Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker cirka fyra gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Esterman och synfältet – svar
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Frågan se föregående inlägg.

Svar:

Svar: Mycket bra fråga. Estermansynfältet är ett binokulärt (båda ögon) synfält och är därför ett relativt grovt sätt att uppskatta synfältet. Föreskriften stipulerar att synfältet vid seende med båda ögonen samtidigt ska ha en horisontell utsträckning av minst 120 grader, varav minst 50 grader åt vardera sidan från synfältets centrum, och i detta område ska synfältet ha en vertikal utsträckning av minst 20 grader uppåt och minst 20 grader nedåt. När man tittar på punkterna åt sidorna är inte 20 grader viktigt, man räknar 50 grader och då hamnar alla punkter inne. Precis som du säger om man tittar på 20 grader åt sidorna hamnar punkterna exakt på 20 grader. Personligen tycker jag att Esterman är en för grov metod för att mäta synfältet.

Rökning och ögontrycket
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Hej, jag har högt tryck i båda ögonen. Om jag slutar att röka, minskar trycket något då?

Svar:

Nej, det finns inga studier som har påvisat att rökning höjer eller sänker ögontrycket. Däremot finns det flera studier som visar på positiva effekter om man slutar röka om man har glaukom. Antagligen påverkar rökningen blodförsörjningen i synnerven.

Högt tryck efter gråstarroperation
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Jag har blivit opererad för grå starr i höger öga. När jag efter tre veckor skulle operera vänster öga blev den inställd p g a för högt tryck i det opererade ögat, tryck 58. Jag fick medicin mot trycket, Diamox och Ganfort. Fyra dagar senare hade trycket minskat till 24. Slapp då Diamox som jag mådde dåligt av. Kan det höga trycket varit en biverkning av dropparna efter operationen eller finns det någon annan vanlig orsak? Är också orolig att synnerven kan ha tagit skada.

Svar:

Jag tror inte att det höga trycket berodde på biverkningar av ögondropparna utan att det berodde på själva operationen. Vi ser ibland högt ögontryck efter gråstarroperation, vanligast bland glaukompatienter. Det är svårt att veta om synnerven har tagit någon skada, i så fall får man kontrollera med en synfältsundersökning.

Synfältet
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Vid Humphreys synfältstest, hur många omtagningar gör maskinen om patienten inte reagerat med signaldosan på ljusblink på en viss testmätpunkt? Till exempel vid blinkning eller synfel.

Svar:

Vanligtvis använder man en undersökning som testar två gånger på samma punkt innan man går vidare. Hur apparaten testar på olika punkter är slumpmässigt.

Gråstarroperation och glaukom
Publicerat 2020-09-08
Fråga:

Kan man genom ett byte av lins förbättra synen och lätta på trycket i ögat?

Svar:

Ja, genom att man opererar gråstarren kan man få ibland både och, det vill säga både bättre syn och minskat ögontryck. Den trycksänkande effekten är individuell och ingenting man kan garantera i förväg.

Kortison och glaukom
Publicerat 2020-07-31
Fråga:

Jag har i flera månader tagit kortison mot bihåleinflamm/hosta i form av inhalator, nässpray samt tabletter under cirka en vecka. Enligt bipacksedeln kan kortison ge glaukom som biverkning, läkarna har inte reagerat på att jag har hög ärftlig risk för glaukom. 2 mån senare visade perimetriundersökningen försämrad syn på ena ögat, bekräftades även vid undersökning efter en månad. Läkaren ville inte ställa diagnos utan vänta 3 månader till. Jag avbröt all kortisonbehandling på eget initiativ. Har inte hittat någon information kring glaukom där man varnar för att vissa läkemedel kan ge sjukdomen som biverkning. Är sambandet mellan kortisonläkemedel och glaukom belagt i forskning?

Svar:

Sambandet mellan kortisonläkemedel och förhöjt ögontryck är känt sedan minst 30-40 år tillbaka. Förklaringen har varit att kortisonet minskar avflödet i kammarvinkeln. Det är bra att veta att inte alla patienter som står på kortisonet reagerar med höga ögontryck. Det samma gäller för de som använder kortison som ögondroppar.

Botemedel vid glaukom?
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Min pappa har glaukom och har tyvärr nu nästan blivit helt blind trots ögondroppar. Undrar bara hur långt fram forskningen kommit inom området – är det relevant att tro på att man kommer att kunna bota glaukom/få tillbaka redan förlorad syn? Och i så fall, vilket tidsperspektiv tror man på då?

 

Svar:

Tyvärr fortfarande kan vi bara bromsa sjukdomen. All forskning inom glaukom tar lång tid eftersom sjukdomen i sig är så långsam. Man beräknar att om man vill studera någon ny behandling för glaukom måste man tänka sig ett 6-10 års perspektiv. Jag hoppas på andra former av behandlingar än trycksänkande.

