Kontaktpersoner

Förbundsstyrelsen 2023


Bakre raden fr v: Nils Widenfors, Peter Walander, Sven-Olov Edvinsson och Claes Hagman.
Främre raden fr v: Anna Wikberg, Maria Holmgren och Lars-Åke Sandberg. Mona Krieg saknas på bilden.

Foton: Magnus Aronsson

Glaukomförbundets styrelse & övriga uppdrag

Sven-Olov Edvinsson

Förbundsordförande

Mer info om mig

Jag är förbundsordförande i Glaukomförbundet sedan 10 april 2019. Tidigare överläkare vid Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus med ansvar för neurorehabilitering. Har varit engagerad inom svensk folkbildning, bland annat som förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan. Jag är också kommunpolitiker i Umeå.

070-602 66 34ordf@glaukomforbundet.se

Anna Wikberg

Vice förbundsordförande

Mer info om mig

I mitt engagemang i Glaukomförbundet är målet att många, många fler av alla som får diagnosen också ska bli medlemmar i någon av våra 16 glaukomföreningar. Jag bor i Norrtälje.

070-676 54 80anna.wikberg@glaukomforbundet.se

Birgitta Fors

Ansvarig webb/e-post, grafisk prod, org.service, medlemssystem

Mer info om mig

Jag arbetar på uppdrag av Glaukomförbundet och är ansvarig för denna hemsida. Frilansat som grafisk formgivare/producent sedan 1995, producerar förbundets infomaterial, handhar lager och distribution. I uppdraget ingår organisationsservice till förbundet och glaukomföreningarna inkl central admin för medlemssystemet Zebra. Jag driver mitt företag ConForza Grafisk produktion i Taxinge, Nykvarn, där jag också bor.

070-750 00 11webb@glaukomforbundet.se info@glaukomforbundet.se zebra@glaukomforbundet.se

Ann Thörnblad

Redaktör ÖgonTrycket

Mer info om mig

Jag har arbetat som journalist sedan 1986, varit informationsansvarig på Reumatikerförbundet i slutet av 90-talet och chefredaktör för Spa magazine i början av 2000-talet, en tidning som belyste kropp- och själfrågor. Sedan 2002 har jag varit egen företagare och arbetat som journalist och skribent för bl a Svenska kyrkan, Reumatikerförbundet och Kyrkans Akademikerförbund. Det har också blivit några intervjuböcker om tro och andlighet och missbruk av alkohol och droger. Livsfrågor har varit i centrum liksom frågor om hälsa och hur du skapar de bästa förutsättningar i vardagen utifrån t ex en diagnos. Drivkrafterna har varit och är att sprida kunskap och inspirera till ett ännu bättre liv. Jag bor i Trångsund söder om Stockholm.

070-747 12 00ogontrycket@glaukomforbundet.se