Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor. Om du har en akut fråga hänvisar vi till ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Rör vid ögontryckssänkande operationer
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Har läst om hur en patient slapp använda ögondroppar. Läkaren hade opererat in ett litet ”rör” genom vilket kammarvattnet kunde rinna ut och ögontrycket blev lågt. Nämnde detta vid en ögonkontroll och fick svaret att detta inte var något nytt. Har dock inte hört något fall där metoden använts?

Svar:

Det finns olika sådana ”rör” operationer att välja på när man ska operera glaukompatienter. Jag antar att du syftar på ”Xen-gel” som är ett litet rör som placeras mellan främre kammaren och bindehinnan. Det finns ett annat rör som heter ”Express-flow”. Dessutom finns det också så kallade shuntoperationer som använder ett silikonrör.

Närsynthet och normaltrycksglaukom
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Kan närsynthet vara orsak till normaltrycksglaukom?

Svar:

Fortfarande vet man inte orsaken till glaukom, däremot har man identifierat en del riskfaktorer. Närsynthet är en känd riskfaktor.

Vitamin B3 och glaukom
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Jag undrar hur diskussionen går vad gäller brist på Niacin (B3 vitamin) hos öppenvinkelglaukompatienter med högt ögontryck, som man funnit i några vetenskapliga undersökningar. Är det tillrådligt att äta vitamin B3 i förebyggande syfte (ärftlig belastning) eller kurativt vid diagnostiserade glaukom?

Svar:

Det finns inte så mycket underlag för att stödja användningen av B3 vitamin. Det finns en ny publicerad artikel med litet patientmaterial och mycket kort uppföljningstid som pekade på positiva effekter av vitamin B3 vid glaukom. Tyvärr är glaukom en mycket långsam sjukdom och studierna behöver minst 4-5 år av uppföljningstid för att komma fram till något resultat.

Glaukomhereditet och kontroller
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Min mor hade glaukom och behandlades med ögondroppar. Själv är jag 65 år och har tidigare, när jag provat ut terminalglasögon genom arbetet vartannat år, testat trycket hos optikern och som ej visat något förhöjt tryck. Nu när jag sluta arbeta så har jag inga optikerbesök längre, hur skall jag lämpligen hålla koll på trycket?

Svar:

Om du har bara en av föräldrarna med glaukom löper du inte så stor risk att få glaukom. Jag skulle rekommendera besök hos optiker för att kolla trycket varannat, var tredje år.

Botox och glaukom
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Jag har problem med bekymmersrynkor och spänningshuvudvärk. Har blivit rekommenderad Botoxinjektioner. Är detta möjligt? Jag har normaltrycksglaukom.

Svar:

Jag hittar inte någonstans att det skulle bli något problem med din glaukom om du får Botoxinjektioner.

Esterman och synfältet – fråga
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Jag bistår en person som har glaukom och till följd av detta fått sitt körkort indraget 2015. Efter många avslag återfick han sitt körkort efter att ha presterat ”lika bra eller bättre än normalpersonen” i simulatortestet som erbjöds av VTI i Linköping 2018. Efter förnyad undersökning 2019 ansåg Transportstyrelsen att synen enligt Esterman har försämrats efter att det uppkommit uteblivna svar vid 20 grader vänster. Jag har sökt och letat var punkterna vid 20 grader vänster sitter. I originalutskriften ser ut som de sitter exakt på 20 grader och därmed skall de inte räknas eftersom synkravet anger att enbart punkter utanför 20 grader höger/vänster skall beaktas (och inom 20 upp/ner). Var kan man kan hitta information om punkternas exakta placering enligt Estermanperimetri och har du någon egen synpunkt på hur dessa punkter skall tolkas?

Svar:

Svar se nästa inlägg.

Esterman och synfältet – svar
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Frågan se föregående inlägg.

Svar:

Svar: Mycket bra fråga. Estermansynfältet är ett binokulärt (båda ögon) synfält och är därför ett relativt grovt sätt att uppskatta synfältet. Föreskriften stipulerar att synfältet vid seende med båda ögonen samtidigt ska ha en horisontell utsträckning av minst 120 grader, varav minst 50 grader åt vardera sidan från synfältets centrum, och i detta område ska synfältet ha en vertikal utsträckning av minst 20 grader uppåt och minst 20 grader nedåt. När man tittar på punkterna åt sidorna är inte 20 grader viktigt, man räknar 50 grader och då hamnar alla punkter inne. Precis som du säger om man tittar på 20 grader åt sidorna hamnar punkterna exakt på 20 grader. Personligen tycker jag att Esterman är en för grov metod för att mäta synfältet.

Rökning och ögontrycket
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Hej, jag har högt tryck i båda ögonen. Om jag slutar att röka, minskar trycket något då?

