Sörmland

 • Glaukomföreningen i Sörmland

  Kontakt i Sörmland

  E-post sormland@glaukomforbundet.se

  Telefon 076-005 59 80

  Postadress: c/o Dan Granström
  Erikslundsvägen 23, 611 61 Nyköping
  tel 070-245 68 46


   

  Välbesökt föredrag om syn och belysning

  Glaukomföreningen i Sörmland bjöd in till Öppet möte i Katrineholm för hela länet den 29 augusti. Cirka 25 personer hörsammade inbjudan och kom och lyssnade på ljuskonsult Leif Wall som föreläste om ljusets betydelse för oss med olika ögonsjukdomar.

  Han talade om hur ljuskällan ska vara placerad och riktad för att ge det bästa ljuset. Det ska dessutom inte vara för stark ljuskälla så det bländar och ljuskällan ska heller inte vara för svag. Lampor i dag är mest LED-lampor och för många är det en djungel att förstå alla olika betäckningar på dessa lampor. Det var enklare förr med de gamla glödlamporna.

  Christina Andersson, ordf


   

  Styrelse

  Ordförande Christina Andersson, Nyköping, 070-760 54 84
  Kassör Dan Granström, Nyköping, 070-245 68 46
  Sekreterare Doris Nyström, Nyköping
  Ledamot Gun Lundh, Katrineholm, 073-679 72 17
  Ledamot Elsa Larsson Frid, Eskilstuna, 073-371 48 42

  Suppleant:
  Irene Myrelid, Eskilstuna, 070-406 05 25


  Presentation av föreningen

  När Svenska Glaukomförbundet bildades 1999 var en av dess första uppgifter att starta glaukomföreningar ute i landet. I Stockholm och Göteborg fanns ju föreningar sedan tidigare men en av de föreningar som bildades först var den i Sörmland. En interimsstyrelse utsågs våren 2000 och sedan bildades föreningen, med säte i Katrineholm, formellt i oktober samma år. Vid utgången av 2001 var antalet medlemmar 48, år 2020 var det 180.

  Syftet med föreningen är främst att öka glaukomikers kunskap om sin sjukdom, att sprida information om glaukom bland allmänheten, främja bra samarbete med sjukvården och uppmuntra forskning.

  Detta försöker vi uppnå genom att anordna informationsträffar för medlemmar och allmänhet med glaukomläkare och andra som föreläsare, arrangera samtalsgrupper där glaukomiker får träffas och samtala om sina erfarenheter och upplevelser, medverka vid ögonmottagningarnas utbildningar för nydiagnosticerade patienter, delta i handikappdagar och syncentralens brukarråd, skriva insändare i lokalpress och uppvakta politiker mm.

  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information. Du behöver inte bo i Sörmland för att vara medlem!

  Varmt välkommen som medlem!


   

  Vi ser med glädje och tacksamhet att Glaukomföreningen i Sörmland växer!

  Nu behöver vi bli fler som hjälper till på olika sätt i föreningens arbete. Vill Du hjälpa till som resursperson vid träffar, möten, informationer m m? Lägga ut vår tidning Ögontrycket på olika platser där du bor så att andra får veta att föreningen finns? Eller vill du komma med i styrelsen och vara med och ta fram förslag till aktiviteter och driva viktiga frågor för oss som har Glaukom?

  Vi behöver DIN erfarenhet!

  Hör av dig till oss via telefon eller e-post om du känner för att vara med och bidra till föreningens arbete, så kan vi berätta mer.

  Publicerat 2023-02-20