Uppland

 • Glaukomföreningen Uppland

  Kontakt i Uppland

  Leif Wall, ordförande
  tel 018-34 33 37, 070-661 64 90
  uppland@glaukomforbundet.se

  Postadress: c/o Leif Wall, Nysätersvägen 18 A, 741 42 Knivsta


   

  Styrelsen i Glaukomföreningen Uppland

  Leif Wall, ordförande, tel 070-661 64 90
  Lennart Eriksson, vice ordförande
  Eva Noreborg, sekreterare, tel 070-547 84 23
  Jane Engström, kassör, tel 070-620 15 69
  Albert Alm, ledamot
  Gerd Teljer, ledamot
  Ingrid Jakobsson, suppleant
  Jeanette Backman , suppleant


   

  Välkommen till Glaukomföreningen i Uppland!

  Föreningen bildades hösten 2001 och är en patientförening för dig som har glaukom, är anhörig eller tillhör riskgruppen för att få glaukom. Föreningens verksamhetsområde omfattar Uppsala län.

  Föreningens viktigaste verksamhet är att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet. Vi jobbar också mot politiker och vårdgivare för att förbättra glaukomsjukvården.

  Dina förmåner som medlem är:
  • Att du får den uppskattade tidningen Ögontrycket fyra gånger per år
  • Blir inbjuden till våra möten
  • Får föreningens informationsbrev
  • Kan vara med och påverka vår verksamhet

  Dessutom stöder du Glaukomförbundets och Glaukomföreningens verksamhet på riks- och länsplanet.

  Ett medlemskap kostar 200 kr per år. Familjemedlemmar betalar 50 kr per år som går till föreningens verksamhet. Bli medlem här!

  Publicerat 2020-07-27