Jämtland/Härjedalen

 • Glaukomföreningen Jämtland/Härjedalen

  Vår styrelse

  Kassör: Inger Bertilsson
  Sekreterare: Bruno Johansson
  Övriga ledamöter:
  Anna Kristina Jönsson, Östersund, Tel 063-12 34 71
  Lennart Berggren
  Suppleanter:
  Astrid Wärdell
  Karin Bergman
  P-O Rydström
  …………………………………
  Revisorer: Lizzie Mattson, Solveig Danielsson
  Revisorsuppleant: Urban Hjelm
  Valberedning: Ruth Jönses, Jan Palmqvist

  Kontakt i Jämtland/Härjedalen

  Inger Bertilsson, tel 073-053 15 95
  E-post: jamtlandslan@glaukomforbundet.se
  Svängda vägen, 830 04 Mörsil

  Publicerat 2018-05-31