Värmland

 • Glaukomföreningen Värmland

  Kontakt i Värmland
  Styrelse

  Yngve Berg, Karlstad, ordförande, 070-529 54 79
  Postadress: c/o Yngve Berg, Mamsell Dillners väg 15, 653 46 Karlstad
  Ingrid Sällström, Karlstad, sekreterare, 070-518 90 04
  Göran Boström, Karlstad, kassör, tel 070-863 32 30
  Marianne Månsson, Karlstad, ledamot, 072-730 75 06
  Per-Erik Magnusson, Skoghall, ledamot, 070-608 38 45
  Olle Söderlind, Kristinehamn, suppleant, 073-681 40 15

  E-post: varmland@glaukomforbundet.se


  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  Årsmöte med information om körkortsfrågan

  Årsmötet den 30 mars 2023 skulle föregås av information om utredningen om synfält och körkort som VTI fått av regeringen, och Krister Inde skulle stå för den. På morgonen ringer Krister, ruskigt förkyld, kan inte komma. De flesta som anmält sig till mötet hade ju gjort det för att få just den informationen. Vad gör vi nu?

  Vi har ju en man på Trafikverket här i Karlstad som förra året höll en information om läget i utredningen då, han har naturligtvis koll på läget nu också. Söker honom per telefon och på kontoret, förgäves.

  Nästa alternativ är vår förbundsordförande, Sven-Olov Edvinsson, bosatt utanför Umeå. Jag når honom när han är på väg till Luleå för möte med riksdagsledamöter och ministrar i just denna fråga. Jodå, han kunde ställa upp per video, bara han hann fram och fick tag i ett lämpligt rum att sitta i.

  Vi kastade om i dagordningen, började med årsmötesförhandlingarna och fika på det, därefter fick vi kontakt med Sven-Olov i Luleå och efter lite rotande fick vi hjälpligt upp volymen så att vi kunde höra vad han sa, frågor fick ställas per telefon. Vi fick en mycket bra, kortfattad genomgång av utredningen, bakgrund, genomförande och nuläge. Applåderna dånade när vi tackade Sven-Olov, alla var mycket nöjda!

  Resultatet av årsmötesförhandlingarna var även de bra, en ledamot avgick men vi fick två nya!

  Årsmötesprotokollet finns här: Värmland_Årsmötesprotokoll 2023-03-30

  Text: Yngve Berg Foto: Ingrid Sällström


   

  Medlemsträff med stort intresse för Syncentralen

  Onsdagen den 1 februari 2023 träffades ett trettiotal medlemmar i Funktionsrätts lokaler i Karlstad för att höra förre verksamhetschefen för Ögonsjukvården, Lennart Sjöbom, berätta om Syncentralen. Han har tidigare varit verksamhetschef där.

  Syncentralen kom till på 70-talet och då började man med optisk rehabilitering. Han berättade att tidigare tog man inte vara på den lilla syn den synskadade hade kvar, utan nästan ”gjorde” dem blinda genom att ge en vit käpp och lära ut blindskrift. I dag tar man vara på synen som finns och satsar på så bra hjälpmedel som möjligt.

  Sjukvårdslagen bestämmer att alla har rätt till hjälpmedel för t ex rehabilitering. På Syncentralen finns i dag optiker, synpedagoger (som jobbar med synsvaga), anpassningslärare (som jobbar med blinda), kurator, konsulent, arbetsterapeut och fysioterapeut. IT-tekniker kan ge stöd till dator och telefonanvändning. Läsavstånd och rätt belysning är viktigt

  70-80 % av patienterna är pensionärer och diagnosgrupperna förändras allteftersom sjukvården utvecklas. Diabetespatienter har nästan helt försvunnit på grund av den fina diabetesvård vi har i dag.

  Synskadad är en person som har 0,3 i synskärpa som ej går att korrigera eller som har gravt inskränkt synfält. Patientföreningarna tycker dock att man ska ta hänsyn till hur man påverkas i sitt dagliga liv, om man ska räknas som synskadad. 0,5 är gränsen för att få köra bil.

  Ögonläkaren skriver remiss till syncentralen när det bedöms att behovet finns.

  Lennart Sjöbom ser tyvärr inte så ljust på Syncentralens framtid. De har i dag betydligt mindre resurser än för 30 år sedan.

  Efter en frågestund avtackades han med blommor och en godispåse.

  Kaffe och smörgås intogs i köket och stämningen blev öronbedövande hög.

  Ingrid Sällström


   

  Innehållsrik medlemsresa till Finnskogen

  En stilla solig morgon avgick den gröna bussen från Norrstrandkyrkan i Karlstad. Färden gick norrut mot Fryksdalen. Vi var 27 medlemmar i Glaukomföreningen Värmland och ytterligare fyra plockades upp efter vägen till Torsby. När dimman lättat låg Fryken spegelblank inbäddad i grönskan.

