Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker ett par gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Glasögon fördel vid glaukom?
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Vi som vant vår hjärna vid att ha ett begränsat synfält då vi haft glasögon sen tidiga år borde ha en fördel vid glaukom? Vi vrider ju automatiskt på huvudet för att få ett större synfält. Kanter på glasögon och bågar begränsar ju synfältet. Varför står det inget om detta i någon forskning/rapport? Jag är övertygad om att synfältsmätningen inte visar min verkliga förmåga att köra bil på ett säkert sätt. Vad har du för uppfattning i denna fråga?

Svar:

Som jag vet ingen har haft intresse om att forska om det du beskriver. Jag bara undrar om alla som använder glasögon automatiskt har ett minskat synfält. Att glaukompatienter med minskat synfält kompenserar genom att söka med ögonen och även vrida på huvudet har beskrivits i många rapporter. Det är mycket möjligt att körförmågan inte kan uppskattas bara med synfältsmätning.

Risk för glaukom vid sömnapné
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Jag har i många år haft sömnapné, enligt vad jag läst en riskfaktor för glaukom. Borde inte läkare avseende sömnapné informera om risken för glaukom? Jag har aldrig hört ett ord om detta.

Svar:

Jag håller med, sömnapné är en riskfaktor för glaukom, framför allt vid normaltrycksglaukom. Tyvärr är kunskapen låg om detta bland många läkare.

Linsbyte och glaukom
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Jag är 63 år och fick 2022 besked av optiker att jag hade glaukom på båda ögonen. Besök på ögonkliniken visade högt tryck och kraftigt påverkad synnerv. Ett senare synfältstest visade stora synfältsbortfall. 2018 fanns det inga synfel. Hur kunde det gå så fort att få så stora fel? Gjorde ett linsbyte 2011 p g a kraftig närsynthet och ålderssynthet. Har denna operation något med glaukomet att göra?

Svar:

Du skriver att 2018 inte fanns några synfel, det är mycket möjligt att du redan då hade glaukom. Glaukom påverkar inte synen i första hand. Det är synfältet som försämras. Jag tror inte att dina linsbyteoperationer har något med ditt glaukom att göra. Däremot om du var mycket närsynt kan detta vara en riskfaktor för glaukom.

Ögontrycket vid hög värme
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Påverkas ögontrycket av den ofta förekommande höga värmen sommartid?

Svar:

Nej, ögontrycket påverkas inte av värme.

Träning efter glaukomoperation?
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Är 71 år och har gjort flera glaukomoperationer. Jag är träningsfreak men ska inte träna säger min läkare. På nätet står att träningsförbud är bara de två första veckorna. När kan jag börja träna? Kan inte vara utan motion och styrka. Tar emot alla tips jag kan få.

Svar:

Träningen har positiva effekter på hälsa. Jag ser ingenting emot att du kan träna på grund ditt glaukom. Jag tror att rådet att inte träna var bara i två veckor efter operationen.

Trycksänkande operationer?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Behandlas för glaukom sedan 12 år och har mycket svåra biverkningar av ögondroppar. Har gjort laserbehandling tre gånger. Går bra med Xalatan men har ändå tryck över måltryck. Har gjort kataraktoperation också för att minska trycket. Funderar på om en trycksänkande operation blir nödvändig. Hur framgångsrika brukar dessa operationer vara?

 

Svar:

Operationer för att sänka ögontrycket har gjorts i många, många år. Som alla operationer ibland fungerar, ibland inte och som vid alla operationer får man vara beredd på komplikationer. Trycksänkande operationer kräver dessutom många återbesök. Man måste bedöma varje fall för sig.

När ta droppar vid tidsomställning?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Vid långa flygresor med tidsomställning måste man välja mellan att ta droppar tätare eller glesare än normalt. Vilket är att föredra?

Svar:

Bra fråga, svårt att ge något svar. Om man inte vet exakt vilken tid det är skulle jag välja att droppa tätare än glesare.

Marijuana mot glaukom?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Såg en amerikansk tv-serie där de påstod att marijuana skulle hjälpa mot glaukom. Finns det någon sanning i detta?

Svar:

Det stämmer, marijuana verkar ha positiva egenskaper för blodcirkulation i synnerven och kan även sänka ögontrycket. Problemet är att marijuana har en stark ”rebound effect”, det vill säga att ögontrycket ökar bara efter några timmar. Marijuana har dessutom mycket negativa effekter på allmän hälsa och leder ofta till andra typer av missbruk. Jag kan inte rekommendera marijuana mot glaukom.

Peripapillär atrofi
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Vad betyder synnerv med peripapillär atrofi? Hur påverkar det synen och hur snabbt?

