Västmanland

 • Glaukomföreningen Västmanland

  Kontakt i Västmanland

  Postadress: c/o Kenneth Lövgren, Fogdegatan 2B, 722 19 Västerås
  E-post vastmanland@glaukomforbundet.se

  Ordförande Laila Nilsson, tel 070-391 58 15


  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.

  Som medlem får du tillgång till vår Facebook-grupp som finns på https://www.facebook.com/groups/235665490636469/


  Glaukomföreningen Västmanland årsmöte 2024

  Föreningens årsmöte för 2024 hölls torsdagen den 21 mars på Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås med ett 60-tal deltagare.
  Styrelsens ordförande Laila Nilsson hälsade alla välkomna och lämnade över klubban till Magnus Agestav, Funktionsrätt Västmanland, som skötte rollen som mötesordförande på ett föredömligt sätt.


  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och förslaget till verksamhetsplan och budget för 2024 fastslogs enhälligt. Även en preliminär budget för 2025 inför ansökan av regionbidrag i höst fastslogs enhälligt. Medlemsavgifter för 2025 beslöts vara oförändrade 200 kr för medlem och 50 för familjemedlem.
  Efter konstituering fick styrelsen för 2024 följande sammansättning: ordförande Laila Nilsson, vice ordförande Yvonne Berg Carlsson, kassör Ann Sahlman, sekreterare Kenneth Löfgren och ledamöter Glenn Linder, Lars-Erik Lund och Peter Arnesson. Till revisor och revisorssuppleant utsågs Kenneth Tens och Ida-Matilda Nilsson.


  Efter årsmötesförhandlingarna höll Krister Inde, synpedagog, författare och hedersdoktor en underhållande föreläsning på temat ”Se dåligt – Må bra”, hur man kan tänka när synen försämras och körkortet är i fara.

  Krister, som själv är synskadad, gav tips på hur man kan hantera chocken efter en diagnos och alla frågetecken till att hitta ett fungerande liv. Viktigt är t.ex. att inte se sej som ett offer utan man duger som man är och ta hjälp från närmaste kretsen, andra i samma situation och professionella.
  Projektet ”Chans Till Dispens (CTD) som utvecklat metoder för testa förmågan att köra bil trafiksäkert med synfältsbortfall vid t.ex. glaukom, där Krister har varit projektledare och Svenska Glaukomförbundet varit mycket aktivt, har nu lett till att stora förändringarna av Transportstyrelsens föreskrifter är på gång.

  Krister berättade att Transportstyrelsens föreskrifter för körkort (TSVF 2010:125) revideras och anpassas efter EUs nya körkortsdirektiv. Bl.a. skall synfältet nu mätas med Estermans metod, på båda ögon, istället för som idag på ett öga i taget (Humphrey). Med denna ändrade mätmetod skulle ca. 400 av de personer som idag fått körkortet indraget fått behålla det. De reviderade förskrifterna skall införas under hösten 2024. Transportministern har också gett Transportstyrelsen i uppdrag att till 2025 införa förarprov, simulatortester, vid bedömning av undantag från de medicinska körkortskraven.

  Många mötesdeltagare passade på att ställa frågor till föredragshållaren. Kristers bok ”Se dåligt – Må bra” fanns till försäljning och den finns också som talbok i Legimus.

  Efter föreläsningen följde fikastund med kaffe, smörgåsar och diskussioner mellan deltagarna.

  Johan Lunner från Västmanlands Taltidning besökte årsmötet och gjorde några intervjuer. Här kan du lyssna på intervjun.
  https://vastmanlandstaltidning.se/arsmote-i-glaukomforeningen/

  Och här kan du ta del av en intervju med Krister Inde som också gjordes av Västmanlands Taltidning:
  https://vastmanlandstaltidning.se/se-daligt-mabra/


  Vi informerade om glaukom
  under Världsglaukomveckan

  Under Världsglaukomveckan fanns föreningen på plats, den 13 mars,  i huvudentrén vid Västmanlands sjukhus Västerås med ett bemannat informationsbord.

  Ett 20-tal intresserade, med egen glaukomdiagnos eller närstående med, kom fram till informationsbordet för att prata med föreningens representanter. Dessutom ett antal till med andra ögonsjukdomar och några som bara sökte social kontakt.