  Första anhalt var Kollsbergs hembygdsgård, underbart vackert belägen vid Frykens norra ände. Vi serverades kaffe och smörgås i den historiska Storstugan. På hembygdsgården fanns 14 ditflyttade hus, bland dem en smedja. Smeden hette Jan Rak och gjorde spik.

  Resan fortsatte till Lekvattnet, en by med 200 invånare vid den vackra sjön med samma namn. Här finns Finnskogscentrum med ett museum och bibliotek. Huset är klätt med stående timmerstockar och inuti är det mörka färger för att visa hur skogsfinnar levde. Vi fick en livlig föreläsning på mål av föreståndaren.

  Finnskogscentrum är en del av Värmlands Museum. Man har forskat om den finska invandringens historia och kultur i norra Värmland. Finnarna började komma i slutet av 1500-talet från östra Finnland, där det rådde hungersnöd. I Bergslagen, Dalarna och Värmland fick de lov att bedriva svedjebruk. De högg ner träd och byggde hus. Sedan brände de hygget och i askan sådde de säd. Det tog tre år innan man kunde skörda. Fiske och jakt drygade ut maten. De byggde rökstugor enligt finsk tradition. Dessa stugor har en stor spis som eldades intensivt. Stugorna saknar skorsten. Röken från spisen gick upp mot taket och la sig som ett värmande täcke, men under var det ren och varm luft. Övre delen av väggarna och innertaket blev svarta. Man åt det som fisket, skogen och åkern gav. Motti, nävgröt på svenska, och piroger. Den finska kulturen och finska språket bevarades ända in på 1900-talet. Fortfarande finns det gott om finska ortnamn.

  Efter en rundvandring på museet tog vi bussen några hundra meter till Karmenkynna bygdegård. Man har här rekonstruerat en gård såsom skogsfinnar levde med rökstuga och bastu. Här bjöds vi på härlig nävgröt med fläsk, smält smör och lingon. Efter detta fick vi en trevlig skildring av livet i Finnskogen och en rundvandring på gården. Se bilden ovan.

  Vår eminente busschaufför tog oss sedan tillbaka till Karlstad. Under hemfärden informerade styrelsen om aktuellt arbete i föreningen och även på förbundsnivå. Vi pustade ut efter en fullmatad strålande dag.

  Text & foto: Ingrid och Håkan Sällström


   

  Information om utredningen kring synfältsdefekter och körkort

  Den 3 maj 2022 ordnade vi en information om den pågående utredningen som regeringen tillsatt och som utförs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i samarbete med Transportstyrelsen (TS) och Trafikverket. Föredragshållare var Bert Olsson, Trafikverket i Karlstad. 60 personer slöt upp.

  En orsak till utredningen är att Sverige har hårdare krav på synfält än övriga EU. En annan orsak torde vara att VTI har gjort simulatortester av personer som blivit av med körkortet på grund av synfältsdefekter. 70 % av de som genomförde testet klarade detta (mer information se ctdkalmer.se). Detta tyder på att TS:s regler borde anpassas så att de som kan kompensera för sina synfältsbortfall kan få fortsätta att köra.

  Krister Inde, som också är med i utredningen och även deltagit i simulatorstudien i Kalmar, dök upp och bidrog med lite internationella utblickar.

  Pådrivande att få till utredningen har varit Glaukomförbundet tillsammans med Diabetes- och Strokeförbunden. Bert betonade vikten av att det finns pådrivare som ser till att det sker förändringar.

  Utredningen skulle vara klar till hösten 2022 men nu har TS senarelagt det hela till 2024. Inte förvånande när det gäller TS. Men Bert såg inte negativt på detta eftersom TS har börjat ändra åsikt i frågan och komma mer i linje med övriga utredare. Får de mer tid på sig kanske det kan bli ett bättre resultat.

  Vi kunde konstatera att ingenting har förändrats ännu, men möjligheter till förändringar finns, vilket är hoppfullt.

  Yngve Berg, ordförande

  Bild t h: Bert Olsson (i talarstolen) höll i informationen om utredningen och Krister Inde bidrog med internationella utblickar.


   

  Årsmötesprotokoll

  från Glaukomföreningen Värmlands årsmöte den 22 mars 2022 hittar du här: Värmland_Årsmötesprotokoll 2022-03-22


   

  Presentation av föreningen

  Föreningen har cirka 150 medlemmar. Medlemstidningen Ögontrycket utkommer fyra gånger per år och innehåller artiklar som på något sätt har anknytning till glaukom.

  Föreningens verksamhet består i att informera om glaukom och nödvändigheten att låta undersöka sig. Vi har också träffar för medlemmar, caféträffar i mindre grupper och föreläsningar/information i något ämne som kan vara intressant för våra medlemmar.

  Varje år anordnar vi en heldagsutflykt i aug/sept. Vi har kontinuerlig kontakt med ögonsjukvården i länet. Och vi välkomnar förslag till ytterligare aktiviteter liksom medlemmar som vill engagera sig i föreningens arbete!


  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  Publicerat 2023-04-28