Syd

 • Glaukomföreningen Syd

  Kontakt i Syd

  E-post: syd@glaukomforbundet.se
  Postadress: Glaukomföreningen Syd, c/o Alf Gustavsson, Krankajen 12, 211 12 Malmö
  Föreningstelefon: vice ordförande Nils Widenfors, 070-612 01 76 (telefonsvarare)
  Ordförande Ulla Göransson, 070-928 30 86, syd.ordf@glaukomforbundet.se


   

  Skånetrafiken granskas

  Skånetrafiken har i direktutskick till medborgare i Malmö med en ålder över 70 år, förmedlat broschyren Frihet med ett kort angående Seniorbiljetten.

  Syftet har varit vällovligt, att informera om möjligheten att fritt kunna utnyttja Skånetrafikens tjänster under vissa villkor. Resultatet blev oläsbart, vilket enkelt framgår av en titt på bilden intill.

  Vi har fått företräde hos Skånetrafikens varumärkesstrateg och ansvarig för kommunikation och marknad och fått full acceptans för våra synpunkter om läsbarhet och därmed tillgänglighet. Broschyren borde inte ha ”slunkit igenom” blev slutsatsen. Christin Hult har haft en sakkunnig och informativ genomgång med representanterna för Skånetrafiken som lovat bot och bättring och som med stor sannolikhet kommer att utnyttja Christins sakkunskap i sitt fortsatta arbete.


   

  Ny ordförande vald på årsstämman

  Glaukomföreningen Syds årsstämma hölls den 26 april 2023 i moderna Östermalmskyrkan i Kristianstad, både fysiskt och digitalt.

  Det som speciellt skall minnas från stämman är att Ulla Göransson nu övertagit ordförandeklubban i föreningens styrelse och kommer att ha fortsatt stöd av Nils Widenfors som vice ordförande i sitt arbete. Vidare valde föreningen in två nya styrelseledamöter Marianne Härning-Nilsson, Viken och Alf Gustavsson, Malmö. Som representant för den yngre generationen glaukomiker accepterade Sara Lynard en suppleantpost i styrelsen, vilket uppskattas i hög grad.

  Föreningen avtackade Karin Christensson för allt det oegennyttiga arbete som hon uträttat under sina 18 år som styrelsens sekreterare, då hon nu lämnar styrelsearbetet men kvarstår som resursmedlem i föreningen.

  Årsstämman följdes av en Öppen föreläsning med synpedagogen, författaren och hedersdoktorn Krister Inde

  Bild t h: Denna glädjefyllda trio kunde fångas på bild efter Krister Indes inspirerande och trösterika föreläsning under rubriken Se dåligt Må bra. Alltid lika väl värd att lyssna till. Syds styrelse tackar Krister Inde och funderar nu på hur vi ska kunna ge alla våra medlemmar tillgång till denna värdefulla föreläsning. Fr v Nils Widenfors, Krister Inde och Ulla Göransson.

  /Alf Gustavsson


   

  Hur utveckla en säker och effektiv glaukomvård i Skåne?

  Panelsamtal den 7 mars 2023

  En nationell arbetsgrupp för glaukom (NAG) har tagit fram nya behandlingsriktlinjer med målsättning att tillgängligheten till glaukomsjukvården ska öka genom att undvika onödiga remisser. Även patientens delaktighet i sin behandling, personalutveckling och avsaknaden av ett nationellt kvalitetsregister är frågor som lyfts fram i riktlinjerna.

  Optometrister och optiker har ett utökat ansvar för att uppfylla de nya kraven för remiss, allt för att klara ett hållbart sjukvårdssystem. Glaukomförbundets Medlemsenkät 2022 visar på ett antal förbättringsområden för våra medlemmar.

  Glaukomföreningen Syd inbjöd därför till samtal om dessa frågor mellan Dorothea Peters, NAG-representant, ledande specialister i Skåne inom offentlig/privat ögonsjukvård och optometri, ordföranden i regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd och representanter för Glaukomförbundet och vår förening. Målsättningen var att säkerställa att glaukompatienter inte påverkas negativt utan att förbättring uppnås.