  I slutet av dagen besökte Johan Lunner från Västmanlands Taltidning informationsbordet och gjorde en intervju med Kenneth Löfgren och Glenn Linder.
  Här kan du lyssna på intervjun. https://vastmanlandstaltidning.se/glaukominformation/
  Kändes som ett lyckat informationstillfälle!


  Hanna Motazedi föreläste på föreningsmötet

  Hanna Motazedi, en av Glaukomförbundets ambassadörer i medlemskampanjen 2024-2025, föreläste lördagen den 2 december.
  Ett 20-tal deltagare hade samlats för att lyssna till Hanna och ta del av föreningsmötet i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Västerås.

  Lars-Erik Lund från föreningens styrelse hälsade alla välkomna och introducerade sedan Hanna Motazedi som föreläste om hur hon hanterar sjukdomen glaukom i sin vardag.En utförlig intervju med henne finns i tidningen ÖgonTrycket nr 3 2023.

  Hanna, liksom sin äldre bror, föddes med glaukom och hon genomgick flera ögonoperationer på S:t Eriks ögonsjukhus redan i tidig ålder. Därmed vande hon sig vid sjukhusmiljön och känner sig än idag trygg och omhändertagen där.
  Sjukdomen höll sig rätt stabil under uppväxtåren men hon kände ett utanförskap med sina tjocka glasögon och extra hjälpmedel i skolan. Efter studenten förvärrades sjukdomen och Hanna har de senaste 8 åren genomgått 10 operationer. Idag vid 26 års ålder är hon blind på ett öga och har 30 proent synfält kvar på det andra.
  De senaste åren har Hanna börjat berätta för omgivningen om sin sjukdom och är idag inte rädd för att be om hjälp om hon inte ser saker. Denna öppenhet har hjälp henne att acceptera sin situation och att hon har glaukom.
  Många av mötesdeltagare passade efter föreläsningen på att ställa frågor till Hanna.

  Efter paus med kaffe, smörgåsar och fikabröd fortsatte mötet med en samtalsstund där mötesdeltagarna fick ta upp olika frågor.
  Styrelsen informerade bland annat om NAG-rapporten, ”Riktlinjer för handläggning av öppenvinkelglaukom”. Rapporten är framtagen av Nationella Arbetsgruppen Glaukom, åtta glaukomläkare över hela Sverige, och ligger till grund för glaukomsjukvården i regionerna. I rapporten framgår t ex hur patienterna skall bemötas i vården, att de har rätt till screening från 50 års ålder om närstående har glaukom etc.

  Det var sammantaget ett mycket lyckat föreningsmöte!


  Caféträff i Västerås
  om Ögats dag och medlemskampanj

  Tisdagen 26 september genomförde föreningen en caféträff i Västerås.
  27 personer träffades på Brynolf Bagare Erikslund
  för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.

  Glädjande var att flera nya medlemmar deltog på sin första caféträff.

  Föreningens ordförande Laila Nilsson hälsade alla välkomna och informerade lite om kommande aktiviteter så som
  Ögats dag den 12 oktober, medlemsmöte med föreläsning och Glaukomförbundets kampanj för att öka medlemsantalet.

  Det uppstod många bra diskussioner runt borden under de ca 1,5 timmar som träffen pågick. En av föreningens medlemmar Hans Silfverberg (se bild nedan) berättade hur han löste problemet med att få ut nya ögondroppar under en 10 dagars semesterresa i Finland när han hade glömt alla sina droppar hemma i Sverige.

  Informationsbroschyrer och gamla nummer av tidningen Ögontrycket fanns tillgängliga, vilket uppskattades speciellt av de nya deltagarna.  Föreningen informerade om glaukom på SPF

  Måndagen den 15 augusti informerade föreningen om glaukom på SPF Seniorerna Klubb 65 Hallstahammar möte inför ett 40-tal åhörare.

  Urban Pettersson höll en föreläsning om sjukdomen glaukom ur ett patientperspektiv och Kenneth Löfgren berättade lite om Glaukomförbundet och vår förening.

  Många av åhörarna hade frågor om sjukdomen, behandlingar och föreningen.
  Vi delade ut informationsbroschyrer och tidningen Ögontrycket till intresserade.

  Det blev ett lyckat möte som förhoppningsvis även innebär att vi får några nya medlemmar i föreningen!


  Glaukomerfarenheter delades på Caféträff i Kungsör

  Onsdagen 14 juni 2023 genomförde föreningen en Caféträff i Kungsör. Ett 20-tal personer träffades på Himmelsberga Hembakt på Kungsudden för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.

