Syd

 • Glaukomföreningen Syd

  Kontakt i Syd

  Ordförande Nils Widenfors
  Telefon: 0706-12 01 76 (telefonsvarare)
  E-post: syd@glaukomforbundet.se

  Föreningens adress: Glaukomföreningen Syd
  Postadress: c/o Karin Christensson,
  Ingelstadsgatan 41, 291 38 Kristianstad

  Föreningen presenteras längst ner på hemsidan.


  Välkommen till
  Glaukomträff i Helsingborg-Ängelholm

  Tisdag 25 februari kl 14.00–ca 16.15
  Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Garnisonsgatan 7A, Helsingborg

  Program
  14.00–14.20 Föreningsinformation

  14.20–15.15 Erfarenhetsutbyte + fika

  15.15–16.00 Alex Bergdahl, Helsingborgs Stadsbibliotek, berättar om och visar olika metoder och möjligheter att ta till sig litteratur och allmän information för personer med synproblem

  16.00–16.15 ca Sammanfattning och avslutning

  Kaffe/the med bröd serveras till självkostnadspriset 20 kr, endast kontant betalning. Meddela om du har någon allergi.
  Anmälan senast tisdag 18 februari till:
  goransson.ulla@gmail.com, Siv Hallström 042-29 27 59 eller
  Bodil Svensson, bs@privat.t3.se, 073-364 76 80.

  I samarbete med SV Skåneland


  Välkommen till Syds årsmöte

  för medlemmar

  Torsdag 27 februari kl 15.00–ca 17.30

  SPFs lokal, Baltzarsgatan 1, Malmö

  Efter årsmötesförhandlingarna informerar optiker Göran Skjöld om Optikerförbundets Skåneprojekt.
  Föreningen bjuder på kaffe/te med tårta.

  Anmälan senast 20 februari till e-post syd@glaukomforbundet.se eller till Birgitta Ericsson tel 040-47 11 95 förmiddagar.


  Erfarenhetsutbyte på Glaukomträff i Helsingborg

  Glaukomföreningen Syd har ökat med drygt 125 medlemmar under 2019, vilket är fantastiskt roligt. Den 3 december träffades 11 medlemmar från Nordvästra Skåne på Vuxenskolan, då vi framförallt ville ge våra nya medlemmar en möjlighet att träffas i år, trots sent datum.

  Vi hade en mycket avspänd och trevlig samvaro, där alla kunde komma till tals och både ge och ta emot olika erfarenheter. Medlemmarnas förväntningar på föreningen kunde sammanfattas i två tydliga punkter: Påtryckningsgrupp och Möten för Erfarenhetsutbyte.

  Ulla Göransson berättade om nyheter från Glaukomförbundets och Syds arbete, till exempel
  • Ögonfondens betydelse för glaukomforskning
  • Förbundets tillgänglighetsenkät
  • Optikerförbundets Skåneprojekt med Riktlinjer för glaukomundersökning
  • Föreningens kontakt med politiken och sjukvården
  • Start av Glaukomskola på Helsingborgs lasarett

  Kunskapstörsten var mycket stor och en hel del material har mejlats ut efter mötet.

  Ulla Göransson


  Ögondroppar i fokus vid föreläsning i Kristianstad

  ”Jag vill se resultat”. Så inledde pensionerade ögonläkaren Anna Larsson sin föreläsning vid ett möte i Kristianstad 14 november 2019. Åhörarna rätade på ryggarna och förstod direkt att här var en ögonläkare med kunskap och empati om sina glaukompatienter – även övriga som sökte henne för sina ögonsjukdomar.

  Föreläsningen i Kristianstad arrangerades av Glaukomföreningen Syd på Föreningarnas Hus i nämnda stad. Antalet deltagare, närmare 70 stycken, kan ses både bra – och dåligt. Bra antal mötesdeltagare för att trenden pekar på ett eget vaket och engagerande deltagande i sjukdomen glaukom. Dåligt för att den fullpackade föreläsningssalen klart pekar på att glaukom är en smygande och lömsk sjukdom som likt en bläckfisk brer ut sina fångstarmar än mer. Anna Larsson ägnade stor del av sin föreläsning åt den uppsjö av olika droppar som figurerar på marknaden och som ögonläkare har att anpassa efter varje enskild glaukompatient.

  Anmärkningsvärt här var att hela Anna Larssons föreläsning ackompanjerades av angelägna och intressanta frågor från åhörarna. Hela mötet blev en intressant symbios mellan frågor och läkarfakta.

