Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker ett par gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Ögondroppar i ett friskt öga
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Hej, jag har Glaukom på ena ögat men har blivit ordinerad av en läkare att droppa i det friska ögat också, p g a en markerad synnerv. Från början blev jag ordinerad att inte droppa i det friska ögat av en annan läkare. Är det ok att droppa i ett friskt öga om man har glaukom på det andra? Kan det skada det friska ögat? Tacksam för svar.

Svar:

Svårt att bedöma i enskilda fall, men jag antar att man har bedömt att man kunde förebygga med ögondropparna i det friska ögat. Man ska inte droppa i onödan eftersom dropparna innehåller medicin, men ibland är det bra att droppa för att förhindra framtida skador. Är man osäker är det alltid bra att konsultera en annan läkare.

Bastu och ögontrycket
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Påverkar bastubad ögontrycket i någon riktning?

Svar:

Mycket bra fråga. Det finns väldigt lite forskat på detta område. De få studier som finns pekar på att ögontrycket går lite ner när man är inne i bastun men effekten försvinner redan 1 timme efter bastubadet.

Timosan och sexlust
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Tar Timosan på höger öga och har läst som biverkning att det kan ge minskad sexlust, är det vanligt?

Svar:

Timosan innehåller en s k betablockerare som i sin tur minska blodcirkulationen. Tyvärr står det inte i FASS hur pass vanligt/ovanligt biverkningen är, men min erfarenhet är att det inte är så vanligt. Det är svårt att veta, jag tror inte att man berättar för ögondoktorn om sexuallivet och att många inte kopplar ihop problemet med att man använder ögondroppar. Biverkningen beskrivs utifrån betablockerares allmänna påverkan på kroppen. Timosan innehåller en mycket låg dos betablockerare.

Antidepressiva läkemedel och glaukom
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Hur farligt är det att ta antidepressiv medicin där det står att man ej bör äta det om man har glaukom. De ska tydligen kunna orsaka trångvinkelglaukom och jag har öppenvinkelglaukom. Är det större risk att få problem även med trångvinkelglaukom om jag tar sådan medicin?

Svar:

Nej, för att man ska få trångvinkelglaukom måste förutsättning vara att man har en trångkammarvinkel, d v s det är ögats anatomi och inte läkemedel som bestämmer om du kommer att få trångvinkelglaukom.

Högt tryck och tider
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Jag har för högt ögontryck i höger öga sedan många år. Går regelbundet för tryckmätning. Nu undrar jag, kan trycket vara högre tidigt på morgonen? Jag fick olika tryck, hade 32 hö 22 vä öga kl 8.00 hos ögonkliniken. Tog nytt tryck samma dag hos optiker kl 14.00, trycket var då 27 hö öga 17 vä öga. Beror det på tiden? Tacksam för svar.

Svar:

Trycket kan variera mellan olika tillfällen, olika apparater m m. Det kan också variera mellan morgon och kväll, fast så är det inte hos alla människor. Vanligtvis är trycket högre på morgonen än på kvällen.

Trångvinkelglaukom
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Min diagnos är trångvinkelglaukom på höger öga. Taflotan varje kväll i båda ögonen. Vad är speciellt med trångvinkelglaukom?

Svar:

Som namnet säger är det att man har en trång kammarvinkel och därför får man högt tryck i ögat. Vanligtvis är trångvinkelglaukom en riktig dramatisk händelse, trycket går upp till 50-60 mmHg (eller mer), man mår allmänt dåligt, man får kraftigt ont i ögat m m. Behandlingen är laseriridotomi, d v s man öppnar ett hål med laser och på det sättet öppnar man kammarvinkeln. Det finns många patienter som inte behöver ha trycksänkande ögondroppar efteråt.

Nässprej vid glaukom
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Vilken nässprej kan man använda? Det står på alla jag tittat på att man inte ska använda dem om man har glaukom.

Svar:

Det är lite olika beroende på preparat. De flesta ska man inte använda om man vet att man har trånga kammarvinklar, eftersom det föreligger en potentiell risk att utveckla akut glaukom. Jag har aldrig träffat en patient som utvecklat akut glaukom på grund av nässprej så jag tror att det måste vara rätt så ovanligt.