  Glädjande var att flera nya personer deltog på sin första caféträff. Föreningens ordförande Laila Nilsson hälsade alla välkomna och informerade lite om föreningen.

  Det uppstod många bra diskussioner under de cirka två timmar som träffen pågick och flera deltagare berättade om sin egen sjukdomssituation och sina erfarenheter av sjukvården.

  Brist på information om sjukdomen, svårigheter att få träffa läkare, körkortsfrågan, grå starr, screening av anhöriga, pågående forskning om glaukom, post-covid-symptom, ta vitamin B3/Nikotinamid på egen hand var några av ämnena som diskuterades.

  Informationsbroschyrer och gamla nummer av tidningen ÖgonTrycket fanns tillgängliga, vilket uppskattades speciellt av de nya deltagarna.


  Härlig vårutflykt till Åholmen

  Torsdagen den 11 maj genomförde föreningen en utflykt till naturreservatet Åholmen utanför Kvicksund som visade upp sin bästa sida med strålande solsken och ett hav av blommande vitsippor.

  15 personer samlades utanför Linnés Paviljong och föreningens ordförande Laila Nilsson hälsade alla välkomna. Lars Allan Widell berättade sedan engagerat och kunnigt om Åholmens historia genom århundradena. Många deltagare passade på att ställa frågor. Efter föredraget följde fikastund med smörgåsar och dessutom bjöd Lars Allan och hans fru Gunnel på jättegoda hembakta kakor.

  Många deltagare passade på att ta en promenad längs några av vandringslederna i området. En stor eloge till Lars Allan och hans fru Gunnel som hade transporterat dit bänkar att sitta på och dessutom bjöd på hembakta kakor.

  En trevlig utflykt som förutom diskussioner runt sjukdomen glaukom också gav härliga natur- och kulturupplevelser.

  Foto: Hans Silfverberg


  Årsmöte med föreläsning av ”Fråga doktorn”

  Föreningens årsmöte för 2023 hölls onsdagen den 15 mars på Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås med ett 40-tal deltagare. Styrelsens ordförande Laila Nilsson hälsade alla välkomna och lämnade över klubban till Magnus Agestav, Funktionsrätt Västmanland, som skötte rollen som mötesordförande på ett föredömligt sätt.

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och förslaget till verksamhetsplan och budget för 2023 fastslogs enhälligt. Även en preliminär budget för 2024 inför ansökan av regionbidrag i höst fastslogs enhälligt. Medlemsavgifter för 2024 beslöts vara oförändrade 200 kr för medlem och 50 för familjemedlem. Förslaget från styrelsen angående komplettering av stadgarna godkändes enhälligt för andra gången och därmed är de nya stadgarna gällande.

  Efter konstituering fick styrelsen för 2023 följande sammansättning: ordförande Laila Nilsson, vice ordförande Yvonne Berg Carlsson, kassör Ann Sahlman, sekreterare Kenneth Löfgren och ledamöter Annika Eriksson, Glenn Linder och Lars-Erik Lund. Till revisor och revisorssuppleant utsågs Kenneth Tens och Ida-Matilda Nilsson. Magnus och avgående styrelseledamöterna Mai Thorell och Gun-Britt Näf tackades med varsin blombukett.

  Efter årsmötesförhandlingarna höll MD docent Marcelo Ayala, känd från frågespalten ”Fråga Doktorn” i tidningen ÖgonTrycket, en digital föreläsning på temat ”Det gamla och det nya”, det vill säga gammal kunskap om glaukom och ny kunskap som vi har genom forskning. Föreläsningen skedde i samarbete med Glaukomföreningen i Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan.

  Inledningsvis beskrev Marcelo vad sjukdomen glaukom är och bl.a. att den utvecklas olika snabbt hos olika patienter. Hastigheten är till exempel tre gånger snabbare hos personer med exfoliationsglaukom. Denna typ av glaukom kännetecknas av att man kan se en utfällning av äggviteämnen på linsens främre yta och man har även upptäckt att det finns en genetisk koppling till dessa.

  Marcelo beskrev även en del av de forskningsprojekt som pågår och inom vilka områden som där det krävs mera forskning, förbättrade mätmetoder och proaktiva behandlingsformer.

  Många mötesdeltagare både i Västerås och Örebro passade på att ställa frågor till föredragshållaren. Efter föreläsningen följde fikastund med kaffe, smörgåsar och diskussioner.


