Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker cirka fyra gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Vandring och glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Känns som ögonen inte hänger med när jag är ute och går? Är van vandrare. Har varit hos läkare och fått konstaterad glaukom i december 2020 och behandlas med Monoprost.

Svar:

Det är lite svårt att tolka frågan. Man använder mycket av synfältet när man rör sig i naturen. Kan dina problem hänga ihop med dåligt synfält på grund av glaukom?

Glaukom och torra ögon
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Ordinerats en kombination av Duotrav och Simbrinza dagligen sedan 6 år. Fungerar bra men på senaste tiden känt lite irritation, ögonen känns torra och grusiga. Kan jag använda receptfria droppar som finns på apotek och som utlovar hjälp mot torrhet (Thealoz, Lipogen eller liknande) eller krockar de med mina vanliga preparat?

Svar:

Bra fråga. Torra ögon är ett vanligt problem hos glaukompatienter. Dels på grund av ålder, dels på grund av ögondropparna. Du kan använda receptfria ögondroppar mot torrheten, de krockar inte med dina vanliga preparat.

Gråstarroperation vid glaukom
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Vad är den vanliga rekommendationen för att behandla gråstarr för glaukompatienter? Vilka komplikationer är vanliga vid operation av gråstarr? Vad finns det för risker med att operera gråstarr? Kan trycket bli högre och försämra glaukomet vid operation av gråstarr?

Svar:

Bra frågor. Vi opererar ganska ofta gråstarr hos glaukompatienter. Vanligast är för att patienten ska se bättre men ibland för att sänka ögontrycket. Studier visar en genomsnittlig trycksänkning med 3-4 mm Hg vid gråstarr-operation. Av min erfarenhet är detta mycket individuellt och varierar från patient till patient. Självklart finns en ökad komplikationsrisk om man har glaukom. Dels är det tekniska problem, många glaukompatienter har små pupiller, dåliga zonulatrådar (som ger stabilitet till linsen), trång främre kammare m m. Dels kan vi påverka synnerven med trycket vi orsakar under själva operationen. Rent generellt brukar inte patienter med lindriga glaukomskador påverkas så negativt av operationen. Viktigast är att din ögonläkare förklarar för- och nackdelar med operationen i ditt fall.

Sämre prognos vid exfoliationsglaukom?
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Har exfoliationsglaukom på höger öga, vänster öga är osäkert ännu. Har opererat in ny lins på höger öga p g a detta för cirka två år sedan. Är det sämre prognos att ha exfoliationsglaukom i jämförelse med öppenvinkelglaukom?

Svar:

Ja, du har rätt. Prognosen är sämre vid exfoliationsglaukom än vid vanligt öppenvinkelglaukom. Jag har publicerat en artikel för inte så länge sedan där jag jämförde prognosen (synfältsförsämring) vid exfoliations mot öppenvinkelglaukom. Kontrollerna var i 3-4 år efter diagnosen. Man såg en tydlig skillnad. Exfoliationglaukom blev sämre mycket fortare än öppenvinkel glaukom, ungefär 3-4 gånger snabbare än synfältsförsämring.

Betablockerare och biverkningar
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Jag tar Brinzolamide Sandoz, en droppe i varje öga. Efter ca 15 -20 min tar jag Travoprost/Timolol också en droppe i varje öga. Jag har läst att Travopost/Timolol innehåller betablockerare och har läst om biverkningar. Mina fingrar och fötter är för det mesta alltid kalla utom när jag är igång och sysslar med något. Tycker också att pulsen är väldigt låg, inget speciellt men undrar ändå om jag ska ta Travoprost/Timolol?

Svar:

Travoprost/Timolol innehåller en betablockerare (Timolol). Frågan har varit med här tidigare. Vanliga biverkningar av betablockerare är låg puls, lågt blodtryck m m. Jag tycker att du ska samråda med din allmänläkare, det är inte alls säkert att dina problem kommer från dina ögondroppar. I fall man tror att symtom beror på betablockerare får du fråga din ögonläkare om du kan välja någon annan medicin mot ditt glaukom.

