Fokus på nationell ögonstrategi i Almedalen:

Publicerat 2024-06-27

Glaukomförbundet välkomnar ökat
samarbete inom hela ögonvården

– Hur skulle det vara att gå runt på Almedalen med svarta glasögon som gör att du inte ser något? Eller föreställ dig att aldrig kunna se dem du älskar i ögonen eller deras ansiktsuttryck, sa Mattias Hellström, projektledare för Fokus Ögonhälsa när vikten av en nationell ögonstrategi diskuterades på Almedalen den 27 juni.

En god ögonhälsa är viktig för alla åldrar, men med en åldrande befolkning i Sverige som i många andra länder, kommer det att få en stor påverkan på samhället. För många ögonsjukdomar är åldern en faktor för att drabbas och det kommer ställa högre krav på vårdens kapacitet i hela kedjan från upptäckt, diagnos, behandling och rehabilitering.

Så hur kan en nationell ögonstrategi formuleras och hur stärker vi patient- och ögonsjukvården?

Det var några av frågorna som ventilerades när flera aktörer samlades för att diskutera ögonhälsa. Bland annat Thomas Ragnarsson, riksdagsledamot för Moderaterna, och Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF- Seniorerna, som tidigare arbetat inom såväl kommun-, regional- och rikspolitiken med erfarenhet från hälso-och sjukvården.
– Kunskapen om åldrandets sjukdomar är bristfällig. För den som drabbas av en ögonsjukdom påverkas hela livet. Så flera aktörer behöver gå samman för att prioritera ögonhälsan, sa Eva Eriksson.

Svenska Glaukomförbundet är en av aktörerna som kommer fortsätta samtalet och arbetet kring en nationell ögonstrategi. Idag lever 300 000 svenskar med glaukom, grön starr, och hälften utan att ha kännedom om sin sjukdom. Trots att tidig vård och behandling bromsar upp sjukdomsförloppet och minskar risken för blindhet. Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till blindhet idag.
– Seminariet om en nationell ögonstrategi är ett positivt anslag. Glaukomförbundet välkomnar ett bättre samarbete inom hela ögonvården. En stor del av befolkningen, i alla åldrar, lever med denna funktionsnedsättning och det kräver personella och ekonomiska resurser, säger Sven-Olov Edvinsson, ordförande i Svenska Glaukomförbundet.
– Med de nya optikerföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari i år, och ger optikerna större befogenheter kommer de fortsatt att vara en viktig resurs för ökad tillgängligheten inom ögonvården. Vi välkomnar optikerna, som nu formellt är en del av ögonvården, som medarbetare! 
– Numera finns det också väl utarbetade vårdprogram för ögonsjukdomar, bl a nya riktlinjer för glaukom, och det är viktigt att de sprids och får fäste inom hela ögonvården, understryker Sven-Olov Edvinsson.

Information om aktiviteten

Datum: 27/06/2024