  Medlemsmöte om belysning i Västerås

  Torsdagen 3 november 2022 genomförde föreningen ett medlemsmöte i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Västerås med 43 deltagare. Föreningens ordförande Laila Nilsson hälsade alla välkomna och informerade bland annat om att föreningen måste få in flera nya personer i styrelsen.

  Ljuskonsult Leif Wall från Uppsala föreläste om syn och belysning

  Inledningsvis berättade Leif om hur synen förändras när vi blir äldre och hur extra jobbigt det är om man dessutom har en ögonsjukdom typ glaukom. Vi behöver till exempel mera ljus för att kunna läsa, ser sämre i mörker, blir lättare bländade, ser färger annorlunda etc. Därför är det viktigt med bra belysning som inte bländar, skapar och synliggör kontraster för att underlätta.

  Leif visade också exempel på hur felaktig belysning i offentliga miljöer av till exempel dörrar, trappor, trottoarer kan leda till problem för äldre och synskadade.

  Efter en paus med kaffe och smörgåsar fortsatte Leif föreläsningen med att prata lite om de nya LED-lamporna. Han visade bland annat jämförelsetabeller mellan de gamla glödljuslamporna och de nya LED-lamporna över effekt/ljusflöde och besparing. Leif lämnade också råd om val av lampor nu när glödlampor inte längre finns att köpa.

  Många mötesdeltagare tyckte att det var en trevlig och intressant föreläsning och en del passade på att ställa frågor till föredragshållaren. Ett mycket lyckat medlemsmöte.


  Många nya på första caféträffen i Kungsör

  Torsdagen den 9 juni 2022 genomförde föreningen sin första caféträff i Kungsör. 18 personer träffades på Himmelsberga Hembakt på Kungsudden för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.

  Glädjande var att flera nyblivna medlemmar i föreningen kom på sin första caféträff och även några medlemmar från Glaukomföreningen Sörmland. Föreningens ordförande Laila Nilsson (se bild ovan) hälsade alla välkomna och informerade lite om föreningen.

  Det uppstod många bra diskussioner runt borden under de cirka två timmar som träffen pågick. En del uttryckte sitt missnöje med sjukvården, till exempel att man aldrig får träffa en läkare, olika sjuksköterskor varje gång och bristen på information om sin sjukdom. Är det till exempel acceptabelt att en sjuksköterska efter en synfältsundersökning meddelar att man inte bör köra bil utan någon mera information? Några var dock nöjda med den sjukvård de får. Andra ämnen som också diskuterades var till exempel vad kan man göra om man inte är nöjd med sin läkare, att ta vitamin B3/Nikotinamid på egen hand och vad bör man tänka på vid ett besked om indraget körkort på grund av glaukom.

  Informationsbroschyrer och gamla nummer av tidningen ÖgonTrycket fanns tillgängliga, vilket uppskattades speciellt av de nyblivna medlemmarna.


  Årsmöte med föreläsning om behandling med ögondroppar

  Föreningens årsmöte 2022 hölls onsdagen den 30 mars på Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås med ett 20-tal deltagare.

  Styrelsens vice ordförande Laila Nilsson hälsade alla välkomna och lämnade över klubban till Magnus Agestav, Funktionsrätt Västmanland, som skötte rollen som mötesordförande på ett föredömligt sätt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och förslaget till verksamhetsplan och budget fastslogs enhälligt. Styrelsen fick mandat att ta fram en preliminär budget för 2023 inför ansökan av regionbidrag i höst. Medlemsavgifter för 2023 beslöts vara oförändrade 200 kr för medlem och 50 för familjemedlem. Förslaget från styrelsen angående komplettering av stadgarna godkändes enhälligt för första gången. Till ny ordförande i föreningen valdes Laila Nilsson.

  Efter konstituering fick styrelsen för 2022 följande sammansättning: ordförande Laila Nilsson, vice ordförande Gun-Britt Näf, kassör Mai Thorell, sekreterare Kenneth Löfgren och ledamot Yvonne Berg Carlsson. Till revisor och revisorssuppleant utsågs Kenneth Tens och Ida-Matilda Nilsson.

  Efter årsmötesförhandlingarna föreläste apotekare Régis Mascaro Apoteket Hjärtat om behandling av glaukom med ögondroppar. Inledningsvis beskrev Régis apotekets roll i vårdkedjan, vad ögonsjukdomen glaukom innebär och ögats uppbyggnad. Behandlingsstrategierna med de ögondroppar som finns idag är att reglera tillflödet och avflödet av den kammarvätska som bildas i ögat för att reglera ögats tryck.

