Östergötland

 • Glaukomföreningen Östergötland

  Kontakt i Östergötland

  Tel: 079-333 06 43
  E-post: ostergotland@glaukomforbundet.se
  Postadress: Glaukomföreningen Östergötland,
  Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping.


  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  KALLELSE
  Årsstämma
  Tisdagen den 23 April 2024, kl 17.30

  Plats: Fontänen, Stora Vagnhallen, Västra vägen 32, Linköping
  Årsstämman är endast öppen för medlemmar.

  Program:
  kl 17.30 Årsstämmoförhandlingar
  kl 18.50 Föreläsning. Jan Andersson har fått förhinder och ersätts av en tidigare kollega Björn Peters VTI. Björn kommer att berätta vad som händer i körkortsfrågan.
  Efter 18.40 är det öppet för allmänheten att lyssna på Björn Peters föreläsning.

  Före stämman och föreläsningen serveras kaffe, te och en smörgås.
  Har du allergier, anmäl detta.

  Dagordning och uppdatering av budget finns nu tillgängliga.
  Minskade ekonomiska bidrag och höjda portokostnader tillåter oss inte att skicka ut samtliga handlingar i pappersformat till alla.

  Önskar du handlingarna kontakta oss via e-post eller telefon så skickar vi dem till dig via e-post eller i pappersformat.

  Anmäl dig senast måndagen den 15 april: per telefon till 079 333 06 43 eller via e-post ostergotland@glaukomforbundet.se


   

  Informations- och
  diskussionsträff 13 maj

  Denna träff blir en uppföljning på föreläsningen
  den 11 mars i Motala bibliotek om glaukom.
  Vi diskuterar problem och situationer runt
  glaukom och annat som kan komma upp.

  När: Måndagen den 13 maj, 2024, kl 14–16
  Plats: ABFs lokaler i Motala, Kyrkogatan 6, gröna rummet.

  Medan vi diskuterar dricker vi en kopp kaffe.
  Anmäl därför eventuella allergier.

  Föranmälan till Hans Skogsfors, tel 072 526 47 47
  senast torsdagen den 9 maj!

  Varmt välkomna!


   

   

  K U N G Ö R E L S E

  Årsstämma kommer att ske
  Tisdagen den 23 April 2024, kl 17.30 i Linköping,
  Fontänen, Stora Vagnhallen, Västra vägen 32
  Årsstämman är endast öppen för medlemmar.

  PROGRAM:
  kl 17.30 Årsstämmoförhandlingar 

  kl 18.50 föreläser Jan Andersson, VTI
  Jan kommer berätta om vad som händer i körkortsfrågan.
  Efter kl 18.40 är det öppet för allmänheten att lyssna på
  Jan Anderssons föreläsning.

  Motioner skall vara styrelsen tillhanda
  senast den 27 mars, 2024.

  Före stämman och föreläsningen serveras kaffe, te och en smörgås.
  Har du allergier, anmäl detta.
  Kallelse och övriga årsstämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga omkring 27 mars, 2024

  Minskade ekonomiska bidrag och höjda portokostnader tillåter oss inte att skicka ut samtliga handlingar i pappersformat till alla.

  Önskar du handlingarna kontakta oss via e-post eller telefon så skickar vi dem till dig. Anmäl dig antingen per telefon till 079-333 06 43 eller via e-post ostergotland@glaukomforbundet.se

  Senast måndagen den 15 april behöver vi ha din/er anmälan.


   

   

  Välkommen till
  två föreläsningar om glaukom

   

  Måndag 11 mars kl 14
  Motala huvudbibliotek
  Mona Krieg från Glaukomföreningen berättar om glaukom –
  fakta och egna erfarenheter.
  Bibliotekets personal informerar om möjligheten att läsa
  talböcker och taltidningar.

   

  Onsdag 20 mars kl 14
  Norrköpings stadsbibliotek
  Lena Viklund Bäckman, ögonläkare, från Glaukomföreningen berättar om glaukom.


   

  Caféträffar i Linköping våren 2024

  Föranmälan till Torgny Andersson senast måndag samma vecka.
  Telefon 070-671 86 12.

