Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker ett par gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Samband mellan blodförtunnande läkemedel och glaukom?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Finns det samband mellan blodförtunnande läkemedel t ex Eliquis och glaukom? Löper personer som redan behandlas för glaukom större risk att få papillblödning i t ex ett friskt öga eller försämring av sjukdomen vid behandling av blodförtunnande? En studie från LU visar att samband finns men vården hävdar att inga kontraindikationer finns? Förvirrande!

Svar:

Mycket intressant fråga. Papillblödningar är små blödningar som sitter vid synnerven. Många studier har påvisat samband mellan papillblödningar och glaukom. Däremot få studier som visat något samband mellan blodförtunnande medel och ökad risk för glaukom. Inte ens i Malmös studie säger man det. Sambandet mellan blodförtunnande och glaukom kunde mycket väl förklaras genom att patienter som är allmänt ”kärlsjuka” och står på blodförtunnande p g a sina dåliga blodkärl, hade ökad risk för glaukom. Kanske det inte var blodförtunnande i sig som ökade risken. Annan aspekt: Allmänläkaren (eller hjärtläkaren) har bedömt att en person behöver blodförtunnande för att rädda livet på patienten.

Tidsperspektiv för Pigmentdispersionssyndrom?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Hur lång tid kan man förvänta sig att Pigmentdispersionssyndrom till slut utvecklar sig till fullskaligt glaukom?

Svar:

Mycket bra fråga! Jag har aldrig träffat någon patient som utvecklat pigmentglaukom efter 50-årsåldern. Anledningen är att pigmentglaukom utvecklas för att pigmentet inte sitter fast på iris. Största mängden av pigment släpps när man är kring 20-30-årsåldern. Många patienter med pigmentdispersionssyndrom utvecklar aldrig glaukom.

Håravfall av Timosan?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag har använt Timosan i ca 10 år och nu har jag börjat tappa håret (luggen). Blodprov visar inga brister i övrigt. Kan en sådan reaktion komma efter så många år?

Svar:

Det är svårt att säga. I FASS står bland möjliga biverkningar att man kan få håravfall på grund av Timosan, tyvärr finns ingen uppgift om hur pass vanligt/ovanligt det är. Dessvärre finns det en lång rad orsaker till håravfall.

Allergier av ögondroppar
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag får stora allergiska besvär av Monoprost och av Taflotan. Finns det någon annan droppe som kan ersätta och som har samma effekt?

Svar:

Tyvärr är allergier en vanlig biverkning av ögondropparna. I ditt fall måste man byta till andra typer av medicin, det verkar som att du reagerar mot ”prostaglandinanaloger”. Samråd med din ögonläkare, det finns många andra preparat att välja. Man ska heller inte glömma laserbehandling som ett behandlingsalternativ för patienter med allergier.

Ögondroppar och högt blodtryck
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag medicineras för högt blodtryck. Tar även ögondroppar för högt tryck i båda ögonen, Pilokarpin 4% och Lumigan 0,3 mg. Båda dropparna påverkar hjärtat och ger då högre blodtryck. Med droppar är mitt blodtryck 150/80. Finns det ögondroppar som inte ger högre blodtryck?

Svar:

Effekten på blodtrycket av ögondropparna är liten. Mängden medicin som kommer in i blodet är inte speciell stor. Om du vill ha någon ögondroppe som inte höjer blodtrycket kan man mycket väl rekommenderas ett betablockerande medel (Timolol eller liknande). Vanligtvis används betablockerande som tabletter för att behandla högt blodtryck.

Nässpray vid förkylning?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Vilken nässpray (vid förkylning) kan man använda vid förhöjt tryck i ögonen vid glaukom? Läste i FASS att Otrivin inte skulle användas vid glaukom, gäller detta alla sorters nässpray?

 

 

Svar:

Tack för frågan. Som du kan läsa i FASS är Otrivin kontraindicerad hos patienter med trångvinkelglaukom. Om du INTE har trångvinkel kan du mycket väl använda nässprayen. Om du inte vet, kontakta din ögonläkare och fråga. Trångvinkelglaukom är mycket ovanligt.

