Väst

 • Glaukomföreningen Väst

  Kontakt i Väst

  Roland Strömbäck (vice ordf)
  E-post vast@glaukomforbundet.se
  tel 076-142 59 21
  Postadress: Glaukomföreningen Väst
  c/o Roland Strömbäck
  Bohusgatan 20
  411 39 Göteborg


   

  Inställda Glaukomcaféer i Skaraborg

  Vara Onsdag 1 april
  Conditori Nordpolen, Torggatan 14
  Lidköping Tisdag 7 april
  Seniorcenter, Målaregatan 22

   

  Inbjudan till vårmöte

  Tisdagen den 12 maj kl 17.00-19.30

  Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2, Göteborg

  Dr Tobias Busch, ögonkirurg, ögonkliniken Mölndals Sjukhus föreläser om ögonoperationer för att stoppa glaukom.

  Vi bjuder på kaffe/te med smörgås efter mötet. Vi har också lotteri med fina vinster!


   

  Välbesökt Seniordag i Götene

  Torsdagen den 12 september var det en välbesökt Seniordag i Götene Folkets Park arrangerad av SPF, PRO, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Götene kommun. 75 utställare medverkade, det var 10 stycken fler i år än ifjol.

  Från Glaukomföreningen Väst deltog ordförande Sören Nilsson, Kerstin Backlund, stödmedlem från Fyrbodalsgruppen och Birgitta Malmberg Böhm, samordnare för Skaraborgs intressegrupp. Vi informerade besökarna om vår lömska sjukdom glaukom.

  Dagen var väl organiserad med en god struktur då utställarna inomhus får ta en paus när det är en aktivitet på scenen. Allt med tanke på att hålla nere ljudfrekvensen i lokalen. Det kom 750 personer under de första två timmarna enligt uppgift från arrangörerna.

  Temat för dagen var Låt Livet Blomma. Då får man ju en första tanke på hur vi gör det när vi har en ögonsjukdom som hotar synen och som det dessutom inte finns något botemedel för. Trots hundraårig forskning. Men det gäller det att inge hopp och visa att vi och vår förening stöttar forskningen och stödjer varandra. Inte minst när  körkortet hotas att dras in och vi inte får köra bil till affären, vänner och aktiviteter. För så är det för många, även flera besökare påtalade detta.

  Vid frågan ”om du känner någon med glaukom?” var det många som hade en bror, en syster eller en väninna som har sjukdomen. Men de kan inte åka för de får inte köra bil och då stannar man hellre hemma. Det blev många upplevelser och vi fick många goda kontakter denna dag.

  Uppskattningsvis fram till lunch kl 13 hade vi tre säkerligen givit 40-50 personliga informationer. Med det menar vi besökare med större intresse, med eller utan egen diagnos, men med ett mycket stort intresse att få lyssna på oss och ta hem broschyren för att läsa i lugn och ro. Uppfattat besökarantal för dagen vid vårt bord var 600-700 personer. Kanske ger denna dag oss 10 nya medlemmar. Och det känns värdefullt för oss. Det bästa är när det kommer medlemmar och tackar för vårt arbete. Det värmer och ger oss energi.

  Birgitta Malmberg Böhm
  Samordnare
  Glaukomföreningen Väst/Skaraborgs Intressegrupp


   

