Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker ett par gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Ta ögondroppar i viss ordning?
Publicerat 2023-06-01
Fråga:

Jag tar ögondroppar Cosopt, Alphagan, Monoprost och Pilokarpin. Har det någon betydelse i vilken ordning dropparna tas?

Svar:

Nej, det har ingen betydelse i vilken ordning du tar ögondropparna. Det viktigaste är att du väntar minst 5 minuter mellan dropparna.

Samband glaskroppsgrumlingar och ögondroppar
Publicerat 2023-06-01
Fråga:

Finns det något samband mellan glaskroppsgrumlingar och ögondropparna Xalcom och Latacomp? Jag är 82 år, har glaukom, öppen kammarvinkel och har använt dessa droppar i 5 år. Har sedan många år grumlingar i form av flugor på båda ögonen. Går det att göra något så att de försvinner?

Svar:

Nej, det finns inget samband mellan dina ögondroppar och glaskroppsgrumlingarna. Tyvärr, inte så mycket man kan göra mot glaskroppsgrumlingar.

Äta Hypermin vid glaukom?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Har ätit Hypermin några år, har nu fått diagnosen glaukom och fått droppar. Kan jag fortsätta äta Hypermin?

Svar:

Hypermin innehåller ”Hypericum perforatum” (Johannesört). Hypermin är ett receptfritt läkemedel som används som lugnande. Jag kan inte se något problem att använda Hypermin om man har glaukom.

Samband mellan hyaluronsyra och ögontrycket?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag såg en annons i ÖT för smörjande ögondroppar som har ”en hög koncentration av hyaluronsyra”. Fick för en tid sedan en plötslig höjning av mitt behandlade ögontryck. Funderade på sambandet med en hudprodukt för ansiktet som innehöll stora mängder hyaluronsyra. Hittade referenser till undersökningar som antydde att hyaluronsyra kan höja ögontrycket. Slutade med preparatet. Ögontrycket återgick till det normala. Finns det ett samband, borde man se upp med hyaluronsyra vid glaukom?

Svar:

Nej, jag kan inte se något samband. Jag tror inte att hyaluronsyra kan transporteras genom hornhinnan och öka ögontrycket.

Kontaktlinser som kan mäta ögontrycket?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Läste i Illustrerad vetenskap om linser som kunde läsa av när trycket i ögat förändrades och utsöndrade vätska när trycket blev för lågt. Låter ju fantastiskt! Känner du till något om detta?

Svar:

Det finns redan kontaktlinser som kan mäta ögontrycket och det är även på gång med linser som kan opereras in i ögat. Fortfarande mycket som är oklart, t ex hur länge de fungerar, komplikationer, kostnader med mera.

Ta ögondropparna på morgonen eller kvällen?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

I ett tidigare svar beträffande droppar som bara ska tas en gång om dagen skriver du ”man rekommenderar isf att droppa på morgonen”. Jag har aldrig hört detta, det står heller inget på förpackningen. Vad har det för betydelse om man tar droppen på morgonen istället för på kvällen?

Svar:

Det beror mycket på vilket läkemedel det är. Till exempel ska ”prostaglandinanaloger” tas på kvällen för att få bättre effekt. Men ”betablockerare” ska man ta på morgonen för att få bättre effekt. För en del mediciner spelar det ingen roll när på dygnet den tas.

Vad betyder notch i journalen?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Vad menas med notch när det gäller journalanteckning angående glaukom?

Svar:

”Notch” skriver vi i journalen för att säga att det finns en förtunning av nervtrådarna i synnerven vid glaukom. En sådan ”notch” ser ögonläkaren när han/hon undersöker synnerven.

Risk vid gråstarroperation för glaukomiker?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag är en 47-årig kvinna, har glaukom på båda ögonen sedan ett par år, har även grå starr och är gravt närsynt. Har förstått att jag måste operera min grå starr om ett par år men har också hört att detta kan vara riskfyllt när man har glaukom?