Ögondroppar en gång per dag
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Jag har öppenvinkelglaukom, tryck vänster öga 22, höger öga 15. Har Xalatan 50 mikrogram/ml. En droppe på kvällen. Läkaren vill skriva ut Trusopt 1 x 2 tillsammans med Xalatan. Finns det andra ögondroppar som man bara behöver ta en gång på kvällen?

Svar:

Javisst finns det andra ögondroppar som man ta en gång per dag. Till exempel Timosan som kan droppas en gång per dag. Man rekommenderar i så fall att droppa på morgonen. Det finns också ”kombinationsdroppar”, det vill säga två olika preparat i samma flaska, till exempel Duotrav eller liknande.

Annan behandling av glaukom än droppar?
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Finns det i Sverige ingen annan behandlingsmetod än ögondroppar mot glaukom? Har fått många biverkningar av dropparna.

Svar:

I sådana fall skulle jag föredra att behandla med laser och/eller kirurgi. Behandlingen ska individanpassas.

Botox och glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Jag undrar om det går att behandla med Botox i glabellamuskeln trots högt tryck i ögonen?

Svar:

Det finns beskrivet några sällsynta fall av akut trångvinkelglaukom efter behandling med Botox. Om du har öppenvinkelglaukom skulle det inte vara något problem att få Botox.

Mirtogenol och glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Forskning redan från 2008 visar att Mirtogenol kan sänka ögontrycket. Vad säger forskningen nu och varför finns inte produkten i Sverige?

Svar:

Kärnan i Mirtogenol-tabletter är två standardiserade växtbaserade produkter: Mirtoselect som kommer från blåbärextrakt och Pycnogenol som baseras på franska tallbarkextrakt. Preparatet kan ha en positiv effekt på ögontrycket och även förbättra blodcirkulationen i synnerven. Tyvärr, små studier med korttidsuppföljning. Det vill säga otillräcklig evidens för att säga att preparatet fungerar för att bromsa glaukomet. Har inte hittat att någon säljer det i Sverige, däremot kan man beställa produkten på nätet hos EU-baserade apotek.

Synhallucinationer vid glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Vill ha tips på litteratur om synhallucinationer. Min pappa, 92 år, är nästan helt blind efter glaukom. Han får synhallucinationer, speciellt när han är trött eller orolig. Ofta känner han inte igen sig i sitt eget hem, Proportioner förvrids, han tror att han är någon annanstans. Han kan se personer som ser groteska ut. Han tar ögondroppar men inga andra mediciner som kan ge synhallucinationer som biverkning. Med ökad kunskap kanske jag kan förhindra risken för hallucinationer.

Svar:

Mycket bra fråga. Din beskrivning ser vi ganska ofta hos glaukompatienter. Det heter Charles Bonnets syndrom, är ett tillstånd med komplexa synhallucinationer hos synskadade. Sannolikt underrapporterat i kliniken eftersom personer med synhallucinationer inte alltid berättar om sina symtom av rädsla för att ses som psykiskt sjuka eller dementa. Det föreligger en association mellan syndromet och förvärvad nedsatt synfunktion. Innan diagnosen ställs är det viktigt att utesluta andra orsaker till synhallucinationer. Den huvudsakliga behandlingen är konservativ och fokuserar på att informera och lugna oroliga patienter (Läkartidningen 4/2019).

Viagra och glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Kan man ta Viagra om man har glaukom eller kan det påverka trycket?

Svar:

Viagra (Sildenafil) är en medicin som används för att behandla impotens. Sildenafil har vasodilaterande egenskaper vilket medför en mild och övergående minskning i blodtryck. Det är viktigt att läkaren, innan sildenafil förskrivs, noggrant överväger om patienter med vissa bakomliggande tillstånd kan påverkas negativt av sådana vasodilaterande effekter, speciellt i kombination med sexuell aktivitet (FASS). Ser inte i FASS att Viagra kan påverka ögontrycket.

