Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker ett par gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Behöver jag fortsätta att droppa?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Jag har opererats för fyra år sedan för att sänka trycket med trabekulektomi. Nu är trycket åter 35 mmHg i vänster öga men synnerven är redan helt förstörd. Är det då verkligen nödvändigt med ögondroppar igen? Är högt ögontryck farligt på annat sätt? Det är mycket besvärligt att hantera dropparna, är det värt besväret?

Svar:

Du skriver ”synnerven är redan helt förstörd” och jag tolkar det som att du har förlorat synen. Då spelar det ingen roll om trycket behandlas eller ej. I sällsynta fall kan det höga trycket orsaka värk i ögat, men det är som sagt mycket ovanligt. Jag skulle diskutera med ögondoktorn ifall ögondroppar behövs eller ej.

Kan färgseendet förändras vid glaukom?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Jag undrar om färgseendet kan förändras vid glaukom? Jag upplever vissa nyanser av grönt som gult och samma kan gälla för rosa och lila.

Svar:

Färgseendet kan påverkas av flera olika orsaker. Om din färgblindhet är medfödd går den inte att behandla. Många har inga större besvär av sin färgblindhet, men ibland kan den innebära begränsningar. Därför kan vissa yrken ställa krav på färgseende och det är svårt eller omöjligt att arbeta som till exempel pilot eller lokförare. Även om det är ovanligt kan färgblindhet också orsakas av en skada eller sjukdom. Tillstånd i ögat som grå och grön starr kan påverka färgseendet. Färgseendet kan också bli sämre med åldern.

Vad har forskningsprojektet visat?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

I september 2021 skrev du att du deltog i ett forskningsprojekt om inflammation och glaukom och att ni sannolikt skulle få ett första resultat i slutet av 2021. Vad har kommit fram i forskningsprojektet?

Svar:

Tack för frågan. Vi har kommit fram till en del resultat, men som vanligt inom forskningen får man ”fler frågor än svar”. Vi har kunnat identifiera en del gener som kan vara kopplade till inflammation hos de som har exfoliativt glaukom. Vi har inte testat andra former av glaukom, alla inkluderade är drabbade av exfoliativt glaukom. Vi ska nu gå vidare och studera liknande gener i ett större patientmaterial.

Varför behöver jag minska mitt redan låga ögontryck?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Jag har lågtrycksglaukom, cirka 13 i båda ögonen, varför behöver jag då ögondroppar för att minska trycket?

Svar:

Lågtrycksglaukom är fortfarande en gåta. Vi vet att ögontrycket inte spelar så stor roll vid lågtrycksglaukom (i alla fall inte lika viktig som vid högtrycksglaukom), samtidigt som ögontrycket är fortfarande det enda vi kan påverka för att bromsa sjukdomen. Varje fall ska bedömas individuellt, prata med din ögondoktor om dina funderingar. Man ska inte glömma att andra faktorer förutom ögontrycket är inblandade i lågtrycksglaukom som närsynthet, lågt blodtryck under natten, sömnapné, m m.

Ögondroppe som inte ger mörka ögonlock?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Jag använder Ganfort för min glaukom. Men ögonlocken blir mörka. Finns det någon annan droppe som inte ger dessa biverkningar?

Svar:

Mörka ögonlock p.g.a. ”prostaglandinanalog” (som Ganfort) är en vanlig biverkning. I så fall måste du byta droppe till ett preparat som INTE innehåller prostaglandinanaloger.

Progressiva glasögon?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Varför ska man inte använda progressiva glasögon vid glaukom? Jag hittar ingen information på Internet som tar upp frågan.

Svar:

Har inte hört liknande fråga tidigare. Jag antar att vid avancerad glaukom när man har förlorat stora delar av synfältet, kan det vara svårt att hitta rätt i progressiva glasögon. Jag har många glaukompatienter som använder progressiva glasögon utan problem.

