Föreningar

I Glaukomförbundet finns idag 16 regionala föreningar i hela landet
som är till för dig som har glaukom eller som har anhörig med glaukom.
Föreningarnas syften är att sprida kunskap om glaukom till medlemmar och allmänhet,
att medlemmarna knyter kontakter med varandra och utbyter erfarenheter
samt att ha goda kontakter med ögonsjukvården, optiker och andra med kunskap om glaukom.

Glaukomförbundet inför centralt medlemssystem 2022

Glaukomförbundets årsstämma 2021 beslöt att införa ett centralt medlemssystem för alla regionala glaukomföreningar. Syftet med ett gemensamt medlemssystem är att förenkla administrationen och sänka kostnaderna i glaukomföreningarna. Medlemssystemet ska hantera medlemsutskick via post, e-post, SMS och utskick inför medlemsavgift (år 2023), samt medlemsstatistik och rapporter med mera. Alla medlemmar kommer också att kunna logga in på ”Min sida” för att se vilka uppgifter som finns och göra vissa ändringar.

Från och med december 2021 kommer personnummer att införas i medlemsregistret för att säkerställa att rätt person står som medlem i medlemsregistret och för att förenkla administrationen kring medlemshanteringen. Särskilt viktigt är det med rätt identitet på medlemmen inför bidragsansökningar hos kommuner, regioner och staten. Vi kommer att använda Statens personadressregister (SPAR) för automatiska adressuppdateringar vilket också medför användning av personnummer.

Enligt GDPR får man som förening registrera de personuppgifter som behövs för föreningens administration och där ingår uppgift om personnummer. Läs mer om Glaukomförbundets policy och hantering av personuppgifter enligt GDPR: https://glaukomforbundet.se/om-oss/gdpr/

Många glaukomföreningar använder redan nu e-post och SMS för utskick till de medlemmar som har tillgång till detta. Meddela din glaukomförening din e-postadress och/eller mobilnummer så hjälps vi åt att sänka portokostnaderna!

Information om när medlemssystemet (som kallas Zebra) kommit i gång får du från din glaukomförening. Du kommer också att få information om hur du loggar in på ”Min sida” och kan se dina egna medlemsuppgifter.