Uppland

 • Glaukomföreningen Uppland

  Kontakt i Uppland

  Eva Lind, ordförande, tel 070-297 79 95

  uppland@glaukomforbundet.se

  Postadress: Glaukomföreningen Uppland
  c/o Funktionsrätt Uppsala län
  Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala


   

  Styrelsen i Glaukomföreningen Uppland

  Eva Lind, ordförande, tel 076-297 79 95
  eva.m.lind@gmail.com
  Jane Engström, vice ordförande, tel 070-620 15 69,  jane.sjoboda@gmail.com
  Eva Noreborg, kassör, tel 070-547 84 23, evanoreborg@gmail.com
  Lennart Eriksson, sekreterare, 070-216 77 20,
  fam.stal-eriksson@telia.com
  Jeanette Backman, ledamot, 070-381 98 02
  Leif Wall, ersättare, tel 070-661 64 90
  Lena Hallsenius, ersättare


   

  Ny sammansättning i styrelsen

  Glaukomföreningen Uppland genomförde sitt årsmöte den 13 februari. Styrelsens sammansättning efter årsmötet ser ut som följer.

  Ordförande           Eva Lind
  Vice ordförande  Jane Engström
  Kassör                  Eva Noreborg
  Sekreterare          Lennart Eriksson
  Ledamot              Jeanette Backman
  Ersättare              Leif Wall
  Ersättare              Lena Hallsenius


   

  Medlemsbrev april 2024
  – vandring måndag 20 maj

  Välkommen att delta i en vandring med Anders Allard om Uppsalas broar.Det går många broar över Fyrisån och varje bro har sin historia. Under den här vandringen får vi veta mer om de nio broarna från Islandsbron till Eddaspången.

  Datum & tid: Måndag 20 maj kl 13.00–14.45.

  Samlingsplats: Vid korsningen Östra Ågatan 57/Vretgränd (vid statyn Teresa). Avslutning vid Eddaspången.
  Tillgänglighet: Det är rätt så plan mark.

  Glaukomföreningen i Uppland bjuder på vandringen.
  Begränsat antal platser.

  Anmälan senast den 15 maj till:
  Jeanette Backman 070-3819802 eller jsm.backman@gmail.com


   

  Föreläsning 13 mars och vandring 20 maj

  Under glaukomveckan bjuder föreningen in till ett offentligt möte den
  13 mars kl 15.45 i Gunnesalen på Akademiska sjukhuset ingång 10. (Psykiatrihuset).
  Det blir en föreläsning av ögonläkaren dr Simon Shamoun.

  Den 20 maj kl 13.00–14.45 anordnar vi en vandring längs Fyrisån tillsammans med Anders Allard. Han kommer att prata om Uppsalas broar; varje bro har sin historia.

  Max 20 personer kan delta, ingen kostnad.
  Samlingsplats korsningen Östra Ågatan 57 och Vretgränd (Vid statyn Teresa), avslutning vid Eddaspången.
  Anmälan senast 15 maj till: Jeanette Backman tel 070 381 98 02 eller jsm.backman@gmail.com


   

  Årsmöte 13 februari med
  information från Syncentralen

  Du är välkommen till föreningens årsmöte den 13 februari.
  Mötet börjar kl 15.00.
  Plats: ”Storan”. 5:e våningen Kungsgatan 62 i Uppsala.

  Till mötet har vi bjudit in Syncentralen för att berätta om sin verksamhet och för att ge praktiska tips på hur du kan underlätta din vardag när du har en synnedsättning med hjälpmedel.

  Vi bjuder på smörgåstårta och behöver din anmälan senast 8 februari för att veta hur mycket tårta vi behöver köpa.
  Anmäl dig till: Jane Engström 070-620 15 69 eller Eva Lind 076-297 79 95 eller mail till uppland@glaukomforbundet.se

  Här följer handlingar inför årsmötet:

  Glaukomföreningen Uppland
  Verksamhetsberättelse 2023

  Styrelse och revisorer
  Styrelsen har under året bestått av:
  Jane Engström ordförande
  Eva Lind vice ordförande
  Eva Noreborg kassör
  Lennart Eriksson sekreterare
  Jeanette Backman ordinarie ledamot
  Lena Hallsenius ersättare
  Leif Wall ersättare

  Anders Lindgren revisor
  Sonja Calais van Stokkom revisorssuppleant

  Styrelsens verksamhet
  Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten varav 1 konstituerande möte i samband med årsmötet som hölls den 8 februari i Funktionsrätts lokaler på Kungsgatan 62, Uppsala. Till årsmötet hade vi bjudit in MD docent Marcelo Ayala som föreläste om aktuell forskning om glaukom och behandlingar. 13 medlemmar deltog i årsmötet.
  I mars genomfördes en aktivitet tillsammans med Synoptik i syfte att värva nya medlemmar. Vi lyckades under hela dagen inte träffa på någon kund i butiken som hade glaukom.
  Vi har även påbörjat en översyn av föreningens stadgar.

  Vår kassör har haft ett tufft år med att registrera in alla våra medlemmar i förbundets nya medlemsregister. Hädanefter kommer medlemsavgiften att betalas in till förbundet och förbundet betalar i efterhand ut vår andel av medlemsavgiften. Detta har inneburit att både förbundets andel av medlemsavgiften för 2022 och 2023 har belastat 2023 års resultat.

  Informationsbrev och hemsida
  Under året har 1 informationsbrev sänts ut till medlemmarna.
  Lennart Eriksson har ansvarat för uppdatering av föreningens hemsida.