Kan synbortfallet jämföras med pixlar som slocknar?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Min fru har glaukom och har även opererat sig för grå starr. Glaukom för mig är synbortfall och att i jämförelse med en TV-skärm uppbyggd av pixlar kan synbortfallet liknas vid att en del pixlar slocknat. Övrig yta på TV-skärmen förblir synlig och skarp om man inte har nedsatt syn av andra skäl, vilket borde kunna kompenseras med glasögon. Hon kan inte förklara hur hon upplever det och glasögon verkar inte kunna göra övrig yta skarp! Tänker jag rätt eller fel?

Svar:

Glaukomet påverkar synfältet som minskar och minskar. Olika punkter i centrala synfältet blir mindre synliga. På slutet av sjukdomen påverkas synen. Hur patienterna upplever sjukdomen är mycket olika. De flesta märker inte så mycket av synfältsdefekterna och ännu mindre om glaukomet sitter bara på ett öga. Jag har haft patienter med mycket begränsat synfält (10%) som ändå ser perfekt (1,0) om de kan hitta i mitten av ”tunnel”. 

Vad betyder totalexkaverat?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Har glaukom sedan 6 år på båda ögonen och synnerven på höger öga är påverkad. Nu är höger öga totalexkaverat, vad betyder det? Har dessutom makulaproblem och står under tillsyn för det. Jag ser mycket sämre på höger öga än på vänster. Siffror och bokstäver hoppar och rör sig, beror det på gula fläcken-problemet eller glaukomet? Jag tar Xalcom ögondroppar i båda ögonen varje kväll.

Svar:

När du läser i journalen ”totalexkaverade”, menar man att synnerven är mycket påverkad. För att veta hur mycket i funktion det betyder, behöver man göra en synfältsundersökning. Problemet med att bokstäver rör sig, tror jag snarare beror på gula fläcken än på glaukomet.

Vilken operation ger bäst effekt?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Har lågtrycksglaukom i båda ögonen sedan ca 15 år. Är KDB-opererad i mitt bästa H-öga med senaste synfält 69 procent. Tryck 14 i det vänstra och 11 i det högra där en trabekulektomi gjordes för några år sedan för att sänka trycket. Tar Cosopt och Travatan i v-ögat och Cosopt i det högra samt Pilokarpin i vänstra 3 ggr/dag. Undrar även om effekten av KDB jämfört med en Ahmed-shunt som finns att operativt sänka trycket ytterligare till kanske 10 i vänster ögat?

Svar:

Mycket bra fråga. Svårt att uttala i enskilda fall eftersom olika faktorer kan påverka resultat av operationer, som t ex hur trabekelverket ser ut, öppenhet i kammarvinkeln, mm. I alla fall, verkar som hos dig en trabekulektomi har sänkt trycket bra i höger öga och nu ligger på 11 mmHg. Jag skulle gå på en trabekulektomi. Vanligtvis sänker inte shuntar trycket så mycket så du kan ligga kring 10 mmHg. 

Har laser, SLT, många biverkningar?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Jag har glaukom och behandlas med droppar sedan 2 år. Ena ögat har försämrats successivt och synfältet har minskat trots att trycket håller sig på 13. Ögonläkaren har föreslagit behandling med SLT och påpekade att det inte finns någon garanti att det fungerar och risk för biverkningar i form av ökat tryck, inflammation, försämrad syn, rodnad och irritation. Ingen information om dessa var permanenta. Jag har läst att biverkningarna är minimala (mycket mindre än med LTP) och att de är övergående i allra flesta fall. Jag är tveksam samtidigt som jag tänker att jag kanske inte har så många val: Om risken att jag förlorar synen på ett öga är lika stor som risken att operationen inte blir bra?

Svar:

Behandlingen med laser (SLT) har inte så många biverkningar. Det är mycket ovanligt att man får en tryckökning (tillfälligt) efter behandlingen. Resultatet från en stor studie som gjordes i England för några år sedan (LIGHT study) föreslår SLT behandling som första linjebehandling vid glaukom. D v s att man ska använda laser, innan ögondroppar, som förstahandsbehandling. Vi har genomfört en stor studie i Västra Götaland som inkluderade 400 patienter och vi hittade mycket låga komplikationsfrekvensen. (Ophthalmol Glaucoma 2023 Oct 12: S2589-4196(23) 00191-6. doi: 10.1016/j.ogla.2023.10.004).