  Foto: Li Fernstedt

  I Ögontrycket nr 2-2023 kan du läsa mera om de olika frågor som togs upp i panelsamtalet. Syd har även inbjudit sina medlemmar att ta del av en filmupptagning från samtalet.

  Bild t h: Fr v Dorothea Peters, NAG-representant, Claes Hagman, ledamot förbundsstyrelsen och Ulla Göransson, ordförande i Syd. Foto: Li Fernstedt


   

  Skånes Taltidning intervjuade föreningens vice ordförande

  Skånes Taltidning, en av landets största taltidningar, intervjuade Ulla Göransson, vice ordförande i Glaukomföreningen Syd inför föreningens Panelsamtal den 7 mars om de nya riktlinjerna för glaukom.

  Lyssna till intervjun här:


   

  Fyra glaukomträffar med körkortstema – samtidigt!

  Den 13 februari 2023 första gången provade vi att ansluta våra glaukomträffar hos Studieförbundet Vuxenskolan i Halmstad, Kristianstad och Helsingborg samt i SPFs lokal i Malmö till ett körkortsföredrag. Glaukomförbundets ordförande Sven-Olov Edvinsson, satt hemma utanför Umeå och informerade, visade bilder och svarade på körkortsfrågor. Som ni kan läsa av hälsningarna nedan så fungerade tekniken från Norr till Söder.

  Därtill var det väntelista till föredraget i Malmö och uppskjutet möte i Ängelholm.

  …………………

  Den 12 april hölls en ny glaukomträff i Malmö där en filmad version av Sven-Olovs föredrag visades, se bild t h.

  Hälsning från Halmstad!

  De värsta farhågorna att tekniken skulle strula besannades inte alls. Allt avlöpte perfekt med bra stöd av personal på Vuxenskolan. Informationen från Sven-Olov uppskattades och särskilt svaren på frågorna, som verkligen blev skiftande. Några av deltagarna hade egna erfarenheter av att körkortet dragits in. Samtalet efteråt fokuserade till en början på körkortsfrågan, bland annat Sven-Olovs tips om att kontakta en körskola och ta nytt körkort om man tror att risken finns att körkortet kan bli indraget, men övergick så småningom till erfarenhetsutbyte och alla var överens om att det är i det vi lär oss mycket om glaukom.
  /Bodil Svensson

  Hälsning från Kristianstad!

  Med god hjälp av Ann-Sofi på Vuxenskolan och resursmedlemmarna Håkan och Marie kunde träffen genomföras. Marie hade bakat en god kaka som hon bjöd på och Håkan mötte deltagarna vid entrén. Vid erfarenhetsutbytet berättade en pigg 91-åring att hennes stora bekymmer var att hon inte längre kunde läsa pocketböcker. Flera deltagare hade stor behållning av Sven-Olovs information, medan några hade anmält sig mest för att träffa någon annan med glaukom.
  /Karin Christensson

  Hälsning från Malmö!

  Tekniken fungerade utan problem och vi fyllde hela lokalen till sista stol, 15 medlemmar + 4 st funktionärer. Sven-Olovs sakliga, pedagogiska och upplysande föredrag var mycket uppskattat. Många tackade för ett bra möte och poängterade Sven-Olovs insats. Vi fick svar på mycket och hann även med allmänna glaukomfrågor där Christin Hult med sin erfarenhet var en ovärderlig hjälp när vi samtalade den sista timman. Jag frågade alla om de tyckte upplägget var bra med hybridmöte med flera lokaler uppkopplade och det var bara tummen upp.
  /Ulf Ericsson

  Hälsning från Helsingborg!