Aggressivt glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Vad innebär aggressivt glaukom? Vad kan det innebära i framtiden?

Svar:

Det innebär att synfältsförsämringen går lite för fort. I sådana fall är det mycket viktigt att pressa ned ögontrycket så mycket man kan för att bromsa sjukdomen. I värsta fall förlorar man synen.

Ska jag ta tre olika mediciner?
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Jag tar Trusopt och Travoprost. Min läkare vill nu dessutom ge Pilokarpin. Finns det någon risk för dubbelmedicinering? Behöver jag ta alla tre, när två av dem ger samma effekt?

Svar:

Jag antar att din läkare ville ha ett lägre ögontryck därför ville lägga till Pilokarpin. Pilokarpin fanns redan på 70-80 talet. Jag använder Pilokarpin ibland. Självklart ju flera droppar man tar så ökar man risken för biverkningar.

Vandring och glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Känns som ögonen inte hänger med när jag är ute och går? Är van vandrare. Har varit hos läkare och fått konstaterad glaukom i december 2020 och behandlas med Monoprost.

Svar:

Det är lite svårt att tolka frågan. Man använder mycket av synfältet när man rör sig i naturen. Kan dina problem hänga ihop med dåligt synfält på grund av glaukom?

Glaukom och torra ögon
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Ordinerats en kombination av Duotrav och Simbrinza dagligen sedan 6 år. Fungerar bra men på senaste tiden känt lite irritation, ögonen känns torra och grusiga. Kan jag använda receptfria droppar som finns på apotek och som utlovar hjälp mot torrhet (Thealoz, Lipogen eller liknande) eller krockar de med mina vanliga preparat?

Svar:

Bra fråga. Torra ögon är ett vanligt problem hos glaukompatienter. Dels på grund av ålder, dels på grund av ögondropparna. Du kan använda receptfria ögondroppar mot torrheten, de krockar inte med dina vanliga preparat.

Gråstarroperation vid glaukom
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Vad är den vanliga rekommendationen för att behandla gråstarr för glaukompatienter? Vilka komplikationer är vanliga vid operation av gråstarr? Vad finns det för risker med att operera gråstarr? Kan trycket bli högre och försämra glaukomet vid operation av gråstarr?

Svar:

Bra frågor. Vi opererar ganska ofta gråstarr hos glaukompatienter. Vanligast är för att patienten ska se bättre men ibland för att sänka ögontrycket. Studier visar en genomsnittlig trycksänkning med 3-4 mm Hg vid gråstarr-operation. Av min erfarenhet är detta mycket individuellt och varierar från patient till patient. Självklart finns en ökad komplikationsrisk om man har glaukom. Dels är det tekniska problem, många glaukompatienter har små pupiller, dåliga zonulatrådar (som ger stabilitet till linsen), trång främre kammare m m. Dels kan vi påverka synnerven med trycket vi orsakar under själva operationen. Rent generellt brukar inte patienter med lindriga glaukomskador påverkas så negativt av operationen. Viktigast är att din ögonläkare förklarar för- och nackdelar med operationen i ditt fall.

Sämre prognos vid exfoliationsglaukom?
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Har exfoliationsglaukom på höger öga, vänster öga är osäkert ännu. Har opererat in ny lins på höger öga p g a detta för cirka två år sedan. Är det sämre prognos att ha exfoliationsglaukom i jämförelse med öppenvinkelglaukom?

Svar:

Ja, du har rätt. Prognosen är sämre vid exfoliationsglaukom än vid vanligt öppenvinkelglaukom. Jag har publicerat en artikel för inte så länge sedan där jag jämförde prognosen (synfältsförsämring) vid exfoliations mot öppenvinkelglaukom. Kontrollerna var i 3-4 år efter diagnosen. Man såg en tydlig skillnad. Exfoliationglaukom blev sämre mycket fortare än öppenvinkel glaukom, ungefär 3-4 gånger snabbare än synfältsförsämring.

