Västerbotten

 • Glaukomföreningen Västerbotten

  Kontakt i Västerbotten

  Maria Holmgren, ordförande, tel 070-625 83 64

  vasterbotten@glaukomforbundet.se

  Postadress: Glaukomföreningen Västerbotten
  Mariehemsvägen 7 N, 906 54 Umeå


  Kan individer med synfältsbortfall köra bil säkert?

  Digital föreläsning kring den omdiskuterade körkortsfrågan för personer med diabetes, stroke och glaukom. Jan Andersson är professor i HMI (samspelet mellan individer och olika tekniska och sociala system) vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och kopplad till Linköpings Universitet. Ett av de områden som Jan har arbetat med under sju års tid är hur synfältsbortfall är kopplat till körförmågan. Föreläsningen arrangerades av Glaukomföreningen Västerbotten med flera den 7 oktober 2021.

  Länk till inspelningen av Jan Anderssons föreläsning inklusive efterföljande frågor, 61 min:

  http://Länk körkortsfrågan 7 okt 18.30-20211007_183336-Mötesinspelning.mp4


  2021 blev årsmötet digitalt

  Årets årsmöte hölls den 23 mars 2021 och blev digitalt i år på grund av coronapandemin. Ordförande Birgitta Sandberg hälsade medlemmarna varmt välkomna och förklarade årsmötet öppnat, ett år som har präglats av pandemin och vi därför inte kunnat genomföra planerade träffar.

  Till mötet ordförande valdes Sven-Olov Edvinsson och som sekreterare Maria Holmgren. Mötet behandlade verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  Birgitta Sandberg hade avböjt återval, Maria Holmgren valdes som ordförande för föreningen. Styrelsens sammansättning blev följande; Karl-Erik Eklöf, Irene Bergström, Sven-Olov Edvinsson, Birgitta Sandberg. Avgående ordförande tackade för sig och tackade också avgående ledamot Folke Johansson för många års styrelsearbete i föreningen.

  Glaukomförbundets ordförande Sven-Olov Edvinsson informerade från förbundets verksamhet och arbete under året. Bidrag till forskning inriktat på glaukom har överlämnats tillsammans med Ögonfonden. Transportstyrelsen arbetar med körkortsfrågan i översyn av regler för återkallande av körkort och där en grupp från Glaukomförbundet är med. Ordförande Maria Holmgren tackade S-O Edvinsson samt önskade att vi snart skall mötas fysiskt i föreningen.

  Styrelsen 2021

  Maria Holmgren, ordförande
  Birgitta Sandberg, vice ordförande
  Karl-Erik Eklöf, kassör
  Irene Bergström, sekreterare
  Sven-Olov Edvinsson, ledamot
  Hannes Holmström, suppleant
  Dorothy Olofsson, suppleant


  Aktuell information hösten 2020

  Vi har haft höstens första styrelsemöte och utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer som vi följer så vet vi inte när vi kan träffas igen i föreningen.

  Informerades om Glaukomförbundets årsmöte i augusti som var digitalt och där samtliga föreningar deltog.
  Pluggannonser för Glaukomföreningen kommer att införas i Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad.
  Vår digitala medlemslista ska kompletteras med fler e-postadresser för att minska kostnaden för utskick till medlemmar, brev kommer givetvis att skickas till de som inte har e-post.
  Årets seniormässa som föreningen skulle ha varit med på är inställd och planeras till maj nästa år.
  Ett brev kommer att skickas ut till föreningens medlemmar i början av oktober.

  Vi får hoppas att pandemin snart är över så att vi kan komma igång med föreningsaktiviteter!

  Styrelsen för Glaukomföreningen Västerbotten
  Birgitta Sandberg, ordförande


  Årsmöte med fokus på Världsglaukomveckan

  Årsmötet anordnades i Funktionsrätts lokaler i Umeå den 14 mars 2020. Ordförande Birgitta Sandberg hälsade ett 25-tal intresserade medlemmar välkomna.

  Eftersom årsmötet hölls under Världsglaukomveckan hade styrelsen bjudit in Christina Lindén, professor vid ögonkliniken NUS som föreläste om glaukom (grön starr). Christina berättade att det finns ungefär 7,5 miljarder människor i världen och att cirka 75 miljoner av dessa har glaukom. Medlemmarna fick en genomgång av ögats anatomi och varför det finns tryck i ögat och vad trycknivån beror på. Risken att få glaukom kan bero på ålder, härkomst, ärftlighet eller exfoliationer. Hon informerade om akut glaukom och stängd/trång kammarvinkel. Christina betonade att det är jätteviktigt att hålla blicken stilla vid synfältsundersökning. Efter den uppskattade föreläsningen svarade hon på frågor och tackades med present och blommor.

  I pausen serverades kaffe och smörgås. Därefter öppnade Birgitta Sandberg årsmötesförhandlingarna. Till mötesordförande valdes Sven-Olov Edvinsson som är ordförande i svenska Glaukomförbundet. Till sekreterare valdes Maria Holmgren.

  Styrelsen fick följande utseende: Birgitta Sandberg, ordförande, Karl-Erik Eklöf, kassör, Maria Holmgren, sekreterare, Folke Johansson och Irene Bergström, ledamöter, Hannes Holmström, suppleant, Sture Burström, revisor och Sune Jansson, revisorssuppleant.

  Mötet avslutades med tack till ordförande och sekreterare.

  På bilden ses nya styrelsen för 2020. Stående fr vänster: Folke Johansson, Karl-Erik Eklöf, Hannes Holmström. Sittande från vänster: Maria Holmgren, Birgitta Sandberg och Irene Bergström.


   

  Tänk säkert – föreläsning om bedrägeribrott

  Glaukomföreningen Västerbotten inbjöd sina medlemmar till en föreläsning om bedrägeribrott där Jan-Erik Andersson från polisens bedrägerigrupp i Umeå höll en intressant och lärorik föreläsning.

  I hela landet inträffar det ungefär 3 000 bedrägeribrott per år, varav 50 procent är kortbedrägerier. Dessa ökar år från år. Var femte minut görs en anmälan om kortbedrägerier i Sverige.

  Här är Jan-Eriks tips för att undvika att bli utsatt bedrägerier:
  Var på din vakt. Lämna inte ut bankkort eller koder. Om man förlorat bankkort: Spärra kortet genast och kontakta banken samt polisen.
  Ditt hem är din borg i bostaden. Släpp inte in okända människor. Lämna aldrig ut lösenord till någon via telefon eller e-post.
  Använd långa lösenord med stor teckenvariation, inte namn eller andra ord som kan kopplas till dig. Använd olika lösenord för olika tjänster.
  Om man får en falsk faktura på något som man inte har beställt: dra ett streck över fakturan och skicka tillbaka till företaget.
  Betala aldrig in pengar i förväg vid köp på Tradera eller Blocket.
  Om man drabbats av romansbedrägeri så är det väldigt svårt att få tillbaka några pengar.

  Efter den uppskattade föreläsningen tackades Jan-Erik med en present och fika.


   

  Presentation av föreningen

  Föreningens mål och uppgift är att verka för att sprida information om glaukom, underrätta informationsutbyte mellan medlemmar, främja hög kvalitet inom glaukomsjukvården och medverka till ökad kunskap och information om glaukom i samhället.

  Bli medlem!
  • Du får tidningen Ögontrycket fyra gånger per år.
  • Årsavgiften är 150 kr och 50 kr för familjemedlem. Bli medlem genom att klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.


   

  Publicerat 2021-11-05