Inflammation och glaukom
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Den senaste forskningen om glaukom visar ett starkare bevis att glaukom har en inflammatorisk immunrelaterad komponent. Men vad innebär det? Betyder det att det är en autoimmun sjukdom?

Svar:

Mycket bra fråga. Det forskas en del om kopplingen mellan inflammation och glaukom. Man vet att patienter som lider av exfoliativt glaukom utvecklar mer inflammation efter olika ingrepp, som t ex gråstarroperation, glaukomoperationer m fl. Fortfarande har man inte kunnat isolera vilka antikroppar det rör sig om. Jag är själv inblandad i ett forskningsprojekt om inflammation och glaukom. Vi kommer sannolikt att få ett första resultat i slutet av detta år.

Ögonrörelser för att bromsa glaukom
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Finns det några rörelser eller liknande med ögonen som du kan rekommendera för att om inte återställa så i varje fall fördröja försämringen av synförmågan?

Svar:

Nej, det finns inga studier som har påvisat att ögonrörelserna kan påverka utveckling av glaukomet.

Vitaminer och glaukom
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Har glaukom på höger öga sen snart två år. Har laserbehandlats en gång och häromdagen opererades jag med en trabekulektomi. Undrar nu om det finns vitaminer som kan stärka ögat så att försämringen kanske kan gå långsammare? Är Blue Berry ögonvitamin något som kan stärka ögonen?

Svar:

Frågan har kommit många gånger här på forum. Fortfarande saknas det vetenskapligt underlag för att säga att vitaminerna kan hjälpa mot glaukom. Det är mycket svårt att genomföra sådana studier med långa uppföljningstider, många patienter, alla måste äta liknande mat m m.

Prostaglandinanaloger som behandling
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Vad rekommenderar doktorn för prostaglandinberedning som första monoterapi? Antar att man låter läkaren välja till sin patient. Vad tycker doktorn om vilken prostaglandin som är förstahandsmedel då jag tycker det gäller generellt att medicinen ska kunna med mest effekt sänka trycket samt ha de minsta antal biverkningar? Kanske den ekvationen inte går ihop ännu?

Svar:

Prostaglandinanaloger är nuförtiden första monoterapi. Gällande biverkningar, är det mest lokala biverkningar som ökad pigmentering, långa ögonfransar m m. Tyvärr har alla mediciner olika biverkningar.

Synfältsundersökning och behandling
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Är det rätt att inte göra synfältsundersökning förrän efter det andra besöket två veckor senare trots avisering om synfältsbortfall? Bör man inte genast sätta in en glaukommedicin och justera det senare? Att få glaukommedicinen 2,5 månader efter första besöket och 3,5 månader efter funnen synfältsförlust är väl för lång tid?

Svar:

Svårt att uttala sig i enskilda fall. Jag kan tänka mig att läkaren inte var så säker på diagnosen och ville bekräfta synfältsdefekterna med en ytterligare undersökning.

Trångvinkelglaukom med OCT
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Kan man alltid se skillnad på trångvinkelglaukom och öppenvinkelglaukom i OCT om patienten står på låg dos hydrokortison sedan 10 år (5 mg kapslar varannan dag)?

 

Svar:

Undersökning med OCT är mycket bra för att upptäcka trångvinkel. Att du äter kortison har ingen betydelse, trångvinkel beror inte på kortisonet.

Symptom vid glaukom
Publicerat 2021-10-29
Fråga:

Kan man ha av och till smärta i och runt det sämre ögat samt en svullnadskänsla där av och till vid obehandlad öppenvinkelglaukom (med mer synfältsbortfall i de perifera yttre områdena i detta öga än i det andra och ett IOP i övre normalområdet obehandlad)? Eller kan de symtomen enbart bero på sömnbrist eller annat?

Svar:

Jag tror dina problem kommer från något annat än glaukom. Väldigt sällan ger öppenvinkelglaukom några symptom.

Nikotinamid vid glaukom
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

I media har redovisats positiv erfarenhet av ett försök med kontinuerligt intag av höga doser av nikotinamid. 3 g dagligt intag av B3 i ett antal veckor. Vilket preparat och med vilken dosering skall jag välja för att få tillräckligt dagligt intag av B3?