  Läs hela referatet HÄR: Glaukomföreläsning Anna Larsson 14 nov-19


  Första Glaukomträffen i Halland

  Första Glaukomträffen i Halland genomfördes 7 okt 2019 i samverkan mellan Glaukomföreningarna Syd och Väst. Dagens cirka 75 medlemmar är jämnt fördelade mellan Syd och Väst. Hallands Sjukhus har en tyngdpunkt i den södra halvan med Varberg, Falkenberg och Halmstad medan sjukhuset i Kungsbacka bara ligger 3 mil från Göteborg.

  Glaukomföreningen Syds styrelseledamöter Bodil och Ulla informerade om hur glaukomträffar vuxit fram i Nordvästra Skåne och delade ut exempel på mål för sina Glaukomträffar-/caféer. En förutsättning är att det utöver representant från styrelsen också finns resursmedlemmar inom området som på olika sätt kan vara med och bidra. Det kan handla om praktiska frågor kring själva träffen, medverkan vid informationsbord, utdelning av vår tidning Ögontrycket på vissa ställen osv.

  Detta var en första träff för att lyssna in intresset för erfarenhetsutbyte inom ett begränsat geografiskt område. Det blev mycket givande för oss att möta och lyssna på de 20 medlemmar som till träffen på sjukhuset i Halmstad. Intresset att fortsätta mötas på detta sätt var tydligt. Det fanns enighet att ses på nytt i början av 2020, då vi också räknar med att representant från ögonkliniken Halmstad deltar.


  Glaukomträffen i Helsingborg samlade 43 medlemmar

  Höstens första Glaukomträff i Helsingborg hölls den 5 september. Dr Annika Rosells medverkan var säkert en anledning till den goda uppslutningen. Ett annat skäl var att vi i Studieförbundet Vuxenskolans lättillgängliga och stora lokaler kunde samla medlemmar från hela Nordvästra Skåne. Det var första gången vi använde oss av förbundets avtal med Vuxenskolan att kunna utnyttja deras lokaler kostnadsfritt, vilket är mycket betydelsefullt för en fattig ideell förening. Det blir fler tillfällen!

  Vi inledde med kort förbunds-/föreningsinformation, varefter vi delade in oss i fem grupper i olika smårum för fika och det viktiga erfarenhetsutbytet. Detta klarar vi i styrelsen tack vare våra resursmedlemmar som stöttade såväl med mottagande, fika och som samtalsledare.

  Ett återkommande ämne var den akuta situationen i Helsingborg vad gäller glaukompatienters väntetider för återbesök. Lasarettet har fortsatt stor läkarbrist och vid årsskiftet slutar den ena av stadens två privata ögonläkare. Glaukomföreningen Syd kommer på nytt att kontakta regionledningen i denna angelägna fråga.

  Annika Rosell inledde med mycket pedagogiska OH-bilder som särskilt berör oss glaukompatienter, t ex synnerv, trabekelverk och hur skador kan tolkas på synfältsdiagrammet. Hon är övertygad om att många av oss i en nära framtid själva kommer att kunna mäta vårt tryck i hemmet, att operationer troligen blir vanligare som behandlingsmetod och att fler optiker kommer att anställas i ögonvården. Halva tiden gick åt till att svara på alla frågor som Annika Rosell besvarade på ett enkelt och mycket förståeligt sätt, t ex att laserbehandling har olika syften och en av dem är att få igång flödet av kammarvätska ungefär som när det är ”stopp i silen” i duschen.

  Dr Annika Rosell avtackades med lokalproducerad choklad och lakrits och föreningens representanter fick motta mycket uppskattning för ett välfungerande arrangemang.

  Ulla Göransson och Bodil Svensson


  Premiär för Glaukomträff i Malmö

  Tolv medlemmar kom till Glaukomträffen den 9 september i SPFs lokaler, den första glaukomträffen i sydväst. Föreningen representerades av Jan Hjert, Leopold och Birgitta Ericson samt Christin Hult.

  Christin inledde med en kort presentation av Glaukomföreningen Syd och några ord om sig själv. Därefter gick ordet till Jan, Leopold, Birgitta och vidare till deltagarna. Det blev många engagerade berättelser om hur sjukdomen upptäcktes, olika behandlingar och vårdkontakter. Därefter blev det fika och samtal i smågrupper. Stämningen var mycket trivsam och samtalen flöt obehindrat vid de fyra borden. Vi hade förberett tre frågor som diskuterades både i grupperna och gemensamt:

  1) Vilka förväntningar har du på Glaukomföreningen?
  Spontana svar var att möta andra i samma situation och att kunna ringa någon vid problem med ögonen. Alla fick våra kontaktuppgifter och var positiva till att vi skickar ut deltagarlistan. Att få tips och Råd om hjälpmedel är också angeläget.

