Väst

 • Glaukomföreningen Väst

  Kontakt i Väst

  Roland Strömbäck (vice ordförande)
  E-post vast@glaukomforbundet.se
  tel 076-005 16 35
  Postadress: Glaukomföreningen Väst
  c/o Roland Strömbäck
  Bohusgatan 20
  411 39 Göteborg


   

  Vårmöte i Glaukomföreningen Väst 12 maj 2024

  I soligt och varmt väder kom ett 80-tal medlemmar till Dalheimers hus i Majorna i västra Göteborg för att lyssna på ett föredrag av professor Madeleine Zetterberg. Hon är också verksamhetschef för ögonsjukvården i Göteborgsområdet.

  Föredraget inleddes med en genomgång av tänkbara orsaker till glaukom. Ögontrycket är naturligtvis en hög riskfaktor och att sänka ögontrycket är den enda behandling som nu ges. Eftersom det är många som utvecklar glaukom trots normalt ögontryck forskas det mycket om blodförsörjningen till ögat.
  Studier om sambandet mellan lågt blodtryck, särskilt nattetid, och glaukom genomförs för närvarande.
  Ett annat tryck som studeras är trycket i vätskan som omger hjärnan och om detta tryck har samband med utveckling av glaukom.
  Våra gener har också stor betydelse. Ett antal gener har i kartläggningar visat sig ha betydelse för utveckling av glaukom.

  Sedan presenterade Madeleine Zetterberg några forskningsprojekt som pågår i Västra Götaland. Där nämnde hon särskilt Lena Havstam Johansson som disputerar på sin forskning inom H70-projektet fredag den 31 maj kl 13.00 på Mölndals sjukhus. Gå gärna dit om du har möjlighet!
  Madeleine Zetterberg som tidigare arbetade för Ögonfonden presenterade personer och deras projekt som beviljats anslag från Ögonfonden 2024. Glaukomföreningen Väst är för närvarande en betydande bidragsgivare till Ögonfonden.

  Avslutningsvis berörde Madeleine Zetterberg den besvärliga situation som råder särskilt på Mölndals ögonklinik. Det är brist på läkare och lokaler. Hon har nyligen deltagit i ett möte med den Operationella Hälso- och Sjukvårdsnämnden och presenterat förslag på lösningar för att förbättra tillgängligheten för särskilt glaukompatienterna.
  Under mötets gång ställdes många frågor från åhörarna. De fick utförliga svar av föreläsaren.

  En film från föredraget kommer att publiceras här om några veckor.


   

  Glaukom-möte i Borås
  måndag 29 april kl 16.30

  Vi hoppas på ett informativt och trevligt möte och att Du har möjlighet att komma. Dina synpunkter och önskemål gällande föreningsaktiviteter är välkomna.

  Vi träffas måndag 29 april kl 16.30 i  Sa Älvsborgs Sjukhus, entré 5, psykiatrikvarteret, Elin Odencrants salen.

  Inbjudan skickas enbart till medlemmar. Men alla som är intresserade av Glaukom, även icke medlemmar, är välkomna.

  Frågor som vi vill ta upp och informera om är:
  *Situationen på Ögonkliniken SÄS
  *Nya riktlinjer för Glaukomvården
  *Nya riktlinjer för optiker
  *Aktuell forskning och behandling
  *Förändringar gällande körkortsregler
  *Aktuella projekt från Glaukomföreningen Väst och Glaukomförbundet

  Vi bjuder på kaffe med smörgås!

  Vi är tacksamma för anmälan senast 25/4 till Inger Mathisson SMS/tel 070-628 31 63, eller ingermathisson@gmail.com (Vi vill att alla som kommer skall få fika).

  Alla önskas hjärtligt välkomna!


   

  Torsdag 14 mars kl 10.00–15.00
  i samband med Världsglaukomveckan

  Har vi ett bemannat informationsbord på
  Mölndals ögonklinik.

  Välkomna!


   

  Årsstämma
  Lördag 23 mars 2024 kl 12.30 – 15.00

  Dalheimers hus, Hultbergssalen
  Slottsskogsgatan 12, Göteborg

  Vi startar med årsstämmoförhandlingar.

