Västernorrland

 • Glaukomföreningen Västernorrland

  Årsmöte i Sundsvall

  Torsdag den 28 mars 2019 kl 13.00

  Stora salen vid utbildningsavdelningen på Sundsvalls sjukhus

  (Gå till höger i huvudentrén till Hiss 8, tag vån 1)

  Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar får vi besök av Christer Ekman som varit med i Glaukomförbundets körkortsgrupp. Han talar om synfältsskador och körkortsfrågan. Kom och ställ frågor och diskutera!

  Välkommen!    

  Styrelse för 2018

  Britt-Marie Wernhager, ordförande och kassör
  Lars Börlin, vice ordförande
  Carita Hedlund, sekreterare
  Vivi-Ann Sjölén, ledamot
  Ingmar Söderström, ledamot
  Lars-Erik Sundlöf, suppleant
  Rolf Öhlén, suppleant


  Presentation av föreningen

  Glaukomföreningen Västernorrland vill gärna se dig som medlem.
  Du och dina anhöriga får en rad fördelar som medlemmar.

  Årsavgiften är 200 kr och 50 kr per familjemedlem. Klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du inbetalningskort med posten.

  Som medlem får du ett eget exemplar av tidningen ÖgonTrycket, som kommer ut fem gånger om året. Tidningen innehåller medicinska faktaartiklar och rapporter om de senaste forskningsrönen samt mycket annat intressant.

  Föreningen har idag cirka 100 medlemmar, fler medlemmar ger större tyngd i debatten för våra önskemål om glaukomikers behandling med mera. Vid våra medlemsmöten har vi ofta med en glaukomspecialiserad ögonläkare och ögonsjuksköterska som föredragshållare. Mötena brukar avslutas med gemensam kaffestund där medlemmarna har möjlighet att byta erfarenheter.


  Kontakt i Västernorrland

  E-post: vasternorrland@glaukomforbundet.se

  Britt-Marie Wernhager, ordförande, tel 060-12 85 21 eller 070-633 41 83

  Föreningens adress:
  Glaukomföreningen Västernorrland
  c/o Wernhager
  Baldersvägen 60
  856 40 SUNDSVALL

  Publicerat 2019-03-18