Föreningar

I Glaukomförbundet finns idag 16 regionala föreningar i hela landet
som är till för dig som har glaukom eller som har anhörig med glaukom.
Föreningarnas syften är att sprida kunskap om glaukom till medlemmar och allmänhet,
att medlemmarna knyter kontakter med varandra och utbyter erfarenheter
samt att ha goda kontakter med ögonsjukvården, optiker och andra med kunskap om glaukom.

Glaukomförbundet har infört ett centralt medlemssystem/register

Glaukomförbundet har tillsammans med alla 16 glaukomföreningar infört ett centralt medlemsregister som vi kallar för ZEBRA. Syftet med Zebra är att förenkla administrationen och sänka kostnaderna. Via Zebra kan föreningarna hantera medlemsutskick via post/e-post/SMS, statistik, rapporter – med flera praktiska funktioner. 

Till Dig som är medlem:

Dina personuppgifter och GDPR

Dina personuppgifter som behövs för medlemskapet hanteras av Din glaukomförening och är skyddade enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. I Zebra finns Ditt namn, adress, personnummer, e-post och telefonnummer.
Du kan begära ett skriftligt utdrag från Din förening om Dina personuppgifter. 

Läs mer om Glaukomförbundets policy och hantering av personuppgifter enligt GDPR: https://glaukomforbundet.se/om-oss/gdpr/

Adressuppdatering via SPAR

Vi anlitar Statens personadressregister, SPAR, för adressuppdatering. Det innebär att Ögontrycket alltid skickas till din folkbokföringsadress.

Meddela e-post och mobilnummer

Meddela e-postadress och mobilnummer till din förening så hjälps vi åt att minska kostnader för medlemsutskick. Kom ihåg att meddela eventuella ändringar till din glaukomförening. Klicka på din förening i rutan här bredvid så hittar du kontaktuppgifterna.

Medlemsavgiften för 2023

Viktigt! För betalning av din medlemsavgift för 2023 kommer du att få ett brev med inbetalningskort i samma
utskick som Ögontrycket nr 4 i början av december. 

Det är viktigt att du betalar avgiften till bankgirot på avin och uppger OCR-numret som är kopplat till Dig och Din glaukomförening. Kontakta Din förening om Du har frågor kring detta!

Vill du bli medlem? 

Klicka på Bli medlem eller kontakta närmaste glaukomförening!