  Därefter en frågestund samt information från styrelsen vad avser olika aktiviteter som pågår. Vi är tacksamma om ni kan skicka frågorna en vecka i förväg så vi har möjlighet att förbereda oss.

  Efter frågestunden har vi en paus innan vi serverar kaffe och smörgås. Meddela eventuell allergi vid anmälan.

  Motioner skickas snarast till: Sören Nilsson, Stensjögatan 3,
  431 66 Mölndal. E-post:  vastadmin@glaukomforbundet.se

  Medlemsavgiften skall betalas till Glaukomförbundet. Använd OCR nummer och bankgiro som anges på inbetalningskort/fakturan. De flesta har fått faktura med Ögontrycket nr 4/2023. Avgiften för 2024 är 200 kronor för ordinarie medlem och 50 kronor för familjemedlem.

  Anmälan sker senast den 13 mars per telefon eller SMS till Inger Mathisson på mobiltelefon 0760-051635 eller E-post:   vast@glaukomforbundet.se

  Om ni undrar över något, ring Roland Strömbäck eller skicka meddelande. Telefon: 0703-003814, E-post: vast@glaukomforbundet.se

  Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna!


   

   

  Martin Thiel föreläste om glaukom
  – bl a om en ny medicin

  Den 11 november hade Glaukomföreningen Väst höstmöte i Dalheimers hus, Göteborg. Ögonläkaren Martin Thiel och regionrådet Pär Lundqvist föreläste inför 65 medlemmar.

  Martin Thiel, verksamhetschef vid ögonkliniken i Uddevalla, beskrev glaukomverksamheten där. Viktiga faktorer till att kliniken visar så goda resultat är att det finns en stabil bemanning med hög kompetens och liten personalomsättning. Utbildning av personal prioriteras högt. Martin Thiel leder eller är ledamot av flera samarbetsgrupper i Västra Götalandsregionen. Samarbetsgrupperna gör att klinikerna kan dela erfarenheter och därmed implementera detta i sina respektive verksamheter.
  Kliniken i Uddevalla präglas av god glaukomvård och korta väntetider, det vill säga god tillgänglighet.
  Ett resursproblem har emellertid dykt upp i och med den nya behandlingsmetoden för ”gula fläcken”. Tack vare att detta nu går att behandla, om åtgärder sätts in snabbt, fick kliniken en ny stor patientgrupp som idag utgör 25 procent av totalen. Eftersom resurserna på klinikerna inte ökade innebär detta att andra patientgrupper riskerar en sämre prioritering.

  Martin Thiel berättade sedan om några nyheter inom glaukomvården. En ny medicin som skall användas tillsammans med Latanoprost har introducerats. Det är den första glaukommedicinen som tagits fram under de senaste 25 åren.
  Ögonkliniken i Uddevalla använder SLT-laser i stor omfattning och har nyligen genomfört en stor studie av denna metod som fått stor uppmärksamhet.
  Operationsmetoderna för glaukom utvecklas ständigt, särskilt när det gäller MICS (micro incision cataract surgery). Kliniken försöker hela tiden att uppdatera sina kunskaper om dessa metoder.

  Föreläsningen är inspelad av Glaukomföreningen Väst den 11 november 2023 på Dalheimers hus i Göteborg. 60 min.
  Martin ansvarar för filmens innehåll och den publiceras via YouTube med hans tillstånd.

  Pär Lundqvist redogjorde sedan för Västra Götalandsregionens ansvar och organisation. Fokus låg på Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Den strategiska nämnden skall titta mer än tre år framåt. Den operativa skall följa utvecklingen i närtid. Den operativa nämnden beslutar och följer upp utvecklingen i de olika diagnoserna ner på glaukomnivå.
  Den operativa nämnden hanterar också upphandling av privat vård som har stor omfattning särskilt i Göteborg.

  Föreläsningen är inspelad av Glaukomföreningen Väst den 11 november 2023 på Dalheimers hus i Göteborg. 43 min.
  Pär Lundqvist ansvarar för filmens innehåll och den publiceras via YouTube med hans tillstånd.


