Värmland

 • Glaukomföreningen Värmland

  Kontakt i Värmland
  Styrelse

  Yngve Berg, Karlstad, ordförande, 070-529 54 79
  Postadress: c/o Yngve Berg, Mamsell Dillners väg 15, 653 46 Karlstad
  Ingrid Sällström, Karlstad, sekreterare, 070-518 90 04
  Göran Boström, Karlstad, kassör, tel 070-863 32 30
  Per-Åke Leander, Hammarö, ledamot 079-337 21 08
  Marianne Månsson, Karlstad, ledamot, 072-730 75 06

  E-post: varmland@glaukomforbundet.se


   

  Välkommen på MEDLEMSTRÄFF!

  Onsdagen den 1 februari 2023 kl 16.00–18.00

  Funktionsrätts lokaler, Södra Kyrkogatan 11, Karlstad

  Förre verksamhetschefen för Ögonsjukvården i Värmland, Lennart Sjöbom, berättar om vad Syncentralen har att erbjuda.

  Vi bjuder på kaffe/the och smörgås.

  Anmälan senast 30 januari till Marianne Månsson, tel 072-730 75 06 eller Ingrid Sällström via e-post sellstrom@telia.com

  Välkomna till en trevlig eftermiddag!
  Styrelsen


   

  Innehållsrik medlemsresa till Finnskogen

  En stilla solig morgon avgick den gröna bussen från Norrstrandkyrkan i Karlstad. Färden gick norrut mot Fryksdalen. Vi var 27 medlemmar i Glaukomföreningen Värmland och ytterligare fyra plockades upp efter vägen till Torsby. När dimman lättat låg Fryken spegelblank inbäddad i grönskan.

  Första anhalt var Kollsbergs hembygdsgård, underbart vackert belägen vid Frykens norra ände. Vi serverades kaffe och smörgås i den historiska Storstugan. På hembygdsgården fanns 14 ditflyttade hus, bland dem en smedja. Smeden hette Jan Rak och gjorde spik.

  Resan fortsatte till Lekvattnet, en by med 200 invånare vid den vackra sjön med samma namn. Här finns Finnskogscentrum med ett museum och bibliotek. Huset är klätt med stående timmerstockar och inuti är det mörka färger för att visa hur skogsfinnar levde. Vi fick en livlig föreläsning på mål av föreståndaren.

  Finnskogscentrum är en del av Värmlands Museum. Man har forskat om den finska invandringens historia och kultur i norra Värmland. Finnarna började komma i slutet av 1500-talet från östra Finnland, där det rådde hungersnöd. I Bergslagen, Dalarna och Värmland fick de lov att bedriva svedjebruk. De högg ner träd och byggde hus. Sedan brände de hygget och i askan sådde de säd. Det tog tre år innan man kunde skörda. Fiske och jakt drygade ut maten. De byggde rökstugor enligt finsk tradition. Dessa stugor har en stor spis som eldades intensivt. Stugorna saknar skorsten. Röken från spisen gick upp mot taket och la sig som ett värmande täcke, men under var det ren och varm luft. Övre delen av väggarna och innertaket blev svarta. Man åt det som fisket, skogen och åkern gav. Motti, nävgröt på svenska, och piroger. Den finska kulturen och finska språket bevarades ända in på 1900-talet. Fortfarande finns det gott om finska ortnamn.

  Efter en rundvandring på museet tog vi bussen några hundra meter till Karmenkynna bygdegård. Man har här rekonstruerat en gård såsom skogsfinnar levde med rökstuga och bastu. Här bjöds vi på härlig nävgröt med fläsk, smält smör och lingon. Efter detta fick vi en trevlig skildring av livet i Finnskogen och en rundvandring på gården. Se bilden ovan.

  Vår eminente busschaufför tog oss sedan tillbaka till Karlstad. Under hemfärden informerade styrelsen om aktuellt arbete i föreningen och även på förbundsnivå. Vi pustade ut efter en fullmatad strålande dag.

  Text & foto: Ingrid och Håkan Sällström


   

  Information om utredningen kring synfältsdefekter och körkort

  Den 3 maj 2022 ordnade vi en information om den pågående utredningen som regeringen tillsatt och som utförs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i samarbete med Transportstyrelsen (TS) och Trafikverket. Föredragshållare var Bert Olsson, Trafikverket i Karlstad. 60 personer slöt upp.

  En orsak till utredningen är att Sverige har hårdare krav på synfält än övriga EU. En annan orsak torde vara att VTI har gjort simulatortester av personer som blivit av med körkortet på grund av synfältsdefekter. 70 % av de som genomförde testet klarade detta (mer information se ctdkalmer.se). Detta tyder på att TS:s regler borde anpassas så att de som kan kompensera för sina synfältsbortfall kan få fortsätta att köra.

  Krister Inde, som också är med i utredningen och även deltagit i simulatorstudien i Kalmar, dök upp och bidrog med lite internationella utblickar.

  Pådrivande att få till utredningen har varit Glaukomförbundet tillsammans med Diabetes- och Strokeförbunden. Bert betonade vikten av att det finns pådrivare som ser till att det sker förändringar.

  Utredningen skulle vara klar till hösten 2022 men nu har TS senarelagt det hela till 2024. Inte förvånande när det gäller TS. Men Bert såg inte negativt på detta eftersom TS har börjat ändra åsikt i frågan och komma mer i linje med övriga utredare. Får de mer tid på sig kanske det kan bli ett bättre resultat.

  Vi kunde konstatera att ingenting har förändrats ännu, men möjligheter till förändringar finns, vilket är hoppfullt.

  Yngve Berg, ordförande

  Bild t h: Bert Olsson (i talarstolen) höll i informationen om utredningen och Krister Inde bidrog med internationella utblickar.


   

  Årsmötesprotokoll

  från Glaukomföreningen Värmlands årsmöte den 22 mars 2022 hittar du här: Värmland_Årsmötesprotokoll 2022-03-22


   

  Presentation av föreningen

  Föreningen har cirka 150 medlemmar. Medlemstidningen Ögontrycket utkommer fyra gånger per år och innehåller artiklar som på något sätt har anknytning till glaukom.

  Föreningens verksamhet består i att informera om glaukom och nödvändigheten att låta undersöka sig. Vi har också träffar för medlemmar, caféträffar i mindre grupper och föreläsningar/information i något ämne som kan vara intressant för våra medlemmar.

  Varje år anordnar vi en heldagsutflykt i aug/sept. Vi har kontinuerlig kontakt med ögonsjukvården i länet. Och vi välkomnar förslag till ytterligare aktiviteter liksom medlemmar som vill engagera sig i föreningens arbete!


   

  Publicerat 2022-12-20