Betablockerare och biverkningar
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Jag tar Brinzolamide Sandoz, en droppe i varje öga. Efter ca 15 -20 min tar jag Travoprost/Timolol också en droppe i varje öga. Jag har läst att Travopost/Timolol innehåller betablockerare och har läst om biverkningar. Mina fingrar och fötter är för det mesta alltid kalla utom när jag är igång och sysslar med något. Tycker också att pulsen är väldigt låg, inget speciellt men undrar ändå om jag ska ta Travoprost/Timolol?

Svar:

Travoprost/Timolol innehåller en betablockerare (Timolol). Frågan har varit med här tidigare. Vanliga biverkningar av betablockerare är låg puls, lågt blodtryck m m. Jag tycker att du ska samråda med din allmänläkare, det är inte alls säkert att dina problem kommer från dina ögondroppar. I fall man tror att symtom beror på betablockerare får du fråga din ögonläkare om du kan välja någon annan medicin mot ditt glaukom.

Inflammation och glaukom
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Den senaste forskningen om glaukom visar ett starkare bevis att glaukom har en inflammatorisk immunrelaterad komponent. Men vad innebär det? Betyder det att det är en autoimmun sjukdom?

Svar:

Mycket bra fråga. Det forskas en del om kopplingen mellan inflammation och glaukom. Man vet att patienter som lider av exfoliativt glaukom utvecklar mer inflammation efter olika ingrepp, som t ex gråstarroperation, glaukomoperationer m fl. Fortfarande har man inte kunnat isolera vilka antikroppar det rör sig om. Jag är själv inblandad i ett forskningsprojekt om inflammation och glaukom. Vi kommer sannolikt att få ett första resultat i slutet av detta år.

Ögonrörelser för att bromsa glaukom
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Finns det några rörelser eller liknande med ögonen som du kan rekommendera för att om inte återställa så i varje fall fördröja försämringen av synförmågan?

Svar:

Nej, det finns inga studier som har påvisat att ögonrörelserna kan påverka utveckling av glaukomet.

Vitaminer och glaukom
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Har glaukom på höger öga sen snart två år. Har laserbehandlats en gång och häromdagen opererades jag med en trabekulektomi. Undrar nu om det finns vitaminer som kan stärka ögat så att försämringen kanske kan gå långsammare? Är Blue Berry ögonvitamin något som kan stärka ögonen?

Svar:

Frågan har kommit många gånger här på forum. Fortfarande saknas det vetenskapligt underlag för att säga att vitaminerna kan hjälpa mot glaukom. Det är mycket svårt att genomföra sådana studier med långa uppföljningstider, många patienter, alla måste äta liknande mat m m.

Prostaglandinanaloger som behandling
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Vad rekommenderar doktorn för prostaglandinberedning som första monoterapi? Antar att man låter läkaren välja till sin patient. Vad tycker doktorn om vilken prostaglandin som är förstahandsmedel då jag tycker det gäller generellt att medicinen ska kunna med mest effekt sänka trycket samt ha de minsta antal biverkningar? Kanske den ekvationen inte går ihop ännu?

Svar:

Prostaglandinanaloger är nuförtiden första monoterapi. Gällande biverkningar, är det mest lokala biverkningar som ökad pigmentering, långa ögonfransar m m. Tyvärr har alla mediciner olika biverkningar.

Synfältsundersökning och behandling
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Är det rätt att inte göra synfältsundersökning förrän efter det andra besöket två veckor senare trots avisering om synfältsbortfall? Bör man inte genast sätta in en glaukommedicin och justera det senare? Att få glaukommedicinen 2,5 månader efter första besöket och 3,5 månader efter funnen synfältsförlust är väl för lång tid?

Svar:

Svårt att uttala sig i enskilda fall. Jag kan tänka mig att läkaren inte var så säker på diagnosen och ville bekräfta synfältsdefekterna med en ytterligare undersökning.