   

  Medlemsinformation hösten 2023

  Om vårt medlemssystem Zebra
  Zebra har nu varit i drift ungefär ett år. Medlemmarnas adresser uppdateras var tredje månad och skall vara aktuella. Om ni inte har fått till exempel Ögontrycket nr 3/2023 så måste ni höra av er.

  E-postadresser däremot uppdateras inte automatiskt utan ni måste meddela om ni byter e-postadress. Ni som ännu inte anmält er e-postadress ber vi vänligen att göra detta så snart som möjligt.

  Medlemsutveckling
  Föreningens medlemsantal har efter ett antal års stillestånd detta år ökat med 5 procent. 2024 skall Svenska Glaukomförbundet tillsammans med
  föreningarna genomföra en medlemsvärvningskampanj. Förhoppningsvis kommer det att medföra att antalet medlemmar ökar ytterligare.

  Vårmötet 14 maj
  55 medlemmar hade kommit till Dalheimers hus i Majorna. Förelä sare var
  ögonlä karen Yuri Belitsky från Sahlgrenska universitetssjukhus i
  Mölndal. Yuri presenterade en studie om behandling med SLT-laser som har gjorts på kliniken. Resultaten var direkt efter behandlingen mycket positiva med nästan 100% effekt, det vill säga sänkt ögontryck. Men redan efter två månader hade bara 40 % av dem effekt av behandlingen. Sedan planade kurvan på nedgång i effekt ut och efter två år visade fortfarande 20 % effekt av behandlingen.

  Yuri berättade sedan om några nya behandlingsmetoder av glaukom som
  är på gång.Denna utveckling sker företrädesvis i USA, så det dröjer några år innan de kommer till Sverige.

  Hela vårmötet spelades in och kan ses och lyssnas till på vår hemsida.


   

  Glaukomföreläsning om SLT-behandling av ögonläkare Yuri Belitsky

  SLT (selektiv lasertrabekuloplastik) är en metod att sänka ögontrycket med hjälp av laser. Metoden kan användas antingen som initial behandling eller som komplettering till läkemedelsbehandling vid behov av ytterligare trycksänkning.

  Yuri Belitsky arbetar som ögonläkare på ögonkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal.

  Föreläsningen är inspelad av Glaukomföreningen Väst på Vårmötet den 14 maj 2023 på Dalheimers hus i Göteborg. 55 min.


   

  Medlemsinformation våren 2023

  Medlemsutvecklingen har under de tre senaste åren inte varit så god troligen mycket beroende på pandemin. Vid årsskiftet 2022/23 hade vi 574 medlemmar mot 580 vid årsskiftet 2021/22.

  Intressegrupper

  Intressegrupperna Fyrbodal och Sjuhärad ordnade aktiviteter under Världsglaukomveckan (se nedan). Tyvärr har det under en längre tid saknats en sammankallande som bor i Skaraborg. Styrelsen har förgäves försökt att rekrytera en sammankallande om du är intresserad, hör av dig till Roland Strömbäck på telefon 070-300 38 14.

  Världsglaukomveckan 12–18 mars 2023

  Under Världsglaukomveckan genomfördes en aktivitet på Torp köpcentrum i Uddevalla i samarbete med Optik & Hälsa.

  Som följd av det samarbete som startats mellan Glaukomförbundet och optikerkedjan Synoptik genomfördes aktiviteter i Synoptiks butiker i Borås och Trollhättan. I dessa aktiviteter deltog representanter för Glaukomföreningen Västs intressegrupper.

  En medlem besökte fyra optikerbutiker i Partille och två i Olskroken och Göteborg. Vår representant pratade med personalen och delade ut informationsmaterial om glaukom.

  En annan medlem besökte Mölndals sjukhus under några dagar och pratade med patienter, delade ut våra broschyrer och Ögontrycket.

  Årsstämman den 11 mars 2023

  32 medlemmar kom till Dalheimers hus i Majorna, Göteborg. Omval av Claes Hagman och Roland Strömbäck som styrelseledamöter. Till styrelsesuppleanter omvaldes Inger Mathisson och Lars Marmgren. Till valberedning valdes Jan-Erik Berg, sammankallande, och Inger Mathisson.

