Värmland

 • Glaukomföreningen Värmland

  Kontakt i Värmland
  Styrelse

  Olle Söderlind, Kristinehamn, ordförande, 073-681 40 15
  Postadress: Skogalundsvägen 6, 681 50 Kristinehamn, e-post:olle@ergonomicenter.se
  Ingrid Sällström, Karlstad, sekreterare, 070-518 90 04, e-post: sellstrom@telia.com
  Marianne Månsson, Karlstad, ledamot, 072-730 75 06, e-post: marmansson@live.se
  Christer Nilsson, Karlstad, ledamot, 070-836 66 83, e-post: varmland@glaukomforbundet.se


  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  Årsmötesprotokoll

  Den 19 mars höll Glaukomföreningen Värmland årsmöte. Till ny ordförande valdes Olle Söderlind.

  Klicka på länken för att läsa protokollet i sin helhet.
  Årsmötesprotokoll 2024-03-19(1)


   

  Årsmöte och föreläsning 19 mars

  Tisdag 19 mars kl 17, 2024, hålls årsmöte  i Funktionsrätts lokaler,
  Södra Kyrkogatan 11 i Karlstad.

  Efter årsmötet föreläser optiker Josefin Söderlind.
  Det blir tid för frågor, så förbered dig gärna.
  Om du har frågor till optiker Josefin Söderlind redan nu kan du
  maila dem till henne på:
  söderlindjosefin@gmail.com

  Årsmöteshandlingar finns nedan i form av text eller pdf:er!
  Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 27 februari.

  Vi avslutar mötet med att bjuda på kaffe och smörgås och ha informella samtal runt borden. Vi beräknas vara klara ca kl 19.00-19.30.

  Vårt behov av fler styrelsemedlemmar är stort. Vi vill kunna fortsätta att ordna föreläsningar, sprida kunskap om glaukom och stötta varandra i vår sjukdom – då behöver vi fler som kan hjälpa till. Vill du vara med i detta viktiga arbete i en trevlig liten grupp är du varmt välkommen att höra av dig!

  Med tanke på fikat vill vi ha din anmälan
  senast lördag 16 mars till:

  Marianne Månsson, 072-730 75n06, marmansson@live.se eller
  Ingrid Sellström, 070-518 90 04, sellstrom@telia.com

  Dagordning för ordinarie årsmöte tisdag 19 mars 2024 kl 17.00 på Funktionsrätt Värmland i Karlstad

  1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
  2. Frågan om kallelse skett i behörig ordning.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Behandling av styrelsens årsredovisning.
  5. Behandling av revisionsberättelsen.
  6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  7. Beslut om årsavgift för 2025
  8. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2024.
  9. Val av:
  ordförande för två år
  övriga styrelseledamöter för två år
  suppleanter för ett år
  revisor och revisorsuppleant för ett år
  ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för ett år.
  10. Behandling av motioner och av förslag från styrelsen.
  11. Övriga ärenden. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas under denna punkt.

  VALBEREDNINGENS/STYRELSENS FÖRSLAG

  Vi välkomnar förslag till fler ledamöter! Vi måste få in nya medlemmar i styrelsen. Eftersom både Yngve och Göran avgår blir vi bara tre ledamöter kvar.

  Ordförande för två år: Olle Söderlind, nyval

  Övriga styrelseledamöter för ett år: Ingrid Sällström, kvarstår
  Marianne Månsson, kvarstår

  Övriga styrelseledamöter för två år: Förslag saknas

  Suppleanter för ett år: Förslag saknas

  Revisor för ett år: Nils Nyman, omval

  Revisorssuppleant för ett år: Bengt Levander, omval

  Ledamöter till valberedning för ett år: Förslag saknas

  Förslag från styrelsen:
  Årsavgift för 2025: ordinarie medlem 200 kr, oförändrat
  stöd-/familjemedlem 100 kr, oförändrat.

