Östergötland

 • Glaukomföreningen Östergötland

  Kontakt i Östergötland

  Ordförande Mona Krieg
  Tel 079-333 06 43
  E-post: ostergotland@glaukomforbundet.se
  Postadress: c/o Mona Krieg,
  Myckelsätter 10, 610 31 Vikbolandet


   

  Information om våra aktiviteter under coronapandemin

  Hej alla medlemmar!

  Den 2 juni 2020 har vi haft styrelsemöte i Glaukomföreningen Östergötland. Vi var fyra personer runt ett stort bord på Thapperska, med mer än två meter mellan oss, och hade telefonkontakt med de övriga fyra styrelseledamöterna.

  På mötet beslutade vi kring föreningens årsmöte. Det blir inget fysiskt årsmöte utan vi kommer att skicka ut handlingarna till alla medlemmar under närmaste veckorna. Tillsammans med handlingarna finns en röstsedel och ett svarskuvert. Är du medlem så ta vara på tillfället, var med och rösta och skicka tillbaka röstsedeln till oss så vi får veta vad du tycker.

  Samtliga caféträffar ställdes in under våren. Förhoppningsvis kan vi ta upp träffarna i höst igen. De teman som är inplanerade för hösten får ännu så länge ligga kvar i programmet.

  Vi återkommer med mer information när vi vet hur situationen förändras.

  Varma hälsningar

  Mona Krieg
  Ordförande


   

  Välbesökt seminarium ihop med 1,6 miljonerklubben

  1998 bildade Alexandra Charles 1,6 miljonerklubben för att främja kvinnors hälsa. Nu har Alexandra själv drabbats av glaukom. Glaukomföreningen Östergötland och 1,6 och 2,6 miljonerklubben har sedan ett antal år tillbaka träffats på olika mässor och då diskuterat samverkan. I år blev det av. Den 20 januari 2020 ordnades ett första seminarium på Fontänen i Linköping. Huvudinbjudan gick ut till 1,6 miljonerklubbens medlemmar via e-brev och deras hemsida. Vår förening annonserade i tidningen Corren samt på hemsidan.

  Intresset var mycket stort och alla platser fylldes på några dagar. Vagnhallen var fylld till sista plats på seminariet som lockade både män och kvinnor.

  Wivi-Ann Heurlin-Krantz, regionens ambassadör för 1,6 miljonerklubben hälsade alla välkomna och berättade om deras förening. Vår ordförande, Mona Krieg gav en kort redogörelse om glaukomföreningen.

  Huvudföreläsare för kvällen var ögonläkare Lena Viklund-Bäckman. Hon gav en mycket bra föreläsning om glaukom, dess behandling, något om olika operationsmetoder samt om hur sjukdomen utvecklas olika hos oss alla. Lenas genomgång följdes av en del intressanta frågor från åhörarna.

  Bertil Dahl, som själv är drabbad och ledamot av vår styrelse, beskrev de problem man ställs inför när synen försämras. Bertil poängterade att med rätt inställning till sin sjukdom och med anpassade hjälpmedel klarar man vardagen riktigt bra.

  1,6 miljonerklubben motto är hälsa. Mellan föreläsningarna uppmanades alla att röra på sig. Wivi-Ann stod på scenen och ledde oss.

  Kvällen avslutades med lottdragning och underhållning av trubaduren Mathias Brandin Beltramo som tolkade Taube och Wreesvijk.

  1,6 miljonklubbens huvudtema för i år är syn, hörsel och jämställdhet. Detta var ett så intressant och givande samarbete som vi hoppas ska upprepas inom andra glaukomföreningar.

  Vid pennan Birgitta Sääf och Mona Krieg


   

  Upptaktsmöte för styrelsen

  Glaukomföreningen Östergötlands styrelse träffades på Föreningshuset Fontänen i Linköping den 22 augusti 2019. Där guidade vår ordförande Mona Krieg och kassör Bernt Hansson oss övriga i styrelsen genom datorernas mappar och knappar. Kunskapen hos oss var mycket varierande. Syftet med mötet i datorsalen var att vi ska ha ordning på våra skrivelser under Dokument/Glaukom/Mapp. En lärorik och trevlig eftermiddag. Tack Mona och Bernt!

  Vid tangentbordet
  Birgitta Sääf


   

  Lärorik kurs om styrelsens ekonomiska ansvar

  Funktionsrätt Östergötland inbjöd anslutna föreningar till kurs i Linköping den 3 april för att lära oss om hela styrelsens ekonomiska ansvar och inte så mycket om resultat- och balansräkning. Detta nappade vi på och nästan hela styrelsen deltog. Arrangör var ABF Linköping.

  Det blev en lärorik kväll! Vi fick lära oss om vikten av styrelsens sammansättning och funktion. Det diskuterades angående funktionerna ordförande och kassör. Kanske borde årsmötet välja kassören? Diskussion kom upp om attestering av fakturor. Vem gör det? Hur noggranna var respektive förening där?