Ökad blödningsrisk vid glaukom?
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Finns det ökad risk för blödning vid operation/ingrepp när man har glaukom? Går det i så fall att förebygga? Har glaukom och opererat mig för epiretinalt membran och nu är det dags för en gråstarrsoperation.

Svar:

Nej, du har inte en ökad risk för blödningar på grund av ditt glaukom.

Tidsskillnad när man använder ögondroppar 
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Jag planerar att resa till USA och undrar hur ögontrycket kan påverkas av flygresan och tidsskillnaden (9 tim). Och hur ska jag tänka gällande klockslag när jag ska ta ögondropparna, ska jag fortsätta på svensk tid eller följa lokal tid? Jag tar Lumigan 0,1 mg/ml sedan ett år tillbaka.

 

Svar:

Jag skulle fortsätta att använda dropparna vid samma tid som du hade i Sverige fast i lokal tid. Det vill säga om du tog dropparna kl 20.00 här i Sverige, ska du fortsätta med kl 20.00 i USA. Effekten av dropparna håller sig längre än 24 timmar.

Kolla ögontrycket hemma?  
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Har sett och hört att det finns ögontrycksmaskiner för hemmabruk. Kan man köpa dessa privat eller krävs en remiss? Finnas det bättre, sämre märken eller modeller? Har fått order om att försöka få till en kurva över hur mitt tryck förhåller sig och det blir i praktiken väldigt svårt då jag har 13 mil enkel resa för att kolla.

 

Svar:

Javisst, det finns en ögontrycksmaskin (tonometer) som du kan använda hemma. Tonometern heter Icare Home. Du kan kolla på www.icaretonometer.com

Sjösjukemedicin och trångvinkel
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Jag har trångvinkelglaukom. Finns det någon sjösjukemedicin som är säker?

På flera sjösjukemediciner står det att det inte är lämpligt för patienter som har glaukom, gäller bland annat Scopoderm. Vad jag förstår av andra frågor här på forumet så gäller det just min glaukomtyp.

Svar:

Precis som du skriver är det inte så bra att ta Scopoderm om man har trångvinkel eftersom medicinen kan orsaka ett trångvinkelglaukom. Det finns lite olika vägar att gå. Man kan behandla med laser så man förebygger mot trångvinkelglaukom. En annan väg att gå är att konsultera en läkare inom öron/näsa/hals om det kan finnas andra mediciner som man kan använda.

Vitaminer och glaukom
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Jag har läst i en Facebookgrupp att B12-vitaminer ska vara bra för oss med glaukom. Är detta sant? Någon annan vitamin som ska ha positiv effekt?

Svar:

B-vitaminer har en antioxidant funktion. Oxidation är en del av processer som finns vid glaukomskadorna i ganglioncellerna. Det vill säga teoretiskt sett, att antioxidanter skulle vara bra för att bromsa glaukomet men tyvärr saknas studierna. Ett annat B-vitamin som har beskrivits är B3.

Fungerar Kahook-tekniken?
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Vad anser Du om den nya metoden Kahook Dual Blad (KDB) när det gäller att sänka ögontrycket? Min läkare sa att det är bluff. Kan det stämma?

 

Svar:

Metoden är relativt ny. Jag har tre patienter som opererades med metoden med mycket bra resultat. Fortfarande saknas evidens för de nya kirurgiska teknikerna inom glaukom.

Vilken kirurgi ger bästa resultat?
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Det finns ju olika trycksänkande kirurgiska operationer. Vilken kan man generellt säga ger bäst resultat?

Svar:

Det finns inget svar på frågan. Olika tekniker fungerar olika hos olika patienter. Varje patient måste bedömas individuellt.

Sömnmediciner och glaukom
Publicerat 2020-07-06
Fråga:

Kan sömnmediciner som naturmedlen Valeriana Natt och liknande försämra glaukomsjukdomen?

Svar:

Har kollat i FASS, Valeriana Natt innehåller Humulus lupulus (humle) torkad blomma, Melissa officinalis (citronmeliss) torkat blad och Valeriana officinalis (valeriana) torkad rot. Jag hittar inte någonstans i litteraturen att sömnmedicinen kan påverka glaukomet.

Styrketräning och glaukom
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Jag är 37 år och har glaukom och använder ögondroppar Cosopt och Monoprost varje dag. Jag har även gjort en Kataraktoperation med IOL + istent. Min fråga är om jag kan styrketräna tre dagar i veckan eller kan trycket påverkas av detta?

Svar:

Jag kan inte se något problem med att du styrketränar. Studierna visar att träningen har en positiv effekt på ögontrycket.

Varför ska Latanoprost tas till kvällen?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Jag undrar varför Latanoprost måste tas till kvällen?

