Ögontrycket nr 1-2023 – taltidning med ljudfiler

Publicerat 2023-03-16

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3).

Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 1-23 publiceras i maj 2023 när ÖT nr 2 utkommit.

Uppläsare av nr 1 -2023 är Erik Björnfot, Iris Media.

Ögontrycket nr 1-2023 Innehåll

1_Ledare: Hur når vi alla som inte är medlemmar?

2_Medlemsporträttet: Anders Nyström

3_De nya nationella riktlinjerna för glaukom

4_Krönikan: Glädje är en livshållning

5_Läkarporträttet: Anders Bergström

6_Fråga doktorn

7_Donation till glaukomforskningen: Aina ville göra skillnad för glaukomiker

8_Glaukomförbundet samarbetar med Ögonfonden

9_Världsglaukomveckan: Hur kan en säker och effektiv glaukomsjukvård utvecklas? Föreningsaktiviteter landet runt

10_Notiser

11_Annonser

12_Kontaktuppgifter till din glaukomförening

13_Redaktionsuppgifter Ögontrycket

14_Information om taltidningen