  Efter en paus med kaffe och smörgåsar fortsatte Régis föreläsningen med att prata om de olika grupper av ögondroppar som finns. Deras aktiva substanser, hur de verkar, biverkningar och exempel på produktnamn beskrevs rätt ingående. Régis beskrev också de terapival som finns vid behandling med ögondroppar, de konserveringsmedel som kan ingå i dropparna och den utbytesmodell som apoteken använder.

  Många mötesdeltagare passade på att ställa frågor till föredragshållaren. Magnus Agestav och Régis Mascaro tackades med varsin blombukett.


  Glaukominformation hos SPF Seniorerna

  Torsdagen 17 mars 2022 informerade föreningen om glaukom på SPF Seniorerna Surabygdens månadsmöte i Surahammar inför ett 50-tal åhörare. Vår förenings tidigare kassör Urban Pettersson höll en föreläsning om sjukdomen glaukom och Kenneth Löfgren berättade om Glaukomförbundet och vår förening. Flera av åhörarna hade frågor om sjukdomen, behandlingar och föreningen. Vi delade ut informationsbroschyrer och vår tidning ÖgonTrycket till en del intresserade. Ett lyckat möte som även innebar att vi fick några nya medlemmar i föreningen.


  Välbesökt medlemsmöte med glaukomföreläsning

  Torsdagen 2 december 2021 genomförde föreningen ett medlemsmöte hos Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås med 41 deltagare.
  Föreningens vice ordförande Laila Nilsson hälsade alla välkomna och informerade om föreningen. Därefter berättade Studieförbundet Vuxenskolans verksamhetsutvecklare Anette Edefalk lite om deras verksamhet.

  Överläkare Olof Wennhall, Ögonkliniken Västmanlands sjukhus Västerås, föreläste om ögonsjukdomen glaukom med inriktning på behandlingsmetoder och forskning. Inledningsvis beskrev Olof vad ögonsjukdomen glaukom innebär, olika varianter av sjukdomen, hur sjukdomen diagnostiseras samt användningen av återkommande synfältsundersökningar för att avgöra synförsämringen.

  Idag sker behandlingen av glaukom enbart genom sänkning av ögontrycket för att bromsa och i bästa fall stoppa synförsämringen. Skadade delar av synnerven går inte att reparera. Behandlingen kan ske genom användning av ögondroppar eller en kombination av olika droppar, olika typer av laserbehandling och olika typer av kirurgiska ingrepp.

  Efter en paus med kaffe och smörgås fortsatte Olof att prata lite om forskningen runt glaukom som bedrivs idag. Flera av de forskningsprojekt som pågår inriktar sig dels på att hitta sätt att detektera sjukdomen innan synnerven har tagit skada, till exempel via så kallade biomarkörer och att hitta sätt att skydda synnerven. Behandling med till exempel höga doser av vitamin B3, Nikotinamid, och genterapi kan i framtiden vara sätt att skydda synnerven.

  Många mötesdeltagare tyckte att det var en mycket bra föreläsning på lagom medicinsk nivå och flera passade på att ställa frågor till föredragshållaren. Ett mycket lyckat medlemsmöte som även gav några nya medlemmar till föreningen.


  Många funderingar kring glaukom på Glaukomcafé i Sala

  Onsdagen 27 oktober genomförde föreningen sin första Caféträff i Sala. Nio personer träffades på Sala Ångbageri för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.

  Föreningens sekreterare Kenneth Löfgren hälsade alla välkomna och informerade om att personnummer från och med nu kommer att registreras på medlemsmöten och i det framtida centrala medlemsregistret. Han berättade också om att man kan vara medlem i föreningen som så kallad familjemedlem (närstående person till en föreningsmedlem). Gamla nummer av tidningen ÖgonTrycket och informationsbroschyrer fanns tillgängliga.

  Det uppstod många bra diskussioner runt borden under de cirka två timmar som träffen pågick. Ett återkommande ämne var återkopplingen från sjukvården med frågor som till exempel hur länge skall man behöva vänta på provsvar, varför får man inte träffa en läkare och få information om sin situation, varför får man ingen individuell vårdplan etc.