  Mötet styrdes från Helsingborg, där Ulla växlade ljud/bild mellan städerna lika bestämt som Kristian Luuk i På Spåret! Tiden gick fort när ämnet engagerade och Sven-Olovs trevliga och kunniga framförande togs mycket väl emot. Även i Helsingborg noterades förslaget att kontakta en körskola och ta nytt körkort om man ser risken att körkortet kan bli indraget, och medlemmar med samma problem växlade kontaktuppgifter. Vid fikat framkom att flera medlemmar förlorar sin ögonläkarkontakt när mottagning upphör i Helsingborg. Ett känt problem där vi kunde tipsa varandra om olika vägar till ny läkarkontakt.
  /Ulla Göransson


   

  Studiecirkel – Glaukom under och efter Covid-19

  Under tre cirkeltillfällen i perioden oktober-november träffades 7 personer inklusive cirkelledare hos Vuxenskolan i Ängelholm. Från början var tanken att vi endast skulle ses för en enstaka glaukomträff för att i första hand bearbeta missbelåtenheten med hur glaukomvården fungerat under pandemin. Det blev ganska snart tydligt att en träff inte skulle räcka och en studiecirkel startade. Cirkeln startade därför utan förutbestämda ramar.

  Det visade sig direkt vid första träffen att detta skulle bli en grupp som snabbt fick kontakt och som gärna ville dela med sig av egna erfarenheter. Presentationsrundan fick därför ta så mycket tid som behövdes, nästan hela första träffen. Men oron man tidigare känt kunde hanteras genom information och de två följande cirkelträffarna ägnades åt föreningens egna uppdaterade bildspel. Vi pratade om och diskuterade allt från ögats olika sjukdomar, undersökningsmetoder, behandlingsmetoder, hereditet, råd i vardagen till hur det är att bli fråntagen sitt körkort.

  Under den sista träffen hann vi även gå igenom Syds resultat i den nyligen genomförda medlemsenkäten och deltagarna var överens om att analysen stämde ganska väl med den egna erfarenheten. Det finns mycket vi vill förbättra i glaukomvården.

  När det var dags att avsluta cirkeln var vi alla överens om att vi gärna ville ses igen till våren i en fördjupningsträff, där ämnet skulle kunna vara ”hur hanterar vi insikten att eventuellt bli blind en gång i framtiden och hur förbereder vi oss i så fall”.

  Sammanfattningsvis en lärorik cirkel med positiva och engagerade medlemmar.

  Bodil Svensson, Cirkelledare


   

  Skånes Taltidning intervjuade föreningens vice ordförande

  Skånes Taltidning, en av landets största taltidningar, kontaktade Ulla Göransson, vice ordförande i Glaukomföreningen Syd för en intervju. Hon berättade om Glaukomförbundets medlemsenkät och resultatet av den när det gäller tillgängligheten inom ögonsjukvården.

  Lyssna till intervjuerna här:

  Skånes Taltidning 38-2022 – 22 september

  Skånes Taltidning 39-2022 – 22 september


   

  Digital Glaukomträff om Medlemsenkät och Bildspel

  Syd spänner över ett stort geografiskt område. Därför är det viktigt för oss att ge medlemmar som av olika skäl inte kan delta fysiskt ett annat tillfälle att ta del av informationen och då via det digitala verktyget Zoom. Inför träffen erbjöd vi även en möjlighet att i förväg testa sin utrustning och känna på olika funktioner i Zoom. Vi märker tydligt att den digitala förmågan har ökat sedan starten med Zoom för 2,5 år sedan.

  Den 26 september var vi drygt 27 medlemmar som tog del av samma program som vid de fysiska träffarna 8 och 9 september och via ”Raise Hand”-funktionen fungerade det bra att få ställa sina frågor.

  Information om Medlemsenkäten kan fortsättningsvis fås via Glaukomförbundets hemsida under Nyheter. Där finns länk till både Resultatrapporten och Kristina Arhedens presentationsfilm.

  Bildspelet om Glaukom har vi tagit fram för att ge våra medlemmar en grundkunskap om sin diagnos. Vikten av egen kunskap framhålls i de kommande nya Riktlinjerna för behandling av Glaukom. Egen kunskap menar vi också ger en trygghet i kontakten med sjukvården, vi vet vad vi ska fråga om och vilka krav vi kan ställa.