  Verksamhetsplan 2024-2025
  Verksamhetsberättelse för 2023
  BUDGET 2024_25 (1)


   

   

  Claes Hagman
  föreläste om glaukom

  Den 25 november höll Claes Hagman en föreläsning om glaukom i Tingvallakyrkan i Karlstad. Han är läkare och själv glaukompatient. Runt 40 gamla och nya medlemmar lyssnade på en trivsam föreläsning och kom med många frågor.

  Sjukdomen glaukom beror på en celldöd i synnerven i ögonbotten. Högt tryck i ögat förvärrar skadan, men glaukom kan också utvecklas vid normalt ögontryck. De flesta bildar för mycket vätska i ögat eller har för dålig dränering av vätska i trabekelverket runt linsen Man tappar först synen i det perifera synfältet. Försämringen går mycket långsamt. Den som drabbas märker det inte själv. Ofta har du stora synfältsbortfall redan när du får diagnosen glaukom. Den är vanligast efter 55 års ålder. 150 000 personer har glaukom i Sverige. Var tjugonde 75-åring har diagnosen. Att sjukdomen har ett så stillsamt förlopp gör att sjukvården inte prioriterar den jämfört med andra ögonsjukdomar. ”Gula fläcken-sjukan” som ger central blindhet har fått mer resurser.

  Det finns ingen bot för glaukom. 42 procent blir blinda på ett öga och 16 procent på båda ögonen och sjukdomen är ärftlig. Den som har en nära släkting med glaukom bör undersöka ögonen regelbundet från 50 års ålder. Afrikaner och sydamerikaner har en högre procent av glaukom.
  Behandlingen består av ögondroppar som sänker trycket. Idag lägger man tidigt till laser-behandling som öppnar vägar för att dränera kammarvätska. Om det inte hjälper kan man operera genom att öppna trabekelverket. Man kan även lägga in tunna rör i ögat som leder bort vätska. Vitamin B3 (nikotinamid) har i studier i Australien visat sig förbättra synen vid glaukom. Det är ännu ej tillgängligt i Sverige.

  Ögonsjukvården har kritiserats för att vara otillräcklig med för långa väntetider. Den är dessutom mycket ojämnt fördelad i landet. Stockholm har bra resurser med ett stort ögonsjukhus, S:t Erik, och många privata ögonmottagningar. De flesta regioner har stor brist på ögonläkare, vilket gör att patienterna inte blir kallade till kontroller och sjukdomen försämras därmed. Nu finns ”Nationella Arbetsgruppen för Glaukom” (NAG), den består av experter, politiker och representanter för patientföreningar. Ett arbete har startat för att göra glaukomsjukvården bättre och mer likvärdig i hela Sverige. Optiker har blivit mer intresserade av ögonhälsa och inte bara av att sälja glasögon.

  Glaukomförbundet har genomfört en enkät där alla medlemmar fick svara på frågor om sin sjukdom. 87 procent svarade att de ville ha kontinuitet i vården. Majoriteten upplever för långa väntetider. Bara 31 procent har en vårdplan, vilket alla skall ha. Synrehabilitering har varit eftersatt och skall lyftas fram av förbundet. Nästa år kommer föreningarna ha en kampanj för att göra glaukom mer känd och värva fler medlemmar.

  Körkortsfrågan har varit hett debatterad de sista åren. 1000 personer får körkortet indraget på grund av synnedsättning varje år i Sverige. Vid glaukom är det försämrat resultat på synfältsundersökningen som gör att läkare skickar rapport till Tranportstyrelsen. Att bli av med körkortet blir för många ett stort trauma. Då det är brist på ögonläkare har många fått besked endast genom ett brev från Transportstyrelsen. Ny forskning har visat att en synfältsundersökning inte kan skilja på en bra och dålig bilförare och ett simuleringstest har konstruerats som liknar bilkörning. Detta visar mycket säkrare vem som är en pålitlig bilförare. Tyvärr går det mycket långsamt att få till förändringar i körkortsfrågan. I juni 2025 skall ett förslag vara klart.