  Arbetsgrupper

  Yngre med Glaukom-gruppen Väst, där Karin Svensson är sammankallande, jobbar vidare. Hon är också sammankallande för förbundets arbetsgrupp Yngre med glaukom för att sprida erfarenheterna till övriga glaukomföreningar.


   

  Extra årsstämma och Höstmöte

  48 medlemmar samlades söndagen den 16 oktober i Dalheimers hus i Majorna. Till valberedning för 2022 valdes Inger Mathisson, sammankallande och Conny Herbertsson. Se bifogat protokoll: Protokoll extra årsstämma GF Väst 2022 signerat

  Därefter höll ögonsjuksköterskan Lena Havstam Johansson vid ögonkliniken Mölndals sjukhus ett föredrag om en forskningsstudie där ett 500-tal 70-åringar följts under 10 år. Deltagarna intervjuades och fick genomgå omfattande hälsoundersökningar. Några intressanta resultat var att av de intervjuade uppgav 24 personer att de hade glaukom, men vid hälsoundersökningarna visade det sig att ytterligare 29 personer hade glaukom. Av de som hade diagnosen glaukom var det ingen som upplevde problem i vardagen på grund av sin glaukom.


  Medlemsinformation hösten 2022

  Medlemsutvecklingen har under de tre senaste åren inte varit så god. Troligen mycket beroende på pandemin. 15 september hade föreningen 570 medlemmar, att jämföra med 580 vid årsskiftet 2021/22.

  Medlemssystemet Zebra
  Svenska Glaukomförbundet inför under 2022 ett nytt medlemssystem som omfattar alla 16 glaukomföreningar i Sverige. Styrelsen i Glaukomföreningen Väst har lagt ner ett stort arbete med att överföra alla föreningens medlemmar från det gamla medlemsregistret i Excel till Zebra.

  Ett första test på hur Zebra fungerar blir distributionen av Ögontrycket nr 3-2022 som kommer att ske med hjälp av Zebra. Om ni inte har fått tidningen den 30 september ber vi er ta kontakt med våra administratörer. Sören N tel 076-005 16 35 eller Lars M: 070-590 32 44, e-post vastadmin@glaukomforbundet.se

  Enkät
  Svenska Glaukomförbundet har under 2022 genomfört en enkät om tillgänglighet i glaukomvården. Vår styrelseledamot, Claes Hagman, har ingått i den grupp som arbetat med enkäten. Enkätens resultat presenteras i Ögontrycket nr 3/2022. Mer omfattande resultat finns på Glaukomförbundets hemsida under ”Nyheter”.

  Intressegrupper
  Fyrbodal har nu en sammankallande i intressegruppen. Det är Staffan Cronholm i Uddevalla. Staffans kontaktuppgifter: tel 070-438 71 22, e-post staffan.cronholm@gmail.com.

  Sjuhärad har Claes Hagman som sammankallande. Claes kontaktuppgifter: tel 070-514 54 62, e-post claes.hagman@glaukomforbundet.se

  Skaraborg saknar sammankallande. Styrelsen hanterar Skaraborg men letar efter en person som kan vara sammankallande. Är du intresserad, hör av dig till Roland Strömbäck, tel 070-300 38 14, e-post vast@glaukomforbundet.se

  Vårmötet den 14 maj 2022
  63 medlemmar kom till Dalheimers hus i Majorna, Göteborg. Ögonläkaren Marcelo Ayala på ögonkliniken Skaraborgs sjukhus i Skövde föreläste under rubriken, Gammalt och nytt inom glaukom.

  Tidigare föredrag
  Vi har filmat tre föredrag och de kan nu ses och lyssnas till på vår hemsida.

  3 nov 2020 Tobias Busch: ”Operationsmetod för glaukom”
  13 nov 2021 Tobias Dahlgren: ”Laserbehandling”
  14 maj 2022 Marcelo Ayla: ”Gammalt och nytt inom Glaukom”

  Vänliga hälsningar
  Styrelsen i Glaukomföreningen Väst


   

  Filmföreläsning av docent Marcelo Ayala

  Vi hade på vårt Vårmöte den 14 maj 2022 förmånen av att som föreläsare ha överläkare och docent Marcelo Ayala från Sahlgrenska Akademin och Ögonkliniken Skaraborgs sjukhus Skövde. Han föreläste om Det gamla och det nya inom glaukombehandling och forskning.