  Onsdagen den 13 mars
  kl 15–17, Vuxenskolan rum 3Vasavägen 3
  Vi träffas och utbyter erfarenheter i allmänhet.
  Nikotinamid. Vilka erfarenheter finns det
  vid användandet av denna medicin?

  Förslag till programpunkter vid kommande möten.
  Vilka hjälpmedel finns för de som har stor synnedsättning.

  Onsdagen den 10 april
  kl 15–17, Vuxenskolan rum 3Vasavägen 3
  Vi träffas och utbyter erfarenheter i allmänhet.
  Körkortsfrågor. Tankar inför den föreläsning vi kommer att få av Jan Andersson från VTI i samband med föreningens årsstämma den 23 april 2024 på Fontänen i Linköping. Jan Andersson är professor på Forskningsavdelning Trafik och trafikant på VTI.

  Onsdagen den 15 maj
  kl 15-17, Vuxenskolan rum 3Vasavägen 3
  Vi träffas och utbyter erfarenheter i allmänhet.
  Egenmätning av ögontrycket. Finns det någon som har erfarenhet av detta?
  Hur skall vi ha det med kommande Caféträffar?

   

  Caféträffar i Norrköping

  Torsdagen den 14 mars
  kl 13.30–15.30, Café Vetekornet
  Inget tema, vi träffas och umgås.

  Torsdagen den 11 april
  kl 13.30–15.30, Café Vetekornet
  Tema: Ögonläkare Lena Viklund Bäckman pratar om glaukom.

  Torsdagen den 16 maj
  kl 13.30 – 15.30, Café Vetekornet
  Lotta Palm från Hjälpmedelsboden kommer och informerar.

  Torsdagen den 13 juni
  Plats meddelas senare, troligen blir det
  Gubbens Trädgård eller Färgargården.

  Ingen anmälan.

  Välkomna!


   

   

  En hälsning till våra medlemmar
  inför julen och det nya året


  Caféträffar

  Under hösten har vi haft träffar i Norrköping, Linköping och Motala. Via dessa träffar får vi ofta nya medlemmar. Vårens träffar är ännu inte planerade. Vi behöver få förslag från er medlemmar angående teman och föreläsningar vid dessa träffar. Därtill behöver vi två personer som kan vara kontaktpersoner för Linköping.

  Senior Net
  Vi har också haft samarbete med Senior Net i Linköping och Norrköping. Med hjälp av deras instruktörer har vi lärt oss mycket om hur vi bättre kan använda de olika funktionerna i mobiltelefonen på Iphone såväl som androida telefoner.

  Extra årsstämma
  Den 11 oktober hölls extra årsstämma på Fontänen i Linköping. Vid detta tillfälle antogs slutligen de uppdaterade stadgarna. Önskar någon få del av stadgarna – kontakta oss per telefon eller e-post.
  Efter stämman föreläste Catrin Fernholm, verksamhetschef ögonklinikerna i Östergötland samt Helen Setterud, projektansvarig för Optikerprojektet.
  Catrin berättade om ögonklinikernas verksamhet och visade statistik. Ledningen är mycket medveten om att väntetiderna är alldeles för långa, bland annat för glaukompatienter, och man försöker hitta nya arbetssätt för att komma tillrätta med detta.
  Helen berättade om studien där optiker i Norrköping har skaffat utrustning och fått utbildning för att själva kunna följa gränsvärdestryck och synfält, men bara så länge detta är normalt. På det sättet minskar man onödiga remisser till ögonklinikerna. På grund av pandemin har man ännu inga resultat att publicera.

  Äldremässan
  Den 9 oktober deltog föreningen vid Äldredagen i Kongress & Konsert i Linköping. Cirka 120 personer kom till vårt informationsbord. Många var hyfsat kunniga om glaukom men ett flertal var skrämmande okunniga. Även här fångade vi upp några nya medlemmar. I dagsläget har föreningen ca 215 medlemmar.

  SGFs medlemsvärvningskampanj
  Den 15 januari nästa år (2024) kommer förbundet att starta kampanjen med medlemsvärvning. Målet är, att om två år har förbundet fördubblat medlemsantalet. I dagsläget är cirka 3 700 personer medlemmar via de regionala föreningarna. Om du känner någon som har glaukom, rekommendera gärna vederbörande att bli medlem i föreningen. Vill du/ni har några exemplar av tidningen Ögontrycket, broschyren ’Vad är glaukom?’ och annat informationsmaterial att dela ut, meddela oss och vi skickar det till er.