  Ingrid och Håkan Sällström
  Glaukomföreningen i Värmland


  Nostalgibesök på medlemsresa

  Den 16 augusti 2023 styrde bussen ut från Karlstad med 27 medlemmar mot Lesjöfors och Filipstad. Under vägen fick vi en guidning om Värmlands skogs -och järnbruk genom tiderna. Olle Olsson som är uppväxt i bygden, har en stor kunskap om utvecklingen där och hur man tagit vara på skogs- och malmrikedomen på 1900-talet.

  I Lesjöfors besökte vi det gamla bruket som förvandlats till ett museum. Där visas både ortens och det nedlagda brukets historia med originalobjekt från olika delar av samhället. Här finns miljöer från hemmet, skolan, Saronförsamlingen, fabriken, kontoret och bandyns historia som visar samhällets förvandling under 1900-talet. Allt är samlat, skänkt och uppbyggt av eldsjälar från orten. Vi började med att dricka kaffe i ”Folkets Hus” och fick där en trevlig information innan vi vandrade runt på egen hand och upplevde alla en stor igenkänning.

  Efter det rullade vi mot Filipstad och upp på Storhöjden där vi intog den klassiska lunchen på Big Hill Lodge: Vildsvinsfärsbiff med stekt potatis, rårörda lingon, inlagd gurka och pepparsås. Serverade av Calle Stjernlöf, himself. Den vidsträckta utsikten fick vi delvis tänka oss på grund av sommarens envisa duggregn.

  På vägen tillbaka genom Filipstad stannade vi till vid Barilla/Wasabröd och besökte fabriksförsäljningen. Där shoppades det knäckebröd, pasta, såser, kakor och kex med mera. Den fina chauffören gick sedan runt och bjöd oss alla på kakor.

  Under hemfärden gav styrelsen en kort information om höstens arbete både lokalt och på förbundsnivå. Väl tillbaka i Karlstad efter en trevlig dag sken Sola igen.

  Text och foto: Ingrid Sällström


   

  Styrelsemöte vid Vänerns strand med hembakad tårta

  Här slutför föreningens styrelse planeringen av medlemsresan den 16 augusti. Se inbjudan ovan!

  En trevlig och skön sommar

  önskar vi alla våra medlemmar!

  Styrelsen

   


  Årsmöte med information om körkortsfrågan

  Årsmötet den 30 mars 2023 skulle föregås av information om utredningen om synfält och körkort som VTI fått av regeringen, och Krister Inde skulle stå för den. På morgonen ringer Krister, ruskigt förkyld, kan inte komma. De flesta som anmält sig till mötet hade ju gjort det för att få just den informationen. Vad gör vi nu?

  Vi har ju en man på Trafikverket här i Karlstad som förra året höll en information om läget i utredningen då, han har naturligtvis koll på läget nu också. Söker honom per telefon och på kontoret, förgäves.

  Nästa alternativ är vår förbundsordförande, Sven-Olov Edvinsson, bosatt utanför Umeå. Jag når honom när han är på väg till Luleå för möte med riksdagsledamöter och ministrar i just denna fråga. Jodå, han kunde ställa upp per video, bara han hann fram och fick tag i ett lämpligt rum att sitta i.

  Vi kastade om i dagordningen, började med årsmötesförhandlingarna och fika på det, därefter fick vi kontakt med Sven-Olov i Luleå och efter lite rotande fick vi hjälpligt upp volymen så att vi kunde höra vad han sa, frågor fick ställas per telefon. Vi fick en mycket bra, kortfattad genomgång av utredningen, bakgrund, genomförande och nuläge. Applåderna dånade när vi tackade Sven-Olov, alla var mycket nöjda!