  Seniordagen på Vara folkhögskola lockade 600 besökare

  Utställare var olika förbund, föreningar och kommunen. Vi räknade antal personliga samtal under dagen och vid lunchtid hade vi haft 70 personliga samtal. Korta långa med eller utan rådgivning. Vi lyssnade på många som kom och hade glaukom men som aldrig hört att vår förening fanns. Sjukhusen bör ju verkligen upplysa om att det finns stödföreningar, tycker vi. Vi fick även kontakt med en anhörigförening i Vara som vi erbjöd ett informationsmöte om glaukom. Likaså Hjälpmedelsbutiken i Lidköping tog med sig broschyrer att lägga ut då många av deras kunder har glaukom. Vi är även där välkomna att medverka på deras speciella syndagar. Personalen där blev glada att ha fått kunskap om vart de kan hänvisa sina kunder som har glaukom. Seniordagen hade även mannekänguppvisning med seniorshop, dans och musikunderhållning på programmet. En lyckad dag upplevde vi med hopp om att vi blir ca 10-15 medlemmar fler i Glaukomföreningen Väst  och till Skaraborgs intressegrupp. Ett stort tack till vår stödmedlem Kerstin Backlund, Vänersborg, som ställde upp och jobbade intensivt denna dag.

  Birgitta Malmberg Böhm
  Samordnare Skaraborg


   

  Glaukomcafé

  Vi träffas i god gemenskap, stöttar varann och får en pratstund med någon i samma situation.

  Bild till höger: Till vårt Glaukomcafé på Seniorcenter i Lidköping kommer gärna Yngve från Mariestad. Rollatorn ”Carl Oscar” som Yngve kallar den är ett behjälpligt medel för resorna med buss och tåg. Yngve är också trogen medlem på våra medlemsträffar sedan starten 2013.

  Om du som medlem har intresse att vara med på ett Glaukomcafé så ordnar vi med lokal och annons.
  Hör gärna av dig till Birgitta Malmberg Böhm, samordnare Skaraborg.
  E-post: malma107@icloud.com


   

  Presentation av Glaukomföreningen Väst
  Styrelse 2020

  Sören Nilsson Ordförande
  Roland Strömbäck Vice ordförande
  Thomas Johansson Kassör
  Eva Bernbro Hibbs Sekreterare, webbansvarig
  Bengt Isblad Ledamot

  Suppleanter
  Marika Brolin
  Ingela Isblad

  Karin Svensson
  Claes Hagman

  Birgitta Malmberg Böhm

  Revisorer
  Sven-Olof Jarkvist
  Kjell-Åke Solvinger


  Föreningen bildades 1978 på initiativ av en ögonläkare, då verksam vid Sahlgrenska sjukhuset. Det blev den första glaukomföreningen i Sverige.

  Medlemskap – En rad fördelar

  • Tidningen Ögontrycket, som ges ut av Svenska Glaukomförbundet (SGF), sänds till alla medlemmar fyra gånger per år.
  • Vi har årsmöte, vårmöte och höstmöte I Göteborg. På samtliga möten har vi läkare eller andra personer, som håller föredrag och svarar på frågor om glaukom eller ämnen inom angränsande områden. I samband med dessa möten samlas vi över en kopp kaffe för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra.
  • Vi har två intressegrupper, Fyrbodal och Skaraborg. De anordnar informationsmöten i sitt område.
  • Föreningen arbetar för en bättre ögonssjukvård.
  • Föreningen stödjer glaukomforskningen.

  Medlemsavgift och familjemedlemsavgift

  Medlem i föreningen betalar 200 kr i medlemsavgift per år. I medlemsavgiften ingår tidskriften Ögontrycket. Avgiften betalas in till Glaukomföreningen Västs plusgiro nr 439 67 40-5.

  Familjemedlem

  Familjemedlemmen är en närstående till ordinarie medlem. Familjemedlem betalar 50 kr i medlemsavgift per år till Glaukomföreningen Västs plusgiro nr 439 67 40-5.

  En ordinarie medlem kan ha flera närstående som familjemedlemmar. Det kan vara make/maka, sambo, barn, föräldrar eller andra närstående personer. Familjemedlem får inte tidskriften Ögontrycket.

  Om du som ordinarie medlem betalar in avgiften för familjemedlem så ska familjemedlemmens namn anges på inbetalningen. Detta är nödvändigt för vidare rapportering om antal medlemmar i Glaukomförbundet.

  Välkommen som medlem och familjemedlem!

  Publicerat 2020-03-16