Svar:

Liknande frågor har ställts tidigare i detta forum. Jag hänvisar igen till S:t Eriks Ögonsjukhus som bedriver forskningen om nikotinamid i Sverige. Evidensen som hittills är publicerad är mycket begränsad.

Red anm: Se https://www.sankterik.se/sv-se/nyheter/2021/ytterligare-bevis-for-att-vitamin-b%E2%82%83-skyddar-nervceller-vid-glaukom-ger-stabil-grund-for-klinisk-pro

Varför är det så ovanligt med laserbehandling vid glaukom?
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

Varför använder man så sällan laserbehandling mot glaukom? Alla doktorer jag har varit hos har använt ögondroppar istället.

Svar:

Mycket bra fråga. Jag tror att det är gammal kunskap om laser som fanns tidigare. Då begränsades laser till äldre patienterna eftersom laser kunde göras max två gånger. Jag pratar om ALT-behandling. Nuförtiden har nästan alla kliniker tillgång till SLT-behandling som går att upprepa och även är tekniskt lättare att utföra. Så svaret på frågan är att jag tycker också att fortfarande används laser för lite.

Grön eller grå starr?
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

Jag har bland annat diabetes och en massa andra sjukdomar. För två år sen blev jag opererad för grön starr och var på ögonkontroll förra våren. Fick då veta att jag redan då hade efterstarr på högra ögat. Vänstra ögat är också väldigt suddigt. Hur många gånger kan man bli opererad i ögonen för starr?

Svar:

Jag tar upp frågan här eftersom den har kommit många gånger. Man ska inte blanda ihop grå starr (katarakt) med grön starr (glaukom). De är helt olika ögonsjukdomar och många patienter blandar ihop dem tyvärr. Som svar på frågan är att jag tror att du opererades för grå starr och sedan utvecklades efterstarr.

Förstör glaukom mina ögon?
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

Jag är 56 år, har glaukom och har nu opererat in nya linser för mina originallinser var dåliga på grund av sjukdomen. Har jättebra syn nu och använder Ganfort eyedrop varje kväll innan läggdags. Kommer mina ögon ändå förstöras av sjukdomen med tiden eller kan jag behålla min syn resten av livet med ögondroppar?

Svar:

Lite svårt att förstå frågan. Jag har tolkat den som att du vill veta om du kommer behålla synen resten av livet. Frågan är vanlig bland glaukompatienter. Synen är det sista som försvinner vid glaukom och hur fort synen kommer att påverkas beror på hur fort synfältsdefekterna försämras.

Dålig stereoseende vid glaukom?
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

När jag fick diagnosen glaukom 2006 så hade jag hunnit förlora synen på höger öga. Har sedan dess problem med djupseendet men även att få vänster öga att koncentrera sig på att hitta synskärpan, framförallt vad gäller detaljer och saker som kräver mer av synen. Det tar även lång tid att skifta fokus. Har progressiva glasögon och ser bra med vänster öga. Är dessa problem vanliga?

Svar:

Om du har förlorat synen på ett öga är det vanligt att man har problem med stereoseende. Vanligtvis kan hjärnan anpassa sig efter några månader. Problem med fokusering är enligt min uppfattning vanliga hos glaukompatienter. Sannolikt beror detta på synfältsdefekterna.

Kan cellgiftsbehandling vid glaukomoperationer påverka kroppen?
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

Det har opererats in XEN-shuntar vid fyra tillfällen under 2018-2020, tre i vänster öga och en i höger. Vid varje tillfälle läggs in en kombination av cellgift; Mitomycin. Frågan är hur påverkas kroppen av detta cellgift? Kan det t ex bli håravfall, sköra slemhinnor och trötthet av det? Hur länge verkar detta cellgift?

Svar:

Mycket bra fråga. Mitomycin C är en cellgiftsmedicin som används oftast vid glaukomoperationer. Tanken med att använda Mitomycin C är att förhindra läkningen vid operationer så att man får en bättre effekt. Tyvärr finns det inga studier som har kollat hur mycket av läkemedlet som kommer in i kroppen. Man vet inte heller hur länge läkemedlet sitter kvar.

