Väst

 • Glaukomföreningen Väst

  Kontakt i Väst

  Roland Strömbäck (vice ordförande)
  E-post vast@glaukomforbundet.se
  tel 076-005 16 35
  Postadress: Glaukomföreningen Väst
  c/o Roland Strömbäck
  Bohusgatan 20
  411 39 Göteborg


   

  Inbjudan till Vårmöte

  Söndagen 14 maj 2023 kl 12.30-14.30

  Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

  Lokal: Hultbergssalen

  Ögonläkaren Yuri Belitsky på ögonkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhus i Mölndal kommer till oss och föreläser om laserbehandling och olika forskningsprojekt rörande glaukom.

  Efter föredraget bjuder föreningen på räksmörgås.

  ANMÄLAN till Vårmötet sker genom att ringa eller SMS:a till 076-005 16 35 eller mejla vastadmin@glaukomforbundet.se

  Vi önskar er anmälan för deltagande senast den 10 maj.

  Alla önskas hjärtligt välkomna!


   

  Extra årsstämma och Höstmöte

  48 medlemmar samlades söndagen den 16 oktober i Dalheimers hus i Majorna. Till valberedning för 2022 valdes Inger Mathisson, sammankallande och Conny Herbertsson. Se bifogat protokoll: Protokoll extra årsstämma GF Väst 2022 signerat

  Därefter höll ögonsjuksköterskan Lena Havstam Johansson vid ögonkliniken Mölndals sjukhus ett föredrag om en forskningsstudie där ett 500-tal 70-åringar följts under 10 år. Deltagarna intervjuades och fick genomgå omfattande hälsoundersökningar. Några intressanta resultat var att av de intervjuade uppgav 24 personer att de hade glaukom, men vid hälsoundersökningarna visade det sig att ytterligare 29 personer hade glaukom. Av de som hade diagnosen glaukom var det ingen som upplevde problem i vardagen på grund av sin glaukom.


  Medlemsinformation hösten 2022

  Medlemsutvecklingen har under de tre senaste åren inte varit så god. Troligen mycket beroende på pandemin. 15 september hade föreningen 570 medlemmar, att jämföra med 580 vid årsskiftet 2021/22.

  Medlemssystemet Zebra
  Svenska Glaukomförbundet inför under 2022 ett nytt medlemssystem som omfattar alla 16 glaukomföreningar i Sverige. Styrelsen i Glaukomföreningen Väst har lagt ner ett stort arbete med att överföra alla föreningens medlemmar från det gamla medlemsregistret i Excel till Zebra.

  Ett första test på hur Zebra fungerar blir distributionen av Ögontrycket nr 3-2022 som kommer att ske med hjälp av Zebra. Om ni inte har fått tidningen den 30 september ber vi er ta kontakt med våra administratörer. Sören N tel 076-005 16 35 eller Lars M: 070-590 32 44, e-post vastadmin@glaukomforbundet.se

  Enkät
  Svenska Glaukomförbundet har under 2022 genomfört en enkät om tillgänglighet i glaukomvården. Vår styrelseledamot, Claes Hagman, har ingått i den grupp som arbetat med enkäten. Enkätens resultat presenteras i Ögontrycket nr 3/2022. Mer omfattande resultat finns på Glaukomförbundets hemsida under ”Nyheter”.

  Intressegrupper
  Fyrbodal har nu en sammankallande i intressegruppen. Det är Staffan Cronholm i Uddevalla. Staffans kontaktuppgifter: tel 070-438 71 22, e-post staffan.cronholm@gmail.com.

  Sjuhärad har Claes Hagman som sammankallande. Claes kontaktuppgifter: tel 070-514 54 62, e-post claes.hagman@glaukomforbundet.se

  Skaraborg saknar sammankallande. Styrelsen hanterar Skaraborg men letar efter en person som kan vara sammankallande. Är du intresserad, hör av dig till Roland Strömbäck, tel 070-300 38 14, e-post vast@glaukomforbundet.se

  Vårmötet den 14 maj 2022
  63 medlemmar kom till Dalheimers hus i Majorna, Göteborg. Ögonläkaren Marcelo Ayala på ögonkliniken Skaraborgs sjukhus i Skövde föreläste under rubriken, Gammalt och nytt inom glaukom.

  Tidigare föredrag
  Vi har filmat tre föredrag och de kan nu ses och lyssnas till på vår hemsida.