  Andra ämnen som också diskuterades var indraget körkort på grund av glaukom. En utredning för nya riktlinjer, som skall vara klar i september 2022, är tillsatt av regeringen. Vad händer till exempel med de som får körkortet indraget under perioden fram tills de nya direktiven är införda? Får de en ny bedömning och i så fall är det upp till patienten att agera i den frågan?

  En av föreningens medlemmar Thomas Genetay berättade om sina fortsatta kontakter med sjukvården, Transportstyrelsen och Trafikverket för att få till en så kallas körbedömning i trafiken vid indraget körkort på grund av glaukom.


  Både skratt och allvar på Glaukomcafé i Västerås

  Onsdagen 15 september genomförde föreningen en caféträff i Västerås. 25 personer träffades på Brynolf Bagare Erikslund för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.

  Föreningens vice ordförande Laila Nilsson hälsade alla välkomna och informerade lite om föreningen. Gamla nummer av tidningen ÖgonTrycket och informationsbroschyrer fanns tillgängliga. Det uppstod många bra diskussioner och skratt runt borden under de ca 1,5 timmar som träffen pågick. Återkommande ämnen var bristen på informationen från sjukvården, indraget körkort på grund av glaukom och vad som är på gång inom forskning runt sjukdomen.

  Ordföranden i Glaukomföreningen Örebro län Anders Nyström deltog vid caféträffen. Anders berättade lite om deras förening, annonskampanjer och stundande 10 års-jubileum.

  En av föreningens medlemmar Thomas Genetay berättade om sina egna erfarenheter vid indraget körkort och dispensansökningar. Thomas svarade på frågor och gav tips om vad man kan göra, blanketter etc.


  Föreningens första Caféträff

  Onsdagen den 11 augusti 2021 genomfördes föreningens första caféträff i Fagersta. 12 personer träffades på Fagersta-Västanfors hembygdsgård för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.

  Styrelsen informerade om föreningen och de aktiviteter som är på gång. Tidigare nummer av tidningen ÖgonTrycket och informationsbroschyrer fanns tillgängliga.
  Det uppstod många bra diskussioner runt till exempel föreningsaktiviteter, bristen på information från sjukvården kring sjukdomen, vårdköer, kostnader för vårdbesök, om personer med glaukom i släkten skall kallas till undersökningar, indraget körkort på grund av glaukom och skall man överklaga eller söka dispens samt forskning om glaukom.

  Ordföranden i Glaukomföreningen Värmland Yngve Berg med fru stannade till för ett spontanbesök under sin motorcykelsemester. Yngve berättade lite om deras förening, vården i Värmland och dispens för indraget körkort.


  Digitalt årsmöte även detta år

  Föreningens årsmöte för 2021 hölls tisdagen den 30 mars med 9 deltagare. Även i år ett digitalt möte via plattformen Zoom, där Studieförbundet Vuxenskolan såg till att allt det tekniska fungerade perfekt.

  Anders Nyström från Glaukomföreningen i Örebro län, skötte rollen som mötesordförande på ett föredömligt sätt.

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och förslaget till verksamhetsplan och budget fastslogs enhälligt. Medlemsavgifter för 2022 beslöts vara oförändrade 200 kr för medlem och 50 för familjemedlem. Förslaget från styrelsen angående komplettering av stadgarna bordlades till nästa årsmöte eftersom formuleringen av §3 behövde justeras.

  Efter konstituering fick styrelsen för 2021 samma sammansättning som förra året: ordförande Lars Hassel, vice ordförande Laila Nilsson, kassör Mai Thorell, sekreterare Kenneth Löfgren, ledamöter Yvonne Berg Carlsson och Gun-Britt Näf. Till revisorer utsågs Kenneth Tens och Ida-Matilda Nilsson.

  Förhoppningsvis får vi alla snart våra två sprutor med vaccin så att föreningens fysiska möten kan återupptas.


  Medlemsavgift 2021

  Det har blivit nytt år och dags att betala medlemsavgiften för 2021. Vi har samma avgift som för 2020.
  • Medlemsavgift 200 kr
  • Familjemedlem 50 kr
  • Bankgiro 5448-0181.

  Kom ihåg att ange ert namn, adress, telefon och ev e-post vid inbetalningen.


  En annorlunda höst

  Några medlemsaktiviteter har tyvärr inte kunnat genomföras i sommar och höst på grund av den rådande COVID-19 situationen. Styrelsen har dock fortsatt sitt arbete och många av mötena har skett i digital form.