   

  Glaukomträffar om Medlemsenkät och Bildspel

  I juni 2022 presenterades resultatet av medlemsenkäten för medlemmar i Nordvästra Skåne vid en fysisk glaukomträff och nu var det dags för våra medlemmar i Halland och Sydvästra-Mellersta Skåne. Presentationen inleds med Kristina Arhedens introduktionsfilm för hela riket, varefter Ulla Göransson visar bilder på resultatet för hela eller delar av regionerna i Syd. I tillämpliga delar har även informerats om nyheter i förslag till nya riktlinjer för glaukomvården. Ansvariga inom politiken och sjukvården kommer att kontaktas av representanter för Glaukomföreningen Syd för en diskussion om medlemsenkäten och de föreslagna nya riktlinjerna för glaukom.

  Mycket kortfattat kan nämnas att resultatet i enkäten visar på stora regionala skillnader i landet, där våra tre regioner oftast ligger kring mitten på skalan bäst-sämst. Detta innebär för vår del t ex oacceptabla väntetider för kontrollbesök och att ca 30% av våra medlemmar idag har stora/mycket stora begränsningar i sitt vardagsliv. Vi har även förvånats över att endast ca 30% känner till sin vårdplan och att cirka hälften av våra medlemmar har en eller flera nära släktingar med diagnosen glaukom. Under Nyheter på Glaukomförbundets hemsida hittar du Resultatrapport Medlemsenkät 2022 och Kristinas introduktionsfilm.

  I Vuxenskolans lokaler i Halmstad den 8 september. På grund av teknikstrul med ljudet kunde introduktionsfilmen tyvärr inte visas, men Ulla kunde via Zoom och PowerPoint-bilder informera om resultatet för helheten och specifikt för Halland. Många väl insatta frågor ställdes under presentationens gång.

  Efter en välbehövlig fikapaus visade Bodil vårt uppdaterade bildspel om glaukom. Det beskriver ögats anatomi och hur glaukom upptäcks och kan utvecklas över tid. Vikten av att ha kunskap om sin diagnos betonas, bl a för att kunna ställa viktiga frågor vid läkarbesöket. ”Begär att ibland få en utskrift på dina synfält och fråga efter ditt måltryck” är exempel några goda råd. Den samlade gruppen var kunnig, men både bildspelet och deltagarnas frågor och svar tillförde ökad kunskap. Avslutningsvis var alla överens om att någon form av uppföljningsträffar är önskvärt. Se foto t h.


  Vid glaukomträffen i SPFs lokaler i Malmö den 9 september deltog 30 personer. Ulf Ericsson som hälsade välkommen kunde glädjande notera många nya medlemmar. Eftermiddagen började med Kristina Arhedens introduktionsfilm om enkätresultatet och Ullas PowerPoint-bilder med fokus på Sydvästra Skåne. Efter kaffepausen inledde Ulla med bildspelet för ökad kunskap om glaukom, varefter Christin Hult visade sina bilder om Ljus och kontraster för en tydligare vardag. ”Ljus ökar kontrasten men du behöver bli medveten om ditt eget ljusbehov som är individuellt.”

  Här följer några av hennes råd:
  Vi behöver jämnt och bländfritt allmänljus, läs-och arbetsljus över köksbänkar och matbord och prydnadsljus behövs för att skapa stämning. ”Välj lampor som inte bländar och köp på öppet köp. Satsa på kvalitet.” Ta vara på dagsljuset och välj ljusa färger. Undvik mönstrade dukar och blanka ytor som ger störande reflexer. En text blir tydlig om du väljer rena typsnitt utan seriffer t ex Arial, Verdana minst 12 punkter och förtydligar med fetstil inte kursiv. Svart text på vit botten eller tvärtom ger bäst kontrast. Undvik pastellfärger och röda färger som blöder och ger sämre kontrast.

