Jämtland/Härjedalen

 • Glaukomföreningen Jämtland/Härjedalen

  Kontakt i Jämtland/Härjedalen

  Sven-Erik Paulsson, tel 070-290 37 87
  E-post: jamtlandslan@glaukomforbundet.se
  Odensviksvägen 26
  831 46 Östersund


  Ordföranden har ordet

  Julen brukar ju vara en högtid som är förknippad med traditioner, för många kanske det blir en annorlunda jul. Vi får äta julmat och lyssna på julmusik eller se på TV. Varför inte lyssna på en bra bok?

  Till dig som har svårt för att läsa vill jag då tipsa om en app för talbok/ljudbok som heter Legimus. Tipset är en julklapp från oss även om den är gratis! Det blir dessutom inte bara en bok utan nästan hur många som helst. Med appen Legimus kan du ladda ner och lyssna på talböcker. Om du prenumererar på en taltidning kan du lyssna den i samma app. Appen är gratis och finns för Android och Iphone. Kontakta alltid ditt lokala bibliotek först, om du inte lånat från Legimus tidigare. Biblioteket hjälper dig att komma igång och visar dig hur man gör. Lycka till med ditt lyssnande!

  År 2021 kommer vi att anordna Glaukomkaféer i länets tätorter i samarbete med Vuxenskolan. Vi inväntar ett ”slut” på Coronan innan vi börjar med detta. Kanske har många insett att det går att hålla kontakt med varandra med hjälp av video- eller telefonmöten. Vi kommer därför att pröva dessa hjälpmedel under kommande år. Det gäller att minska avståndet mellan Sveg, Råndaln i Hede och Viken i Gäddede. Det kan vi göra med en digital uppkoppling. Kan Dagny så kan vi! (Dagny Carlsson kändisbloggerska född 1912)

  Avslutningsvis vill jag önska dig En God Jul och Ett Gott Nytt År och med hopp om att vi får bukt med coronan!

  Jan Palmqvist
  Ordförande

   


  Uppskattad höstaktivitet

  För att fortsatt hålla kontakten med alla medlemmar gjordes i höstas ett utskick via brev och med brevet fanns en ask choklad som en liten uppmuntran i Coronatider. Utskicket blev mycket uppskattat innebärande att ett stort antal medlemmar hörde av sig via epost, telefon och vykort! Här kan du läsa hur brevet såg ut:

  Bästa medlem i Glaukomföreningen!

  Vi i styrelsen hoppas du mår bra och att du trots rådande läge har kunnat njuta av de många fina sommardagar vi fått i år. Att få vistas ute i vårt fina län ger inte bara nyttiga D-vitaminer utan också en lisa för själen!

  Vi har verkligen saknat alla trevliga möten vi brukar ha med er. Årsstämman fick vi ställa in med kort varsel och den årliga sommarutflykten var ju inte att tänka på. Flera Glaukomcafeer var också inplanerade ute i länet men de får anstå till nästa år!

  För att ändå hålla kontakten så beslutade vi ringa runt till er alla och det gav många härliga möten. Tack för det!

  Nu står hösten för dörren och vi får alltmer räkna med att ”kura skymning” – ja helt enkelt fylla tiden inne med ro och harmoni! Kanske en god bok, kanske en bra film på TV eller en stunds musik? Och då vill man ju ha något gott att stoppa i sig. Så vi i styrelsen tänkte att vi helt enkelt bjuder på lite choklad till något av dessa tillfällen!

  Må fortsatt väl är vår önskan!

  Varma hälsningar från oss i styrelsen
  för Glaukomföreningen Jämtland/Härjedalen


  Årsstämman genomfördes via e-post och brev

  Utifrån rådande restriktioner med anledning av Coronan gällande möten har årets stämma genomförts genom kommunikation via e-post och brev. Alla medlemmar fick samtliga årsmöteshandlingar och även ett frågeformulär via brev eller mejl för inhämtande av erforderliga årsmötesbeslut. Totalt har 45 medlemmar svarat. För att uppfylla formalia har den 16 juni nedtecknats ett årsstämmoprotokoll som är sammanställt och nedtecknat i samband med Styrelsens telefonmöte samma dag.

  I det brev som skickades ut bad styrelsen att medlemmarna skulle godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt verksamhetsplan och budget för 2020. Fråga ställdes i utskicket om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet och godkännande av valberedningens förslag. Medlemmarna har besvarat frågan med ett ja. Följande punkter behandlas i de handlingar som skickats ut till medlemmarna:

  Verksamhetsberättelse 2019: Föreningen har deltagit med representanter i Syncentralens brukarråd samt i Ögonklinikens förändrings- och förbättringsarbete beträffande tillgängligheten för glaukompatienter. På Världsglaukomveckan vecka 11 var vi på Östersunds sjukhus för att informera om vår verksamhet. På årsmötet den 7 mars 2019 fick vi information av Syncentralen om deras verksamhet. I juni var ett 30-tal medlemmar på sommarresa till Arvemuséet i Arvesund och gjorde en tur med Ångaren Östersund på Storsjön. På hemvägen bjöds det på fika på Skogsmuséet, Hembygdsgården i Mörsil. Två Glaukomcaféer har anordnats varav ett i Sveg och ett i Östersund. Syftet med träffarna var förutom trevlig samvaro att lämna information om Glaukomföreningens verksamhet och att informera om Ögats sjukdomar. Vid träffen i Sveg medverkade Optiker Lars-Göran Andersson, Optikern och i Östersund Optiker Anna Dejemo, Apoteket Lillänge. Ekonomin är mycket god.