  2) Fungerar din glaukombehandling?
  Behandlingen tycks fungera bra för våra deltagare. Tryckmätning och undersökning av synfält och ögonbotten sker regelbundet.

  3) Fungerar din kontakt med ögonsjukvården?
  Förutom en tråkig telefonsvarare vid något tillfälle tycks våra deltagare vara nöjda med sin kontakt med ögonsjukvården. Det gäller både privat och offentlig vård. Viktigt att själv vara aktiv i kontakten och ställa frågor om sina undersökningsresultat.

  Sammanfattningsvis var deltagarna mycket positiva till att träffas i mindre grupper och vill gärna ha en fortsättning.

  Birgitta Ericson och Christin Hult


  Resursmedlemmar mötte läkarstuderande

  Fr v: Margareta Kvennefors, Gunilla Jönsson, Kerstin Backman, Tekla Rosell, Bodil Svensson, Lars-Göran Magnusson och Marie Hansson. På bilden saknas Antje Sigelius och Ulla Göransson.

  Hösten 2017 startade verksamheten med Glaukomcafé i nordvästra Skåne (NVS). Sedan starten har ett antal medlemmar blivit mera engagerade i föreningen. Förutom hjälp vid själva träffarna har de också medverkat under Världsglaukomveckan och Seniormässa. Vi kallar dem våra resursmedlemmar.

  Veckan efter midsommar bjöd vi från nordvästra Skåne i föreningens styrelse in till en sommarfika för att särskilt tacka för deras stöd. Samtidigt fick vi en förfrågan från Tekla Rosell, läkarstuderande, om hon fick ta vår förening som exempel i sin uppsats om en ideell förening inom sjukvården. Det kan man kalla att slå två flugor i en smäll, tyckte vi.

  Förutom dokumentation och information om vår förening fick Tekla med sig resursmedlemmarnas många erfarenheter av att leva med glaukom i en tid när sjukvårdens resurser ofta är otillräckliga. Det blev också tydligt att informationen om Glaukomföreningen sällan sprids via sjukvården. Det hoppas vi Tekla kan hjälpa till att ändra på.

  Nu tar vi sommarledigt och tar nya tag till hösten!


  Glaukomföreningen Syd mötte ledamöter från regionala Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Skåne

  Fr vänster: Ulla Göransson Syd, Mikael Persson (V), Mätta Ivarsson (MP), Marianne Eriksson (S), Bodil Svensson Syd, Nils Widenfors Syd, Annette Linander(C), Erik Hedenborg-Bonde (KD) och Patrik Olsson (SD). Amir Jawad (L) var fotograf.

  Mötet i Kristianstad den 16 maj kom till stånd sedan Miljöpartiets Mätta Ivarsson svarat på Glaukomföreningen Syds brev till samtliga ordinarie nämndsledamöter. Vår förening representerades av Nils Widenfors, Bodil Svensson och Ulla Göransson.

  Sju politiska partier var representerade när vi träffades under trevliga och avspända former med god fika. Intresset från politikerna var mycket stort. De var inte omedvetna om problemet med undanträngingen av kroniska sjukdomar på grund av vårdgarantin. Gautti Johannessons artikeln i DN-debatt 24/4 liksom Anders Heils och Boel Bengtssons artikel i Läkartidningen 2017 hade distribuerats i förväg.

  Vi kunde ge många exempel från verkligheten med att ha diagnosen glaukom. Den idag enda åtgärden för att fördröja eller förlångsamma utvecklingen av sjukdomen är att fastställa ett individuellt rätt ögontryck och sedan genom ögondroppar eller operation säkerställa att rätt ögontryck bibehålls. Frustrationen när man inte får kallelsen till den viktiga uppföljningen beskrevs, liksom läkarbristen som känns mycket problematisk.

  Här summerar vi vår information och de synpunkter vi framförde: Syd_Möte Hälso- och Sjukvårdspol Region Skåne 2019-05-16


   

  Många besökare i vår monter på Seniormässan

  Glaukomföreningen Syd deltog för första gången i Seniormässan i Malmö den 24–26 april 2019.

