Syd

 • Glaukomföreningen Syd

  Kontakt i Syd

  Föreningens adress: Glaukomföreningen Syd
  E-post: syd@glaukomforbundet.se
  Telefon: 0706-12 01 76
  Postadress: c/o Karin Christensson,
  Ingelstadsgatan 41, 291 38 Kristianstad


  Glaukomföreningen Syd mötte ledamöter från regionala Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Skåne

  Mötet i Kristianstad den 16 maj kom till stånd sedan Miljöpartiets Mätta Ivarsson svarat på Glaukomföreningen Syds brev till samtliga ordinarie nämndsledamöter. Vår förening representerades av Nils Widenfors, Bodil Svensson och Ulla Göransson.

  Sju politiska partier var representerade när vi träffades under trevliga och avspända former med god fika. Intresset från politikerna var mycket stort. De var inte omedvetna om problemet med undanträngingen av kroniska sjukdomar på grund av vårdgarantin. Gautti Johannessons artikeln i DN-debatt 24/4 liksom Anders Heils och Boel Bengtssons artikel i Läkartidningen 2017 hade distribuerats i förväg.

  Vi kunde ge många exempel från verkligheten med att ha diagnosen glaukom. Den idag enda åtgärden för att fördröja eller förlångsamma utvecklingen av sjukdomen är att fastställa ett individuellt rätt ögontryck och sedan genom ögondroppar eller operation säkerställa att rätt ögontryck bibehålls. Frustrationen när man inte får kallelsen till den viktiga uppföljningen beskrevs, liksom läkarbristen som känns mycket problematisk.

  Här summerar vi vår information och de synpunkter vi framförde: Syd_Möte Hälso- och Sjukvårdspol Region Skåne 2019-05-16

  Fr vänster: Ulla Göransson Syd, Mikael Persson (V), Mätta Ivarsson (MP), Marianne Eriksson (S), Bodil Svensson Syd, Nils Widenfors Syd, Annette Linander(C), Erik Hedenborg-Bonde (KD) och Patrik Olsson (SD). Amir Jawad (L) var fotograf.


   

  Många besökare i vår monter på Seniormässan

  Glaukomföreningen Syd deltog för första gången i Seniormässan i Malmö den 24–26 april 2019.

  Vi hade god framförhållning och planerade montern under våren. Vår välbelysta monter hade ett bord fyllt med tidningar, broschyrer och godis förstås. Vi visade också exempel på hur man skapar kontraster i vardagen. Sju personer från styrelsen och fem resurspersoner deltog under olika dagar och vi avlöste varandra på ett smidigt sätt. Under de tre mässdagarna kom totalt 6 014 besökare och i vår monter informerade och pratade vi med 535 personer (398 kvinnor 137 män). Många hade bra kontroll på sitt ögontryck och visste var de skulle vända sig. Andra hade svårt att hitta en ögonläkare som kunde ta emot dem. Flera personer hade fått diagnosen och hade bra behandling. Några hade länge tänkt att bli medlemmar i Glaukomföreningen och vi får hoppas att de gjorde slag i saken. Ett flertal medlemmar ville bli kontaktade när vi kommer igång med nya gruppträffar.

  Som helhet var mässan en mycket positiv upplevelse och vi blev överraskade av att det kom så många människor som vi fick tillfälle att informera. Hur många nya medlemmar vi får vet vi inte ännu. Målet att nå ut till allmänheten med personlig information om vår gåtfulla ögonsjukdom är definitivt nått och det är mycket värt.

  Bilden: Glada besökare fick glaukominformation av Bodil Svensson t v och Christin Hult t h.


   

  Syd mötte över 400 personer under Världsglaukomveckan

  Syftet med Världsglaukomveckan är såväl att sprida information om Glaukom till den breda allmänheten som att kunna möta våra medlemmar. Vår förening har sedan en tid arbetat för att komplettera styrelsen med så kallade resurspersoner, det vill säga medlemmar som vill bidra i vår verksamhet på olika sätt.

  Under Världsglaukomveckan var vi åtta styrelseledamöter och sex resurspersoner som fanns ute med informationsbord på sex olika platser: Sjukhuset Halmstad, Lasarettet Helsingborg, Väla Centrum Helsingborg, Maxi Ängelholm samt SUS i Lund och Malmö.

  Sammantaget var borden bemannade under mer än 24 timmar och vi känner starkt att vi bidragit till ökad kunskap om glaukom. Många vi mött har överhuvudtaget inte känt till sjukdomen och vi har ofta behövt förklara skillnaden mellan grå och grön starr (= glaukom). Andra ämnen som ofta tagits upp gäller ärftlighetsfaktorn och informationen att mätning av enbart ögontrycket är otillräckligt för att veta om man har glaukom eller ej. Mötet och erfarenhetsutbytet med personer som har fått diagnosen glaukom är alltid mycket värdefullt. Under veckan har vi haft många givande samtal och totalt har vi träffat cirka 425 personer.

  Bild överst: Margareta Kvennefors och Lars-Göran Magnusson informerade om glaukom i Väla centrum Helsingborg.

  Bild mitten: Gunilla Jönsson och Siv Hallström informerar på lasarettet i Helsingborg.


