Sörmland

 • Glaukomföreningen i Sörmland

  Kontakt i Sörmland

  E-post sormland@glaukomforbundet.se

  Telefon 076-005 59 80

  Postadress: c/o Dan Granström
  Erikslundsvägen 23, 611 61 Nyköping
  tel 070-245 68 46


   

  Till alla medlemmar!

  Hoppas att ni alla mår bra i denna pandemitid och att ni fått era vaccindoser så ni kan röra er lite friare utomhus nu när solen och värmen kommer.

  Ibland händer det saker som man inte rår över och inte kan låta bli att ge förtur till.

  Vi får ta nya tag fram i sommar och starta med de trevliga Cafeträffar vi haft i Sörmland. Hör av er om ni har några pärlor för dessa träffar.

  En kort rapport från vår årsstämma

  2021 års stämma genomfördes fysiskt den 3 maj som planerats. Vi hade samma lokal i Nyköping som vi brukar använda oss av vid våra årsstämmor. Vi var 7 personer närvarande (max 8 enligt Folkhälsomyndigheten). 4 st styrelseledamöter och 3 st medlemmar. Det var inte många som hade efterfrågat att få handlingarna hemskickade inför årsstämman. Det hade inkommit totalt 12 st svar/röstlappar.

  Lars Hedin valdes till ordförande och Lena Björsell till sekreterare för mötet. Rigmor Henriksson från Nyköping och Elsa Larsson Frid från Eskilstuna utsågs att justera protokollet.

  När det gällde valen till styrelsen fick vi tyvärr inget napp på någon ordförande på denna stämma heller. Däremot får vi hälsa välkommen till Elsa Larsson Frid från Eskilstuna som invaldes till ledamot efter Ingalill Blixt som lämnade styrelsen.

  Vi har även en vakant suppleantplats i styrelsen Känner någon sig manad till någon av dessa lediga styrelseplatser – så hör av er.

  Vi lyckades bättre med revisorsuppdragen. Jan Andersson revisor och revisorssuppleant Bengt-Olov Nyström, båda valda på 1 år. Styrelsen är fortfarande valberedning.

  När det gäller föreningens ekonomi fick vi glädjebesked från Regionen Sörmland att vi inte behövde betala tillbaka bidraget för 2020 pga att vi inte har kunnat genomföra den verksamhet vi planerat för. Vi har även fått bidrag för 2021.

  Nu väntar vi bara på att pandemin tar slut och vi hjälper till med det, genom att hålla avstånden, tvätta händer och vaccinera oss.

  En liten påminnelse till er som inte har betalat in medlemsavgiften för 2021. 200 kr för medlem, 50 kr för familjemedlem. Inbetalningskort medföljer det utskickade brevet. Vårt Plusgirokonto är 28 24 77- 9. Glöm inte skriva namn på inbet.kortet. Ni som redan har betalat, spara inbetalningskortet till 2022.

  Ta väl hand om er så ses vi framöver någonstans i Sörmland!

  Styrelsen


   

  Till alla medlemmar!

  Hoppas ni alla mår bra, trots den rådande pandemin med alla restriktioner, både gamla och nya. Det är bara att hålla ut, göra rätt och följa det som bestäms om hur vi ska förhålla oss och vänta och hoppas på vaccinet. Vi går trots allt mot ljusare tider, snart är det vår.

  Vi kommer att planera för Glaukomcaféer så vi är beredda om och när det blir bättre tider. Kanske kan vi ses utomhus när det blir lite varmare.

  Information om Årsstämman

  Föreningen kan inte genomföra årsstämman fysiskt. Årsstämman ska enligt stadgarna vara genomförd senast sista mars men får på grund av pandemin senareläggas något.

  Vi skulle också haft en extra stämma för att anta nya stadgar avseende föreningens säte (flyttas från Trosa till Nyköping) vilket heller inte kunnat genomföras av samma orsak. Beslut nr 2 tas nu på årets stämma.

  Detsamma gäller val till ordförandeposten som varit vakant sedan årsmötet 2020. Är du intresserad eller känner någon som är intresserad av ordförande-posten eller övriga uppdrag i styrelsen – kontakta oss i styrelsen via e-post eller telefon. Även två revisorer, en ordinarie och en ersättare ska väljas. Meddela styrelsen ditt förslag snarast. Styrelsen = Valberedning detta år.

  Ni som önskar alla handlingar, cirka 12 st inklusive röstsedel, hör av er till styrelsen snarast så skickar vi dem till er. Har ni meddelat e-postadress så mejlar vi dem, till övriga skickar vi brevpost med svarskuvert som ni skickar tillbaka till oss.