  Glaukomförbundet
  Vid förbundets årsmöte deltog Lennart Eriksson och Eva Lind. Den viktigaste frågan på mötet var värvning av nya medlemmar. Målsättning: Fördubbling av medlemsantalet på två år.
  På höstmötet var vår förening inte representerad.
  Det nya medlemsregistret Zebra har nu kommit igång dock med vissa inkörningsproblem.
  Tidningen Ögontrycket har utkommit med 4 nummer under 2023.

  Mötesverksamhet
  Utöver årsmötet har vi genomfört 2 medlemsmöten.
  16 mars under internationella Glaukomveckan – ett offentligt möte på UAS
  med medverkan av glaukomläkare Simon Shamoun som föreläste om glaukom och svarade på frågor. Närmare 70 personer kom till mötet. Mötet resulterade i 15 nya medlemmar
  6 december. Adventsfika på caféet på Stadsbiblioteket. Två bibliotekarier höll ett intressant föredrag om talböcker och ljudböcker Endast 8 medlemmar deltog.

  Ekonomi
  Föreningens ekonomi är god.
  För 2023 erhöll vi organisationsbidrag från Uppsala Region med 5000 kr.

  Medlemmar
  Vid årets början hade föreningen 160 medlemmar och 22 familjemedlemmar.
  Vid årets slut var vi 166 medlemmar och 23 familjemedlemmar.

  Uppsala den 22 januari 2024

  ————————————————————
  Jane Engström           Lennart Eriksson

  ————————————————————-
  Jeanette Backman      Eva Noreborg

  ————————————————————-
  Eva Lind

  Nedan finner du årsbokslut 2023 och revisionrapport, 2023.
  Klicka på länkarna för att ta del av innehållet!

  2023 Årsbokslut

  2024 revisionsrapport 2023


   

  Medlemsbrev november 2023

  Adventsfika, årsmöte och föreläsning om glaukom

  Adventsfika 6 december

  Allt eftersom vi ser sämre och sämre betyder talböcker, e-böcker och ljudböcker allt mer. Vad är det för skillnad? Hur lånar man? Frågorna är många. Kom till vårt höstmöte på Uppsala bibliotek och få information om hur biblioteket kan hjälpa dig. En kunnig bibliotekarie svarar på dina frågor.

  Föreningen bjuder på adventsfika.

  Vi träffas onsdagen den 6 december klockan 14.00.
  Plats:
  Café Kardemumma på stadsbiblioteket.

  Vi har ett begränsat antal platser, anmäl dig senast 4 december
  till Jeanette Backman 070-381 98 02 eller Eva Lind 076-297 79 95.
  Du kan även anmäla dig via e-post uppsala@glaukomforbundet.se.
  Först till kvarn gäller.

  Världsglaukomveckan
  Nästa år, 2024, infaller Internationella glaukomveckan mellan den 10 och 16 mars. Som vanligt uppmärksammar vi detta med en offentlig föreläsning på Akademiska sjukhuset. En ögonläkare kommer att föreläsa om glaukom och svara på frågor. Mötet sker i samverkan mellan vår förening och ögonkliniken på sjukhuset. Deltagarna träffar också representanter från Glaukomföreningen i Uppland.

  Mötet annonseras i Uppsala Nya Tidning och på vår hemsida.
  Där kommer att finnas uppgifter om datum, tid och lokal.
  https://www.worldglaucomaweek.org/
  hittar du flera korta föreläsningar om glaukom på engelska.


  Nya synkrav för körkort –
  Offentlig föreläsning om Glaukom

  Det är inte ovanligt att personer med glaukom får sitt körkort återkallat. Svenska Glaukomförbundet har i många år hävdat att ett förminskat synfält inte nödvändigtvis är ett mått på körduglighet. Nu verkar arbetet vara på väg att ge resultat. Ett förslag på ändrade regler är ute på remiss.

  På Transportstyrelsens hemsida (och vår egen www.glaukomforbundet.se) finns en kort beskrivning av förslaget och länkar där man kan läsa mer. https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2023/nya-synkrav-for-korkort-pa-gang/


  Appen – Be my eyes

  Nu finns det en mobilapp för syntolkning via mobiltelefonen. Appen heter Be my eyes. Du använder kameran i din mobiltelefonen och telefonen berättar vad bilden föreställer. Tolkningen sker med artificiell intelligens (AI). Appen finns för både Android och Iphone.
  Du kan läsa mer på https://www.bemyeyes.com/


   

  Välkommen till Glaukomföreningen i Uppland!

  Föreningen bildades hösten 2001 och är en patientförening för dig som har glaukom, är anhörig eller tillhör riskgruppen för att få glaukom. Föreningens verksamhetsområde omfattar Uppsala län.

  Föreningens viktigaste verksamhet är att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet. Vi jobbar också mot politiker och vårdgivare för att förbättra glaukomsjukvården.

  Dina förmåner som medlem är:
  • Att du får den uppskattade tidningen Ögontrycket fyra gånger per år
  • Blir inbjuden till våra möten
  • Får föreningens informationsbrev
  • Kan vara med och påverka vår verksamhet

  Dessutom stöder du Glaukomförbundets och Glaukomföreningens verksamhet på riks- och länsplanet.

  Ett medlemskap kostar 200 kr per år. Familjemedlemmar betalar 50 kr per år som går till föreningens verksamhet.

  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.

  Publicerat 2024-04-09