Föreningar

I Glaukomförbundet finns idag 17 regionala föreningar i hela landet
som är till för dig som har glaukom eller som har anhörig med glaukom.
Föreningarnas syften är att sprida kunskap om glaukom till medlemmar och allmänhet,
att medlemmarna knyter kontakter med varandra och utbyter erfarenheter
samt att ha goda kontakter med ögonsjukvården, optiker och andra med kunskap om glaukom.