  Röstsedeln ska vara föreningen tillhanda senast den 16 april och skickas via e-post till Christina Andersson, 14101andersson@telia.com eller med post till Glaukomföreningen, se adress ovan.

  Rösträkning av inkomna svar planeras att genomföras den 3 maj.

  Dags att betala medlemsavgiften för 2021!

  Det är också dags att betala årsavgiften för 2021, gärna så snart som möjligt. 200 kr för medlem och 50 kr för familjemedlem. Vårt plusgirokonto är 28 24 77- 9. Glöm inte skriva namn, adress, telefon och e-postadress på inbetalningen.

  Ta väl hand om er så ses vi framöver i Sörmland!


   

  Glaukomcafé i Eskilstuna

  Glaukomföreningen i Sörmland inbjöd till höstens första glaukomcafé i Eskilstuna den 26 september 2019. Träffen ägde rum på det hemtrevliga Café Honeypaj på Köpmangatan 64, där Jessica serverade gott kaffe och välsmakande hembakat bröd. Ett drygt 10-tal medlemmar kom till mötet. Vi diskuterade våra erfarenheter av operationer vid glaukom och katarakt, olika ögondroppar som används vid glaukom och deras olika biverkningar.

  Iréne Myrelid


  Nya medlemmar träffades på glaukomcafé

  Glaukomföreningen i Sörmland inbjöd alla nyblivna medlemmar i Eskilstunaområdet till ett glaukomcafé den 23 september på Café Honeypaj i Eskilstuna. Till mötet kom personer från Mariefred, Strängnäs och Eskilstuna. Glaukomsjuksköterskan Maria från Mälarsjukhuset deltog i mötet och beskrev situationen på sjukhuset. Just nu installeras de nya synfältsapparaterna Sita-Fast som ska underlätta synfältsundersökningen för patienterna. Som nybliven glaukompatient känner man oro och har många frågor som man önskar få svar på. Maria besvarade utförligt alla våra frågor. Det var mycket tacksamma mötesdeltagare som skildes åt efter att ha bjudits på gott kaffe och hembakat bröd.

  Iréne Myrelid och Ingalill Blixt


   

  Styrelse

  Ordförande Vakant
  Vice ordförande Gun Lundh, Katrineholm, 073-679 72 17
  Kassör Dan Granström, Nyköping, 070-245 68 46
  Sekreterare Christina Andersson, Nyköping, 070-760 54 84
  Ledamot Elsa Larsson Frid, Eskilstuna, 073-371 48 42

  Suppleanter:
  Irene Myrelid, Eskilstuna, 070-406 05 25
  Lena Björsell, Nyköping, 070-332 46 01
  Maud Sandström, Katrineholm, 073-182 11 13


  Presentation av föreningen

  När Svenska Glaukomförbundet bildades 1999 var en av dess första uppgifter att starta glaukomföreningar ute i landet. I Stockholm och Göteborg fanns ju föreningar sedan tidigare men en av de föreningar som bildades först var den i Sörmland. En interimsstyrelse utsågs våren 2000 och sedan bildades föreningen, med säte i Katrineholm, formellt i oktober samma år. Vid utgången av 2001 var antalet medlemmar 48, 2018 är det drygt 170.

  Syftet med föreningen är främst att öka glaukomikers kunskap om sin sjukdom, att sprida information om glaukom bland allmänheten, främja bra samarbete med sjukvården och uppmuntra forskning.

  Detta försöker vi uppnå genom att anordna informationsträffar för medlemmar och allmänhet med glaukomläkare och andra som föreläsare, arrangera samtalsgrupper där glaukomiker får träffas och samtala om sina erfarenheter och upplevelser, medverka vid ögonmottagningarnas utbildningar för nydiagnosticerade patienter, delta i handikappdagar och syncentralens brukarråd, skriva insändare i lokalpress och uppvakta politiker mm.

  Vill du vara med? Klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så kommer ett inbetalningskort med posten. Du behöver inte bo i Sörmland för att vara medlem!

  Varmt välkommen som medlem!


   

  Vi ser med glädje och tacksamhet att Glaukomföreningen i Sörmland växer!

  Nu behöver vi bli fler som hjälper till på olika sätt i föreningens arbete. Vill Du hjälpa till som resursperson vid träffar, möten, informationer m m? Lägga ut vår tidning Ögontrycket på olika platser där du bor så att andra får veta att föreningen finns? Eller vill du komma med i styrelsen och vara med och ta fram förslag till aktiviteter och driva viktiga frågor för oss som har Glaukom?

  Vi behöver DIN erfarenhet!

  Hör av dig till oss via telefon eller e-post om du känner för att vara med och bidra till föreningens arbete, så kan vi berätta mer.

  Publicerat 2021-08-03