten vid ögonkliniken på Västerås Lasarett.


   

  Styrelse 2020

  Ordförande Lars Hassel
  Vice ordförande Laila Nilsson
  Kassör Mai Thorell
  Sekreterare Kenneth Löfgren
  Ledamöter Yvonne Berg Carlsson och Gun-Brit Näf

  Fr v: Laila Nilsson vice ordf, Kenneth Löfgren sekr, Urban Pettersson f d kassör, Mai Thorell kassör, Sune Thorell f d ledamot och Lars Hassel ordf.


   

  Glaukomföreningen Västmanland bildades den 14 februari 2019. 

  Har du idéer och lust att hjälpa till med vår verksamhet?
  Du är välkommen att höra av dig via e-post till vastmanland@glaukomforbundet.se
  eller tel 070-391 58 15, hälsar styrelsen/Laila Nilsson, vice ordförande.

  Publicerat 2020-08-12