Ögontrycket 2/24 – taltidning med ljudfiler

Publicerat 2024-05-30

Från och med nr 1/2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3).

Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 2/2024 publiceras i september 2024 när ÖT nr 3/2024 har utkommit.

Uppläsare av nr 2/2024 är Erik Björnfot, Iris Media.

01 Ögontrycket nr 2/2024 – Innehåll

02 Ledaren

03 Medlemsporträttet

04 Tid för årsstämma

05 Att leva med glaukom och livskvalitet

06 Forskarporträttet

07 Fråga doktorn

08 AI – Hot eller möjlighet?

09 Christer testar hjälpmedel

10 Notiser

11 Midsommarrecept

12 Annonser

13 Kontaktuppgifter till din glaukomförening

14 Redaktionsuppgifter

15 Information om taltidningen