GDPR

Glaukomförbundets policy och hantering
av personuppgifter enligt GDPR

Inom Svenska Glaukomförbundet värnar vi om våra medlemmars, gåvogivares och gåvomottagares personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lag, giltig från och med den 25 maj 2018, som ersatte den svenska personuppgiftlagen (PuL). GDPR stärker kraven på hur organisationer och företag får behandla dina personuppgifter.

Svenska Glaukomförbundet behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla sina åtaganden gentemot medlemmarna. Personuppgifter är till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifter hos Svenska Glaukomförbundet finns i ett medlemsregister. Registret utgör underlag för verksamheten i förbundet och dess glaukomföreningar.

Ansvarig för hur personuppgifter hanteras är styrelsen i respektive regional glaukomförening inom Svenska Glaukomförbundet.

Här är en kortfattad beskrivning av hur vi kommer att behandla dina personuppgifter i olika sammanhang:

Allmän information om personuppgiftsbehandling

Glaukomföreningen sparar bara personuppgifter så länge det är nödvändigt. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Du har rätt att begära ett utdrag ur registret om dig själv. Detta gör du genom att kontakta eller skriva till den glaukomförening där du är medlem, adressen finns under respektive förening.

Medlemskap och medlemsregister

För dig som önskar teckna medlemskap kan detta göras via länken Bli medlem, via mejl/post till respektive förening eller till webb@glaukomforbundet.se.

När du tecknar ett medlemskap i glaukomföreningen lagrar vi dina personuppgifter enligt följande: Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Uppgifterna används för utskick av föreningsinformation och medlemstidningen Ögontrycket samt för deltagande i föreningsaktiviteter.

Om du avslutar medlemskapet kommer dina uppgifter att tas bort från den aktuella medlemslistan, men kan finnas kvar i arkiverade listor hos den person i föreningen som handhar registret. Anmäl till glaukomföreningen om dina uppgifter ska raderas permanent.

Forskningskontots gåvogivare

När du skänker en gåva till kontot för glaukomforskning har du automatiskt godkänt att vi lagrar dina personuppgifter enligt följande: Namn, postadress och e-postadress.

Marknadsföring

I de fall Glaukomförbundet lagrar personuppgifter i marknadsföringssyfte ska vi enligt lag ha ett tydligt ja från den person vars uppgifter vi avser att lagra. Detta sker vanligtvis genom att du ger ditt medgivande i en digital kanal eller i ett tryckt material. Det ska dock alltid vara skriftligt för att vara giltigt.

Mer information
Om du har frågor om hantering av personuppgifter enligt ovan är du välkommen att kontakta din glaukomförening, se Föreningar eller Glaukomförbundet via e-post: info@glaukomforbundet.se

Fakta om GDPR finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida https://www.imy.se/

Dec 2021

Publicerat 2021-12-16