Väst

 • Glaukomföreningen Väst

  Kontakt i Väst

  Roland Strömbäck (vice ordförande)
  E-post vast@glaukomforbundet.se
  tel 076-005 16 35
  Postadress: Glaukomföreningen Väst
  c/o Roland Strömbäck
  Bohusgatan 20
  411 39 Göteborg


   

  Filmföreläsning av docent Marcelo Ayala

  Vi hade på vårt Vårmöte den 14 maj 2022 förmånen av att som föreläsare ha överläkare och docent Marcelo Ayala från Sahlgrenska Akademin och Ögonkliniken Skaraborgs sjukhus Skövde. Han föreläste om Det gamla och det nya inom glaukombehandling och forskning.

  Vi filmade detta med den utrustning som stod till buds. Resultatet har en del att önska, framförallt vad avser ljudet. Vänligen ha ljudet på hög volym för att kunna höra så bra som möjligt. Vi försöker lära oss genom praktik och ser också att vi måste skaffa oss bättre teknisk utrustning tills nästa tillfälle. Hoppas att det trots allt ger någon information till er som inte kunde närvara.

  Marcelo Ayala ansvarar för filmens innehåll och den publiceras via YouTube med hans tillstånd. 49 min.

  Klicka på länken HÄR så kommer du till filmen.

  Styrelsen Glaukomföreningen Väst


   

  Föreläsning om laserbehandling av glaukom på film av Tobias Dahlgren

  På vårt Höstmöte den 13 november 2021 höll ögonläkare och doktorand Tobias Dahlgren från Uddevalla sjukhus ett föredrag om laserbehandling av glaukom. 

  Vi filmade föredraget och är glada att kunna erbjuda informationen till er som inte kunde närvara. Tobias Dahlgren ansvarar för filmens innehåll och den publiceras via YouTube med hans tillstånd.

  Klicka på länken HÄR så kommer du till filmen.

  Styrelsen Glaukomföreningen Väst


   

  Glaukomföreläsning på film av ögonläkare Tobias Busch

  Vårt höstmöte den 3 december 2020 med ögonläkaren Tobias Busch blev inställt på grund av corona. Vi filmade istället föredraget och är väldigt glada att kunna erbjuda er informationen på detta sätt istället. Filmen är cirka 26 min.

  Tobias Busch är ögonspecialist på Sahlgrenska Universitetsjukhuset och ögonläkare hos Capio Ögon i Göteborg.
  Tobias Busch ansvarar för filmens innehåll från nov-20 och den publiceras via YouTube med hans tillstånd.

  Klicka på länken HÄR så kommer du till filmen.

  Styrelsen för Glaukomföreningen Väst


   

  Presentation av Glaukomföreningen Väst
  Styrelse 2022

  Sören Nilsson Ordförande
  Roland Strömbäck Vice ordförande
  Pia Nordung Sekreterare
  Staffan Cronholm Kassör
  Claes Hagman Ledamot

  Suppleanter
  Inger Mathisson
  Lars Marmgren

  Revisor
  Sven-Olof Jarkvist
  Revisorssuppleant
  Arne Elkjaer


  Föreningen bildades 1978 på initiativ av en ögonläkare, då verksam vid Sahlgrenska sjukhuset. Det blev den första glaukomföreningen i Sverige.

  Medlemskap – En rad fördelar

  • Tidningen Ögontrycket, som ges ut av Svenska Glaukomförbundet (SGF), sänds till alla medlemmar fyra gånger per år.
  • Vi har årsmöte, vårmöte och höstmöte I Göteborg. På samtliga möten har vi läkare eller andra personer, som håller föredrag och svarar på frågor om glaukom eller ämnen inom angränsande områden. I samband med dessa möten samlas vi över en kopp kaffe för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra.
  • Vi har två intressegrupper, Fyrbodal och Skaraborg. De anordnar informationsmöten i sitt område.
  • Föreningen arbetar för en bättre ögonssjukvård.
  • Föreningen stödjer glaukomforskningen.

  Medlemsavgift och familjemedlemsavgift

  Medlem i föreningen betalar 200 kr i medlemsavgift per år. I medlemsavgiften ingår tidskriften Ögontrycket. Avgiften betalas in till Glaukomföreningen Västs plusgiro nr 439 67 40-5.

  Familjemedlem

  Familjemedlemmen är en närstående till ordinarie medlem. Familjemedlem betalar 50 kr i medlemsavgift per år till Glaukomföreningen Västs plusgiro nr 439 67 40-5.

  En ordinarie medlem kan ha flera närstående som familjemedlemmar. Det kan vara make/maka, sambo, barn, föräldrar eller andra närstående personer. Familjemedlem får inte tidskriften Ögontrycket.

  Om du som ordinarie medlem betalar in avgiften för familjemedlem så ska familjemedlemmens namn anges på inbetalningen. Detta är nödvändigt för vidare rapportering om antal medlemmar i Glaukomförbundet.

  Välkommen som medlem och familjemedlem!

  Publicerat 2022-09-27