  Efter bildspelet blev det livlig diskussion i tre grupper och som avslutning noterades följande önskemål från medlemmarna: Information om olika ögondroppar och biverkningar, Forskningsrapportering och fler medlemsträffar.

  Text: Bodil, Christin och Ulla


   

  Glaukomträff i Helsingborg

  Vi var ca 20 medlemmar från Nordvästra Skåne som träffades den 1 juni 2022 i Vuxenskolans nya lokaler i centrala Helsingborg. Det märktes att behovet att träffas fysiskt var välkommet efter nästan två års uppehåll.

  Bodil visade ett bildspel som visade ögats anatomi, beskrev upptäckt och behandling av glaukom samt innehöll råd kring det som jag som patient kan påverka och bör tänka på. Nyttig kunskap för såväl nya som ”gamla” medlemmar .

  Ulla informerade om resultatet av vår Medlemsenkät om Tillgänglighet. En kort övergripande film-sammanfattning av Kristina Arheden visades och det mera detaljerade utfallet för nordvästra Skåne visades med bilder. Informationen kompletterades med detaljer ur det förslag till ”Riktlinjer för handläggning av glaukom” som just nu är ute på remiss och som bland annat kan innebära förändringar i remissförfarandet till glaukomsjukvården. På Glaukomförbundets hemsida kommer hela dokumentationen att finnas tillgänglig.

  Vid det sedvanliga erfarenhetsutbytet kunde vi notera att det var många av medlemmarna som kände osäkerhet och oro. Denna känsla tar vi med oss när vi ska planera höstens aktiviteter.

  Efter 2,5 timmars fullmatat möte med kunskap, prat & fika var det tacksamt att få ta emot medlemmarnas positiva feedback.

  Ulla Göransson och Bodil Svensson


   

  Äntligen Seniormässa i Malmö

  Efter två års uppehåll på grund av pandemi var det så dags för Malmömässan att slå upp portarna igen den 26-28 april 2022. Styrelsen var inledningsvis något tveksam, men tack vare vår positiva och PR-erfarna styrelsemedlem Ulf Ericsson så kunde arrangemanget genomföras smidigt och på ett mycket bra sätt. Till sin hjälp hade Ulf fem styrelseledamöter och tre resursmedlemmar för att bemanna upp de tre heldagarna. Mässan blev även ett efterlängtat tillfälle för oss själva att träffas fysiskt.

  Både besökare och utställare var mycket positiva till att mässan genomfördes och i de luftiga lokalerna behövde man inte trängas. Vår monter bjöd både på uppdukat bord för att visa kontraster och gängse informationsmaterial, nyckelringar + godis. Under de tre dagarna hade vi många givande och informativa samtal med drygt 250 personer. Liksom vid tidigare samlingar är vi förvånade över det stora antal som berättar att glaukom finns i släkten.


   

  Lyckad årsstämma genomförd som hybridmöte

  Måndagen den 14 mars 2022 kunde vi hälsa 34 medlemmar välkomna till SPF:s trevliga och rymliga konferenslokal i Malmö. Medräknat de 16 medlemmar som fanns med via Zoomlänk så innebar det sammantaget 50 deltagare vid årsstämman.

  Det var första gången vi arrangerat ett så stort hybridmöte. Efter mycket förberedelser och med gott stöd av SPFs Gunvald Grevstig, och inte minst vår egen IT-resursmedlem Gunnar Bokedal, så kunde årsstämman genomföras. I Malmö via en stor filmduk och på hemmaplan via Zoom-länk. I Halmstad hade några medlemmar valt att samlas och öppna länken i Vuxenskolans lokaler.

  I halvtidspausen bjöds medlemmarna i Malmö på fika med hemmagjorda bullar och chokladpraliner. Därefter tog två synpedagoger vid Synenheten Malmö vid och presenterade sin verksamhet via Zoom-länk. Vid den efterföljande frågestunden efterfrågades bland annat bättre samarbete mellan Ögonsjukvården och Synenheten.

