Östergötland

 • Glaukomföreningen Östergötland

  Kontakt i Östergötland

  Ordförande Mona Krieg
  Tel 079-333 06 43
  E-post: ostergotland@glaukomforbundet.se
  Postadress: c/o Mona Krieg,
  Myckelsätter 10, 610 31 Vikbolandet


   

  Till alla medlemmar!

  Annorlunda årsmöte

  Nu har föreningen haft sitt första digitala årsmöte. Vi var 14 deltagare och Sven-Olov Edvinsson, ordförande i Glaukomförbundet, ledde mötet. Bernt Hansson, kassör, kopplade upp oss och höll i det tekniska. Då alla medlemmar inte har digital uppkoppling erbjöd styrelsen poströstning. 56 handlingar och poströster skickades ut. 44 procent skickade tillbaka ifyllda röstsedlar. Ett mycket bra svarsresultat! Tack för detta! Totalt hade detta årsmöte ett mycket bra deltagande.

  Birgitta Sääf, vice ordförande, Birgitta Eriksson, ledamot och Solveig Larsen, suppleant  lämnade styrelsen. De avtackades med en blomstercheck. Ulf Karlström har varit med i valberedningen sedan föreningen bildades för 10 år sedan. För sin insats under alla dessa år skickades en blomstercheck till Ulf.

  Vårdval, ögonsjukvård!

  Strax före jul blev styrelsen kontaktad av Region Östergötland om att komma in med synpunkter angående Regelbok för vårdval, öppen specialiserad ögonsjukvård. Givetvis tog vi tillfället i akt, även om det innebar intensivt arbete omedelbart efter trettonhelgen, och lämnade in våra synpunkter. Dagen före vårt årsmöte kom e-brev från Regionen där man tackade för vårt arbete och delgav att nu var regelboken färdig. Vad detta innebär detta för oss med en ögonsjukdom? Jo, från och med 1 juni kommer externa aktörer att kunna öppna egna ögonkliniker i Östergötland. Vi kommer att ha ett vårdval! I dagsläget finns inte regelboken tillgänglig på Region Östergötlands hemsidan, men den kommer att finnas där. Sök på Vårdval öppen specialiserad ögonsjukvård. Regelbok för auktorisation 2021.

  Håll ut!

  Nu börjar vi se ljuset i tunneln och vi räknar med att komma i gång med cafèträffarna i början av september. Vi får återkomma med vilka former och innehåll beroende hur det ser ut med corona – så håll ut, vi kommer att träffas igen! Styrelsen har redan haft sitt första långa möte.

  Den 17 maj skulle föreningen ha kunnat fira 10 år! Men, i dessa tider blir firandet senare när vi kan träffas. Vid ett planeringsmöte för något år sedan så hade styrelsen visionen att till 10-årsjubileet ha 200 medlemmar. Och så blev det! Just den dagen kom det till ytterligare två familjemedlemmar, så vi kom upp i 200 medlemmar till 10-årsdagen. Vi har några personer på gång som vill bli medlemmar så vi ökar så långsamt. Vet ni om att vi är den fjärde största föreningen inom Glaukomförbundet?

  Vi i styrelsen önskar er alla en skön sommar!


   

  Föreningens styrelse

  Mona Krieg, Ordförande, tel 079-333 06 43
  ostergotland@glaukomforbundet.se

  Fredrik Söderström, Vice ordförande, tel 072-326 30 37
  fredrik.soderstrom@glaukomost.se

  Bernt Hansson, Kassör, tel 070-531 17 06
  bernt@kullaberg.net

  Per Owe Andersson,
  Ledamot
  Bo Larsson, Ledamot
  Karl Johan Alm, Ledamot
  Bertil Dahl, Suppleant
  Carmen Hild, Suppleant
  Anders Szczepanski, Suppleant


  Glaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

  Syftet med föreningen är:

  • att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
  • att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
  • att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

  Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning.

  För endast 250 kr per år, och 50 kr för stöd- och familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika
  intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fem gånger om året.

  Klicka på Bli medlem, fyll i formuläret och betala avgiften till vårt bankgiro nr 222-6504.


   

  Publicerat 2021-05-19