  Verksamhetsplan 2020: Världsglaukomveckan anordnades v.11, besökare på Östersunds sjukhus fick information om föreningen. Vi ska fortsätta med samverkan/påverkan gällande synhandikappfrågor med SRF, Brukarråd och Ögonkliniken, samt anordna Glaukomcaféer i kommunernas centralorter. Vi kommer även att medverka vid olika pensionärsföreningars möten för att informera om Glaukomföreningen och Ögats sjukdomar,

  Val: Ordförande till 2021: Jan Palmqvist.
  Styrelseledamöter till 2022 omvaldes Inger Bertilsson, Astrid Wärdell och Lennart Berggren.
  Styrelseledamöter till 2021: Anna-Kristina Jönsson och Sven-Erik Paulsson.
  Suppleanter till 2021: Karin Bergman och Per-Olof Rydström.
  Val av valberedning till 2021: Ruth Jönses och Bruno Johansson.
  Ruth Jönses var vår ordförande i Glaukomföreningen de första åren i föreningens verksamhet och vi kommer att uppmärksamma hennes 90-årsdag vid senare tillfälle.

  Under Coronapandemin har glaukomföreningens styrelse i Jämtlands län ringt runt till samtliga medlemmar för att kolla hur de har det och om de behöver hjälp med något. Som synskadad kan ju isolering och social distansering slå extra hårt. Styrelsen har hjälpts åt med att ringa runt och har tagit fram en checklista kring vilka frågor man kan ta upp. Det har det varit ett väldigt uppskattat initiativ som även uppmärksammats av förbundet nationellt.

  Att glaukomföreningens styrelse ringt runt till samtliga medlemmar för att kolla hur de har det och om de behöver hjälp med något har uppmärksammats i Länstidningen Östersund med en artikel. För de som är prenumeranter på någon av tidningarna på listan på https://sverigeslokalnyheter.se kan läsa artikeln i sin helhet.

  Jan Palmqvist och Sven-Erik Paulsson


  Glaukomcafé med optikerbesök i Östersund

  Ett 30-tal medlemmar och några anhöriga kom till föreningens Glaukomcafé den 19 november i EFS lokal i Östersund. Tanken med Glaukomcafé är att kunna ha möten i lite enklare former för såväl medlemmar som har glaukom (grön starr), som icke medlemmar. Det primära syftet är att öka kunskapen om ögat och dess olika sjukdomar och då främst Glaukom men även att ge utrymme för erfarenhetsutbyte.

  Efter inledning av Karin Bergman (t v) från föreningen så gav optiker Anna Dejemo, Apoteket Lillänge, (t h) en intressant och fyllig presentation av de olika sjukdomar som kan drabba ögat och vikten av att låta undersöka sina ögon i tid! Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor om allt ifrån vad som kan göras inom ögonsjukvården till vikten av rätt medicinering, vilka synundersökningar som finns och inte minst frågor om vikten av bra kost och motion.

  Föreningens sekreterare Sven Erik Paulsson berättade om egna erfarenheter från allt fantastiskt som man numera kan göra inom ögonsjukvården. Från ögondroppar, laserbehandlingar, olika glaukomventiler till transplantation av hornhinnan.

  Efter uppskattat kaffe/te och smörgås m m fortsatte frågestunden och Per-Olof Rydström från föreningen berättade om Ögonmottagningens Glaukomskolor. Också ett forum att lära sig mer. Glaukomföreningens möten kan här vara ett bra sätt att sedan fördjupa kunskapen. Dagens möte var ett exempel på detta. En idé som kom upp var att nästa möte skulle handla om undersökning av synfält m m och problematiken kring ”att mista körkortet” på grund av sviktande syn. Avslutningsvis tack och applåder till Anna Dejemo.


  Första glaukomcaféet i Härjedalen

  Glaukomföreningen inbjöd alla intresserade till ett Glaukomcafé i Camp Sveg (f d Folkets Hus) den 9 november 2019.
  Glaukom är väl känt som ögonsjukdomen grön starr. Det 30-tal intresserade som bänkade sig i lokalen Mosippan fick, förutom smörgås, kaka, kaffe/te och frukt, ta del av fakta om ögat och ett flertal sjukdomar som kan drabba vårt synorgan.