  Föreläsningar
  Dessvärre har det under hösten endast blivit en föreläsning om glaukom. Det är viktigt att sprida information om glaukom. Tillhör du/ni någon förening så kommer vi gärna och föreläser. Lägg fram förslaget till styrelsen i den föreningen. Vi begär inget arvode.

  Förbundets höstkonferens
  Förlades ombord Vikinglines båt Cinderella. Ett 30-tal personer från de flesta föreningar deltog. Temat var inriktat på medlemsvärvningen. Innan avfärd föreläste prästen Olle Carlsson inspirerande om kommunikation och öppenhet. Han avslutade sin föreläsning med de tankesvärda orden:

  ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

  Vi i styrelsen önskar er alla en fin december och
  God Jul och Gott Nytt År!

  Ännu en gång tack för att ni fortsätter med ert medlemskap och stöttar föreningen och Glaukomförbundet!


   

  Kaféträffar hösten 2023 i Östergötland

  Norrköping

  Torsdagen den 12 oktober kl. 13.30 – 15.30.
  Vetekornet, Norrköping, en trappa upp.
  Det blir inget tema utan vi träffas och umgås och utbyter erfarenheter

  Torsdagen den 9 november, kl. 13.30-15.30,
  Heminstruktörerna kommer och föreläser om sin verksamhet.

  Vetekornet, Norrköping, en trappa upp.


  Linköping

  Onsdagen den 15 november, kl. 14-16, Vuxenskolan, Vasavägen 3,
  rum 3. Vi träffas, delar och diskuterar erfarenheter.

  Föranmälan senast den 12 november:
  Mona Krieg, ordförande. Tel.: 079-333 06 43.


  Motala

  Måndagen den 16 oktober
  Mona Krieg föreläser allmänt om glaukom, tolkning av synfältstesten och förhållandet ögondroppar, ögontryck och tidens inverkan.

  Föranmälan senast den 12 oktober:
  Mona Krieg, ordförande. Tel.: 079-333 06 43.


  Måndagen den 20 november
  Vi träffas, delar och diskuterar erfarenheter.
  Vi träffas mellan kl. 14–16 i ABFs lokaler på Kyrkogatan 6, lila rummet.

  Föranmälan senast den 16 november till:
  Hans Skogfors. Tel.: 072-526 47 47.


  Optikerföreläsningar i Östergötland

  Vid caféträffarna i mars blev det samma tema i både Norrköping och Linköping. Vi hade bjudit in optiker att föreläsa om sina verksamheter och vad de kan hjälpa oss glaukomiker med.

  I Norrköping föreläste den 9 mars optikerna Henrik Jennefors och Karin Carlsson från Optiker Persson på Café Vetekornet, se bild ovan. Förutom föreläsarna var vi 34 personer. Det var något trångt i lokalen. Det blev många frågor och diskussioner runt de hjälpmedel och det samarbete som Optiker Persson har med kommunens heminstruktörer, Syncentralen och Hjälpmedelsboden.

  I Linköping föreläste den 15 mars optiker Catharina Lord från Optiker Almå i Vuxenskolans lokaler, se bild t h. 15 personer samlades för att lyssna på Catharina som talade om orsaker till torra ögon och behandlingen för detta. Hon berättade också om E-eye behandling som i många fall ger ett bra resultat.

  Vid båda träffarna blev det intressanta diskussioner runt temat mobilen – närsynthet – och framtida problem. När mobilen används så mycket som den görs i dag använder vi det nära seendet, vilket kan leda till närsynthet, speciellt i de yngre åldrarna. Ögonmuskulaturen för det långa, distala seendet används inte tillräckligt ofta. Studier visar, att närsynthet kan leda till näthinneavlossning många år senare i livet. Rekommendationerna från optikerna var att koppla upp mobilen gentemot tv:n och därigenom använda det ”långa” seendet. Något för oss alla att tänka på!


