Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker för närvarande fyra gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Juvenilt glaukom?
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Fick besked av en sjuksköterska att jag har juvenilt glaukom. Vad menas med det?

 

Svar:

Juvenilt glaukom är en variant av sent kongenitalt glaukom. Det vill säga glaukom som är medfött och som kommer lite senare i livet, kring 15–20-årsåldern vanligtvis. Glaukomet orsakas av missbildningar i kammarvinkeln.

Ansiktsskador som orsak till glaukom?
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Ansiktsskador som orsak till glaukom?

Har fått veta att jag troligtvis har glaukom på vänster öga. Har inte högt tryck. Finns inte i släkten. Mitt vänstra öga har alltid varit mitt bästa öga. Har bekräftad Trigeminus-Facialnervskada i vänster tinning som påverkar blinkreflexen och Trigeminusskador i hela ansiktet. Har på Aplastiskt frontalsinus näsroten, halsryggslordos, Atlaskotan roterad över C2 med flera skador.
Kan dessa skador vara orsak till glaukom?

Svar:

Nej, jag tror inte att dina ansiktsskador har något med glaukom att göra. Däremot kan det vara bra att du får bekräftat att du lider av glaukom och inte av någon annan typ av nervskada på synnerven.

Högre ögontryck när man sover
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Har läst att trycket hos de flesta med glaukom är högre på natten och tidig morgon. Det skulle eventuellt bero på att trycket kan öka i liggande ställning. Har det gjorts några studier på patienter som sitter och sover under natten?

Svar:

Man gjorde många studier redan på 70-talet som visade att ögontrycket ökade när man ligger ner, även hos personer som inte har glaukom. Studierna hade lite olika nivåer på skillnaderna men mellan 3–4 mm Hg kunde skillnaden vara mellan ögontrycket när man ligger ner än när man står upp.
Man vet inte 100% säkert att allt hänger ihop med ställningen eftersom kammarvätskeutflödet minskar under natten.

Närsynthet och glaukom
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Då närsynthet är en riskfaktor för glaukom, görs det några undersökningar preventivt för att upptäcka glaukom hos dessa människor? Jag läste om en undersökning som gjorts i Region Skåne angående undersökning för riskgrupper men det framkom inte att närsynthet ingick där.

Svar:

Mycket intressant fråga. Som du skriver vet man att närsynthet är en riskfaktor för att utveckla glaukom. Nej, det görs inga extra kontroller hos närsynta patienter. Dessvärre är det svårt att veta vilken nivå på närsyntheten ska sättas som gräns, man har satt olika i olika studier från -4D till -8D.

Finns det andra kirurgiska ingrepp utomlands?
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Finns det kirurgiska ingrepp för att behandla glaukom i andra länder som ej är tillgängliga i Sverige? Gjort två OP där de försökt bygga en ”ventil” i ögat i form av en blåsa som skulle dränera, det har ej lyckats. Då mitt ögontryck ökar mycket snabbt och går mycket högt (30-60) vill läkaren operera en 3:e gång med annan metod. Är det värt att undersöka hur det ser ut internationellt? Finns det länder som generellt anses ha kommit långt inom forskning och behandling av glaukom?

Svar:

Internationellt ligger Sverige till mycket bra. De senaste åren har det kommit en uppsjö av olika nya operationsmetoder för glaukom men fortfarande är trabekulektomi (som är från 70-talet) så kallad ”golden standard”. Nej, jag tror inte att det kan finnas andra välbeprövade operationsmetoder utomlands.

Rött öga vid glaukom
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Mitt glaukomöga blir rött i den vita delen av globen. Kan det bero på att jag har svårt att droppa rätt och lätt överdoserar? Tömmer för säkerhets skull hela ampullen.

Svar:

Nej, jag tror inte kan det bero på att du överdoserar. Jag tror att det beror på biverkningar av dina ögondroppar.