Yoga och glaukom
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Vid ett yogapass som jag var på skulle vi göra ”skuldrastående” (benen rakt upp mot taket, vilande på skuldrorna). Men gör inte rörelsen om ni har glaukom, sa yogaläraren. Varför?

När jag ser tidigare svar är inte fysisk ansträngning en risk att förvärra glaukom. Är det något speciellt med denna rörelse?

Svar:

Det finns några mindre studier som pekar på att en del av yogaställningarna kunde öka ögontrycket. Som sagt, små studier, det vill säga inte tillräcklig evidens. Annars vet man att fysisk aktivitet är bra för glaukom eftersom det påverkar positivt på blodflödet i synnerven.

Progresshastighet vid normaltrycksglaukom
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Jag har nyligen fått besked att jag har normaltrycksglaukom. Jag är 70 år och skulle vilja veta progresshastigheten. Denna utrustning har dock inte min ögonläkare och jag undrar var i landet detta kan utföras.

Svar:

Enligt riktlinjerna ska man genomföra 5-6 synfältsundersökningar inom 2-3 år efter glaukomdiagnosen för att se progresshastigheten. Om din ögonläkare inte har en apparat för att göra synfältsundersökningar ska du be att få bli remitterad till någon annan som kan göra undersökningen. De flesta landstingskliniker har synfältsapparater.

Högt tryck och behandling
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Jag är 72 år och har högt tryck i ögonen 23 och 25. Jag har tjocka hornhinnor. Har fått kallelse för att eventuellt behandlas med dropp. Vad jag vet inga förändringar på synnerven. Jag vill helst inte ta ögondroppar på grund av de många biverkningarna. Finns det risk att utveckla glaukom om jag inte tar ögondroppar?

Svar:

Varje fall ska bedömas individuellt, men om du har sådana trycknivåer och tjocka hornhinnor har du inga större risker att utveckla glaukom.

Gråstarrsoperation som trycksänkande
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Operation av grå starr för att sänka ögontrycket, är det en vanlig behandling?

Svar:

Att operera gråstarren kan i många fall sänka ögontrycket. Framförallt hos patienter som har trånga kammarvinklar. Det vill säga resultatet är olika beroende på olika anatomiska förhållanden i ögat.

Normalt ögontryck?
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Vad är det normala? Ska man ha samma ögontryck på båda ögonen? Har de flesta det?

Svar:

Nej, det finns nästan alltid skillnader mellan ögonen. Man kan acceptera upp till kring 7 mmHg (olika i olika studier) som normalt i skillnad mellan ögonen.

Är synfältsundersökning tillförlitlig?
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Min fråga gäller synfältsundersökning. Mina resultat innehåller en viss felprocent. Det vill säga jag trycker tydligen på fel ställen. Min erfarenhet är att testet är väldigt otydligt. Inga test av mänskliga förmågor etc. är ju hundraprocentiga och min fråga är hur tillförlitlig är egentligen detta test? (Vet inte vad testet heter, men har blivit föremål för det hos olika läkare. Jag tittar in i en skärm med ett öga i taget. När ljuspunkter dyker upp och försvinner på olika ställen ska jag trycka på en device när jag ser dem). Undrar också om det finns andra metoder. Jag har glaukom på vänster öga och tar droppar sedan flera år tillbaka.

Svar:

Synfältsundersökningen med automatisk perimetri är fortfarande bästa sättet att följa upp glaukomet. Precis som du säger är metoden inte 100% tillförlitlig hos alla människor och i sådana fall måste man upprepa undersökningen eftersom man lär sig om man gör den några gånger. Tyvärr är det så att en del av glaukompatienterna inte klarar av att genomföra synfältsundersökningen och då får man välja andra metoder för att följa deras glaukom. Det finns en metod som kallas ”OCT” som används idag av de flesta kliniker som komplement eller ersättning till synfältsundersökning.

Biverkningar efter laserbehandling
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Finns det några biverkningar efter laserbehandling mot glaukom?

Svar:

Om man använder SLT-behandlingen, har man väldigt få komplikationer. Ögat kan vara lite rött och ljuskänsligt några dagar efter behandlingen.