  Efter årsstämman har styrelsen gjort en uppföljning av tekniken, allt för att fånga upp förbättringar till nästa gång. För att nå ut till våra medlemmar i Halland, Skåne och Blekinge kommer vi fortsätta att arbeta med det digitala formatet, samtidigt som vi med glädje ser fram emot ett ökande antal tillfällen att under året även träffas fysiskt.

  Bild t h: Glaukomföreningen Syds styrelse 2022, fr v Sara Lynard, Ulf Ericsson, Karin Christensson, Nils Widenfors, Bodil Svensson, Ulla Göransson, Gunnar Bokedal (IT-resursmedlem) och Gun Jacobsson.


   

  Våra aktiviteter under Världsglaukomveckan 6-12 mars 2022

  Den 7 mars hade SPF Seniorerna Ringstorp, Helsingborg, inbjudit oss att informera om glaukom i samband med deras årsstämma. Vi var 55 personer som deltog och vid detta tillfälle premiärvisades vårt uppdaterade PowerPoint-bildspel om glaukom. Styrelseledamöterna Ulla Göransson och Bodil Svensson samt resursmedlemmen Margareta Kvennefors bjöds på kaffe och semla och passade då på att samtala mer enskilt med särskilt berörda SPF-medlemmar.


   

  Den 9 mars var vi inbjudna till Alla Hjärtans Hus i Halmstad, en öppen mötesplats i kommunal regi där organisationer och föreningar ges möjlighet att anordna aktiviteter i en social miljö. Vår föredragshållare för dagen var ögonläkare/professor emeritus Bertil Lindblom som övergripande informerade om ögats uppbyggnad och de sjukdomar som kan drabba våra ögon i allmänhet och glaukom i synnerhet. En publik bestående av ett 60-tal personer mötte upp, både våra egna medlemmar och intresserad allmänhet i Halmstad-regionen. Bertil Lindblom fick svara på många initierade frågor. Från vår förenings styrelse deltog Bodil Svensson och resursmedlem i Halland Birgitta Ydén.

  ……………………………………………………

  Den 9-10 mars ordnade vi obemannad information genom att ta ordentlig plats på den ordinarie anslagstavlan vid entrén till Helsingborgs Lasarett.


   

  Positivt mottagande hos Boviva i Halmstad

  Boviva är ett 55+ boende i Halmstad. Varje månad hålls en föreläsning som är öppen för de boende. Den 6 oktober 2021 stod information om glaukom på agendan. Birgitta Ydén och Eva Andersson representerade Glaukomföreningen Syd och informerade om glaukom ur olika aspekter – även i förhållande till andra vanliga ögonsjukdomar som orsakar synnedsättning. Föredragningen fick ett mycket positivt mottagande och information och informationsmaterial om glaukom och Glaukomförbundet togs emot med intresse.

  Informationen om glaukom följdes upp av att kommunens syn- och hörselinstruktörer berättade om sitt arbete och lyfte fram exempel på hjälpmedel vid synnedsättning. Mötet var välbesökt. Cirka 50-55 personer fanns på plats.

  Birgitta Ydén och Eva Andersson


   

  Glaukomträff med både fysisk och digital föreläsning

  Gemensam glaukomträff hölls den 29 september 2021 för medlemmar i Halland och Nordvästra Skåne. När inbjudan gick ut till Christin Hults föredrag om Ljus och Kontraster för en tydligare vardag, gällde fortfarande restriktioner för Covid -19.

  Genom samarbete med Vuxenskolan i Halmstad och Helsingborg erbjöds cirka åtta medlemmar att delta fysiskt samtidigt som digitalt deltagande via Zoom erbjöds alla med e-post och internetuppkopplad dator, surfpatta eller smartphone.

  Av totalt 32 deltagare fanns nio medlemmar på Vuxenskolan Halmstad medan övriga deltog digitalt via Zoom. Ett par medlemmar som anmält sig för fysisk träff i Helsingborg kunde växla om till Zoom.

