Östergötland

 • Glaukomföreningen Östergötland

  Kontakt i Östergötland

  Tel: 079-333 06 43
  E-post: ostergotland@glaukomforbundet.se
  Postadress: Glaukomföreningen Östergötland,
  Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping.


  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  Medlemsblad för Glaukomföreningen i Östergötland våren 2024

  I denna vackra tid när syrener och orkidéer blommar som bäst är det dags för vårens medlemsblad. En hel del har hänt sedan sist.

  Caféträffar
  I december hade vi caféträffar med jultallrik i både Motala, Linköping och Norrköping. Träffarna har fortsatt under våren, ibland med någon gäst som föreläst och/eller gett oss användbara tips. Ämnen som har kommit upp har varit glaukombehandling med nikotinamid, körkortsfrågor, egenmätning av ögontrycket, information och frågestund om glaukom, samt tips från kommunens Smartotek.

  Världsglaukomveckan i mars
  I samband med denna hölls glaukomföreläsningar på Biblioteket i Motala och på Stadsbiblioteket i Norrköping.

  Medlemskampanj
  I januari startade en riksomfattande 2-årig medlemsvärvningskampanj. Förbundet har skickat ut affischer, broschyrer och små filmer till alla lokalföreningar. Målet är dubbelt så många medlemmar om 2 år, dvs 7000 st. Om någon medlem har tips på platser att sprida materialet på så tar vi gärna emot detta!

  Årsmöte 2024
  Hölls på Fontänen i Linköping 23 april med 23 deltagare. Avgående styrelsemedlemmar avtackades med blomstercheckar.
  Vår tidigare ordförande Mona Krieg har på egen begäran avgått, och en till stora delar ny styrelse valdes.
  Den nya styrelsen 2024-2025:
  Anders Andersson ordförande nyval Linköping.
  För er som inte har träffat Anders finns en bild på förbundets hemsida under Östergötland.
  Kajsa Uvdal vice ordf. nyval Linköping
  Bernt Hansson kassör omval Kolmården
  Lena Viklund Bäckman sekreterare omval Norrköping
  Bo Sunnerhagen ledamot nyval Linköping
  Anders Szczepanski suppleant omval Ljungsbro
  Torgny Andersson suppleant omval Linköping

  Efter mötet hölls ett intressant körkortsföredrag av Björn Peters, som har jobbat på VTI. Säker bilkörning kräver bra motorik, perception och kognitiv förmåga. Simulatortester har gjorts och visar att en stor % av synskadade kan kompensera för synbortfall. Hösten 2023 gav regeringen i uppdrag till Transportstyrelsen att utveckla metoder för eventuella undantag från medicinska synkrav för körkort. Förslag ska komma 2025.

  Föreningsstämma
  Hölls 24 april i Stockholm med tre deltagare från Östergötland. Intressant möte där man tog upp att några föreningar har ordnat föredrag för medlemmarna online. Detta skulle kunna utvecklas.

  Möte med regionen
  7 maj träffade 3 styrelsemedlemmar ögonklinikens chef Catrin Fernholm samt ledningsansvarig läkare, för fortsatta samtal om glaukomvården i Östergötland. Man vet att många återbesök tyvärr blir kraftigt försenade, och försöker att omorganisera för att komma till rätta med detta. Samtidigt har kliniken ett stort besparingskrav. Ett av förslagen är att flytta all regionstyrd ögonvård till Linköping. Inget beslut är taget och vi framförde de nackdelar som detta kan medföra för många av våra medlemmar. Vi följer givetvis detta.

  Vi vill nu önska alla medlemmar en riktigt fin sommar!
  Styrelsen genom Lena Viklund Bäckman
  kontakt: 079-3330643 mail:ostergotland@glaukomforbundet.se


   

  Caféträffar i Linköping våren 2024

  Föranmälan till Torgny Andersson senast måndag samma vecka.
  Telefon 070-671 86 12.

  Onsdagen den 13 mars
  kl 15–17, Vuxenskolan rum 3Vasavägen 3
  Vi träffas och utbyter erfarenheter i allmänhet.
  Nikotinamid. Vilka erfarenheter finns det
  vid användandet av denna medicin?

  Förslag till programpunkter vid kommande möten.
  Vilka hjälpmedel finns för de som har stor synnedsättning.

  Onsdagen den 10 april
  kl 15–17, Vuxenskolan rum 3Vasavägen 3
  Vi träffas och utbyter erfarenheter i allmänhet.
  Körkortsfrågor. Tankar inför den föreläsning vi kommer att få av Jan Andersson från VTI i samband med föreningens årsstämma den 23 april 2024 på Fontänen i Linköping. Jan Andersson är professor på Forskningsavdelning Trafik och trafikant på VTI.

  Onsdagen den 15 maj
  kl 15-17, Vuxenskolan rum 3Vasavägen 3
  Vi träffas och utbyter erfarenheter i allmänhet.
  Egenmätning av ögontrycket. Finns det någon som har erfarenhet av detta?
  Hur skall vi ha det med kommande Caféträffar?

   

  Caféträffar i Norrköping

  Torsdagen den 14 mars
  kl 13.30–15.30, Café Vetekornet
  Inget tema, vi träffas och umgås.

  Torsdagen den 11 april
  kl 13.30–15.30, Café Vetekornet
  Tema: Ögonläkare Lena Viklund Bäckman pratar om glaukom.

  Torsdagen den 16 maj
  kl 13.30 – 15.30, Café Vetekornet
  Lotta Palm från Hjälpmedelsboden kommer och informerar.

  Torsdagen den 13 juni – OBS INSTÄLLT !
  Färgargården.

  VI TRÄFFAS ISTÄLLET:
  Torsdagen den 8 augusti
  kl 13.30–15.30, Färgargården.

  Ingen anmälan.

  Välkomna!


  Föreningens styrelse

  Anders Andersson, Ordförande, tel 076-8259070 (se bild till höger)
  Kajsa Uvdal, Vice ordförande
  Bernt Hansson
  , Kassör, tel 070-531 17 06
  Lena Viklund-Bäckman, sekreterare
  Torgny Andersson, Ledamot
  Anders Szczepanski, Ledamot
  Bo Sunnerhagen, Ledamot

   

   


   

  Glaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

  Syftet med föreningen är:

  • att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
  • att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
  • att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

  Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning.

  För endast 250 kr per år, och 50 kr för stöd- och familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika
  intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fem gånger om året.

  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  Publicerat 2024-06-24