Ögontrycket hos optiker jämfört med ögonklinik
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Stämmer det att ögontrycksmätning hos optiker med luftpuff ofta mäter högre än samma undersökning på ögonklinik där man får droppar i ögonen innan trycket mäts med ett annat instrument?
Har också förstått att tryckmätningen som utförs på ögonklinik är mer tillförlitligt än hos optiker. Kan yttre omständigheter hos optikern där luftpuffmätning utförs bidra till högre ögontryck? Exempelvis vem som utför testet eller spänning hos kunden/patienten?

Svar:

Det stämmer vanligtvis att ögontrycket med lufttonometer är några mm Hg högre än trycket vi mäter på kliniken. Man vet inte varför men det troligaste är för att de är olika apparater. Om patienterna spänner sig hos optikern gör de nog det också hos ögonläkare. Jag tror att det är själva tekniken som gör att man får olika tryckvärde.

Kan rödbetsjuice öka ögontrycket?
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Jag har glaukom på vänster öga. Trycket var 25 vid sista mätningen. Tryck 22 på höger. Kan rödbetsjuice öka trycket i ögat? Drycken sägs vara kärlvidgande.

Svar:

Rödbetsjuice är ett enkelt sätt att få i sig nitrat. Men det går lika bra att äta spenat, ruccola, mangold eller andra gröna bladgrönsaker. Nitrat omvandlas till kväveoxid, ett ämne som gör att kroppen behöver mindre syre för att bilda energi. Nitratrik kost kan sänka blodtrycket och eventuellt skydda mot hjärt-kärlsjukdomar.
Men att äta mycket nitratrik kost är inte okontroversiellt. Det finns studier, främst på djur, som visar att nitrat i stora doser kan öka risken för cancer och akut försämra syretransporten i blodet. Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) rekommenderar ett begränsat intag av nitrat.
Jag hittade bara en studie som kollat sambandet mellan nitrat och glaukom så evidensen är begränsad. Man såg en skyddande effekt mot glaukom. Förklaringen var att blodcirkulationen skulle förbättras p g a nitratrik kost. Man såg ingen påverkan på trycket i ögat vid studien.

Hur många droppar orkar ögonen med?
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Orkar ögonen med många droppar? Jag droppar Cosopt morgon och kväll och även Pilokarpin morgon och kväll samt Monoprost på kvällen. Det känns som att ögat är trött, dessutom lite rött samt fuktigt.

Svar:

Mycket bra fråga. Man kan ta många olika droppar, men man måste tänka på alla dessa biverkningar. Dels lokala biverkningar (d v s i ögat) och att dropparna kan påverka resten av kroppen. Om man ska använda många olika droppar kan det vara värt att be ögondoktorn att välja droppar utan konserveringsmedel.

Är laserbehandling ofarligt?
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Jag har provat de ögondroppar som finns men mitt ögontryck går inte ned. Laserbehandling är det ett alternativ? Är det ofarligt? Behövs det droppar efter en laserbehandling?

 

Svar:

Laserbehandling är ett mycket bra alternativ som många gånger glöms bort. Väldig få komplikationer har rapporterats på grund av laserbehandlingen. Vanligast är att ögat blir lite ömt efteråt. De flesta patienterna behöver fortsätta med sina droppar, men ibland kan man även sätta ut dem.

Scopoderm vid glaukom
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

Jag har drabbats av en svår sjukdom, ALS, och då fick jag recept på Scopoderm, depotplåster, men jag läste i FASS att plåstret får inte användas då jag har grön starr. Är det rätt?

Svar:

Scopoderm innehåller Hyoscin. Scopoderm brukar användas som profylax mot rörelsesjukan. I ögat kan man få en större pupill (mydriasis) som i sin tur kan orsaka ett trångvinkelglaukom hos patienterna som har trånga kammarvinklar. Det vill säga om man vet att man har trånga kammarvinklar ska man helst undvika läkemedlen. Däremot om man vet att man har normala kammarvinklar är det ingen fara att använda Scopoderm.