Svar:

Peripapillär atrofi betyder att vävnader runt synnerven i ögonbotten är tunna. Det påverkar inte synen, däremot kan det påverka hur vi utvärderar synnerven vid glaukom.

Hjälpmedel för att ta dropparna?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Jag är 35 år och har drabbats av glaukom och ordinerats ögondroppar. Jag har samtidigt en hjärnsynskada vilket innebär dålig öga-hand-koordination. Stort besvär att få dropparna att hamna i ögat och inte utanför. Finns det något knep som kan underlätta, något hjälpmedel eller liknande?

Svar:

Mycket bra fråga. Det finns så kallade droppstöd som kan hjälpa, köps på apoteket. Om inte någon annan (anhörig eller vårdpersonal) kan hjälpa till att ta dropparna, kan man alltid kontakta ögondoktorn och i så fall välja andra behandlingsalternativ som till exempel laser eller kirurgi.

Biverkningar av Alphagan?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Har glaukom och tagit Tapticom för att sänka trycket som legat mellan 15-16 vilket min läkare inte var nöjd med. Dropparna byttes ut mot Alphagan 0,2 %. Pupillen blev som ett knappnålshuvud och en propp i ögat uppstod. Jag vill hävda att det var p g a dropparna, kan det vara så?

Svar:

Alphagan brukar ge mest lokala biverkningar i form av allergi och röda ögon. En liten pupill (mios) finns beskriven i FASS som en ”mycket sällsynt” biverkning. Däremot finns proppar i ögat inte beskrivet i FASS som en biverkning av Alphagan. Det är svårt att säga att det var Alphagan som orsakade blodproppen, men kom ihåg att FASS bygger på antal biverkningar som har rapporterats, inte alla biverkningar rapporteras.

Thealoz duodroppar
Publicerat 2023-06-01
Fråga:

Har glaukom, kan jag ta Thealoz duodroppar utöver mina droppar på recept?

Svar:

En mycket vanlig fråga. Absolut, du kan alltid ta olika tårersättningsdroppar. Man blir torr i ögonen av trycksänkande ögondroppar.

Ta ögondroppar i viss ordning?
Publicerat 2023-06-01
Fråga:

Jag tar ögondroppar Cosopt, Alphagan, Monoprost och Pilokarpin. Har det någon betydelse i vilken ordning dropparna tas?

Svar:

Nej, det har ingen betydelse i vilken ordning du tar ögondropparna. Det viktigaste är att du väntar minst 5 minuter mellan dropparna.

Samband glaskroppsgrumlingar och ögondroppar
Publicerat 2023-06-01
Fråga:

Finns det något samband mellan glaskroppsgrumlingar och ögondropparna Xalcom och Latacomp? Jag är 82 år, har glaukom, öppen kammarvinkel och har använt dessa droppar i 5 år. Har sedan många år grumlingar i form av flugor på båda ögonen. Går det att göra något så att de försvinner?

Svar:

Nej, det finns inget samband mellan dina ögondroppar och glaskroppsgrumlingarna. Tyvärr, inte så mycket man kan göra mot glaskroppsgrumlingar.

Äta Hypermin vid glaukom?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Har ätit Hypermin några år, har nu fått diagnosen glaukom och fått droppar. Kan jag fortsätta äta Hypermin?

Svar:

Hypermin innehåller ”Hypericum perforatum” (Johannesört). Hypermin är ett receptfritt läkemedel som används som lugnande. Jag kan inte se något problem att använda Hypermin om man har glaukom.

Samband mellan hyaluronsyra och ögontrycket?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag såg en annons i ÖT för smörjande ögondroppar som har ”en hög koncentration av hyaluronsyra”. Fick för en tid sedan en plötslig höjning av mitt behandlade ögontryck. Funderade på sambandet med en hudprodukt för ansiktet som innehöll stora mängder hyaluronsyra. Hittade referenser till undersökningar som antydde att hyaluronsyra kan höja ögontrycket. Slutade med preparatet. Ögontrycket återgick till det normala. Finns det ett samband, borde man se upp med hyaluronsyra vid glaukom?

Svar:

Nej, jag kan inte se något samband. Jag tror inte att hyaluronsyra kan transporteras genom hornhinnan och öka ögontrycket.

Kontaktlinser som kan mäta ögontrycket?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Läste i Illustrerad vetenskap om linser som kunde läsa av när trycket i ögat förändrades och utsöndrade vätska när trycket blev för lågt. Låter ju fantastiskt! Känner du till något om detta?

Svar:

Det finns redan kontaktlinser som kan mäta ögontrycket och det är även på gång med linser som kan opereras in i ögat. Fortfarande mycket som är oklart, t ex hur länge de fungerar, komplikationer, kostnader med mera.

