Sörmland

 • Glaukomföreningen i Sörmland


  Kontakt i Sörmland

  Ordförande Birgitta Hedin, Trosa, tel 070-342 00 83
  eller e-post sormland@glaukomforbundet.se

  Postadress: c/o Birgitta Hedin, Hagvägen 2, 619 91 Trosa
  Kassör Dan Granström, Nyköping, tel 070-245 68 46


   

  Glaukomcafé i Nyköping

  Fredag 15 november kl 13.00

  Caféet på Nya Sörmlands museum, Tolagsgatan 8


  Medlemsmöte i Katrineholm
  med föreläsning om ögonsjukdomar

  Måndag 18 november kl 14.00–16.00

  Pensionärernas Hus, Djulögatan 51, Katrineholm

  Maria Winberg, glaukomsjuksköterska från Mälarsjukhuset, berättar om våra ögonsjukdomar.


   

  Nya medlemmar på Glaukomcafé i Strängnäs

  Glaukomföreningen i Sörmlands medlemmar i Strängnäs träffades den 9 oktober för årets sista glaukomcafé i Strängnäs, där två styrelsemedlemmar från Eskilstuna höll i träffen. Vi möttes på café Prinsen på Järnvägsgatan 7. Två nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen. Deltagarna bjöds på gott kaffe och det goda bakverket betalade de själva. Glaukomcaféträffarna i Strängnäs återkommer i vår.

  Iréne Myrelid


  Höstens första glaukomcafé i Eskilstuna

  Glaukomföreningen i Sörmland inbjöd till höstens första glaukomcafé i Eskilstuna den 26 september. Träffen ägde rum på det hemtrevliga Café Honeypaj på Köpmangatan 64, där Jessica serverade gott kaffe och välsmakande hembakat bröd. Ett drygt 10-tal medlemmar kom till mötet. Vi diskuterade våra erfarenheter av operationer vid glaukom och katarakt, olika ögondroppar som används vid glaukom och deras olika biverkningar.

  Iréne Myrelid


  Nya medlemmar träffades på glaukomcafé

  Glaukomföreningen i Sörmland inbjöd alla nyblivna medlemmar i Eskilstunaområdet till ett glaukomcafé den 23 september på Café Honeypaj i Eskilstuna. Till mötet kom personer från Mariefred, Strängnäs och Eskilstuna. Glaukomsjuksköterskan Maria från Mälarsjukhuset deltog i mötet och beskrev situationen på sjukhuset. Just nu installeras de nya synfältsapparaterna Sita-Fast som ska underlätta synfältsundersökningen för patienterna. Som nybliven glaukompatient känner man oro och har många frågor som man önskar få svar på. Maria besvarade utförligt alla våra frågor. Det var mycket tacksamma mötesdeltagare som skildes åt efter att ha bjudits på gott kaffe och hembakat bröd.

  Iréne Myrelid och Ingalill Blixt


   

  Glaukomföreningens medlemmar i Eskilstuna träffades den 25 april för sista gången i vår på Café Honeypaj på Köpmangatan, där Jessica som vanligt serverade gott kaffe med smakfulla bakverk. Glaukomsjuksköterskan Maria från Mälarsjukhuset var inbjuden och hennes medverkan vid träffarna är alltid lika uppskattad. Många intressanta frågor om olika ögonproblem besvarades. Förhoppningsvis kommer Maria igen vid någon av höstens träffar.

  Irene Myrelid


  Optiker föreläste i Eskilstuna

  Glaukomföreningen hade den 4 april inbjudit till ett allmänt möte på Seniorcentrum i Eskilstuna. Ett 30-tal personer hade infunnit sig för att lyssna på den inbjudna gästen, leg. optiker Susanna Eriksson från Se & Synas. Susanna berättade och visade bilder under rubriken ”Vanliga ögonsjukdomar och synproblem”. På ett mycket pedagogiskt och informativt sätt beskrev hon symptom och åtgärder för katarakt, makuladegeneration, glaskroppsavlossning, torra ögon och glaukom. Deltagarna fick möjlighet att avbryta och ställa frågor och Susanna gav förklarande svar. Som avslutning serverades kaffe med gott bröd från Honeypaj.