  3 nov 2020 Tobias Busch: ”Operationsmetod för glaukom”
  13 nov 2021 Tobias Dahlgren: ”Laserbehandling”
  14 maj 2022 Marcelo Ayla: ”Gammalt och nytt inom Glaukom”

  Vänliga hälsningar
  Styrelsen i Glaukomföreningen Väst


   

  Filmföreläsning av docent Marcelo Ayala

  Vi hade på vårt Vårmöte den 14 maj 2022 förmånen av att som föreläsare ha överläkare och docent Marcelo Ayala från Sahlgrenska Akademin och Ögonkliniken Skaraborgs sjukhus Skövde. Han föreläste om Det gamla och det nya inom glaukombehandling och forskning.

  Vi filmade detta med den utrustning som stod till buds. Resultatet har en del att önska, framförallt vad avser ljudet. Vänligen ha ljudet på hög volym för att kunna höra så bra som möjligt. Vi försöker lära oss genom praktik och ser också att vi måste skaffa oss bättre teknisk utrustning tills nästa tillfälle. Hoppas att det trots allt ger någon information till er som inte kunde närvara.

  Marcelo Ayala ansvarar för filmens innehåll och den publiceras via YouTube med hans tillstånd. 49 min.

  Klicka på länken HÄR så kommer du till filmen.

  Styrelsen Glaukomföreningen Väst


   

  Föreläsning om laserbehandling av glaukom på film av Tobias Dahlgren

  På vårt Höstmöte den 13 november 2021 höll ögonläkare och doktorand Tobias Dahlgren från Uddevalla sjukhus ett föredrag om laserbehandling av glaukom. 

  Vi filmade föredraget och är glada att kunna erbjuda informationen till er som inte kunde närvara. Tobias Dahlgren ansvarar för filmens innehåll och den publiceras via YouTube med hans tillstånd.

  Klicka på länken HÄR så kommer du till filmen.

  Styrelsen Glaukomföreningen Väst


   

  Glaukomföreläsning på film av ögonläkare Tobias Busch

  Vårt höstmöte den 3 december 2020 med ögonläkaren Tobias Busch blev inställt på grund av corona. Vi filmade istället föredraget och är väldigt glada att kunna erbjuda er informationen på detta sätt istället. Filmen är cirka 26 min.

  Tobias Busch är ögonspecialist på Sahlgrenska Universitetsjukhuset och ögonläkare hos Capio Ögon i Göteborg.
  Tobias Busch ansvarar för filmens innehåll från nov-20 och den publiceras via YouTube med hans tillstånd.

  Klicka på länken HÄR så kommer du till filmen.

  Styrelsen för Glaukomföreningen Väst


   

  Presentation av Glaukomföreningen Väst
  Styrelse 2023

  Sören Nilsson Ordförande
  Roland Strömbäck Vice ordförande
  Pia Nordung Sekreterare
  Staffan Cronholm Kassör
  Claes Hagman Ledamot

  Suppleanter
  Inger Mathisson
  Lars Marmgren

  Revisorer
  Sven-Olof Jarkvist
  Lisbeth Lansinger

  Valberedning
  Jan-Erik Berg, sammankallande
  Inger Mathisson


  Föreningen bildades 1978 på initiativ av en ögonläkare, då verksam vid Sahlgrenska sjukhuset. Det blev den första glaukomföreningen i Sverige.

  Medlemskap – En rad fördelar

  • Tidningen Ögontrycket, som ges ut av Svenska Glaukomförbundet (SGF), sänds till alla medlemmar fyra gånger per år.
  • Vi har årsmöte, vårmöte och höstmöte I Göteborg. På samtliga möten har vi läkare eller andra personer, som håller föredrag och svarar på frågor om glaukom eller ämnen inom angränsande områden. I samband med dessa möten samlas vi över en kopp kaffe för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra.
  • Vi har två intressegrupper, Fyrbodal och Skaraborg. De anordnar informationsmöten i sitt område.
  • Föreningen arbetar för en bättre ögonssjukvård.
  • Föreningen stödjer glaukomforskningen.

  Medlemsavgift och familjemedlemsavgift

  Medlem i föreningen betalar 200 kr i medlemsavgift per år. I medlemsavgiften ingår tidskriften Ögontrycket.

  Familjemedlem

  Familjemedlem är en närstående till ordinarie medlem och betalar 50 kr i medlemsavgift per år.

  En ordinarie medlem kan ha flera närstående som familjemedlemmar. Det kan vara make/maka, sambo, barn, föräldrar eller andra närstående personer. Familjemedlem får inte tidskriften Ögontrycket.

  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.

  Välkommen som medlem och familjemedlem!

  Publicerat 2023-05-08