  Vi hade god framförhållning och planerade montern under våren. Vår välbelysta monter hade ett bord fyllt med tidningar, broschyrer och godis förstås. Vi visade också exempel på hur man skapar kontraster i vardagen. Sju personer från styrelsen och fem resurspersoner deltog under olika dagar och vi avlöste varandra på ett smidigt sätt. Under de tre mässdagarna kom totalt 6 014 besökare och i vår monter informerade och pratade vi med 535 personer (398 kvinnor 137 män). Många hade bra kontroll på sitt ögontryck och visste var de skulle vända sig. Andra hade svårt att hitta en ögonläkare som kunde ta emot dem. Flera personer hade fått diagnosen och hade bra behandling. Några hade länge tänkt att bli medlemmar i Glaukomföreningen och vi får hoppas att de gjorde slag i saken. Ett flertal medlemmar ville bli kontaktade när vi kommer igång med nya gruppträffar.

  Som helhet var mässan en mycket positiv upplevelse och vi blev överraskade av att det kom så många människor som vi fick tillfälle att informera. Hur många nya medlemmar vi får vet vi inte ännu. Målet att nå ut till allmänheten med personlig information om vår gåtfulla ögonsjukdom är definitivt nått och det är mycket värt.

  Bilden: Glada besökare fick glaukominformation av Bodil Svensson t v och Christin Hult t h.


   

  Syd mötte över 400 personer under Världsglaukomveckan

  Syftet med Världsglaukomveckan är såväl att sprida information om Glaukom till den breda allmänheten som att kunna möta våra medlemmar. Vår förening har sedan en tid arbetat för att komplettera styrelsen med så kallade resurspersoner, det vill säga medlemmar som vill bidra i vår verksamhet på olika sätt.

  Under Världsglaukomveckan var vi åtta styrelseledamöter och sex resurspersoner som fanns ute med informationsbord på sex olika platser: Sjukhuset Halmstad, Lasarettet Helsingborg, Väla Centrum Helsingborg, Maxi Ängelholm samt SUS i Lund och Malmö.

  Sammantaget var borden bemannade under mer än 24 timmar och vi känner starkt att vi bidragit till ökad kunskap om glaukom. Många vi mött har överhuvudtaget inte känt till sjukdomen och vi har ofta behövt förklara skillnaden mellan grå och grön starr (= glaukom). Andra ämnen som ofta tagits upp gäller ärftlighetsfaktorn och informationen att mätning av enbart ögontrycket är otillräckligt för att veta om man har glaukom eller ej. Mötet och erfarenhetsutbytet med personer som har fått diagnosen glaukom är alltid mycket värdefullt. Under veckan har vi haft många givande samtal och totalt har vi träffat cirka 425 personer.

  Bild överst: Margareta Kvennefors och Lars-Göran Magnusson informerade om glaukom i Väla centrum Helsingborg.

  Bild mitten: Gunilla Jönsson och Siv Hallström informerar på lasarettet i Helsingborg.


   

  Med fokus på öppenvinkelglaukom

  Under Världsglaukomveckan i mars föreläste seniorprofessor Anders Heijl om glaukom i Jubileumsaulan vid SUS i Malmö. Föreläsningen var en repris av höstens föreläsning i Helsingborg, var kostnadsfri och öppen för allmänheten. Cirka 140 personer kom och lyssnade varav många medlemmar, men också många som hade frågor och fick information om medlemskap.

  Ordförande Nils Widenfors hälsade alla välkomna och berättade om Syds olika aktiviteter. Anders Heijl föreläste åter engagerat och heltäckande om olika typer av glaukom men hade fokus på den vanligaste formen, primärt öppenvinkelglaukom. Med tydliga bilder beskrev han diagnostisering med tryckmätning, synfältsundersökning och OCT (optical coherence tomography).

  Undersökning av synfält och näthinna är viktigt för att upptäcka om synnerven är skadad. Viktigt är också att ögonläkaren har koll på försämringens hastighet för att ge rätt behandling. Tre-fem synfältsundersökningar per år kan behövas i början av sjukdomen men därefter räcker oftast två undersökningar per år. Behandling med olika ögondroppar, med laser och kirurgi beskrevs ingående.

  Anders Heijl förklarade pedagogiskt det som kallas ”filling in” och som innebär att hjärnan fyller i det som ett inskränkt synfält inte uppfattar. Till exempel syns inte kvinnan som går över gatan men hjärnan fyller i detaljer runt omkring så att en hel bild uppfattas.