  Irene Myrelid


  Glaukomföreningen i Sörmland höll Årsstämma i Tennishallen, Nyköping den 25 februari.

  Ordförande Birgitta Hedin hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna till stämman. Inbjuden gäst var farmaceut Nairy Behdjet Behnam från apoteket Gripen i Nyköping som föreläste och visade bilder om ”Ögondroppar vid glaukom”. Föreningen bjöd på kaffe och semla.

  På stämman föredrogs årsberättelse, bokslut och balansrapport för 2018. Samtliga godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val av styrelse för 2019: ordförande Birgitta Hedin, vice ordförande Gun Lundh, kassör Dan Granström, sekreterare Christina Andersson, ledamot Ingalill Blixt. Suppleanter Birgitta Heikka Royère, Marie Olsson och Irene Myrelid. Nils Hedin avtackades efter flera år som valberedare.


  Glaukomföreningens medlemmar i Eskilstuna träffades den 28 februari på Café Honeypaj för årets första glaukomcafé.
  Ett 10-tal medlemmar kom till mötet och fick bland annat information från årsstämman som nyligen hållits i Nyköping. Vi pratade också om synfältsundersökningar, olika ögondroppar mot sjukdomen och deras varierande biverkningar. Föreningen bjöd på Honeypajs välsmakande kaffe.


  Glaukomföreningens medlemmar i Strängnäs och Mariefred träffades den 13 mars för årets första glaukomcafé i Strängnäs.
  Träffen ägde rum under Världsglaukomveckan. Ett 10-tal medlemmar möttes på café Prinsen på Järnvägsgatan 7, där deltagarna bjöds på gott kaffe med goda bakverk. Två styrelseledamöter från Eskilstuna höll i träffen.

  Glaukomcaféträffarna i Strängnäs kommer att fortsätta under hösten. Information om träffarna meddelas på kommande informationsblad och här på hemsidan.


   

  Styrelse 2019

  Ordförande Birgitta Hedin
  Vice ordförande Gun Lundh
  Kassör Dan Granström
  Sekreterare Christina Andersson
  Ledamot Ingalill Blixt
  Suppleanter: Birgitta Heikka Royère, Marie Olsson och Irene Myrelid.


  Presentation av föreningen

  När Svenska Glaukomförbundet bildades 1999 var en av dess första uppgifter att starta glaukomföreningar ute i landet. I Stockholm och Göteborg fanns ju föreningar sedan tidigare men en av de föreningar som bildades först var den i Sörmland. En interimsstyrelse utsågs våren 2000 och sedan bildades föreningen, med säte i Katrineholm, formellt i oktober samma år. Vid utgången av 2001 var antalet medlemmar 48, 2018 är det drygt 170.

  Syftet med föreningen är främst att öka glaukomikers kunskap om sin sjukdom, att sprida information om glaukom bland allmänheten, främja bra samarbete med sjukvården och uppmuntra forskning.

  Detta försöker vi uppnå genom att anordna informationsträffar för medlemmar och allmänhet med glaukomläkare och andra som föreläsare, arrangera samtalsgrupper där glaukomiker får träffas och samtala om sina erfarenheter och upplevelser, medverka vid ögonmottagningarnas utbildningar för nydiagnosticerade patienter, delta i handikappdagar och syncentralens brukarråd, skriva insändare i lokalpress och uppvakta politiker mm.

  Vill du vara med? Klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så kommer ett inbetalningskort med posten. Du behöver inte bo i Sörmland för att vara medlem!

  Varmt välkommen som medlem!


   

  Publicerat 2019-10-30