Ögontrycket nr 2–2022

Publicerat 2022-09-28

Läs bland annat artiklarna:
• Ledare: Forskningens metoder och patienternas roller
• Medlemsporträttet: Ingmar Söderström, ordförande i Glaukomföreningen Västernorrland, om kampen för det förlorade körkortet
• Medlemsenkät om ögonsjukvården: Stora regionala skillnader för väntetider och vårdkontakter. Uppvakta lokala ögonsjukvården och lokala politiker
• Notis: Funktionsrätt Sveriges samtalsserie med riksdagspartierna inför valet
• Årsstämman 2022 – referat, bilder, Verksamhetsberättelse 2021
• Fråga doktorn
• Forskare berättar – Per Söderberg: Synen förmedlar information kodad i ljus
• Ny Riktlinje för handläggning av glaukom
• Enkät om medicinförpackningar

OBS: Publiceringen av den digitala tidningen på hemsidan att läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att ÖT nr 3-22 publiceras i december 2022 när ÖT nr 4 utkommit.

Nedan finns Ögontrycket nr 2-2022 som PDF att läsa här eller ladda ner.