  Glaukombehandling kommer ibland i skymundan när andra ögonsjukdomar kräver dyra och kontinuerliga behandlingar. Anders Heijl rådde oss glaukomiker att ställa frågan: ”Hur går det med min syn?” till våra ögonläkare. Det finns en bok som heter ”Riktlinjer för glaukomsjukvården” men Glaukomförbundet behövs för att ställa krav på ögonsjukvården.

  Om glaukomforskningen

  EGMT (Early Manifest Galucoma Trial) var en stor forskningsstudie som pågick i Malmö och Helsingborg 1992-1997. Idag pågår intensiv forskning bland annat om nya glaukommediciner. GITS (Glaucoma Intensive Treatment Study) är en studie som bedrivs i Malmö av docent Boel Bengtsson och skall vara klar 2022.

  Text: Christin Hult


   

  Glaukomcaféer i Ängelholm och Helsingborg i februari

  Den 12 och 14 februari inleddes årets Glaukomcaféer på Aleris Ögonklinik i Ängelholm och på Ögonmottagningens konferensrum i Helsingborg.

  Uppslutningen var mycket god, cirka 15 personer i Ängelholm och nästan 30 personer i Helsingborg. Vi gladde oss speciellt åt att få välkomna många nya medlemmar. Efter det viktiga inledande samtalet och erfarenhetsutbytet mellan oss närvarande så överlämnades ordet till ”professionen”.

  Ögonsjuksköterskorna Aina Sundin på Aleris Ängelholm, Yvonne Elm och Kristin Larsson på Ögonkliniken Helsingborgs Lasarett, berättade om sin yrkesroll och visade modell och/eller bilder på ögats uppbyggnad och beskrev hur glaukom yttrar sig. Inte minst viktigt så gavs även mycket utrymme för att svara på frågor från deltagarna. Det var mycket uppskattade möten med dessa företrädare för ögonsjukvården. Vi tackade dem med en chokladpresent.


   

  Presentation av vår förening

  Glaukomföreningen Syd omfattar Skåne, Blekinge och Halland.

  Föreningen bildades år 2000 och har sitt säte i Malmö. Idag är vi cirka 475 medlemmar, men vi behöver bli fler.

  Vårt syfte är
  •  att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet
  •  att anordna öppna informationsmöten minst två gånger per år på olika platser i distriktet. Ögonläkare och andra kunniga personer föreläser om glaukom eller angränsande ämnen
  •  att ge våra medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om glaukom vid lokala träffar i mindre grupper
  •  att i kontakt med sjukvården och politiken verka för en god glaukomsjukvård
  •  att bidra till glaukomforskning genom Glaukomförbundets årliga bidrag till Ögonfonden

  Som medlem får du fyra nummer per år av tidningen Ögontrycket i din brevlåda, den finns även som taltidning.

  Har du frågor?

  Välkommen att ringa vår föreningstelefon 0706-12 01 76 (telefonsvarare) eller mejla till syd@glaukomforbundet.se så kommer en medlem med egen erfarenhet av glaukom att kontakta dig.

  Vill du bli medlem?

  Årsavgiften är 200 kr, familjemedlem betalar 50 kr. Klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort på posten. Du kan också betala in avgiften på vårt plusgirokonto 444 14 56-3. Glöm inte namn, adress och e-postadress om sådan finns.

  Tillsammans är vi starka!

  Varmt välkommen att bli medlem!


  Styrelse

  Nils Widenfors (ordförande), Karlskrona, 0706-12 01 76 nils.widenfors@telia.com
  Ulla Göransson (vice ordf), Helsingborg, 0709-28 30 86, goransson.ulla@gmail.com
  Bodil Svensson (kassör), Strövelstorp, 073-364 76 80, bs@privat.t3.se
  Karin Christensson (sekr), Kristianstad, 044-12 40 92, 070-220 61 03, syd@glaukomforbundet.se
  Christin Hult (ledamot), Malmö, 076-208 63 53, ljushult50@gmail.com
  Siv Hallström (suppl), Ramlösa, 042-29 27 59, 070-628 85 33, gerd_holm@hotmail.com
  Leopold Ericson (suppl), Malmö, 040-47 11 95, birgitta@cig.se
  Jan Hjert (suppl), Vellinge, 040-42 17 14, 040421714@telia.com

  Kontakta oss om du vill ha något möte i ditt område eller om du vill att vi ska informera i din förening.

  Publicerat 2020-02-11