Kan jag ta Levaxin?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Kan jag ta Levaxin? Mitt P-TSH värde är 5.75. Jag har glaukom på ett öga och har behandlats med ögondroppar och fått laserbehandling för 24 mmHg i tryck vid senaste behandlingen.

Svar:

Levaxinbehandlingen har ingen inverkan på glaukomet eller ögontrycket.

Törs jag äta antidepressiva?
Publicerat 2023-12-12
Fråga:

Hur stor är risken att få glaukom om en av farföräldrarna haft det? Törs man äta antidepressiva om fallet är som ovan? Eller ökar det risken för mycket så det är bättre att avstå?

Svar:

Man vet sedan många år tillbaka att glaukom har en genetisk komponent. Dvs om dina föräldrar har haft glaukom har du en ökad risk att få glaukom. Risken bedöms vara lägre om det rör sig om två generationer tillbaka. Det kan vara intressant att veta vilken typ av glaukom din farfar/farmor hade. En del antidepressiva läkemedel (inte alla) är kontraindicerade i fall av trångvinkelglaukom. Dvs det gäller inte alla form av glaukom, bara trångvinkelglaukom.

Glasögon fördel vid glaukom?
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Vi som vant vår hjärna vid att ha ett begränsat synfält då vi haft glasögon sen tidiga år borde ha en fördel vid glaukom? Vi vrider ju automatiskt på huvudet för att få ett större synfält. Kanter på glasögon och bågar begränsar ju synfältet. Varför står det inget om detta i någon forskning/rapport? Jag är övertygad om att synfältsmätningen inte visar min verkliga förmåga att köra bil på ett säkert sätt. Vad har du för uppfattning i denna fråga?

Svar:

Som jag vet ingen har haft intresse om att forska om det du beskriver. Jag bara undrar om alla som använder glasögon automatiskt har ett minskat synfält. Att glaukompatienter med minskat synfält kompenserar genom att söka med ögonen och även vrida på huvudet har beskrivits i många rapporter. Det är mycket möjligt att körförmågan inte kan uppskattas bara med synfältsmätning.

Risk för glaukom vid sömnapné
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Jag har i många år haft sömnapné, enligt vad jag läst en riskfaktor för glaukom. Borde inte läkare avseende sömnapné informera om risken för glaukom? Jag har aldrig hört ett ord om detta.

Svar:

Jag håller med, sömnapné är en riskfaktor för glaukom, framför allt vid normaltrycksglaukom. Tyvärr är kunskapen låg om detta bland många läkare.

Linsbyte och glaukom
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Jag är 63 år och fick 2022 besked av optiker att jag hade glaukom på båda ögonen. Besök på ögonkliniken visade högt tryck och kraftigt påverkad synnerv. Ett senare synfältstest visade stora synfältsbortfall. 2018 fanns det inga synfel. Hur kunde det gå så fort att få så stora fel? Gjorde ett linsbyte 2011 p g a kraftig närsynthet och ålderssynthet. Har denna operation något med glaukomet att göra?

Svar:

Du skriver att 2018 inte fanns några synfel, det är mycket möjligt att du redan då hade glaukom. Glaukom påverkar inte synen i första hand. Det är synfältet som försämras. Jag tror inte att dina linsbyteoperationer har något med ditt glaukom att göra. Däremot om du var mycket närsynt kan detta vara en riskfaktor för glaukom.

Ögontrycket vid hög värme
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Påverkas ögontrycket av den ofta förekommande höga värmen sommartid?

Svar:

Nej, ögontrycket påverkas inte av värme.

Träning efter glaukomoperation?
Publicerat 2023-06-22
Fråga:

Är 71 år och har gjort flera glaukomoperationer. Jag är träningsfreak men ska inte träna säger min läkare. På nätet står att träningsförbud är bara de två första veckorna. När kan jag börja träna? Kan inte vara utan motion och styrka. Tar emot alla tips jag kan få.