Svar:

Att operera gråstarr hos glaukompatienter innebär alltid en ökad risk. Tyvärr är operationen många gånger nödvändig. Jag tror att ungefär 20–30 % av alla mina gråstarroperationer är på patienter med glaukom. Det finns en poäng att operera gråstarr och det är att ofta sänker man ögontrycket som en bieffekt av gråstarroperationen.

Blodtryck och ögontryck – vin och ögontryck?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Har blodtryck och ögontryck någon koppling? Hur påverkar vitt vin och rött vin ögontrycket?

Svar:

Nej, det finns inga kopplingar mellan blodtrycket och ögontrycket. Alkohol kan ge både högre och lägre effekt på ögontrycket. Kort tid efter alkoholintag sänker alkoholen ögontrycket, men efteråt ökar alkoholen ögontrycket. Studierna ger olika resultat och fortfarande är det svårt att säga om hur pass mycket alkoholen kan påverka glaukom. Min personliga åsikt är att låg konsumtion av alkohol kan inte ge någon påverkan i sjukdomen.

Behandling med Citicoline?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

I den danska Glaukomtidningen fanns ett reportage gällande användning av Citicoline kosttillskott. I den kurva som presenterades var det en stark förbättring från början som efter en tid avtog. Finns det motsvarande uppgifter från behandling i Sverige?

Svar:

Citicoline har använts i många år som ”neuroprotector”, d v s en substans som kan hjälpa celler i hjärnan att återhämta sig (eller överleva). Citicoline har testats även hos glaukompatienter med olika resultat. Citicoline har även använts i olika preparatform t ex tabletter, ögondroppar. Tyvärr saknas det fortfarande evidens för att säga att Citicoline kan bromsa glaukomutvecklingen. Jag vet inga pågående studier om Citicoline i Sverige.

Användning av Nikotinamid?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Ang Pete Williams forskning om Nikotinamids positiva inverkan på glaukom. Även om det i forskningen används höga doser av NAD+ tror jag många med glaukom äter rekommenderad dos av Nikotinamid som komplettering till ögondroppar. Vid användning av blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer (NOAK) är läkarnas standardsvar att avstå ALLA kosttillskott då flertalet inte är testade avseende kontraindikation. Johannesört, Ginko Biloba, Omega 3 ska man undvika. Vad gäller för Nikotinamid? Vill inte sluta med Nikotinamid om det inte absolut bedöms farligt tillsammans med NOAK.

Svar:

Mycket intressant fråga. Att läkare vill att patienter ska avstå från kosttillskott är p g a att de kan interagera med NOAK (blodförtunnande), t ex har Omega 3 blodförtunnande egenskaper. Som jag har läst har Nikotinamid i normal dos mycket få biverkningar, men rapporterat om leverskador vid höga doser. Kontakta S:t Eriks Ögonsjukhus som bättre kan förklara om studieupplägg.

Pupillvidgande medel i dropparna?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

När man får pupillvidgande medel i ögonen så ser man bättre, till och med mycket bättre dagen efter. Går det inte att ha samma medel i de droppar man tar och få lite större pupiller eller det är skadligt att ta det alltid? Det är ju känt att glaukompatienter har små pupiller.

Svar:

Patienter som ser bättre efter pupillvidgande droppar brukar ha gråstarr som sitter centralt och därför blir synen bättre med dropparna. Jag skulle inte rekommendera att använda pupillvidgande droppar, de har en del biverkningar. Glaukompatienter som inte behandlas med Pilokarpin har vanligtvis normala pupiller.

Samband mellan blodförtunnande läkemedel och glaukom?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Finns det samband mellan blodförtunnande läkemedel t ex Eliquis och glaukom? Löper personer som redan behandlas för glaukom större risk att få papillblödning i t ex ett friskt öga eller försämring av sjukdomen vid behandling av blodförtunnande? En studie från LU visar att samband finns men vården hävdar att inga kontraindikationer finns? Förvirrande!

