Västernorrland

 • Glaukomföreningen Västernorrland


  Kontakt i Västernorrland

  E-post: vasternorrland@glaukomforbundet.se

  Britt-Marie Wernhager, ordförande
  tel 060-12 85 21 eller 070-633 41 83


  Årsmöte med information om körkortsfrågan

  Glaukomföreningen Västernorrland hade sitt årsmöte den 28 mars 2019 på Sundsvalls Sjukhus och ett trettiotal medlemmar kom till mötet.

  Ordföranden hälsade alla välkomna och årsmötet började med parentation för de medlemmar som lämnat oss under året. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse föredrogs och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året, och val till styrelsen skedde helt enligt beredningens förslag.

  Själva årsmötet avslutades och vi tog kaffepaus innan vår gäst, Christer Ekman, från Stockholm tog till orda. Han talade om synfältsskador och körkortsfrågan, möjlighet till dispens med mera. Vi fick en riktig genomgång av vad körkortsgruppen arbetat med och även att det för tillfället är paus när det gäller körsimulatorn. Man väntar på Transportstyrelsens utvärdering. Frågorna var många runt körkortsfrågan och Christer hade fullt upp att försöka besvara alla under ett par timmar. Vi uppskattade verkligen att han kom och hjälpte oss att reda ut begreppen.

  Britt-Marie Wernhager


   

  Styrelse för 2019

  Britt-Marie Wernhager, ordförande och kassör
  Ingmar Söderström, vice ordförande
  Vivi-Ann Sjölén, sekreterare
  Carita Hedlund, ledamot
  Rolf Öhlén, ledamot
  Lars-Erik Sundlöf, suppleant
  Kjell Nilsson, suppleant


  Presentation av föreningen

  Glaukomföreningen Västernorrland vill gärna se dig som medlem.
  Du och dina anhöriga får en rad fördelar som medlemmar.

  Årsavgiften är 200 kr och 50 kr per familjemedlem. Klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du inbetalningskort med posten.

  Som medlem får du ett eget exemplar av tidningen ÖgonTrycket, som kommer ut fem gånger om året. Tidningen innehåller medicinska faktaartiklar och rapporter om de senaste forskningsrönen samt mycket annat intressant.

  Föreningen har idag cirka 130 medlemmar, fler medlemmar ger större tyngd i debatten för våra önskemål om glaukomikers behandling med mera. Vid våra medlemsmöten har vi ofta med en glaukomspecialiserad ögonläkare och ögonsjuksköterska som föredragshållare. Mötena brukar avslutas med gemensam kaffestund där medlemmarna har möjlighet att byta erfarenheter.

  Föreningens adress:
  Glaukomföreningen Västernorrland
  c/o Wernhager
  Baldersvägen 60
  856 40 SUNDSVALL

  Publicerat 2019-05-20