  Vi var många som fick oss en tankeställare. Betydelsen och effekten av att ha långtidsplanering av styrelsearbetet illustrerades med årshjulet. Arbetet kan underlättas genom arbetsgrupper. Diskussion uppstod runt ekonomiska konsekvenser av att ha kanslist. Det föreslogs att detta kunde bli en annan temakväll, vilket Funktionsrätt Östergötland nappade på. Listan är lång av allt vad vi lärde oss. Mycket av det som sades tog vi med oss hem för att använda vid vårt kommande planeringsmöte.

  Vid pennan: Mona Krieg, Birgitta Sääf

  Diskussionerna fortsatte runt kaffebordet efter kursen.


   

  Goda idéer på Glaukomcafé i Norrköping

  Den 14 mars var vi 11 stycken som träffades varav åtta män, ett ”veterangäng”. Per-Owe såg till att alla satte sig vid ett långbord och det blev en trevlig gemensam pratstund. Som alltid handlar det om hälsorapporter med mera, men det blev också mycket prat om hur man kan ordna sitt liv för att klara sig bättre trots glaukom. Bara det att träffa kamrater som uppenbarligen har mycket sämre syn än jag, och ändå syns leva utan missmod, är ju upplyftande.

  Styrelsen informerade om Skolmuseets höstresa till Julita och detta väckte god respons. Det ska väl vara i tiden för äppelskörd tänker jag men inte nödvändigtvis. Julita är en sorts artbank för äppelsorter, tror jag. Nordiska museet äger gården och driver den för att visa hur storgods drevs för 100 år sedan typ.

  Jag tog också upp idén om att mer systematiskt lära oss hur vi ska leva optimalt bra trots vårt glaukom. Då kom tanken att vi kan bjuda in Syncentralens personal och bra optiker till Glaukomcaféet till hösten.

  Vid pennan: Bertil Dahl


   

  Världsglaukomveckan gav nya medlemmar

  I år reste vi inte lika mycket utan förarbetade i stället. Vi skickade ut informationspaket till samtliga Götabibliotek i länet. Vi stod i Mirum Gallerian i Norrköping under en dag kl. 9.30-15.30 med informationsbord och roll-ups. Radio Östergötland överraskade oss med att komma och intervjua oss. Tack vare detta fick vi telefonsamtal som ledde till nya medlemmar.

  Vid pennan: Mona Krieg, Birgitta Sääf

  Ovan: Mona Krieg, föreningens ordförande berättade om glaukom för intresserade som passerade. Nedan: Birgitta Sääf och Sonia Warodell förbereder informationsmaterialet.


   

  Välbesökt årsmöte i Linköping

  På årsmötet den 5 mars deltog medlemmar från hela regionen. Stora Vagnhallen på Fontänen är en utmärkt möteslokal. Årsmötet leddes av Ingegerd Edman och Anna Wikberg, vice ordförande representerade förbundsstyrelsen. Under mötet uppstod många diskussioner, bland annat kring styrelsens motion angående namnbyte som avslogs av årsmötet. Mötesordförande Ingegerd Edman påtalade att stadgarna behöver förtydligas angående årsmötets dagordning med mera och var imponerad av den omfattande verksamhet som föreningen bedrivit med en inte fulltalig styrelse. Hon föreslog att arbetsgrupper borde bildas. Listor lades ut efter mötet. Medlemmar anmälde sig att delta i arbetsgrupperna Caféträffar i Linköping och Norrköping samt Mässor. Efter pausen med kaffe och semla informerade docent Helen Setterud om det pågående optikerprojektet som syftar till att avlasta ögonsjukvården via välorganiserade samarbeten med välutbildade optiker.

  Vid pennan: Mona Krieg, Birgitta Sääf

  Docent Helen Setterud från Universitetssjukhuset i Linköping föreläste om optikerprojektet.


   

  Föreningens styrelse

  Mona Krieg, Ordförande, tel 0125-611 14, 072-370 78 63
  ostergotland@glaukomforbundet.se

  Birgitta Sääf, Vice ordförande, tel 0121-139 75, 072-221 39 75
  saaf.sumpen@telia.com

  Bernt Hansson, Kassör, tel 070-531 17 06
  bernt@kullaberg.net

  Bertil Dahl,
  Ledamot
  Birgitta Eriksson, Ledamot
  Per Owe Andersson
  , Ledamot
  Carmen Hild, Ledamot
  Solveig Larsen, Suppleant

  Sittande fr v: Birgitta Sääf, Mona Krieg, Carmen Hild. Stående fr v: Bertil Dahl, Birgitta Eriksson, Per Owe Andersson, Bernt Hansson, Solveig Larsen


  Glaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

  Syftet med föreningen är:

  • att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
  • att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
  • att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

  Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning.

  För endast 250 kr per år, och 50 kr för stöd- och familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika
  intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fem gånger om året.

  Klicka på Bli medlem, fyll i formuläret och betala avgiften till vårt bankgiro nr 222-6504.

  Våra Stadgar finns att läsa HÄR.


   

  Publicerat 2019-06-03