Svar:

Mycket intressant fråga. Papillblödningar är små blödningar som sitter vid synnerven. Många studier har påvisat samband mellan papillblödningar och glaukom. Däremot få studier som visat något samband mellan blodförtunnande medel och ökad risk för glaukom. Inte ens i Malmös studie säger man det. Sambandet mellan blodförtunnande och glaukom kunde mycket väl förklaras genom att patienter som är allmänt ”kärlsjuka” och står på blodförtunnande p g a sina dåliga blodkärl, hade ökad risk för glaukom. Kanske det inte var blodförtunnande i sig som ökade risken. Annan aspekt: Allmänläkaren (eller hjärtläkaren) har bedömt att en person behöver blodförtunnande för att rädda livet på patienten.

Tidsperspektiv för Pigmentdispersionssyndrom?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Hur lång tid kan man förvänta sig att Pigmentdispersionssyndrom till slut utvecklar sig till fullskaligt glaukom?

Svar:

Mycket bra fråga! Jag har aldrig träffat någon patient som utvecklat pigmentglaukom efter 50-årsåldern. Anledningen är att pigmentglaukom utvecklas för att pigmentet inte sitter fast på iris. Största mängden av pigment släpps när man är kring 20-30-årsåldern. Många patienter med pigmentdispersionssyndrom utvecklar aldrig glaukom.

Håravfall av Timosan?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag har använt Timosan i ca 10 år och nu har jag börjat tappa håret (luggen). Blodprov visar inga brister i övrigt. Kan en sådan reaktion komma efter så många år?

Svar:

Det är svårt att säga. I FASS står bland möjliga biverkningar att man kan få håravfall på grund av Timosan, tyvärr finns ingen uppgift om hur pass vanligt/ovanligt det är. Dessvärre finns det en lång rad orsaker till håravfall.

Allergier av ögondroppar
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag får stora allergiska besvär av Monoprost och av Taflotan. Finns det någon annan droppe som kan ersätta och som har samma effekt?

Svar:

Tyvärr är allergier en vanlig biverkning av ögondropparna. I ditt fall måste man byta till andra typer av medicin, det verkar som att du reagerar mot ”prostaglandinanaloger”. Samråd med din ögonläkare, det finns många andra preparat att välja. Man ska heller inte glömma laserbehandling som ett behandlingsalternativ för patienter med allergier.

Ögondroppar och högt blodtryck
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Jag medicineras för högt blodtryck. Tar även ögondroppar för högt tryck i båda ögonen, Pilokarpin 4% och Lumigan 0,3 mg. Båda dropparna påverkar hjärtat och ger då högre blodtryck. Med droppar är mitt blodtryck 150/80. Finns det ögondroppar som inte ger högre blodtryck?

Svar:

Effekten på blodtrycket av ögondropparna är liten. Mängden medicin som kommer in i blodet är inte speciell stor. Om du vill ha någon ögondroppe som inte höjer blodtrycket kan man mycket väl rekommenderas ett betablockerande medel (Timolol eller liknande). Vanligtvis används betablockerande som tabletter för att behandla högt blodtryck.

Nässpray vid förkylning?
Publicerat 2022-09-30
Fråga:

Vilken nässpray (vid förkylning) kan man använda vid förhöjt tryck i ögonen vid glaukom? Läste i FASS att Otrivin inte skulle användas vid glaukom, gäller detta alla sorters nässpray?

 

 

Svar:

Tack för frågan. Som du kan läsa i FASS är Otrivin kontraindicerad hos patienter med trångvinkelglaukom. Om du INTE har trångvinkel kan du mycket väl använda nässprayen. Om du inte vet, kontakta din ögonläkare och fråga. Trångvinkelglaukom är mycket ovanligt.