Svar:

Träningen har positiva effekter på hälsa. Jag ser ingenting emot att du kan träna på grund ditt glaukom. Jag tror att rådet att inte träna var bara i två veckor efter operationen.

Trycksänkande operationer?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Behandlas för glaukom sedan 12 år och har mycket svåra biverkningar av ögondroppar. Har gjort laserbehandling tre gånger. Går bra med Xalatan men har ändå tryck över måltryck. Har gjort kataraktoperation också för att minska trycket. Funderar på om en trycksänkande operation blir nödvändig. Hur framgångsrika brukar dessa operationer vara?

 

Svar:

Operationer för att sänka ögontrycket har gjorts i många, många år. Som alla operationer ibland fungerar, ibland inte och som vid alla operationer får man vara beredd på komplikationer. Trycksänkande operationer kräver dessutom många återbesök. Man måste bedöma varje fall för sig.

När ta droppar vid tidsomställning?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Vid långa flygresor med tidsomställning måste man välja mellan att ta droppar tätare eller glesare än normalt. Vilket är att föredra?

Svar:

Bra fråga, svårt att ge något svar. Om man inte vet exakt vilken tid det är skulle jag välja att droppa tätare än glesare.

Marijuana mot glaukom?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Såg en amerikansk tv-serie där de påstod att marijuana skulle hjälpa mot glaukom. Finns det någon sanning i detta?

Svar:

Det stämmer, marijuana verkar ha positiva egenskaper för blodcirkulation i synnerven och kan även sänka ögontrycket. Problemet är att marijuana har en stark ”rebound effect”, det vill säga att ögontrycket ökar bara efter några timmar. Marijuana har dessutom mycket negativa effekter på allmän hälsa och leder ofta till andra typer av missbruk. Jag kan inte rekommendera marijuana mot glaukom.

Peripapillär atrofi
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Vad betyder synnerv med peripapillär atrofi? Hur påverkar det synen och hur snabbt?

Svar:

Peripapillär atrofi betyder att vävnader runt synnerven i ögonbotten är tunna. Det påverkar inte synen, däremot kan det påverka hur vi utvärderar synnerven vid glaukom.

Hjälpmedel för att ta dropparna?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Jag är 35 år och har drabbats av glaukom och ordinerats ögondroppar. Jag har samtidigt en hjärnsynskada vilket innebär dålig öga-hand-koordination. Stort besvär att få dropparna att hamna i ögat och inte utanför. Finns det något knep som kan underlätta, något hjälpmedel eller liknande?

Svar:

Mycket bra fråga. Det finns så kallade droppstöd som kan hjälpa, köps på apoteket. Om inte någon annan (anhörig eller vårdpersonal) kan hjälpa till att ta dropparna, kan man alltid kontakta ögondoktorn och i så fall välja andra behandlingsalternativ som till exempel laser eller kirurgi.

Biverkningar av Alphagan?
Publicerat 2023-06-02
Fråga:

Har glaukom och tagit Tapticom för att sänka trycket som legat mellan 15-16 vilket min läkare inte var nöjd med. Dropparna byttes ut mot Alphagan 0,2 %. Pupillen blev som ett knappnålshuvud och en propp i ögat uppstod. Jag vill hävda att det var p g a dropparna, kan det vara så?

Svar:

Alphagan brukar ge mest lokala biverkningar i form av allergi och röda ögon. En liten pupill (mios) finns beskriven i FASS som en ”mycket sällsynt” biverkning. Däremot finns proppar i ögat inte beskrivet i FASS som en biverkning av Alphagan. Det är svårt att säga att det var Alphagan som orsakade blodproppen, men kom ihåg att FASS bygger på antal biverkningar som har rapporterats, inte alla biverkningar rapporteras.

Thealoz duodroppar
Publicerat 2023-06-01
Fråga:

Har glaukom, kan jag ta Thealoz duodroppar utöver mina droppar på recept?

Svar:

En mycket vanlig fråga. Absolut, du kan alltid ta olika tårersättningsdroppar. Man blir torr i ögonen av trycksänkande ögondroppar.