  Vi filmade detta med den utrustning som stod till buds. Resultatet har en del att önska, framförallt vad avser ljudet. Vänligen ha ljudet på hög volym för att kunna höra så bra som möjligt. Vi försöker lära oss genom praktik och ser också att vi måste skaffa oss bättre teknisk utrustning tills nästa tillfälle. Hoppas att det trots allt ger någon information till er som inte kunde närvara.

  Marcelo Ayala ansvarar för filmens innehåll och den publiceras via YouTube med hans tillstånd. 49 min.

  Klicka på länken HÄR så kommer du till filmen.

  Styrelsen Glaukomföreningen Väst


   

  Föreläsning om laserbehandling av glaukom på film av Tobias Dahlgren

  På vårt Höstmöte den 13 november 2021 höll ögonläkare och doktorand Tobias Dahlgren från Uddevalla sjukhus ett föredrag om laserbehandling av glaukom. 

  Vi filmade föredraget och är glada att kunna erbjuda informationen till er som inte kunde närvara. Tobias Dahlgren ansvarar för filmens innehåll och den publiceras via YouTube med hans tillstånd.

  Klicka på länken HÄR så kommer du till filmen.

  Styrelsen Glaukomföreningen Väst


   

  Glaukomföreläsning på film av ögonläkare Tobias Busch

  Vårt höstmöte den 3 december 2020 med ögonläkaren Tobias Busch blev inställt på grund av corona. Vi filmade istället föredraget och är väldigt glada att kunna erbjuda er informationen på detta sätt istället. Filmen är cirka 26 min.

  Tobias Busch är ögonspecialist på Sahlgrenska Universitetsjukhuset och ögonläkare hos Capio Ögon i Göteborg.
  Tobias Busch ansvarar för filmens innehåll från nov-20 och den publiceras via YouTube med hans tillstånd.

  Klicka på länken HÄR så kommer du till filmen.

  Styrelsen för Glaukomföreningen Väst


   

  Presentation av Glaukomföreningen Väst
  Styrelse 2023

  Sören Nilsson Ordförande
  Roland Strömbäck Vice ordförande
  Pia Nordung Sekreterare
  Staffan Cronholm Kassör
  Claes Hagman Ledamot

  Suppleanter
  Inger Mathisson
  Lars Marmgren

  Revisorer
  Sven-Olof Jarkvist
  Lisbeth Lansinger

  Valberedning
  Jan-Erik Berg, sammankallande
  Inger Mathisson


  Föreningen bildades 1978 på initiativ av en ögonläkare, då verksam vid Sahlgrenska sjukhuset. Det blev den första glaukomföreningen i Sverige.

  Medlemskap – En rad fördelar

  • Tidningen Ögontrycket, som ges ut av Svenska Glaukomförbundet (SGF), sänds till alla medlemmar fyra gånger per år.
  • Vi har årsmöte, vårmöte och höstmöte I Göteborg. På samtliga möten har vi läkare eller andra personer, som håller föredrag och svarar på frågor om glaukom eller ämnen inom angränsande områden. I samband med dessa möten samlas vi över en kopp kaffe för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra.
  • Vi har två intressegrupper, Fyrbodal och Skaraborg. De anordnar informationsmöten i sitt område.
  • Föreningen arbetar för en bättre ögonssjukvård.
  • Föreningen stödjer glaukomforskningen.

  Medlemsavgift och familjemedlemsavgift

  Medlem i föreningen betalar 200 kr i medlemsavgift per år. I medlemsavgiften ingår tidskriften Ögontrycket.

  Familjemedlem

  Familjemedlem är en närstående till ordinarie medlem och betalar 50 kr i medlemsavgift per år.

  En ordinarie medlem kan ha flera närstående som familjemedlemmar. Det kan vara make/maka, sambo, barn, föräldrar eller andra närstående personer. Familjemedlem får inte tidskriften Ögontrycket.

  Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.

  Välkommen som medlem och familjemedlem!

  Publicerat 2024-04-12