Kontaktpersoner

Förbundsstyrelsen 2023


Bakre raden fr v: Nils Widenfors, Peter Walander, Sven-Olov Edvinsson och Claes Hagman.
Främre raden fr v: Anna Wikberg, Maria Holmgren och Lars-Åke Sandberg. Mona Krieg saknas på bilden.

Foton: Magnus Aronsson

Glaukomförbundets styrelse & övriga uppdrag

Sven-Olov Edvinsson

Förbundsordförande

Mer info om mig

Jag är förbundsordförande i Glaukomförbundet sedan 10 april 2019. Tidigare överläkare vid Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus med ansvar för neurorehabilitering. Har varit engagerad inom svensk folkbildning, bland annat som förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan. Jag är också kommunpolitiker i Umeå.

070-602 66 34ordf@glaukomforbundet.se

Anna Wikberg

Vice förbundsordförande

Mer info om mig

I mitt engagemang i Glaukomförbundet är målet att många, många fler av alla som får diagnosen också ska bli medlemmar i någon av våra 16 glaukomföreningar. Jag bor i Norrtälje.

070-676 54 80anna.wikberg@glaukomforbundet.se

Birgitta Fors

Ansvarig intern info, org.service, medlemssystem, grafisk produktion

Mer info om mig

Jag arbetar på uppdrag av Glaukomförbundet med intern information, organisationsservice till förbundet och glaukomföreningarna, inkl central admin för medlemssystemet Zebra. Jag producerar förbundets infomaterial, handhar lager och distribution samt ansvarar för förbundets e-postkonton. Jag har frilansat som grafisk formgivare/producent sedan 1995 och driver mitt företag ConForza Grafisk produktion i Taxinge, Nykvarn, där jag också bor.

070-750 00 11admin@glaukomforbundet.se, zebra@glaukomforbundet.se

Ann Thörnblad

Redaktör ÖgonTrycket & Hemsidan

Mer info om mig

Jag har arbetat som journalist sedan 1986, varit informationsansvarig på Reumatikerförbundet i slutet av 90-talet och chefredaktör för Spa magazine i början av 2000-talet, en tidning som belyste kropp- och själsfrågor. Sedan 2002 har jag varit egen företagare och arbetat som journalist och skribent för bl a Svenska kyrkan, Reumatikerförbundet och Kyrkans Akademikerförbund. Det har också blivit några intervjuböcker om tro och andlighet och missbruk av alkohol och droger. Livsfrågor har varit i centrum liksom frågor om hälsa och hur du skapar de bästa förutsättningar i vardagen utifrån t ex en diagnos. Drivkrafterna har varit och är att sprida kunskap och inspirera till ett ännu bättre liv. Jag bor i Trångsund söder om Stockholm.

070-747 12 00ogontrycket@glaukomforbundet.se webb@glaukomforbundet.se info@glaukomforbundet.se