   

  Med fokus på öppenvinkelglaukom

  Under Världsglaukomveckan i mars föreläste seniorprofessor Anders Heijl om glaukom i Jubileumsaulan vid SUS i Malmö. Föreläsningen var en repris av höstens föreläsning i Helsingborg, var kostnadsfri och öppen för allmänheten. Cirka 140 personer kom och lyssnade varav många medlemmar, men också många som hade frågor och fick information om medlemskap.

  Ordförande Nils Widenfors hälsade alla välkomna och berättade om Syds olika aktiviteter. Anders Heijl föreläste åter engagerat och heltäckande om olika typer av glaukom men hade fokus på den vanligaste formen, primärt öppenvinkelglaukom. Med tydliga bilder beskrev han diagnostisering med tryckmätning, synfältsundersökning och OCT (optical coherence tomography).

  Undersökning av synfält och näthinna är viktigt för att upptäcka om synnerven är skadad. Viktigt är också att ögonläkaren har koll på försämringens hastighet för att ge rätt behandling. Tre-fem synfältsundersökningar per år kan behövas i början av sjukdomen men därefter räcker oftast två undersökningar per år. Behandling med olika ögondroppar, med laser och kirurgi beskrevs ingående.

  Anders Heijl förklarade pedagogiskt det som kallas ”filling in” och som innebär att hjärnan fyller i det som ett inskränkt synfält inte uppfattar. Till exempel syns inte kvinnan som går över gatan men hjärnan fyller i detaljer runt omkring så att en hel bild uppfattas.

  Glaukombehandling kommer ibland i skymundan när andra ögonsjukdomar kräver dyra och kontinuerliga behandlingar. Anders Heijl rådde oss glaukomiker att ställa frågan: ”Hur går det med min syn?” till våra ögonläkare. Det finns en bok som heter ”Riktlinjer för glaukomsjukvården” men Glaukomförbundet behövs för att ställa krav på ögonsjukvården.

  Om glaukomforskningen

  EGMT (Early Manifest Galucoma Trial) var en stor forskningsstudie som pågick i Malmö och Helsingborg 1992-1997. Idag pågår intensiv forskning bland annat om nya glaukommediciner. GITS (Glaucoma Intensive Treatment Study) är en studie som bedrivs i Malmö av docent Boel Bengtsson och skall vara klar 2022.

  Text: Christin Hult


   

  Glaukomcaféer i Ängelholm och Helsingborg i februari

  Den 12 och 14 februari inleddes årets Glaukomcaféer på Aleris Ögonklinik i Ängelholm och på Ögonmottagningens konferensrum i Helsingborg.

  Uppslutningen var mycket god, cirka 15 personer i Ängelholm och nästan 30 personer i Helsingborg. Vi gladde oss speciellt åt att få välkomna många nya medlemmar. Efter det viktiga inledande samtalet och erfarenhetsutbytet mellan oss närvarande så överlämnades ordet till ”professionen”.

  Ögonsjuksköterskorna Aina Sundin på Aleris Ängelholm, Yvonne Elm och Kristin Larsson på Ögonkliniken Helsingborgs Lasarett, berättade om sin yrkesroll och visade modell och/eller bilder på ögats uppbyggnad och beskrev hur glaukom yttrar sig. Inte minst viktigt så gavs även mycket utrymme för att svara på frågor från deltagarna. Det var mycket uppskattade möten med dessa företrädare för ögonsjukvården. Vi tackade dem med en chokladpresent.


   

  Vill du bli medlem?

  Årsavgiften är 200 kr för enskild person och 50 kronor per familjemedlem.

  Klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.

  Du kan även betala avgiften via internetbank till plusgiro nr 444 14 56-3. Kom ihåg att skriva avsändarens namn och adress.


   

  Presentation

  Styrelse

  Nils Widenfors (ordförande), Karlskrona, 0706-12 01 76 nils.widenfors@telia.com
  Ulla Göransson (vice ordf), Helsingborg, 0709-28 30 86, goransson.ulla@gmail.com
  Bodil Svensson (kassör), Strövelstorp, 073-364 76 80, bs@privat.t3.se
  Karin Christensson (sekr), Kristianstad, 044-12 40 92, 070-220 61 03, syd@glaukomforbundet.se
  Christin Hult (ledamot), Malmö, 076-208 63 53, ljushult50@gmail.com
  Siv Hallström (suppl), Ramlösa, 042-29 27 59, 070-628 85 33, gerd_holm@hotmail.com
  Leopold Ericson (suppl), Malmö, 040-47 11 95, birgitta@cig.se
  Jan Hjert (suppl), Vellinge, 040-42 17 14, 040421714@telia.com

  Glaukomföreningen Syd bildades år 2000 och har ett verksamhetsfält som omfattar Blekinge, Halland och Skåne. Vår främsta uppgift är att vara ett stöd för och informera patienter som har glaukom. En annan viktig uppgift är att sprida kunskap om glaukom till allmänheten.

  Hur arbetar vi? Minst två gånger om året bjuder vi in till möten på olika platser inom regionen. Vid dessa tillfällen informerar ögonläkare, ögonsjuksköterska eller andra personer, som har kunskaper om glaukom eller angränsande områden. Då har du också möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och dessutom träffa oss i styrelsen.

  Kontakta oss om du vill ha något möte i ditt område eller om du vill att vi ska informera i din förening.

  Publicerat 2019-06-07