Östergötland

 • Glaukomföreningen Östergötland

  Kontakt i Östergötland

  Ordförande Mona Krieg
  Tel 079-333 06 43
  E-post: ostergotland@glaukomforbundet.se
  Postadress: c/o Mona Krieg,
  Myckelsätter 10, 610 31 Vikbolandet


   

  Årsmötet 2021 blir digitalt och brevledes

  Vi kommer inte att kunna träffas vid ett fysiskt årsmöte i år på grund av Corona-restriktionerna. Detta blir extra tråkigt, då vi hade planerat att hålla en mindre fest med tanke på att föreningen fyller 10 år i år.

  Vi kommer att erbjuda två möjligheter att delta. För er som har datoruppkoppling har vi digitalt årsmöte  den 13 april till vilket ni får koppla upp er via en länk. För er som inte har tillgång till dator finns möjligheten att poströsta.

  Tisdag 13 april kl 18.00 hålls digitalt årsmöte

  Poströstningen måste vara styrelsen tillhanda senast fredag den 9 april.

  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag den 23 mars.

  Kallelse, övriga årsmöteshandlingar och röstsedel kommer att vara er tillhanda i slutet av vecka 12, omkring den 26 mars.

  Du som har e-post får samtliga handlingar digitalt. Vill du hellre ha handlingarna i pappersformat, eller delta i poströstningen, bör du meddela oss detta omgående via e-post eller telefon. Du som inte har e-post får handlingarna via Postnord.

  Du som önskar delta digitalt anmäler dig senast tisdagen den 9 april via e-post till Bernt Hansson, bernt@kullaberg.net.


   

  Årsmötet genomfördes brevledes

  Landets olika glaukomföreningar har under coronarestriktionernas tid genomfört sitt årsmöte på olika sätt. I Östergötland valde vi att ha en poströstning. Det innebar mycket arbete men gav ett bra resultat.

  Samtliga årsmöteshandlingar skrevs ut och postades till alla våra medlemmar. Totalt skickades 178 kuvert med 191 röstsedlar ut. För att uppmuntra till poströstning inkluderade vi förfrankerade kuvert. Genom detta förfarande gavs alla medlemmar en möjlighet att delta i röstningen. Röstsedlarna skulle vara styrelsen tillhanda senast den 15 juli. Och, ett gensvar fick vi! Av 191 utskickade röstsedlar kom 83 tillbaka, ett svarsresultat på 43,4 %.

  Det var litet arbete med att sammanställa röstresultatet. Majoriteten av medlemmarna hade kryssat i respektive rutor på röstsedeln. Några medlemmar kom med förslag och kommentarer, som också behövdes dokumenteras. Sammanställningen gjordes i Excelformat. Protokolljusterarna tillika rösträknare fick genom poströstningen litet mera arbete i sin granskning.

  Sittande styrelse valdes om med tillägg av en ny suppleant, Fredrik Söderberg.

  Träffarna för granskning av poströstning och signerande av protokollet genomfördes allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, utomhus och med avstånd.

  Vid pennan Mona Krieg

  Foto t h: Gunilla Fredriksson, protokolljusterare granskar poströstningen. Foto: Mona Krieg

  Från vänster Birgitta Sääf, vice ordförande – Birgit Carlfjord, protokolljusterare, f d sekreterare – Mona Krieg, ordförande. Foto: Sören Carlfjord


   

  Information om våra aktiviteter under coronapandemin

  Hej alla medlemmar!

  Den 2 juni 2020 har vi haft styrelsemöte i Glaukomföreningen Östergötland. Vi var fyra personer runt ett stort bord på Thapperska, med mer än två meter mellan oss, och hade telefonkontakt med de övriga fyra styrelseledamöterna.

  På mötet beslutade vi kring föreningens årsmöte. Det blir inget fysiskt årsmöte utan vi kommer att skicka ut handlingarna till alla medlemmar under närmaste veckorna. Tillsammans med handlingarna finns en röstsedel och ett svarskuvert. Är du medlem så ta vara på tillfället, var med och rösta och skicka tillbaka röstsedeln till oss så vi får veta vad du tycker.