  Christins föredrag, som i juni erbjöds medlemmar i Sydvästra Skåne vis Zoom, är mycket informativt, idérikt och tankeväckande kring vardagssituationer i samband med synnedsättning. Så här skriver våra resursmedlemmar Birgitta Ydén och Eva Andersson, som deltog vid det fysiska mötet, benämnt ”Halmstadgruppen”:

  Tack vare support från Gunnar Bokedal från Glaukomföreningen och Carolin Andersson från Vuxenskolan fungerade tekniken perfekt. Vi fick ta del av Christins stora kunnande och engagemang. Vi kunde också delta i frågestunden efteråt. Sammantaget gav det oss så mycket att tänka på, reflektera över och diskutera att den avsatta tiden inte räckte till. Så Halmstadgruppen träffas en gång till för fortsatt tankeutbyte.

  Det här var första gången vi deltog i en hybridträff. Också det ska vi reflektera över, diskutera och analysera. Vad var bra, kan något göras annorlunda, när ska den här mötesformen användas?


   

  Syds Årsstämma 2021 äntligen avklarad!

  I det längsta hade vi förhoppningar att kunna genomföra en fysisk årsstämma kompletterad med ett föredrag och en fika. På senvåren insåg dock styrelsen att läget var för osäkert, varför planeringen inleddes för en digital årsstämma den 1 september i Zoom-format.

  Kallelse och dagordning skickades ut redan i juni tillsammans med Verksamhetsberättelsen för 2020. Med den långa ledtiden fanns goda möjligheter att ge stöd till ovana Zoom-användare, både för deltagande med ljud/bild och med enbart telefon. Slutligen samlade årsstämman 28 medlemmar och till vår glädje kunde vi räkna in ett flertal av våra nya medlemmar. Avsaknaden av det sedvanliga föredraget gjorde säkerligen att deltagarantalet blev lägre än vanligt.

  Efter redovisning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2020 av årsstämman. Även föreningens Verksamhetsplan och Budget för 2021 presenterades. En tidigare beslutad stadgeändring att ändra antalet ordinarie styrelseledamöter från högst fem till högst sju fick laga kraft genom ett andra godkännande vid årets stämma. Ett första beslut togs också att ändra kallelsetiden till årsstämma från senast två till senast fyra veckor före stämman samt att ledtiden för inlämnande av motion ändras till 20 dagar före stämman.

  Ordförande Nils Widenfors liksom styrelseledamot Karin Christensson omvaldes för två år. Ulf Ericsson och Sara Lynard är nyvalda ledamöter för två år och Gun Jacobsson är nyvald suppleant för ett år. Hela styrelsens sammansättning kan läsas på denna sida.

  Att sprida kunskap om Glaukom är en av våra huvuduppgifter och därför var det mycket glädjande att vår medlem Alf Jiveke efterlyste informationsmaterial att sprida vid sina möten i olika SPF-föreningar.

  Informerades om att avtackning av styrelseledamöter Jan Hjert och Bo Friis redan genomförts. Avslutningsvis tackade ordförande Nils Widenfors alla som deltagit vid årsstämman och kunde konstatera att det digitala formatet hade fungerat väl.

  /Ulla Göransson


   

  Till alla medlemmar i Glaukomföreningen Syd

  Vi kan blicka tillbaka på ett aktivt föreningsarbete under det gångna halvåret trots att våra fysiska möten, uppskattade glaukomträffar och föreläsningar av förklarliga skäl har fått ställas in. Istället har vi kunnat fokusera på den personliga kontakten med er medlemmar, oftast per telefon. Många av samtalen har handlat om operationer, körkortsfrågor och olika biverkningar av ögondroppar. För styrelsen är dessa samtal mycket givande och upplysande och vi hoppas att vi också kunnat ge er något tillbaka.

  Läs medlemsbrevet i denna PDF: Syd_Medlemsbrev sommaren 2021


   

  Synfältet – viktigt för kontroll av glaukom

  en digital föreläsning med professor Boel Bengtsson

  Under Världsglaukomveckan i mars när det inte var möjligt med en fysisk föreläsning på grund av coronapandemin beslöt vi att istället anordna vårt första egenproducerade webbinarium den 9 mars 2021.