Ögondroppar en gång per dag
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Jag har öppenvinkelglaukom, tryck vänster öga 22, höger öga 15. Har Xalatan 50 mikrogram/ml. En droppe på kvällen. Läkaren vill skriva ut Trusopt 1 x 2 tillsammans med Xalatan. Finns det andra ögondroppar som man bara behöver ta en gång på kvällen?

Svar:

Javisst finns det andra ögondroppar som man ta en gång per dag. Till exempel Timosan som kan droppas en gång per dag. Man rekommenderar i så fall att droppa på morgonen. Det finns också ”kombinationsdroppar”, det vill säga två olika preparat i samma flaska, till exempel Duotrav eller liknande.

Annan behandling av glaukom än droppar?
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Finns det i Sverige ingen annan behandlingsmetod än ögondroppar mot glaukom? Har fått många biverkningar av dropparna.

Svar:

I sådana fall skulle jag föredra att behandla med laser och/eller kirurgi. Behandlingen ska individanpassas.

Botox och glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Jag undrar om det går att behandla med Botox i glabellamuskeln trots högt tryck i ögonen?

Svar:

Det finns beskrivet några sällsynta fall av akut trångvinkelglaukom efter behandling med Botox. Om du har öppenvinkelglaukom skulle det inte vara något problem att få Botox.

Mirtogenol och glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Forskning redan från 2008 visar att Mirtogenol kan sänka ögontrycket. Vad säger forskningen nu och varför finns inte produkten i Sverige?

Svar:

Kärnan i Mirtogenol-tabletter är två standardiserade växtbaserade produkter: Mirtoselect som kommer från blåbärextrakt och Pycnogenol som baseras på franska tallbarkextrakt. Preparatet kan ha en positiv effekt på ögontrycket och även förbättra blodcirkulationen i synnerven. Tyvärr, små studier med korttidsuppföljning. Det vill säga otillräcklig evidens för att säga att preparatet fungerar för att bromsa glaukomet. Har inte hittat att någon säljer det i Sverige, däremot kan man beställa produkten på nätet hos EU-baserade apotek.

Synhallucinationer vid glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Vill ha tips på litteratur om synhallucinationer. Min pappa, 92 år, är nästan helt blind efter glaukom. Han får synhallucinationer, speciellt när han är trött eller orolig. Ofta känner han inte igen sig i sitt eget hem, Proportioner förvrids, han tror att han är någon annanstans. Han kan se personer som ser groteska ut. Han tar ögondroppar men inga andra mediciner som kan ge synhallucinationer som biverkning. Med ökad kunskap kanske jag kan förhindra risken för hallucinationer.

Svar:

Mycket bra fråga. Din beskrivning ser vi ganska ofta hos glaukompatienter. Det heter Charles Bonnets syndrom, är ett tillstånd med komplexa synhallucinationer hos synskadade. Sannolikt underrapporterat i kliniken eftersom personer med synhallucinationer inte alltid berättar om sina symtom av rädsla för att ses som psykiskt sjuka eller dementa. Det föreligger en association mellan syndromet och förvärvad nedsatt synfunktion. Innan diagnosen ställs är det viktigt att utesluta andra orsaker till synhallucinationer. Den huvudsakliga behandlingen är konservativ och fokuserar på att informera och lugna oroliga patienter (Läkartidningen 4/2019).

Viagra och glaukom
Publicerat 2022-02-20
Fråga:

Kan man ta Viagra om man har glaukom eller kan det påverka trycket?

Svar:

Viagra (Sildenafil) är en medicin som används för att behandla impotens. Sildenafil har vasodilaterande egenskaper vilket medför en mild och övergående minskning i blodtryck. Det är viktigt att läkaren, innan sildenafil förskrivs, noggrant överväger om patienter med vissa bakomliggande tillstånd kan påverkas negativt av sådana vasodilaterande effekter, speciellt i kombination med sexuell aktivitet (FASS). Ser inte i FASS att Viagra kan påverka ögontrycket.