Svar:

Nej, det finns inga studier som har påvisat att rökning höjer eller sänker ögontrycket. Däremot finns det flera studier som visar på positiva effekter om man slutar röka om man har glaukom. Antagligen påverkar rökningen blodförsörjningen i synnerven.

Högt tryck efter gråstarroperation
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Jag har blivit opererad för grå starr i höger öga. När jag efter tre veckor skulle operera vänster öga blev den inställd p g a för högt tryck i det opererade ögat, tryck 58. Jag fick medicin mot trycket, Diamox och Ganfort. Fyra dagar senare hade trycket minskat till 24. Slapp då Diamox som jag mådde dåligt av. Kan det höga trycket varit en biverkning av dropparna efter operationen eller finns det någon annan vanlig orsak? Är också orolig att synnerven kan ha tagit skada.

Svar:

Jag tror inte att det höga trycket berodde på biverkningar av ögondropparna utan att det berodde på själva operationen. Vi ser ibland högt ögontryck efter gråstarroperation, vanligast bland glaukompatienter. Det är svårt att veta om synnerven har tagit någon skada, i så fall får man kontrollera med en synfältsundersökning.

Synfältet
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Vid Humphreys synfältstest, hur många omtagningar gör maskinen om patienten inte reagerat med signaldosan på ljusblink på en viss testmätpunkt? Till exempel vid blinkning eller synfel.

Svar:

Vanligtvis använder man en undersökning som testar två gånger på samma punkt innan man går vidare. Hur apparaten testar på olika punkter är slumpmässigt.

Gråstarroperation och glaukom
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Kan man genom ett byte av lins förbättra synen och lätta på trycket i ögat?

Svar:

Ja, genom att man opererar gråstarren kan man få ibland både och, det vill säga både bättre syn och minskat ögontryck. Den trycksänkande effekten är individuell och ingenting man kan garantera i förväg.

Kortison och glaukom
Publicerat 2020-07-31
Fråga:

Jag har i flera månader tagit kortison mot bihåleinflamm/hosta i form av inhalator, nässpray samt tabletter under cirka en vecka. Enligt bipacksedeln kan kortison ge glaukom som biverkning, läkarna har inte reagerat på att jag har hög ärftlig risk för glaukom. 2 mån senare visade perimetriundersökningen försämrad syn på ena ögat, bekräftades även vid undersökning efter en månad. Läkaren ville inte ställa diagnos utan vänta 3 månader till. Jag avbröt all kortisonbehandling på eget initiativ. Har inte hittat någon information kring glaukom där man varnar för att vissa läkemedel kan ge sjukdomen som biverkning. Är sambandet mellan kortisonläkemedel och glaukom belagt i forskning?

Svar:

Sambandet mellan kortisonläkemedel och förhöjt ögontryck är känt sedan minst 30-40 år tillbaka. Förklaringen har varit att kortisonet minskar avflödet i kammarvinkeln. Det är bra att veta att inte alla patienter som står på kortisonet reagerar med höga ögontryck. Det samma gäller för de som använder kortison som ögondroppar.

Botemedel vid glaukom?
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Min pappa har glaukom och har tyvärr nu nästan blivit helt blind trots ögondroppar. Undrar bara hur långt fram forskningen kommit inom området – är det relevant att tro på att man kommer att kunna bota glaukom/få tillbaka redan förlorad syn? Och i så fall, vilket tidsperspektiv tror man på då?

 

Svar:

Tyvärr fortfarande kan vi bara bromsa sjukdomen. All forskning inom glaukom tar lång tid eftersom sjukdomen i sig är så långsam. Man beräknar att om man vill studera någon ny behandling för glaukom måste man tänka sig ett 6-10 års perspektiv. Jag hoppas på andra former av behandlingar än trycksänkande.

Ökad blödningsrisk vid glaukom?
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Finns det ökad risk för blödning vid operation/ingrepp när man har glaukom? Går det i så fall att förebygga? Har glaukom och opererat mig för epiretinalt membran och nu är det dags för en gråstarrsoperation.

Svar:

Nej, du har inte en ökad risk för blödningar på grund av ditt glaukom.

Tidsskillnad när man använder ögondroppar 
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Jag planerar att resa till USA och undrar hur ögontrycket kan påverkas av flygresan och tidsskillnaden (9 tim). Och hur ska jag tänka gällande klockslag när jag ska ta ögondropparna, ska jag fortsätta på svensk tid eller följa lokal tid? Jag tar Lumigan 0,1 mg/ml sedan ett år tillbaka.

 

Svar:

Jag skulle fortsätta att använda dropparna vid samma tid som du hade i Sverige fast i lokal tid. Det vill säga om du tog dropparna kl 20.00 här i Sverige, ska du fortsätta med kl 20.00 i USA. Effekten av dropparna håller sig längre än 24 timmar.

