Västmanland

 • Glaukomföreningen Västmanland

  Kontakt i Västmanland

  Vice ordförande Laila Nilsson, tel 070-391 58 15
  e-post vastmanland@glaukomforbundet.se

  Som medlem får du tillgång till vår Facebook-grupp som finns på https://www.facebook.com/groups/235665490636469/


  Första caféträffen i Västerås

  Tisdagen 3 september genomfördes föreningens första caféträff på Café Malin i Västerås. Totalt 15 personer träffades för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.


  Första årsmötet genomfört

  Fr v: Urban Pettersson, Lars Hassel, Laila Nilsson, Mai Thorell, Birgitta Hedin, Anders Nyström, Kenneth Löfgren och Sune Thorell.

  Föreningens första årsmöte hölls tisdagen den 14 maj 2019 på Lovisagården, Västerås. 18 av föreningens totalt 54 medlemmar deltog.

  Interimsstyrelsens ordförande Lars Hassel hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen, dess mål och hur starten genomförs.

  På mötet deltog även Birgitta Hedin och Anders Nyström från Glaukomförbundets som under 2018 och 2019 har jobbat för att få igång en förening i Västmanland. De har lagt ned mycket tid och arbete för att stötta oss i processen att bilda denna förening. Anders var mötesordförande på årsmötet och kommer att kvarstå som mentor för vår förening. Anders och Birgitta tackades med en blombukett för sina insatser.

  Årsmötet avklarades snabbt, då endast delar av dagordningen var aktuell på detta första årsmöte. Interimsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan antogs enhälligt. Inga övriga frågor anmäldes och föreningens stadgar antogs för andra gången. Interimsstyrelsen fick i sin helhet fortsatt förtroende och valdes till föreningens första officiella styrelse. Efter konstituering fick styrelsen för 2019 följande sammansättning: Ordförande Lars Hassel, vice ordförande Laila Nilsson, kassör Urban Pettersson, sekreterare Kenneth Löfgren, ledamöter Mai och Sune Thorell. Till revisorer utsågs Kenneth Tens och Ida Nilsson.

  Efter årsmötesförhandlingarna berättade verksamhetschefen för Ögonkliniken vid Västerås lasarett Mats Rosén om verksamheten och deras åtagande. Deltagarna hade även möjlighet att ställa specifika glaukomfrågor till ögonsjuksköterskan Gladys Diaz Vargas Thell, också hon från Ögonkliniken. Mats och Gladys tackades också med varsin blombukett.

  Mötet avslutades med fika och frågestund.

  Verksamhetschef Mats Rosén och ögonsjuksköterskan Gladys Diaz Vargas Thell presenterade verksamheten vid ögonkliniken på Västerås Lasarett.


   

  Glaukomföreningen Västmanland bildades den 14 februari 2019. 

  Styrelse

  Ordförande Lars Hassel
  Vice ordförande Laila Nilsson
  Kassör Mai Thorell
  Sekreterare Kenneth Löfgren

  Fr v: Laila Nilsson vice ordf, Kenneth Löfgren sekr, Urban Pettersson kassör, Mai Thorell ledamot,  Sune Thorell ledamot och Lars Hassel ordf.


   

  Har du idéer och lust att hjälpa till med vår verksamhet?
  Du är välkommen att höra av dig via e-post till vastmanland@glaukomforbundet.se
  eller tel 070-391 58 15, hälsar styrelsen/Laila Nilsson, vice ordförande.

  Publicerat 2020-01-20