Antidepressiva vid glaukom
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

Escatilopram Teva 5 mg 1x/dag är den antidepressiva medicin jag har fått utskrivet men det är en varning kring glaukom. Jag har opererats med stentar i båda ögonen och har 12 och 10 i tryck för en månad sen. Finns det någon antidepressiv medicin att rekommendera för oss med normaltrycksglaukom?

Svar:

De flesta antidepressiva är kontraindicerade hos patienter med trångvinkelglaukom. Antidepressiva mediciner inducerar en öppning i pupillen som i sin tur stänger kammarvinkeln. Har man normaltrycksglaukom har man vanligtvis öppen kammarvinkel.

Dricktest vid glaukom?
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

Jag har glaukom och undrar om vätskan (dryck) man intar under dagen har någon påverkan på ögontrycket? Jag tänker på mängden vätska och hur fort som drycken intas.

Svar:

Mycket intressant fråga. Redan på 60-talet hade man ett test som kallas för ”drick-test”. Patienten dricka cirka 1 liter vatten på 5–10 minuter och sedan kollade man ögontrycket. Man trodde att ögontrycket gick upp hos glaukompatienter men inte hos friska. Tyvärr, testet blev ingen succé. Man fick för hög andel falska positiva och falska negativa och testet lades ner. Jag har läst några nya artiklar som har utvärderat testet igen. Man fann att det kunde ge positivt svar vid trångvinkelglaukom men inte lika bra svar vid öppenvinkel. Hypotesen bakom testet är att vätska kommer till åderhinnan och skapar någon form av svullnad som i sin tur kan öka ögontrycket. Som sagt, testet används inte i vanlig glaukomutredning för resultatet var inte så tillförlitligt.

Solfilm i alla fönster?
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

Mitt barn har tyvärr drabbats av glaukom. Dr Mursi från Luxor var i Sverige i höstas och presenterade sin senaste forskning kring sjukdomen, mycket givande. Jag fick prata enskilt med dr Mursi och berättade om glaukomet i min familj. Han rekommenderade mig att snarast införskaffa tonade insynsskydd till alla fönster med en specifik solfilm i spegelutförande. Nu när allt är klart ser det märkligt ut både inifrån i bostaden sett och utifrån gatan sett. Är det här en metod ni kan rekommendera?

Svar:

Nej, såvitt jag vet finns det ingen evidens att sådan solfilm har någon effekt.

Vilka ögondroppar är bäst?
Publicerat 2021-06-02
Fråga:

Vilka ögondroppar är bäst mot glaukom, Timosan eller Xalatan?

Svar:

Det beror på patienten. Man kan säga att de har olika biverkningsprofil. Timosan mer allmänna biverkningar (det vill säga i kroppen) och Xalatan mer lokala biverkningar (det vill säga i ögat).

Juvenilt glaukom?
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Fick besked av en sjuksköterska att jag har juvenilt glaukom. Vad menas med det?

 

Svar:

Juvenilt glaukom är en variant av sent kongenitalt glaukom. Det vill säga glaukom som är medfött och som kommer lite senare i livet, kring 15–20-årsåldern vanligtvis. Glaukomet orsakas av missbildningar i kammarvinkeln.

Ansiktsskador som orsak till glaukom?
Publicerat 2021-04-13
Fråga:

Ansiktsskador som orsak till glaukom?

Har fått veta att jag troligtvis har glaukom på vänster öga. Har inte högt tryck. Finns inte i släkten. Mitt vänstra öga har alltid varit mitt bästa öga. Har bekräftad Trigeminus-Facialnervskada i vänster tinning som påverkar blinkreflexen och Trigeminusskador i hela ansiktet. Har på Aplastiskt frontalsinus näsroten, halsryggslordos, Atlaskotan roterad över C2 med flera skador.
Kan dessa skador vara orsak till glaukom?

Svar:

Nej, jag tror inte att dina ansiktsskador har något med glaukom att göra. Däremot kan det vara bra att du får bekräftat att du lider av glaukom och inte av någon annan typ av nervskada på synnerven.