  Optikern Lars Göran Andersson, med mer än 30-årig erfarenhet från landstingets syncentral, gav i ord och bilder initierade och intressanta inblickar i såväl det friska som det sjukdomsdrabbade ögats funktion. Deltagarnas många frågor fick sina uttömmande och förklarande svar.

  Lennart Berggren från föreningen berättade om sin erfarenhet av mer än tjugo år med glaukom och de behandlingar – framförallt ögondroppar och laserterapi – som har hjälpt till att mildra de skador på synen som sjukdomen medför. Han informerade också om föreningens arbete med att bland annat sprida kunskap om glaukom samt vikten av att låta undersöka sina ögons hälsa för att i tid kunna upptäcka eventuell sjukdom.

  Glaukomcaféet blev mycket uppskattat av de närvarande och många uttryckte förväntningar om framtida träffar i Härjedalen med liknande upplägg och innehåll.


  Sommarutflykt till Arvemuseet

  En vacker sommarmorgon den 16 juli 2019 klev vi ombord på bussen på busstorget i Östersund. Vi var 27 medlemmar och anhöriga som var på väg till Arvesund. Chauffören Torgny rattade bussen lugnt och säkert.

  Vi började med en mycket god lunch i Arvemuseets hamncafé. En av våra medlemmar, Gunnar Jansson, berättade historien bakom byggnaderna vid museet och dess nuvarande utformning. Från början var här ett sågverk. Invigningen av Arvemuseet skedde 2004 efter att det byggts om och till i tre, fyra år. Allt har skett i en ideell förenings regi Det senaste som tillkommit i år är campingstugor och ställplats för husvagnar och husbilar. Arvemuseet vill visa vad som hänt på 100 år från 1850 till 1950 i och med elen kom och kunde användas i vardagen. Elmotor, mjölkmaskin, traktorer, telefon med sladd som satt fast i väggen samt alla hjälpmedel i hemmet med mera. Vi kunde se massor av saker som för 1930-, 40- och 50-talister var något vi växte upp med men som idag är passé.

  Båtresan med ångaren Östersund skedde i bäst möjliga väder, soligt och en lätt bris. Vi bjöds på kaffe och kaka på båten. Vi kände oss trygga på båten eftersom båtens kapten kom från Fårö. Gunnar fortsatte att berätta om båtens historia. Otroligt att den 144 år gamla båten fortfarande används. Tack vare entusiasterna i föreningen Bevara Ångaren Östersund är den i drift för turistturer. Efter att ha läst om båtrenoveringen i Evert Modigs och Örjan Bergqvists skrift ”Ångaren Östersund” och dessutom fått sitta i maskinrummet på båten och höra Örjan Bergqvist med egna ord berätta om projektet anar man vilken bragd dessa entusiaster i föreningen gjort. I vissa skeden kan man väl säga att det var mycket som var på gränsen till dumdristighet. Det började för föreningens del att man skulle rädda båten som var uppdragen på en holme utanför Arvesund där den låg som en skrothög år 1982. År 1989 sjösattes den efter massor med ideellt arbete, bygdemedel, skänkta pengar till material m m.

  Båtresan var på alla sätt uppskattad med Hallenbygden, Oviksfjällen och Åreskutan samt Hammarnäset inom synhåll. Vårt sista stopp på resan var Skogsmuseet Römmen i Mörsil. Här fikade vi god stut och kaffe. Sedan gjorde vi en rundvandring bland de gamla husen med ett naturskönt läge. Därefter åkte vi mot Östersund efter en lyckad dag.

  Ett stort tack till Sven-Erik Paulsson och Lennart Berggren som arrangerat resan och även beställt det vackra vädret.
  Jan Palmqvist

  Delar av glaukomföreningens styrelse framför Ångaren Östersund. Fr v: Jan Palmqvist, Anna Kristina Jönsson, Astrid Wärdell, Inger Bertilsson och Sven Erik Paulsson. Foto: Ulla Palmqvist


   

  Vår styrelse

  Ordförande, Jan Palmqvist, 070-568 22 18, jan@pq63.se
  Sekreterare Sven-Erik Paulsson, 070-290 37 87, svenerik.paulsson@gmail.com
  Kassör Inger Bertilsson, 0730-53 15 95, jonasinger@icloud.com
  Ledamot Lennart Berggren, 070-561 21 59, forest.song@telia.com
  Ledamot Tina Jönsson, 063-12 34 71, tina.soren@tele2.se
  Ledamot Astrid Wärdell, 070-363 08 76, a.c.wardell@gmail.com
  Suppleant Karin Bergman, 0730-41 78 98, karinochstaffan@bergmans.eu
  Supplant PO Rydström, 070-659 65 61, po.rydstrom@bredband.net

  Valberedning: Ruth Jönses, Bruno Johansson

  Publicerat 2020-12-21