   

  Välbesökt årsmöte

  2022 höll föreningen ett fysiskt årsmöte på Hemgården i Norrköping den 26 april. Det blev ett välbesökt årsmöte. 47 personer deltog vilket motsvarar 22 % av vårt medlemsantal

  Årsmötesförhandlingarna leddes av Pia Georgsson, ordförande i Demensföreningen Norrköping. Två styrelseledamöter avtackades; Per Owe (Peo) Andersson och Bo Larsson. Peo fortsätter sitt arbete i cafégruppen Norrköping. Styrelsen fick också nya ledamöter; Irina Asekritova, ledamot (Linköping), Lena Nyholm, suppleant (Norrköping) och Staffan Ellqvist, suppleant, (Norrköping).

  Efter årsmötet höll ögonläkare Peter Thomasson föreläsning om pigmentdispersion och exfoliationsglaukom, bakgrund, klinik och behandling. Peter Thomasson och kollegan Axel Nordell driver Norrköpings ögonklinik i Norrköping. De fick många frågor om glaukom.

  Till sist blev det förplägnad i form av smörgåstårta, dricka och kaffe. Det märktes tydligt att det fanns ett behov hos medlemmarna att få träffas och umgås. Konversationerna var livliga vid borden. Flera framförde också att Hemgården var en fin och praktisk plats att träffas på.


   

  Vårdval, ögonsjukvård – tre privata ögonkliniker i länet!

  Sedan Vårdval ögon implementerades i Östergötland i juni 2021 har nu tre privata ögonkliniker öppnats i länet. De är alla kopplade till Region Östergötland och regionens taxa gäller. I Linköping finns Capio på Nygatan. I Norrköping Norrköpings ögonklinik i Vilbergen och senast öppnade Synpraxis på Kungsgatan i Motala.


   

  Äntligen kunde vi ses på våra Caféträffar!

  I Norrköping samlades vi på Vetekornet den 10 mars 2022. Lokalen fylldes snabbt och glädjen var stor över att få återse gamla bekanta. Dagens tema var ”Nyheter utan tidning”. NTMs medarbetare Magnus och Zinaida informerade om hur man kan läsa nyheter digitalt i mobilen eller på surfplatta. Se bilden.

  Flera medlemmar fick hjälp med att logga in och läsa NT (Norrköpings Tidningar) och Folkbladet som e-tidning. NT är en morgontidning och hela NTM ägs av en stiftelse. 250 journalister bevakar fem regioner. Deras syfte är: Ansvar, Yttrande och Tryckfrihet samt Demokrati. Två nya medlemmar hälsades välkomna.

  Vid pennan
  Birgitta Sääf


  Glaukomträff med kaffe i Linköping

  Onsdagen den 16 mars träffades gruppen på Vuxenskolan. Vid den här träffen tittade vi på förbundets filmföreläsning av Jan Andersson, professor vid VTI, där Jan redogör för körkortsfrågan. Efter föreläsningen informerade ordförande om den senaste utvecklingen i ärendet. Det blev en hel del diskussioner inom gruppen.

  En av medlemmarna tog tillfället i akt och framförde problemen hon har se och läsa den nya utskriften av läkemedelslistan från apoteket. Mona informerade om att hon kommer att presentera detta för Östergötlands styrelse för vidare handläggning av problemet. Gruppen poängterade att caféträffarna är ett utmärkt tillfälle att lyfta problem vi glaukomiker har och framföra problemen till styrelsen. Gruppen diskuterade också teman inför höstens träffar. Det kan bli ett intressant program.

  Vid pennan
  Mona Krieg


   

  Föreningens styrelse

  Bernt Hansson, Kassör, tel 070-531 17 06
  bernt@kullaberg.net

  Karl Johan Alm, Ledamot
  Torgny Andersson, Ledamot
  Staffan Cervin-Ellqvist, Ledamot
  Anders Szczepanski, Suppleant
  Lena Viklund-Bäckman
  Staffan Ellqvist, Suppleant


  Glaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

  Syftet med föreningen är:

  • att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
  • att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
  • att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

  Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning.

  För endast 250 kr per år, och 50 kr för stöd- och familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika
  intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fem gånger om året.

  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  Publicerat 2024-04-09