Ta ögondropparna på morgonen eller kvällen?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

I ett tidigare svar beträffande droppar som bara ska tas en gång om dagen skriver du ”man rekommenderar isf att droppa på morgonen”. Jag har aldrig hört detta, det står heller inget på förpackningen. Vad har det för betydelse om man tar droppen på morgonen istället för på kvällen?

Svar:

Det beror mycket på vilket läkemedel det är. Till exempel ska ”prostaglandinanaloger” tas på kvällen för att få bättre effekt. Men ”betablockerare” ska man ta på morgonen för att få bättre effekt. För en del mediciner spelar det ingen roll när på dygnet den tas.

Vad betyder notch i journalen?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Vad menas med notch när det gäller journalanteckning angående glaukom?

Svar:

”Notch” skriver vi i journalen för att säga att det finns en förtunning av nervtrådarna i synnerven vid glaukom. En sådan ”notch” ser ögonläkaren när han/hon undersöker synnerven.

Risk vid gråstarroperation för glaukomiker?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag är en 47-årig kvinna, har glaukom på båda ögonen sedan ett par år, har även grå starr och är gravt närsynt. Har förstått att jag måste operera min grå starr om ett par år men har också hört att detta kan vara riskfyllt när man har glaukom?

Svar:

Att operera gråstarr hos glaukompatienter innebär alltid en ökad risk. Tyvärr är operationen många gånger nödvändig. Jag tror att ungefär 20–30 % av alla mina gråstarroperationer är på patienter med glaukom. Det finns en poäng att operera gråstarr och det är att ofta sänker man ögontrycket som en bieffekt av gråstarroperationen.

Blodtryck och ögontryck – vin och ögontryck?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Har blodtryck och ögontryck någon koppling? Hur påverkar vitt vin och rött vin ögontrycket?

Svar:

Nej, det finns inga kopplingar mellan blodtrycket och ögontrycket. Alkohol kan ge både högre och lägre effekt på ögontrycket. Kort tid efter alkoholintag sänker alkoholen ögontrycket, men efteråt ökar alkoholen ögontrycket. Studierna ger olika resultat och fortfarande är det svårt att säga om hur pass mycket alkoholen kan påverka glaukom. Min personliga åsikt är att låg konsumtion av alkohol kan inte ge någon påverkan i sjukdomen.

Behandling med Citicoline?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

I den danska Glaukomtidningen fanns ett reportage gällande användning av Citicoline kosttillskott. I den kurva som presenterades var det en stark förbättring från början som efter en tid avtog. Finns det motsvarande uppgifter från behandling i Sverige?

Svar:

Citicoline har använts i många år som ”neuroprotector”, d v s en substans som kan hjälpa celler i hjärnan att återhämta sig (eller överleva). Citicoline har testats även hos glaukompatienter med olika resultat. Citicoline har även använts i olika preparatform t ex tabletter, ögondroppar. Tyvärr saknas det fortfarande evidens för att säga att Citicoline kan bromsa glaukomutvecklingen. Jag vet inga pågående studier om Citicoline i Sverige.

Användning av Nikotinamid?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Ang Pete Williams forskning om Nikotinamids positiva inverkan på glaukom. Även om det i forskningen används höga doser av NAD+ tror jag många med glaukom äter rekommenderad dos av Nikotinamid som komplettering till ögondroppar. Vid användning av blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer (NOAK) är läkarnas standardsvar att avstå ALLA kosttillskott då flertalet inte är testade avseende kontraindikation. Johannesört, Ginko Biloba, Omega 3 ska man undvika. Vad gäller för Nikotinamid? Vill inte sluta med Nikotinamid om det inte absolut bedöms farligt tillsammans med NOAK.

Svar:

Mycket intressant fråga. Att läkare vill att patienter ska avstå från kosttillskott är p g a att de kan interagera med NOAK (blodförtunnande), t ex har Omega 3 blodförtunnande egenskaper. Som jag har läst har Nikotinamid i normal dos mycket få biverkningar, men rapporterat om leverskador vid höga doser. Kontakta S:t Eriks Ögonsjukhus som bättre kan förklara om studieupplägg.

Pupillvidgande medel i dropparna?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

När man får pupillvidgande medel i ögonen så ser man bättre, till och med mycket bättre dagen efter. Går det inte att ha samma medel i de droppar man tar och få lite större pupiller eller det är skadligt att ta det alltid? Det är ju känt att glaukompatienter har små pupiller.

Svar:

Patienter som ser bättre efter pupillvidgande droppar brukar ha gråstarr som sitter centralt och därför blir synen bättre med dropparna. Jag skulle inte rekommendera att använda pupillvidgande droppar, de har en del biverkningar. Glaukompatienter som inte behandlas med Pilokarpin har vanligtvis normala pupiller.