Nyheter

Att leva med glaukom & livskvalitet

I samarbete mellan Glaukomföreningen Syd och 1,6 & 2,6 miljonerklubben arrangerades en Kunskapskväll med rubriken ”Att leva med glaukom & livskvalitet” Drygt 200...

Publicerat 2024-05-07 Läs hela nyheten

Svenska körkortskrav EU-anpassas. Nytt hopp för tusentals bilister!

Just nu pågår en översyn av EU:s körkortsdirektiv och en direkt följd av detta är att Transportstyrelsen redan nu lättat kraven på synfältstester och...

Publicerat 2024-04-08 Läs hela nyheten

Världsglaukomveckan 10–16 mars sprider ljus och klarhet om glaukom

Under den här veckan, 10–16 mars, uppmärksammas glaukom, eller grön starr, globalt. Det är en sjukdom som påverkar 76 miljoner människor över hela världen...

Publicerat 2024-03-08 Läs hela nyheten

Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till blindhet – 15 januari börjar vår informations- och medlemskampanj

Idag lever 300 000 svenskar med glaukom, grön starr, och hälften av dem utan att veta om det. Trots att tidig vård och behandling...

Publicerat 2024-01-12 Läs hela nyheten

Korta handläggningstiderna – och inför körprov i trafik

Svenska Glaukomförbundet har nu skickat in ett tydligt remissvar till Transportstyrelsen i körkortsfrågan där förbundet bl a understryker vikten av att det svenska regelverket...

Publicerat 2023-12-22 Läs hela nyheten

Regeringen ger Transportstyrelsen uppdrag att utreda praktiskt körprov

Efter flera års opinionsbildning blev det en stor framgång när regeringen den 12 oktober beslöt att ge Transportstyrelsen i uppdrag att lägga förslag till...

Publicerat 2023-10-30 Läs hela nyheten

Pete Williams får tre miljoner från Stratneuro för ögonbehandling med nanoteknik

Pete Williams, lektor och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus, tilldelas tre miljoner kronor från Strategic Research Area Neuroscience (Stratneuro) vid Karolinska...

Publicerat 2023-09-12 Läs hela nyheten

Filmföreläsning om laserbehandling (SLT) av ögonläkare Yuri Belitsky

Ögonläkare Yuri Belitsky, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, föreläser om SLT-behandling, lasermetod för att sänka ögontrycket.

Publicerat 2023-08-30 Läs hela nyheten

Glaukomforskning får 500 000 kr från Glaucoma Research Foundation

James Tribble, biträdande lektor vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus, har beviljats 500 000 kronor från Glaucoma Research Foundation. I detta ettåriga projekt...

Publicerat 2023-03-14 Läs hela nyheten

Sverige kan ändra körkortsregler vid synfältsdefekter både i Sverige och Europa

Svenska Glaukomförbundet har idag begärt hos EU-minister Jessika Roswall och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson att Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet 2023 dels fullföljer...

Publicerat 2023-01-17 Läs hela nyheten

Nya riktlinjer för glaukom är klara

Patientföreningarnas roll lyfts fram i den nya riktlinjerna. Under hösten kom de nya riktlinjerna för glaukom. De är mer handfasta än de tidigare med bl...

Publicerat 2022-12-09 Läs hela nyheten

VTIs utredning visar att många körkortsindragningar är orättvisa och felaktiga

Tiotusentals patienter kan ha fått sina körkort indragna trots att de kör bil lika bra som normalbilisten. Äntligen kan man vetenskapligt fastställa att tusentals körkortsindragningar...

Publicerat 2022-11-01 Läs hela nyheten

Glaukomvården i Sverige är ojämn med stora brister

Det visar Svenska Glaukomförbundets (SGF) medlemsenkät som genomförts under våren 2022 där medlemmarna delat med sig av sina erfarenheter av tillgängligheten inom den svenska...

Publicerat 2022-08-30 Läs hela nyheten

Filmföreläsning av docent Marcelo Ayala om Det gamla och det nya inom glaukombehandling och forskning

”Fråga Doktorn” docent Marcelo Ayala föreläser under rubriken ”Det gamla och det nya” inom glaukombehandling och forskning.

Publicerat 2022-06-14 Läs hela nyheten

Riktlinje för handläggning av glaukom nu på SKRs hemsida

Förslaget till Riktlinje för handläggning av glaukom är nu publicerat på SKRs, Sveriges Kommuner och Regioner, hemsida om Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Rapporten är...

Publicerat 2022-02-16 Läs hela nyheten

Filmföreläsning om laserbehandling av glaukom

Filmföreläsning om laserbehandling av glaukom på av ögonläkare Tobias Dahlgren

Publicerat 2022-01-28 Läs hela nyheten

Kan individer med synfältsbortfall köra bil säkert? Föreläsning av prof. Jan Andersson, VTI.

Kan individer med synfältsbortfall köra bil säkert? Digital föreläsning av prof. Jan Andersson, VTI den 7 oktober 2021.

Publicerat 2021-11-05 Läs hela nyheten

Ordf Sven-Olov Edvinsson: Vi kräver ett bättre samarbete inom ögonsjukvården

Ett bra sätt att korta köerna i ögonsjukvården är att låta vidareutbildade optiker genomföra en större andel av alla kontrollbesök, skriver vår ordförande Sven-Olov...

Publicerat 2021-10-19 Läs hela nyheten

Äntligen ska de medicinska synkraven för körkort utredas!

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket analysera testmetoder för att bedöma om ett...

Publicerat 2021-09-20 Läs hela nyheten

Ögonfonden delar ut en dryg miljon till forskning om glaukom

I år delar 34 forskare på över 5 miljoner kronor i forskningsanslag ur Ögonfonden. Det är den högsta summan någonsin i Ögonfondens 37-åriga historia.

Publicerat 2021-09-24 Läs hela nyheten