Ögontrycket

Glaukomförbundets tidning Ögontrycket kommer ut fyra gånger per år.
Den ger dig som medlem saklig information om glaukom.
Ögontrycket sänds till alla fullt betalande medlemmar i de regionala glaukomföreningarna.
Tidningen distribueras också till ögonkliniker, ögonmottagningar, sjukhusbibliotek, vårdcentraler, optiker med flera i hela landet.
Få tidningen i brevlådan genom att bli medlem i en glaukomförening Bli medlem

Digital publicering: Publicering av den digitala tidningen på hemsidan läggs upp med ett nummers fördröjning.

Ögontrycket som taltidning: Ögontrycket finns som taltidning och kan fås i DAISY-format på en skiva. Den ingår i medlemsavgiften för fullt betalande medlemmar. Kontakta din glaukomförening om du vill ha Ögontrycket på DAISY-skiva.

Nyhet!

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfiler!

Ögontrycket 2/24 – taltidning med ljudfiler

Från och med nr 1/2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3). Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 2/2024 publiceras i september 2024 när ÖT nr 3/2024 har utkommit. Uppläsare av nr 2/2024 är Erik Björnfot,

Läs mer

Ögontrycket nr 1/2024

Läs bland annat artiklarna:• Ledaren: Nu bjuder vi upp alla glaukomvänner!• Medlemsporträttet: Claes Hagman – Läkaren som blev patient• Medlems- och informationskampanjen: Med höjd för glaukomfrågor• Krönikan: Ibland är väntan vårt enda val • Forskarporträttet: Med lite hjälp av nanotekniken• Nya föreskrifter för optiker: Nu får optikerna ett större ansvar• Fråga doktorn• World Glaucoma Week

Läs mer

Ögontrycket 1/2024 – taltidning med ljudfiler

Från och med nr 1/2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3). Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 1/2024 publiceras i maj 2024 när ÖT nr 2/2024 har utkommit. Uppläsare av nr 1/2024 är Erik Björnfot,

Läs mer

Ögontrycket nr 4/2023

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Vi hoppas på rättvisa körkortsregler och många fler medlemmar• Medlemsporträttet: Christer Jungstedt – Hjälpmedlen som räddar vardagen• Våra tio ambassadörer berättar om vardagen med glaukom• Medlemskampanjen – temat för höstkonferensen• Forskarporträttet: Optikern som vill öka tillgängligheten• Alexandra Charles: Med fokus på kvinnors hälsa• Fråga doktorn• Körkort: Regeringen ger Transportstyrelsen uppdraget•

Läs mer

Ögontrycket nr 4/2023 – taltidning med ljudfiler

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3). Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 4-23 publiceras i februari/mars 2024 när ÖT nr 1/2024 har utkommit. Uppläsare av nr 4 -2023 är Erik

Läs mer

Ögontrycket nr 3/2023

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Nu får det vara slut på långbänkar och orättvisa regler• Medlemsporträttet: Hanna Motazedi – Hanna hoppas på en större förståelse• De nya nationella riktlinjerna för glaukom: Ärftlighet och glaukom?• Krönikan/Patricia Tudor-Sandahl: Glaukom – den tysta tjuven• Forskarporträttet: Johan Isaksson-Daun – Hörlurarna som visar dig vägen• Ögonfonden delar ut en dryg

Läs mer

Ögontrycket nr 3-2023 – taltidning med ljudfiler

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3). Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 3-23 publiceras i december 2023 när ÖT nr 4 utkommit. Uppläsare av nr 3 -2023 är Erik Björnfot,

Läs mer

Ögontrycket nr 2 – 2023

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Synskadade behöver rehabilitering, hjälpmedel och assistans• Medlemsporträttet: Egzona Shala – Ser ljusare med hjälp av sina förebilder• De nya nationella riktlinjerna för glaukom: Samarbetet mellan ögonmottagningar och optiker?• Panelsamtal: Det behövs ett kvalitetsregister och register över optometrister• Forskarporträttet: James Tribble – Vill göra skillnad i en snar framtid• Fråga Doktorn•

Läs mer

Ögontrycket nr 2-2023 – taltidning med ljudfiler

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3). Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 2-23 publiceras i september 2023 när ÖT nr 3 utkommit. Uppläsare av nr 2 -2023 är Cecilia Skarby,

Läs mer

Ögontrycket nr 1-2023

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Hur når vi alla som inte är medlemmar?• Medlemsporträttet: Anders Nyström, Örebro – Föreningen bor i hans hjärta• De nya nationella riktlinjerna för glaukom: Hur ser samarbetet ut med den lokala föreningen?• Krönikan av Patricia Tudor-Sandahl: Glädje är en livshållning• Läkarporträttet: Anders Bergström, överläkare och ögonkirurg vid Skånes Universitetssjukhus: ”Du

Läs mer

Ögontrycket nr 1-2023 – taltidning med ljudfiler

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3). Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 1-23 publiceras i maj 2023 när ÖT nr 2 utkommit. Uppläsare av nr 1 -2023 är Erik Björnfot,