  Resultatet av årsmötesförhandlingarna var även de bra, en ledamot avgick men vi fick två nya!

  Årsmötesprotokollet finns här: Värmland_Årsmötesprotokoll 2023-03-30

  Text: Yngve Berg Foto: Ingrid Sällström


   

  Medlemsträff med stort intresse för Syncentralen

  Onsdagen den 1 februari 2023 träffades ett trettiotal medlemmar i Funktionsrätts lokaler i Karlstad för att höra förre verksamhetschefen för Ögonsjukvården, Lennart Sjöbom, berätta om Syncentralen. Han har tidigare varit verksamhetschef där.

  Syncentralen kom till på 70-talet och då började man med optisk rehabilitering. Han berättade att tidigare tog man inte vara på den lilla syn den synskadade hade kvar, utan nästan ”gjorde” dem blinda genom att ge en vit käpp och lära ut blindskrift. I dag tar man vara på synen som finns och satsar på så bra hjälpmedel som möjligt.

  Sjukvårdslagen bestämmer att alla har rätt till hjälpmedel för t ex rehabilitering. På Syncentralen finns i dag optiker, synpedagoger (som jobbar med synsvaga), anpassningslärare (som jobbar med blinda), kurator, konsulent, arbetsterapeut och fysioterapeut. IT-tekniker kan ge stöd till dator och telefonanvändning. Läsavstånd och rätt belysning är viktigt

  70-80 % av patienterna är pensionärer och diagnosgrupperna förändras allteftersom sjukvården utvecklas. Diabetespatienter har nästan helt försvunnit på grund av den fina diabetesvård vi har i dag.

  Synskadad är en person som har 0,3 i synskärpa som ej går att korrigera eller som har gravt inskränkt synfält. Patientföreningarna tycker dock att man ska ta hänsyn till hur man påverkas i sitt dagliga liv, om man ska räknas som synskadad. 0,5 är gränsen för att få köra bil.

  Ögonläkaren skriver remiss till syncentralen när det bedöms att behovet finns.

  Lennart Sjöbom ser tyvärr inte så ljust på Syncentralens framtid. De har i dag betydligt mindre resurser än för 30 år sedan.

  Efter en frågestund avtackades han med blommor och en godispåse.

  Kaffe och smörgås intogs i köket och stämningen blev öronbedövande hög.

  Ingrid Sällström


   

  Innehållsrik medlemsresa till Finnskogen

  En stilla solig morgon avgick den gröna bussen från Norrstrandkyrkan i Karlstad. Färden gick norrut mot Fryksdalen. Vi var 27 medlemmar i Glaukomföreningen Värmland och ytterligare fyra plockades upp efter vägen till Torsby. När dimman lättat låg Fryken spegelblank inbäddad i grönskan.

  Första anhalt var Kollsbergs hembygdsgård, underbart vackert belägen vid Frykens norra ände. Vi serverades kaffe och smörgås i den historiska Storstugan. På hembygdsgården fanns 14 ditflyttade hus, bland dem en smedja. Smeden hette Jan Rak och gjorde spik.

  Resan fortsatte till Lekvattnet, en by med 200 invånare vid den vackra sjön med samma namn. Här finns Finnskogscentrum med ett museum och bibliotek. Huset är klätt med stående timmerstockar och inuti är det mörka färger för att visa hur skogsfinnar levde. Vi fick en livlig föreläsning på mål av föreståndaren.

  Finnskogscentrum är en del av Värmlands Museum. Man har forskat om den finska invandringens historia och kultur i norra Värmland. Finnarna började komma i slutet av 1500-talet från östra Finnland, där det rådde hungersnöd. I Bergslagen, Dalarna och Värmland fick de lov att bedriva svedjebruk. De högg ner träd och byggde hus. Sedan brände de hygget och i askan sådde de säd. Det tog tre år innan man kunde skörda. Fiske och jakt drygade ut maten. De byggde rökstugor enligt finsk tradition. Dessa stugor har en stor spis som eldades intensivt. Stugorna saknar skorsten. Röken från spisen gick upp mot taket och la sig som ett värmande täcke, men under var det ren och varm luft. Övre delen av väggarna och innertaket blev svarta. Man åt det som fisket, skogen och åkern gav. Motti, nävgröt på svenska, och piroger. Den finska kulturen och finska språket bevarades ända in på 1900-talet. Fortfarande finns det gott om finska ortnamn.