  Under hösten har tre styrelsemöten genomförts och föreningen har även deltagit i Funktionsrätt Västmanlands årsmöte och Glaukomförbundets ordförandekonferens.

  Digitalt styrelsemöte 2020-11-24

  Styrelsen fortsätter att planera olika aktiviteter, för att kunna komma igång så snart det bedöms vara riskfritt. Planerna består bland annat av:

  • Anordna caféträffar och tipspromenader i länet, där vi kan träffas ute i mindre skala och utbyta erfarenheter med mera.
  • Anordna ett Öppet hus på Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås.
  • Starta Glaukomskola tillsammans med Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås och Optalmica ögonklinik.
  • Anordna några informationsmöten för medlemmar och allmänhet, försöka få med någon ögonläkare/sköterska.
  • Studiebesök vid någon verksamhet kopplad till ögonsjukdomar.

  Med förhoppning om att vi snart kan börja umgås normalt igen så önskar styrelsen för Glaukomföreningen Västmanland

  God Jul och Gott Nytt År!


  Funktionsrätt Västmanland

  Glaukomföreningen Västmanland är nu medlem i Funktionsrätt Västmanland.

  Funktionsrätt Västmanland är en ideell förening och är samarbetsorgan för 38 läns- eller regionövergripande funktionsrättsföreningar som slutit sig samman för att agera med samlad kraft. Funktionsrätt Västmanlands vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen.


  Årsmötet blev digitalt med hjälp av SV

  Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 24 juni, digitalt via mötesplattformen Zoom. Studieförbundet Vuxenskolan, SV, skötte det tekniska på ett föredömligt sätt. Åtta personer deltog i årsmötet, några på plats i Vuxenskolan lokaler, andra uppkopplade via dator, telefon eller läsplatta.

  Vuxenskolans personal hjälpte till med inloggning och inställning av bild och ljud etc. för de olika uppkopplingarna. När alla hade kopplat upp sig så bestämdes det om ett mötesformat där alla deltagares mikrofoner skulle var avstängda och att vinka om någon ville tala. Mötesordföranden väntade då tills den som vill tala aktiverat mikrofonen. Dessutom bestämdes att tystnad utan vinkning betydde samtycke.

  Styrelsens ordförande Lars Hassel hälsade alla välkomna och valdes till ordförande för mötet som avklarades snabbt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och förslaget till verksamhetsplan och budget fastslogs enhälligt. Medlemsavgifter för 2021 beslöts vara oförändrade 200 kr för medlem och 50 för familjemedlem. Inga övriga frågor anmäldes.

  Efter konstituering fick styrelsen för 2020 följande sammansättning: ordförande Lars Hassel, vice ordförande Laila Nilsson, kassör Mai Thorell, sekreterare Kenneth Löfgren, ledamöter Yvonne Berg Carlsson och Gun-Brit Näf. Till revisorer utsågs Kenneth Tens och Ida Nilsson.


  Informerade under Världsglaukomveckan

  En av föreningens aktiviteter under Världsglaukomveckan var att tisdagen den 10 mars informera om sjukdomen Glaukom och föreningen i huvudentrén på Västmanlands sjukhus, Västerås. Dagen efter infördes besöksförbud på sjukhuset så det planerade evenemanget Öppet Hus på Ögonkliniken kunde tyvärr aldrig genomföras. Förhoppningsvis kan eventuellt ett Öppet Hus hållas i höst när coronaläget blir bättre!


  Rapporter från våra aktiviteter hösten 2019

  Seniormässa i Hallstahammar

  Den 15 november medverkade föreningen vid Hallstahammars kommuns seniormässa. Mässan, som genomfördes i Folkets park i Hallstahammar, var mycket välbesökt och föreningens bord med information rönte stort intresse. Ett femtiotal personer kom till vårt bord där de fick information om föreningen och fick broschyrer och tidningen Ögontrycket. Många som kom hade diagnostiserats för Glaukom men kände inte till vår förening. Påfallande många var missnöjda med informationen från sjukvården om sjukdomen och kände oro. Vi kunde informera och dela ut informationsmaterial och vi fick många uppskattande ord för vårt engagemang.


  Första caféträffen i Köping

  Den 20 november genomfördes föreningens första caféträff i Köping på Nya Konditoriet. Totalt nio personer träffades för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information. Det uppstod många bra diskussioner, till exempel om problemen med indraget körkort, bristen på informationen från sjukvården om sjukdomen och den ofta inkonsekventa hanteringen som patienterna upplever på olika vårdinrättningar.