Svar:

Latanoprost har bäst effekt under natten. Det vill säga verkningsmekanismen i själva substansen är mycket bättre på natten än under dagen.

Biverkningar efter att man har slutat med dropparna
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Min mamma har tagit ögondroppar Duotrav mot glaukom varje dag under några år. Nu är de utsatta för en månad sedan och hon har fått laserbehandling istället, det är bra. Frågan är: kan man få abstinens efter att Duotrav satts ut? Eller kan biverkningar komma när Duotrav satts ut?

Mamma har stundvis ryckningar i kroppen och skakningar så hon måste hålla i sig för att inte ramla av stolen. Hon äter inga mediciner och mår bra i övrigt och sköter allt själv. /Orolig dotter

Svar:

Svaret på första frågan är nej, man får ingen abstinens på grund av att man har slutat med dropparna. Vanligtvis kommer ögontrycket till samma nivå man hade innan man började med dropparna.

Svaret på andra frågan är också nej, jag har aldrig varit med att någon får biverkningar efter att man har slutat med en medicin. Jag skulle rekommendera att din mamma tar kontakt med vårdcentralen och får problemet undersökt.

När behöver man ögondropparna?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Om man ordinerats att använda ögondroppar, är det alltid på grund av att man har kroniskt glaukom? Eller kan man ordineras att använda ögondroppar, endast på grund av för högt ögontryck, utan att ha fått kroniskt glaukom, i förebyggande syfte?

Svar:

Man kan ordinera dropparna i förebyggande syfte. Vanligtvis om trycket överstiger 30 mmHg, även om man inte ser tecken på glaukom vill man gärna ha lägre tryck. I de fall patienten har ”exfoliationer” vill man också sänka trycket även om trycket kan vara < 30 mmHg. Varje fall ska bedömas individuellt.

Diagnoskoder
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Vad menas med: H40.0 Hö/H40.9 Vä/? Vore även bra att få veta vad HÖ oc. hypertension och VÄ gl. simplex betyder?

Svar:

Sifforna är våra diagnoskoder. Koderna tillhör en internationell klassifikation: International Classification of Diseases or ICD.

”Hö oc.” betyder höger öga (oc.=oculi=öga). Hypertension betyder att trycket i ögat är för högt och att sannolikt är synnerven och synfältet normala. ”Gl. simplex” betyder glaucoma simplex, det vill säga glaukom som man inte hittar en orsak till.

Risken att tappa synen vid glaukom
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Läser att risken för att tappa synen på ögonen efter 15 år med diagnosen glaukom är cirka 6-15 %. Ökar risken med det för ”varje” 15 år? Eftersom jag bara är 38 år nu och har fått diagnosen innebär det en rätt stor risk för mig om risken ökar med tiden man lever med sjukdomen?

Svar:

Det är svårt att beräkna direkt, siffrorna kommer från en studie som gjordes i Malmö och de patienterna som inkluderades i studien var gamla från början. Det vill säga vi vet inte om samma siffror stämmer för unga personer.

Däremot vet vi att risken ökar med tiden, i ditt fall är självklart risken större än om du hade drabbats av glaukom vid 70 års ålder. Vidare måste man säga att finns det många andra faktorer som påverkar förutom ålder; som ögontrycket från början och under sjukdomen, hur pass allvarliga synfältsskador man har med mera.

Högt blodtryck av Taflotan?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Kan man få högt blodtryck av Taflotan?

Svar:

Nej, enligt FASS ger inte Taflotan högt blodtryck. De flesta biverkningar av Taflotan är lokala, det vill säga i själva ögat.

Varför inte testas båda ögonen vid synfältsundersökning?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Jag reagerar mot att synfältsundersökning endast sker på varje öga separat. Varför sker inte en synfältsundersökning även samlat för båda ögonen? Jag använder ju normalt sett båda ögonen i vardagen, där ögonen ”hjälps åt” för att ge mig en samlad bild.

Svar:

Mycket bra fråga! När vi testar synfältet gör vi det för att se hur pass snabbt sjukdomen utvecklas. Det vill säga vi testar inte för att se hur man hanterar vardagen. Synfältsundersökningen är fortfarande bästa metoden för att följa glaukompatienter. Det finns en synfältsmetod som testar båda ögonen samtidigt och den kallas för Esterman synfältstest (Esterman-perimetri). Esterman synfältstest är ”för grovt” för att kunna användas för att utvärdera glaukomhastighet.

Nattarbete och glaukom
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Har precis fått diagnosen Glaukom på vänster öga. Behandlas mot högt tryck i båda ögonen. Har jobbat natt i cirka 10 år, idag endast 65 %. Jag undrar om det har påverkat uppkomsten av Glaukom? Har sökt men hittar ingen forskning på det.

Svar:

Nej, så vitt jag vet finns det inte någon forskning om ämnet. Rent teoretiskt skulle inte finnas något samband.