  Efter en rundvandring på museet tog vi bussen några hundra meter till Karmenkynna bygdegård. Man har här rekonstruerat en gård såsom skogsfinnar levde med rökstuga och bastu. Här bjöds vi på härlig nävgröt med fläsk, smält smör och lingon. Efter detta fick vi en trevlig skildring av livet i Finnskogen och en rundvandring på gården. Se bilden ovan.

  Vår eminente busschaufför tog oss sedan tillbaka till Karlstad. Under hemfärden informerade styrelsen om aktuellt arbete i föreningen och även på förbundsnivå. Vi pustade ut efter en fullmatad strålande dag.

  Text & foto: Ingrid och Håkan Sällström


   

  Information om utredningen kring synfältsdefekter och körkort

  Den 3 maj 2022 ordnade vi en information om den pågående utredningen som regeringen tillsatt och som utförs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i samarbete med Transportstyrelsen (TS) och Trafikverket. Föredragshållare var Bert Olsson, Trafikverket i Karlstad. 60 personer slöt upp.

  En orsak till utredningen är att Sverige har hårdare krav på synfält än övriga EU. En annan orsak torde vara att VTI har gjort simulatortester av personer som blivit av med körkortet på grund av synfältsdefekter. 70 % av de som genomförde testet klarade detta (mer information se ctdkalmer.se). Detta tyder på att TS:s regler borde anpassas så att de som kan kompensera för sina synfältsbortfall kan få fortsätta att köra.

  Krister Inde, som också är med i utredningen och även deltagit i simulatorstudien i Kalmar, dök upp och bidrog med lite internationella utblickar.

  Pådrivande att få till utredningen har varit Glaukomförbundet tillsammans med Diabetes- och Strokeförbunden. Bert betonade vikten av att det finns pådrivare som ser till att det sker förändringar.

  Utredningen skulle vara klar till hösten 2022 men nu har TS senarelagt det hela till 2024. Inte förvånande när det gäller TS. Men Bert såg inte negativt på detta eftersom TS har börjat ändra åsikt i frågan och komma mer i linje med övriga utredare. Får de mer tid på sig kanske det kan bli ett bättre resultat.

  Vi kunde konstatera att ingenting har förändrats ännu, men möjligheter till förändringar finns, vilket är hoppfullt.

  Yngve Berg, ordförande

  Bild t h: Bert Olsson (i talarstolen) höll i informationen om utredningen och Krister Inde bidrog med internationella utblickar.


   

  Årsmötesprotokoll

  från Glaukomföreningen Värmlands årsmöte den 22 mars 2022 hittar du här: Värmland_Årsmötesprotokoll 2022-03-22


   

  Presentation av föreningen

  Föreningen har cirka 150 medlemmar. Medlemstidningen Ögontrycket utkommer fyra gånger per år och innehåller artiklar som på något sätt har anknytning till glaukom.

  Föreningens verksamhet består i att informera om glaukom och nödvändigheten att låta undersöka sig. Vi har också träffar för medlemmar, caféträffar i mindre grupper och föreläsningar/information i något ämne som kan vara intressant för våra medlemmar.

  Varje år anordnar vi en heldagsutflykt i aug/sept. Vi har kontinuerlig kontakt med ögonsjukvården i länet. Och vi välkomnar förslag till ytterligare aktiviteter liksom medlemmar som vill engagera sig i föreningens arbete!


  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  Publicerat 2023-04-05