  Samtliga caféträffar ställdes in under våren. Förhoppningsvis kan vi ta upp träffarna i höst igen. De teman som är inplanerade för hösten får ännu så länge ligga kvar i programmet.

  Vi återkommer med mer information när vi vet hur situationen förändras.

  Varma hälsningar

  Mona Krieg
  Ordförande


   

  Välbesökt seminarium ihop med 1,6 miljonerklubben

  1998 bildade Alexandra Charles 1,6 miljonerklubben för att främja kvinnors hälsa. Nu har Alexandra själv drabbats av glaukom. Glaukomföreningen Östergötland och 1,6 och 2,6 miljonerklubben har sedan ett antal år tillbaka träffats på olika mässor och då diskuterat samverkan. I år blev det av. Den 20 januari 2020 ordnades ett första seminarium på Fontänen i Linköping. Huvudinbjudan gick ut till 1,6 miljonerklubbens medlemmar via e-brev och deras hemsida. Vår förening annonserade i tidningen Corren samt på hemsidan.

  Intresset var mycket stort och alla platser fylldes på några dagar. Vagnhallen var fylld till sista plats på seminariet som lockade både män och kvinnor.

  Wivi-Ann Heurlin-Krantz, regionens ambassadör för 1,6 miljonerklubben hälsade alla välkomna och berättade om deras förening. Vår ordförande, Mona Krieg gav en kort redogörelse om glaukomföreningen.

  Huvudföreläsare för kvällen var ögonläkare Lena Viklund-Bäckman. Hon gav en mycket bra föreläsning om glaukom, dess behandling, något om olika operationsmetoder samt om hur sjukdomen utvecklas olika hos oss alla. Lenas genomgång följdes av en del intressanta frågor från åhörarna.

  Bertil Dahl, som själv är drabbad och ledamot av vår styrelse, beskrev de problem man ställs inför när synen försämras. Bertil poängterade att med rätt inställning till sin sjukdom och med anpassade hjälpmedel klarar man vardagen riktigt bra.

  1,6 miljonerklubben motto är hälsa. Mellan föreläsningarna uppmanades alla att röra på sig. Wivi-Ann stod på scenen och ledde oss.

  Kvällen avslutades med lottdragning och underhållning av trubaduren Mathias Brandin Beltramo som tolkade Taube och Wreesvijk.

  1,6 miljonklubbens huvudtema för i år är syn, hörsel och jämställdhet. Detta var ett så intressant och givande samarbete som vi hoppas ska upprepas inom andra glaukomföreningar.

  Vid pennan Birgitta Sääf och Mona Krieg


   

  Föreningens styrelse

  Mona Krieg, Ordförande, tel 0125-611 14, 072-370 78 63
  ostergotland@glaukomforbundet.se

  Birgitta Sääf, Vice ordförande, tel 0121-139 75, 072-221 39 75
  saaf.sumpen@telia.com

  Bernt Hansson, Kassör, tel 070-531 17 06
  bernt@kullaberg.net

  Bertil Dahl,
  Ledamot
  Birgitta Eriksson, Ledamot
  Per Owe Andersson
  , Ledamot
  Carmen Hild, Ledamot
  Solveig Larsen, Suppleant
  Fredrik Söderström, Suppleant

  Sittande fr v: Birgitta Sääf, Mona Krieg, Carmen Hild. Stående fr v: Bertil Dahl, Birgitta Eriksson, Per Owe Andersson, Bernt Hansson, Solveig Larsen


  Glaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

  Syftet med föreningen är:

  • att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
  • att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
  • att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

  Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning.

  För endast 250 kr per år, och 50 kr för stöd- och familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika
  intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fem gånger om året.

  Klicka på Bli medlem, fyll i formuläret och betala avgiften till vårt bankgiro nr 222-6504.

  Våra Stadgar finns att läsa HÄR.


   

  Publicerat 2021-02-19