Östergötland

 • Glaukomföreningen Östergötland

  Kontakt i Östergötland

  Ordförande Mona Krieg
  Tel 079-333 06 43
  E-post: ostergotland@glaukomforbundet.se
  Postadress: c/o Mona Krieg, Aktergatan 14, 603 85 Norrköping


  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  Optikerföreläsningar i Östergötland

  Vid caféträffarna i mars blev det samma tema i både Norrköping och Linköping. Vi hade bjudit in optiker att föreläsa om sina verksamheter och vad de kan hjälpa oss glaukomiker med.

  I Norrköping föreläste den 9 mars optikerna Henrik Jennefors och Karin Carlsson från Optiker Persson på Café Vetekornet, se bild ovan. Förutom föreläsarna var vi 34 personer. Det var något trångt i lokalen. Det blev många frågor och diskussioner runt de hjälpmedel och det samarbete som Optiker Persson har med kommunens heminstruktörer, Syncentralen och Hjälpmedelsboden.

  I Linköping föreläste den 15 mars optiker Catharina Lord från Optiker Almå i Vuxenskolans lokaler, se bild t h. 15 personer samlades för att lyssna på Catharina som talade om orsaker till torra ögon och behandlingen för detta. Hon berättade också om E-eye behandling som i många fall ger ett bra resultat.

  Vid båda träffarna blev det intressanta diskussioner runt temat mobilen – närsynthet – och framtida problem. När mobilen används så mycket som den görs i dag använder vi det nära seendet, vilket kan leda till närsynthet, speciellt i de yngre åldrarna. Ögonmuskulaturen för det långa, distala seendet används inte tillräckligt ofta. Studier visar, att närsynthet kan leda till näthinneavlossning många år senare i livet. Rekommendationerna från optikerna var att koppla upp mobilen gentemot tv:n och därigenom använda det ”långa” seendet. Något för oss alla att tänka på!


   

  Välbesökt årsmöte

  2022 höll föreningen ett fysiskt årsmöte på Hemgården i Norrköping den 26 april. Det blev ett välbesökt årsmöte. 47 personer deltog vilket motsvarar 22 % av vårt medlemsantal

  Årsmötesförhandlingarna leddes av Pia Georgsson, ordförande i Demensföreningen Norrköping. Två styrelseledamöter avtackades; Per Owe (Peo) Andersson och Bo Larsson. Peo fortsätter sitt arbete i cafégruppen Norrköping. Styrelsen fick också nya ledamöter; Irina Asekritova, ledamot (Linköping), Lena Nyholm, suppleant (Norrköping) och Staffan Ellqvist, suppleant, (Norrköping).

  Efter årsmötet höll ögonläkare Peter Thomasson föreläsning om pigmentdispersion och exfoliationsglaukom, bakgrund, klinik och behandling. Peter Thomasson och kollegan Axel Nordell driver Norrköpings ögonklinik i Norrköping. De fick många frågor om glaukom.

  Till sist blev det förplägnad i form av smörgåstårta, dricka och kaffe. Det märktes tydligt att det fanns ett behov hos medlemmarna att få träffas och umgås. Konversationerna var livliga vid borden. Flera framförde också att Hemgården var en fin och praktisk plats att träffas på.


   

  Vårdval, ögonsjukvård – tre privata ögonkliniker i länet!

  Sedan Vårdval ögon implementerades i Östergötland i juni 2021 har nu tre privata ögonkliniker öppnats i länet. De är alla kopplade till Region Östergötland och regionens taxa gäller. I Linköping finns Capio på Nygatan. I Norrköping Norrköpings ögonklinik i Vilbergen och senast öppnade Synpraxis på Kungsgatan i Motala.


   

  Äntligen kunde vi ses på våra Caféträffar!

  I Norrköping samlades vi på Vetekornet den 10 mars 2022. Lokalen fylldes snabbt och glädjen var stor över att få återse gamla bekanta. Dagens tema var ”Nyheter utan tidning”. NTMs medarbetare Magnus och Zinaida informerade om hur man kan läsa nyheter digitalt i mobilen eller på surfplatta. Se bilden.

  Flera medlemmar fick hjälp med att logga in och läsa NT (Norrköpings Tidningar) och Folkbladet som e-tidning. NT är en morgontidning och hela NTM ägs av en stiftelse. 250 journalister bevakar fem regioner. Deras syfte är: Ansvar, Yttrande och Tryckfrihet samt Demokrati. Två nya medlemmar hälsades välkomna.

  Vid pennan
  Birgitta Sääf


  Glaukomträff med kaffe i Linköping

  Onsdagen den 16 mars träffades gruppen på Vuxenskolan. Vid den här träffen tittade vi på förbundets filmföreläsning av Jan Andersson, professor vid VTI, där Jan redogör för körkortsfrågan. Efter föreläsningen informerade ordförande om den senaste utvecklingen i ärendet. Det blev en hel del diskussioner inom gruppen.

  En av medlemmarna tog tillfället i akt och framförde problemen hon har se och läsa den nya utskriften av läkemedelslistan från apoteket. Mona informerade om att hon kommer att presentera detta för Östergötlands styrelse för vidare handläggning av problemet. Gruppen poängterade att caféträffarna är ett utmärkt tillfälle att lyfta problem vi glaukomiker har och framföra problemen till styrelsen. Gruppen diskuterade också teman inför höstens träffar. Det kan bli ett intressant program.

  Vid pennan
  Mona Krieg


   

  Föreningens styrelse

  Mona Krieg, Ordförande, tel 079-333 06 43
  ostergotland@glaukomforbundet.se

  Bernt Hansson, Kassör, tel 070-531 17 06
  bernt@kullaberg.net

  Karl Johan Alm, Ledamot
  Carmen Hild, Ledamot
  Irina Asekritova, Ledamot
  Anders Szczepanski, Suppleant
  Lena Nyholm, Suppleant
  Staffan Ellqvist, Suppleant


  Glaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

  Syftet med föreningen är:

  • att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
  • att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
  • att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

  Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning.

  För endast 250 kr per år, och 50 kr för stöd- och familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika
  intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fem gånger om året.

  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


   

  Publicerat 2023-09-04