Ögontrycket nr 4/2023 – taltidning med ljudfiler

Publicerat 2023-12-13

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3).

Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 4-23 publiceras i februari/mars 2024 när ÖT nr 1/2024 har utkommit.

Uppläsare av nr 4 -2023 är Erik Björnfot, Iris Media.

Ögontrycket nr 4/2023 – Innehåll

01 Ledaren

02 Medlemsporträttet: Hjälpmedlen som räddar vardagen

03 Våra tio ambassadörer berättar om vardagen med glaukom

04 Medlemskampanjen – tema för höstkonferensen

05 Forskarporträttet: Optikern som vill öka tillgängligheten

06 Alexandra Charles: Med fokus på kvinnors hälsa

07 Fråga doktorn

08 Körkort: Regeringen ger Transportstyrelsen uppdraget

10 Den tyska glaukomföreningen har 20 regionala stödgrupper

11 Annonser

12 Julbord duka dig – recept

13 Kontaktuppgifter till din Glaukomförening

14 Redaktionsuppgifter