  Här är länken till inspelningen av föreläsningen: https://vimeo.com/534293364/4d60a414ce (68 min).
  För bästa kvalitet i surfplatta/smartphone bör man ladda ner Vimeo gratisapp och registrera ett kostnadsfritt konto.

  Föreläsningen var i stort sett fulltecknad (max 100) med deltagare från hela upptagningsområdet, d v s Halland, Skåne och Blekinge, och i efterhand har alla medlemmar med e-postkonto fått inspelningslänken.

  I samband med inbjudan erbjöds medlemmarna att testa att koppla upp sig mot en inspelad konsert för att kontrollera sin utrustning. Även viss telefonrådgivning användes eftersom föreningen såg detta tillfälle som en möjlighet att både sprida kunskap om synfältet och att öka den digitala förmågan bland medlemmar inför framtida webbinarier.

  Genom en enkätuppföljning kan vi se att föreläsningen fått stor uppskattning och att man vill se en fortsättning med det digitala formatet. Vi kommer också att ordna fysiska glaukomträffar så snart smittoläget medger detta. Fysiska träffar ihop med digital närvaro kan ge flera medlemmar möjlighet att vara med.

  Helsingborg 2021-04-16
  Gunnar Bokedal, Bodil Svensson och Ulla Göransson

  Bild t h: Prof. Boel Bengtsson. Foto: Bill Oxford


   

  Leopold Ericson fortsätter att kämpa för ökad kunskap om glaukom

  En norrländsk fura fäller man inte så lätt, den står stabil i storm och motgångar, det är det omedelbara och absoluta intrycket man får av Leopold Ericson i Malmö. Leopold lämnar nu vid 85-års ålder styrelsearbetet i Glaukomföreningen i Syd med ålderns och hälsans rätt. De senaste åren har hans stöd och hjälp alltmer präglats av hustrun Birgitta, som varit adjungerad ledamot i styrelsen i fråga.

  Foto t h: Leopold och hans hustru Birgitta där de bor i centrala Malmö.

  Text: Jan Hjert. Foto: Stefan Johnsson


   

  Presentation av vår förening

  Glaukomföreningen Syd omfattar Skåne, Blekinge och Halland.

  Föreningen bildades år 2000 och har sitt säte i Malmö. Idag är vi cirka 675 medlemmar, men vi behöver bli fler.

  Vårt syfte är att

  ➼ öka medlemmars kunskap om och ansvar för sin sjukdom, behandlingsmetoder och medicinering,

  ➼ verka för att medlemmarna knyter kontakter och utbyter erfarenheter,

  ➼ öka vårdpersonalens insikt om och intresse för patienters och anhörigas informationsbehov,

  ➼ etablera ett gott samarbete med ögonkliniker, optiker och andra med kunskap om glaukom,

  ➼ arbeta för en god glaukomsjukvård i vårt område samt stödja glaukomforskningen,

  ➼ informera allmänheten och media om glaukom.

  Som medlem får du fyra nummer per år av tidningen Ögontrycket i din brevlåda, den finns även som taltidning.

  Har du frågor?

  Välkommen att ringa vår föreningstelefon 070-612 01 76 (telefonsvarare) eller mejla till syd@glaukomforbundet.se så kommer en medlem med egen erfarenhet av glaukom att kontakta dig.

  Vill du bli medlem?

  Årsavgiften är 200 kr, familjemedlem betalar 50 kr. Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret, där finns även mer information. Du kan också anmäla dig via vår föreningstelefon 070-612 01 76 eller e-post syd@glaukomforbundet.se.

  En avi för inbetalning av medlemsavgiften skickas till dig efter registrering i vårt medlemssystem.

  Tillsammans är vi starka!

  Varmt välkommen att bli medlem!

  Publicerat 2023-09-28