Uppland

 • Glaukomföreningen Uppland

  Kontakt i Uppland

  Leif Wall, ordförande
  tel 018-34 33 37, 070-661 64 90
  uppland@glaukomforbundet.se

  Postadress: c/o Leif Wall, Nysätersvägen 18 A, 741 42 Knivsta


   

  Vårens aktiviteter

  Informationsmöte på Lyckträffen i Knivsta den 10 februari 2020 kl 13.30


  Offentligt möte i Uppsala under Världsglaukomveckan 8-14 mars 2020. Tid och plats meddelas senare.


   

  Rapport från årsmötet den 27 mars 2019

  Vi pratade en del om höstens verksamhet och siktar på att ordna offentliga möten i Tierp och Enköping, samt någon form av informationsmöte på Träffpunkt Storgatan i Uppsala.

  Marianne Bergström, klinikassistent på Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset berättade om klinikens verksamhet och de väntetider som är för olika ögonsjukdomar. Hon redovisade också vilka privata vårdgivare som omfattas av vårdgarantin. Även de optiker som kan göra ögonbottenfotograferingar redovisades. Hon betonade att allt som optikern utför ska bedömas av ögonläkare.

  En ny styrelse valdes, se nedan.

  Styrelsen i Glaukomföreningen Uppland

  Leif Wall, ordförande, tel 070-661 64 90
  Lennart Eriksson, vice ordförande
  Eva Noreborg, sekreterare
  Jane Engström, kassör, tel 070-620 15 69
  Albert Alm, ledamot
  Gerd Teljer, ledamot
  Ingrid Jakobsson, suppleant
  Jeanette Backman , suppleant


   

  Välkommen till Glaukomföreningen i Uppland!

  Föreningen bildades hösten 2001 och är en patientförening för dig som har glaukom, är anhörig eller tillhör riskgruppen för att få glaukom. Föreningens verksamhetsområde omfattar Uppsala län.

  Föreningens viktigaste verksamhet är att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet. Vi jobbar också mot politiker och vårdgivare för att förbättra glaukomsjukvården.

  Dina förmåner som medlem är:
  • Att du får den uppskattade tidningen Ögontrycket fem gånger per år
  • Blir inbjuden till våra möten
  • Får föreningens informationsbrev
  • Kan vara med och påverka vår verksamhet

  Dessutom stöder du Glaukomförbundets och Glaukomföreningens verksamhet på riks- och länsplanet.

  Ett medlemskap kostar 200 kr per år. Familjemedlemmar betalar 50 kr per år som går till föreningens verksamhet. Bli medlem!

  Publicerat 2019-12-06