Läs mer

Ögontrycket nr 4-2022

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Ge Trafikverket ansvar för att förarpröva och bedöma• Anhörigporträttet: Sissela Kyle, skådespelare, komiker, föreläsare och regissör: ”Mamma skärpte min feministiska blick”• VTIs slutrapport: ”Vi hoppas på praktiska förarprov om två år”• Dags att betala medlemsavgiften för 2023!• Höstmötet: Rapporter om Nikotinamidstudien körkortsfrågan• Forskarporträttet: Anna Barkander, överläkare och verksamhetschef vid Ögonkliniken

Läs mer

Ögontrycket nr 3-2022

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Intensiv höst med valresultat, körkort och nya glaukomriktlinjer• Medlemsporträttet: Birgitta Cube, revisor i Glaukomföreningen Syd, kassören som söker ljuset och en balanserad budget• Resultatrapport/Medlemsenkät om ögonsjukvården: Stora brister i glaukomsjukvården• Krönikan av Patricia Tudor-Sandahl: Att gå dagen till mötes• Forskningsnyhet: Studie bekräftar inflammation i ögat vid glaukom• Forskarporträttet Dorothea Peters:

Läs mer

Ögontrycket nr 2–2022

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Forskningens metoder och patienternas roller• Medlemsporträttet: Ingmar Söderström, ordförande i Glaukomföreningen Västernorrland, om kampen för det förlorade körkortet• Medlemsenkät om ögonsjukvården: Stora regionala skillnader för väntetider och vårdkontakter. Uppvakta lokala ögonsjukvården och lokala politiker• Notis: Funktionsrätt Sveriges samtalsserie med riksdagspartierna inför valet• Årsstämman 2022 – referat, bilder, Verksamhetsberättelse 2021• Fråga

Läs mer

Ögontrycket nr 1 – 2022

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Tillsammans kan vi påverka framtiden!• Medlemsporträttet: Margareta Winberg, f d minister och medlem i Glaukomföreningen Jämtland/Härjedalen• Medlemsenkät om tillgängligeten inom ögonsjukvården• Krönikan, Patricia Tudor Sandahl: Möten lämnar spår• Forskarporträttet – Rune Brautaset: Att forska är om att ge sig ut på skattjakt• Fråga doktorn• Körkort: Har du fått körkortet återkallat

Läs mer

Ögontrycket nr 4–2021

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Vad vill du som medlem i Glaukomförbundet påverka?• Medlemsporträttet: Peter Walander, ordförande i Glaukomföreningen Gävleborg• Körkort och glaukom: Jan Andersson, VTI: ”Alla parter vill hitta en lösning”• Fråga Doktorn• Forskare berättar: Gauti Jóhannesson – Kan B-vitamin skydda synnerbven vid glaukom?Marcelo Ayala: Studie visar på samband mellan genmutation och vanlig ögonsjukdom•

Läs mer

Ögontrycket nr 3 –2021

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: En efterlängtad höst!• Medlemsporträttet: Leif tog striden mot Transportstyrelsen• Körkort och glaukom: ”Ett förlorat körkort förändrar hela livet”• Krönikan av Patricia Tudor Sandahl: Varför inte just jag?• Fråga Doktorn• Forskarporträttet: Anders Heijl – Att ta reda på det som ännu är okänt• Forskningsanslag 2021: Ögonfonden delar ut en dryg miljon

Läs mer

Ögontrycket nr 2 – 2021

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Vi ska påverka beslutsfattarna• Sara Lynard: Glaukomsara sprider hopp• Funktionsrätt Sverige: Ett jämställt Sverige för alla – Medlemskapet ger muskler• Forskarporträtt, Per Söderberg: Ljuset leder honom på forskarvägen• Fråga Doktorn• Årsstämman 2021 med Verksamhetsberättelse 2020• Världsglaukomveckan 2021• 1.6 & 2.6miljonerklubben – webbinarium om glaukom Nedan finns tidningen som PDF att

Läs mer

Ögontrycket nr 1 – 2021

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Att födas på nytt• Karin Svensson: Vill att vi ser unga med glaukom• Patricia Tudor-Sandahl: Dela dina svåra tankar och känslor med andra• Patricia ny krönikör!• Forskarporträtt, Boel Bengtsson: Att tänka utanför boxen• Fråga Doktorn• Ny serie Fråga forskaren• Världsglaukomveckan 2021• Teater Dockan och jag Nedan finns tidningen som PDF

Läs mer

Ögontrycket nr 4 – 2020

Läs bland annat artiklarna:• Ledare: Ett personligt brev och munskydd – årets julklapp• Glaukomföreningen Syd: Zoomar in medlemmarna• Flytten av S:t Eriks Ögonsjukhus: Ett lyft för forskning och ögonsjukvård• Ny forskning om genterapi för att återuppbygga synnerven• Forskarporträtt av Jan Andersson på VTI• Ung med glaukom: Maximilian, 13 år, landets yngsta författare• Ordförandekonferens via Zoom

Läs mer