Kontaktpersoner

Glaukomförbundets styrelse

Främre raden: Lars Steen, Anna Wikberg, Birgitta Hedin och Lars Karbin.
Bakre raden: Roland Strömbäck, Åke Svensson, Nils Widenfors och Anders Nyström.

Lars Steen

Förbundsordförande

Mer info om mig

På grund av hälsoskäl är förbundsordförande Lars Steen för närvarande inte aktiv i sitt arbete för Glaukomförbundet. Han ersätts därför av vice förbundsordförande Anna Wikberg som tills vidare handlägger ärenden rörande förbundets verksamhet.

ordf@glaukomforbundet.se

Anna Wikberg

Vice förbundsordförande

Mer info om mig

I mitt engagemang i Glaukomförbundet är målet att många, många fler av alla som får diagnosen också ska bli medlemmar i någon av våra 17 glaukomföreningar. Jag är ledamot i styrelsen för Glaukomföreningen i Stockholm och bor i Norrtälje.

070-676 54 80anna.wikberg@glaukomforbundet.se

Roland Strömbäck

Sekreterare

Mer info om mig

Det är mycket inspirerande att vara med och informera om glaukom. Behovet är väldigt stort. Jag är vice ordförande i Glaukomföreningen Väst och bor i Göteborg.

076-142 59 21roland.stromback@glaukomforbundet.se

Birgitta Fors

Webbansvarig, föreningsservice, grafisk produktion

Mer info om mig

Jag arbetar på uppdrag av Glaukomförbundet som webbansvarig för denna hemsida. Jag har frilansat som grafisk formgivare sedan 1995 och producerar förbundets informationsmaterial, handhar lager och distribution av detta. I förbundets uppdrag ingår såväl grafisk produktion som administrativ service till glaukomföreningarna och jag har även hand om adresslistorna för utskick av tidningen ÖgonTrycket. Jag driver mitt företag ConForza Grafisk produktion i Taxinge, Nykvarn, där jag också bor – ett stenkast från Mälaren.

070-750 00 11webb@glaukomforbundet.se info@glaukomforbundet.se

Ann Thörnblad

Redaktör ÖgonTrycket

Mer info om mig

Jag har arbetat som journalist sedan 1986, varit informationsansvarig på Reumatikerförbundet i slutet av 90-talet och chefredaktör för Spa magazine i början av 2000-talet, en tidning som belyste kropp- och själfrågor. Sedan 2002 har jag varit egen företagare och arbetat som journalist och skribent för bl a Svenska kyrkan, Reumatikerförbundet och Kyrkans Akademikerförbund. Det har också blivit några intervjuböcker om tro och andlighet och missbruk av alkohol och droger. Livsfrågor har varit i centrum liksom frågor om hälsa och hur du skapar de bästa förutsättningar i vardagen utifrån t ex en diagnos. Drivkrafterna har varit och är att sprida kunskap och inspirera till ett ännu bättre liv. Jag bor i Trångsund söder om Stockholm.

070-747 12 00ogontrycket@glaukomforbundet.se