   


  60plus Mässa i Västerås

  Föreningen deltog den 27-28 november på 60plus Mässan i Bombardier Arena, Västerås. Mässan var välbesökt och föreningens monter med information och godis rönte stort intresse. Hela styrelsen bidrog med olika pass under de två mässdagarna.

  Runt 110 personer med diagnostiserat glaukom eller närstående med glaukom fick information om föreningen och fick broschyrer och tidningen Ögontrycket. Majoriteten av dessa visst inte att föreningen fanns! Därtill kunde vi informera och förklara vad glaukom är för sjukdom för ett flertal besökare. Sammanblandning mellan grå och grön starr, glaukom, är vanlig.

  I montern bredvid hade vi Specsavers, som på vår uppmaning hade tagit med en apparat för kontroll av ögontrycket. Flera besökare i vår monter som inte hade mätt trycket på ett tag gick på vår uppmaning över till Specsavers monter och kollade trycket.


  Första caféträffen i Västerås

  Tisdagen 3 september genomfördes föreningens första caféträff på Café Malin i Västerås. Totalt 15 personer träffades för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.


  Första årsmötet genomfört

  Fr v: Urban Pettersson, Lars Hassel, Laila Nilsson, Mai Thorell, Birgitta Hedin, Anders Nyström, Kenneth Löfgren och Sune Thorell.

  Föreningens första årsmöte hölls tisdagen den 14 maj 2019 på Lovisagården, Västerås. 18 av föreningens totalt 54 medlemmar deltog.

  Interimsstyrelsens ordförande Lars Hassel hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen, dess mål och hur starten genomförs.

  På mötet deltog även Birgitta Hedin och Anders Nyström från Glaukomförbundets som under 2018 och 2019 har jobbat för att få igång en förening i Västmanland. De har lagt ned mycket tid och arbete för att stötta oss i processen att bilda denna förening. Anders var mötesordförande på årsmötet och kommer att kvarstå som mentor för vår förening. Anders och Birgitta tackades med en blombukett för sina insatser.

  Årsmötet avklarades snabbt, då endast delar av dagordningen var aktuell på detta första årsmöte. Interimsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan antogs enhälligt. Inga övriga frågor anmäldes och föreningens stadgar antogs för andra gången. Interimsstyrelsen fick i sin helhet fortsatt förtroende och valdes till föreningens första officiella styrelse. Efter konstituering fick styrelsen för 2019 följande sammansättning: Ordförande Lars Hassel, vice ordförande Laila Nilsson, kassör Urban Pettersson, sekreterare Kenneth Löfgren, ledamöter Mai och Sune Thorell. Till revisorer utsågs Kenneth Tens och Ida Nilsson.

  Efter årsmötesförhandlingarna berättade verksamhetschefen för Ögonkliniken vid Västerås lasarett Mats Rosén om verksamheten och deras åtagande. Deltagarna hade även möjlighet att ställa specifika glaukomfrågor till ögonsjuksköterskan Gladys Diaz Vargas Thell, också hon från Ögonkliniken. Mats och Gladys tackades också med varsin blombukett.

  Mötet avslutades med fika och frågestund.

  Verksamhetschef Mats Rosén och ögonsjuksköterskan Gladys Diaz Vargas Thell presenterade verksamheten vid ögonkliniken på Västerås Lasarett.


   

  Styrelse 2023

  Ordförande Laila Nilsson, 070-391 58 15
  Vice ordförande Yvonne Berg Carlsson, 070-752 75 12
  Sekreterare
  Kenneth Löfgren, 070-564 07 43
  Kassör Ann Sahlman, 070-580 53 08
  Ledamöter
  Lars-Erik Lund, Glenn Linder, Annika Eriksson

  Styrelsen 2022 Fr v: Kenneth Löfgren sekr, Mai Thorell kassör, Laila Nilsson ordf, Yvonne Berg Carlsson ledamot och Gun-Britt Näf vice ordf.


   

  Glaukomföreningen Västmanland bildades den 14 februari 2019. 

  Har du idéer och lust att hjälpa till med vår verksamhet?
  Du är välkommen att höra av dig via e-post till vastmanland@glaukomforbundet.se
  eller tel 070-391 58 15, hälsar styrelsen/Laila Nilsson, ordförande.

  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.

  Publicerat 2024-04-12