Uppland

 • Glaukomföreningen Uppland

  Kontakt i Uppland

  Lennart Eriksson, sekreterare, tel 070-216 77 20

  uppland@glaukomforbundet.se

  Postadress: Glaukomföreningen Uppland
  c/o Funktionsrätt Uppsala län
  Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala


   

  Årsmöte onsdag 8 februari kl 15.00

  ”Storan” i Uppsala, Kungsgatan 62, våning 5

  Årsmötet inleds med en föreläsning av MD, docent Marcelo Ayala som är ögonläkare vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, och pratar om aktuell forskning och behandling av glaukom.

  Handlingar till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan.

  Anmälan senast 4 februari till föreningens e-post uppland@glaukomforbundet.se eller till Jane Engström tel 070-620 15 69.


   

  Under internationella världsglaukomveckan inbjuder Glaukomföreningen Uppland och Akademiska sjukhuset in till ett

  Offentligt möte torsdagen den 16 mars kl 15.30–17.00

  Akademiska sjukhuset Uppsala, H:son-Holmdahl-salen (ingång 100/101, 2 tr)

  Välkommen!


   

  Styrelsen i Glaukomföreningen Uppland

  Ordförande vakant t v
  Jane Engström, vice ordförande, tel 070-620 15 69, jane.sjoboda@gmail.com
  Eva Noreborg, kassör, tel 070-547 84 23, evanoreborg@gmail.com
  Lennart Eriksson, sekreterare, 070-216 77 20, fam.stal-eriksson@telia.com
  Jeanette Backman, ledamot, 070-381 98 02
  Leif Wall, suppleant, tel 070-661 64 90
  Lena Hallsenius, suppleant


   

  Välkommen till Glaukomföreningen i Uppland!

  Föreningen bildades hösten 2001 och är en patientförening för dig som har glaukom, är anhörig eller tillhör riskgruppen för att få glaukom. Föreningens verksamhetsområde omfattar Uppsala län.

  Föreningens viktigaste verksamhet är att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet. Vi jobbar också mot politiker och vårdgivare för att förbättra glaukomsjukvården.

  Dina förmåner som medlem är:
  • Att du får den uppskattade tidningen Ögontrycket fyra gånger per år
  • Blir inbjuden till våra möten
  • Får föreningens informationsbrev
  • Kan vara med och påverka vår verksamhet

  Dessutom stöder du Glaukomförbundets och Glaukomföreningens verksamhet på riks- och länsplanet.

  Ett medlemskap kostar 200 kr per år. Familjemedlemmar betalar 50 kr per år som går till föreningens verksamhet. Bli medlem här!

  Publicerat 2023-01-18