Kolla ögontrycket hemma?  
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Har sett och hört att det finns ögontrycksmaskiner för hemmabruk. Kan man köpa dessa privat eller krävs en remiss? Finnas det bättre, sämre märken eller modeller? Har fått order om att försöka få till en kurva över hur mitt tryck förhåller sig och det blir i praktiken väldigt svårt då jag har 13 mil enkel resa för att kolla.

 

Svar:

Javisst, det finns en ögontrycksmaskin (tonometer) som du kan använda hemma. Tonometern heter Icare Home. Du kan kolla på www.icaretonometer.com

Sjösjukemedicin och trångvinkel
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Jag har trångvinkelglaukom. Finns det någon sjösjukemedicin som är säker?

På flera sjösjukemediciner står det att det inte är lämpligt för patienter som har glaukom, gäller bland annat Scopoderm. Vad jag förstår av andra frågor här på forumet så gäller det just min glaukomtyp.

Svar:

Precis som du skriver är det inte så bra att ta Scopoderm om man har trångvinkel eftersom medicinen kan orsaka ett trångvinkelglaukom. Det finns lite olika vägar att gå. Man kan behandla med laser så man förebygger mot trångvinkelglaukom. En annan väg att gå är att konsultera en läkare inom öron/näsa/hals om det kan finnas andra mediciner som man kan använda.

Vitaminer och glaukom
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Jag har läst i en Facebookgrupp att B12-vitaminer ska vara bra för oss med glaukom. Är detta sant? Någon annan vitamin som ska ha positiv effekt?

Svar:

B-vitaminer har en antioxidant funktion. Oxidation är en del av processer som finns vid glaukomskadorna i ganglioncellerna. Det vill säga teoretiskt sett, att antioxidanter skulle vara bra för att bromsa glaukomet men tyvärr saknas studierna. Ett annat B-vitamin som har beskrivits är B3.

Fungerar Kahook-tekniken?
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Vad anser Du om den nya metoden Kahook Dual Blad (KDB) när det gäller att sänka ögontrycket? Min läkare sa att det är bluff. Kan det stämma?

 

Svar:

Metoden är relativt ny. Jag har tre patienter som opererades med metoden med mycket bra resultat. Fortfarande saknas evidens för de nya kirurgiska teknikerna inom glaukom.

Vilken kirurgi ger bästa resultat?
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Det finns ju olika trycksänkande kirurgiska operationer. Vilken kan man generellt säga ger bäst resultat?

Svar:

Det finns inget svar på frågan. Olika tekniker fungerar olika hos olika patienter. Varje patient måste bedömas individuellt.

Sömnmediciner och glaukom
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Kan sömnmediciner som naturmedlen Valeriana Natt och liknande försämra glaukomsjukdomen?

Svar:

Har kollat i FASS, Valeriana Natt innehåller Humulus lupulus (humle) torkad blomma, Melissa officinalis (citronmeliss) torkat blad och Valeriana officinalis (valeriana) torkad rot. Jag hittar inte någonstans i litteraturen att sömnmedicinen kan påverka glaukomet.

Styrketräning och glaukom
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Jag är 37 år och har glaukom och använder ögondroppar Cosopt och Monoprost varje dag. Jag har även gjort en Kataraktoperation med IOL + istent. Min fråga är om jag kan styrketräna tre dagar i veckan eller kan trycket påverkas av detta?

Svar:

Jag kan inte se något problem med att du styrketränar. Studierna visar att träningen har en positiv effekt på ögontrycket.

Varför ska Latanoprost tas till kvällen?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Jag undrar varför Latanoprost måste tas till kvällen?

Svar:

Latanoprost har bäst effekt under natten. Det vill säga verkningsmekanismen i själva substansen är mycket bättre på natten än under dagen.

Biverkningar efter att man har slutat med dropparna
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Min mamma har tagit ögondroppar Duotrav mot glaukom varje dag under några år. Nu är de utsatta för en månad sedan och hon har fått laserbehandling istället, det är bra. Frågan är: kan man få abstinens efter att Duotrav satts ut? Eller kan biverkningar komma när Duotrav satts ut?

Mamma har stundvis ryckningar i kroppen och skakningar så hon måste hålla i sig för att inte ramla av stolen. Hon äter inga mediciner och mår bra i övrigt och sköter allt själv. /Orolig dotter

Svar:

Svaret på första frågan är nej, man får ingen abstinens på grund av att man har slutat med dropparna. Vanligtvis kommer ögontrycket till samma nivå man hade innan man började med dropparna.

Svaret på andra frågan är också nej, jag har aldrig varit med att någon får biverkningar efter att man har slutat med en medicin. Jag skulle rekommendera att din mamma tar kontakt med vårdcentralen och får problemet undersökt.