Gluten och ögontrycket
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

Min mamma 65 år har långt framskridet glaukom, blivit laserbehandlad många gånger, opererad med rör för dränering och tagit många olika ögondroppar. Allt utan att få ner trycket som låg på ca 22 mmHg. Hon blev glutenfri i maj-20 och under sommarens ögonläkarbesök hade trycket gått ner till 16 mmHg. Så lågt har det aldrig varit. Några månader senare tog hon trycket hos optiker som visade 9 mmHg. Hon har inte ändrat medicinering i ögonen eller gjort någon behandling. Jag, 42 år, har redan skador på synnerven och början till glaukom och tar ögondroppar i förebyggande och har slutat med gluten. Är väldigt nyfiken på om mammas minskade tryck kan ha något med glutenfritt att göra? Hittar ingen forskning eller information.

Svar:

Mycket intressant fråga. Tyvärr hittade jag inga publicerade studier om ämnet. Jag antar att det skulle vara svårt att hitta sambandet mellan gluten och ögontrycket. Jag har ingen riktig förklaring på vilket sätt glutenfri kost skulle sänka ögontrycket.

Skillnader mellan olika droppar
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

Vad är skillnad mellan Azopt, Trusopt och Cosopt? Varför skrivs olika ut av olika läkare? Förvirrande!

Svar:

Azopt och Trusopt innehåller bara en medicin, medan Cosopt är ett så kallat kombinationspreparat, det vill säga innehåller två olika mediciner. Azopt innehåller Brinzolamid och Trusopt innehåller Dorzolamid. Båda medicinerna (Brinzolamid och Dorzolamid) är karbanhydrashämmare och sänker ögontrycket genom att minska produktionen av kammarvätska. Cosopt innehåller Dorzolamid och Timolol. Det vill säga två olika substanser i samma flaska.

Laser efter operation?
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

Jag har glaukom på vänster öga sedan 2005, senare även höger. På vänster öga har jag förutom kataraktoperation genomgått två trabekulektomier och en ventilop (Ahmedventil). Har även laserbehandlats före de trycksänkande operationerna. I dagsläget är trycket acceptabelt (20) på Trusopt x 2. Kan vänster öga laserbehandlas om ytterligare trycksänkande behandling behövs?

Svar:

Ja, man kan behandla med SLT (laser) även efter att man har blivit opererad.

Zink och glaukom
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

Finns det något forskat om att äta zink kan vara bra förebyggande för grön starr?

Svar:

Ja, det finns studier som pekar på en skyddande effekt av zink. Tyvärr var studierna bara gjorda hos djur och inte hos människor. Det vill säga vi vet inte hur mycket det kan skydda hos människor, dosen, m m.

Hur många gånger kan man göra laserbehandling?
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

SLT laser, hur många gånger kan man få sådan behandling? Ibland hör jag fyra gånger och ibland får jag svaret: ”Hur många gånger som helst”? Hur vet jag vad som gäller?

Svar:

Båda svaren du fick är på något sätt rätt. Man kan göra det många gånger, hur många vet ingen. Tyvärr saknas studierna. Jag har gjort upp till 6-7 gånger på en patient och fick ändå ingen effekt. Det handlar inte så mycket om hur många gånger. Laser fungerar för vissa patienter och inte för andra. Om man testar 2-3 gånger med laser och inte får någon effekt kanske ska man välja en annan behandlingsmetod än laser.

Eksem på grund av ögondropparna
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

Tacksam för information om vilka ögondroppar som har visat sig ge minst upphov till allergiska ögonreaktioner? Jag har blivit lasrad på grund av svåra biverkningar av ögondropparna. Travoprost som sattes in samman med Trusopt ledde till att jag fick en allvarlig hudinfektion i mitt atopiska eksem runt ögonen, vilket ledde till stora utslag över hela kroppen förutom benen. När ögonläkaren i går lasrade ville han sätta in Timolol men jag bad om uppskov till nästa vecka för diskussion om vilka ögondroppar som är bäst för mig.

Svar:

Tyvärr är det så att alla ögondroppar har biverkningar. Eksem runt ögonen är en vanlig biverkning av ögondropparna. Timolol brukar inte ge sådana effekter, men varje patient reagerar olika. Hoppas att ögontrycket går ned med laser så att du inte behöver ha några ögondroppar.

Kontroller vid glaukom
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

Jag har kollat mina ögon hos en privat mottagning i Stockholm varje halvår (senast aug-19 tror jag) men bor sedan i våras i Bovallstrand. Jag har glaukom (ärftligt på min mors sida) men inga försämringar har märkts de senaste 4-5 åren. Hur viktigt är det att jag testar nu?

Svar:

Om du har glaukom är det viktigt med kontrollerna. Varje patient ska behandlas individuellt så jag kan inte uttala mig direkt i ditt fall om hur ofta ska du kontrolleras. Jag antar att ditt glaukom har varit stabilt i många år och kanske behöver du inte så täta kontroller.

Kortison och glaukom
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

Jag undrar vad man vet om sambandet mellan kortisonbehandling och utveckling av glaukom?

Svar:

Det finns mycket evidens att kortisonet kan höja ögontrycket. Både som tabletter och som ögondroppar. Man får mer effekt på ögontrycket om man använder kortison som ögondroppar än som tabletter. Men inte alla patienter som står på kortisonet får en ökning i ögontrycket.

Hjälper Optivital vid glaukom?
Publicerat 2020-12-11
Fråga:

Hjälper det att ta Optivital?

Svar:

Optivital innehåller vitamin C, E, koppar, zink, lutein och zeaxantin. Alla är antioxidanter och kan rent teoretiskt hjälpa mot glaukom. Tyvärr finns det inga studier som har bevisat att antioxidanter kan bromsa glaukomet.

Rör vid ögontryckssänkande operationer
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Har läst om hur en patient slapp använda ögondroppar. Läkaren hade opererat in ett litet ”rör” genom vilket kammarvattnet kunde rinna ut och ögontrycket blev lågt. Nämnde detta vid en ögonkontroll och fick svaret att detta inte var något nytt. Har dock inte hört något fall där metoden använts?

Svar:

Det finns olika sådana ”rör” operationer att välja på när man ska operera glaukompatienter. Jag antar att du syftar på ”Xen-gel” som är ett litet rör som placeras mellan främre kammaren och bindehinnan. Det finns ett annat rör som heter ”Express-flow”. Dessutom finns det också så kallade shuntoperationer som använder ett silikonrör.

Närsynthet och normaltrycksglaukom
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Kan närsynthet vara orsak till normaltrycksglaukom?

Svar:

Fortfarande vet man inte orsaken till glaukom, däremot har man identifierat en del riskfaktorer. Närsynthet är en känd riskfaktor.

Vitamin B3 och glaukom
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Jag undrar hur diskussionen går vad gäller brist på Niacin (B3 vitamin) hos öppenvinkelglaukompatienter med högt ögontryck, som man funnit i några vetenskapliga undersökningar. Är det tillrådligt att äta vitamin B3 i förebyggande syfte (ärftlig belastning) eller kurativt vid diagnostiserade glaukom?

Svar:

Det finns inte så mycket underlag för att stödja användningen av B3 vitamin. Det finns en ny publicerad artikel med litet patientmaterial och mycket kort uppföljningstid som pekade på positiva effekter av vitamin B3 vid glaukom. Tyvärr är glaukom en mycket långsam sjukdom och studierna behöver minst 4-5 år av uppföljningstid för att komma fram till något resultat.

Glaukomhereditet och kontroller
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Min mor hade glaukom och behandlades med ögondroppar. Själv är jag 65 år och har tidigare, när jag provat ut terminalglasögon genom arbetet vartannat år, testat trycket hos optikern och som ej visat något förhöjt tryck. Nu när jag sluta arbeta så har jag inga optikerbesök längre, hur skall jag lämpligen hålla koll på trycket?

Svar:

Om du har bara en av föräldrarna med glaukom löper du inte så stor risk att få glaukom. Jag skulle rekommendera besök hos optiker för att kolla trycket varannat, var tredje år.