Behandling vid pigmentglaukom
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Är det rätt att behandla pigmentglaukom med Azopt? Det står i bipacksedeln att Azopt kan öka pigmenteringen. Verkar skumt. Har pigmentglaukom på ett öga och får Azopt och Duotrav mot tryckhöjningar.

Svar:

Pigmentglaukom beror på en genetisk mutation som gör att pigmentet som skulle sitta på iris (och ger oss olika ögonfärg) inte sitter fast. Det vill säga det släpps pigment i främre kammaren hela tiden. Pigmentet hamnar sedan i trabekelverket och gör att man får högt ögontryck.

Prostaglandinanaloger (som Latanoprost, Travoprost med flera) kan öka pigmentering i ögat, men inga studier har kunnat påvisa att de förvärrade själva pigmentglaukomet. Dessutom är ökad pigmentering en sällsynt biverkning av Azopt.

Ledsagning vid synskada
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Har man som synskadad rätt till ledsagning?

Vilka är rättigheterna när det gäller ledsagning för att uträtta olika ärenden, som till exempel läkarbesök med mera? Min bror har glaukom som förvärrats sedan några år och han är nästan blind.

Svar:

Absolut, du kan kontakta Syncentralen där du bor, de har alla blanketter, råd, med mera som behövs. Ibland behöver man remiss till Syncentralen från behandlande ögonläkare.

Laserbehandling vid glaukom
Publicerat 2019-04-09
Fråga:

Finns det några biverkningar efter laserbehandling mot glaukom?

Svar:

Väldigt få biverkningar när man behandlar med Selektiv Laser Trabekuloplastik (SLT). Ibland kan man bli ljuskänslig eller få inflammation i främre kammaren men detta försvinner av sig självt. Jag tycker att laserbehandling borde erbjudas oftare än vad man gör.

Operation vid glaukom?
Publicerat 2019-04-09
Fråga:

Har nyligen fått diagnosen. Jag tar ögondroppar var varje kväll. Om trycket ej går ned, kan man då operera?

Svar:

Man kan prova med andra droppar eller laser innan man fattar beslutet om operation men varje fall måste bedömas individuellt.

Antidepressiva mediciner och glaukom
Publicerat 2019-04-09
Fråga:

Jag har fått diagnosen trångvinkelglaukom. Jag äter även samtidigt antidepressiv medicin (Citolapram). Jag har nu hört att antidepressiv medicin kan förvärra trångvinkelglaukom. Hur ställer du dig till det?

Svar:

Jag skulle behandla trångvinkeln med laser (eller operation) så att du inte får en trångvinkelattack. Ett annat alternativ är att kolla med psykiatern om andra mediciner.

Hur lång tid det tar för Timosan att sluta verka?
Publicerat 2019-04-09
Fråga:

Hej! Om man slutar med Timosan ögondroppar som tas en gång per dag – ungefär hur lång tid tar det innan Timosan går ur kroppen och trycket går upp till samma som det var innan jag började med Timosan?

Svar:

Man säger att Timosan tar kring 3-4 veckor innan effekten är helt borta.

Körförbud
Publicerat 2019-04-09
Fråga:

Om ögonläkaren har sagt att Du inte skall köra bil längre, innebär detta ett förbud eller är det en rekommendation att inte köra. Borde inte körkortet ”indragas” om det är ett förbud?

Svar:

Nej, det är ingen rekommendation, det är ett förbud. Lagen säger att om läkaren uppfattar att patienten kommer att följa det muntliga förbudet så behöver man inte meddela Trafikverket om körkortet. Vi ska dessutom registrera det i patientens journal. Det vill säga att muntligt förbud gäller.

Hur fort försvinner effekten av Latanaprost?
Publicerat 2019-04-09
Fråga:

Jag medicinerar med Latanaprost sedan 3,5 år p.g.a. okulär hypertension. Har normalt synfält och inga ögonbottenförändringar. Har hereditet för glaukom. Jag tar ögondropparna noga varje kväll, men det har hänt någon gång att jag har varit utan i några dagar eller upp till en vecka. Gissar att det är ofarligt eftersom processen är långsam. Hur fort stiger trycket vid ett ev. uppehåll? (Jag förstår att det skall undvikas, men ställer ändå dessa frågor.)

Svar:

Mycket bra fråga. I så fall, får man ta ögondropparna nästa kväll igen. Hur fort effekten försvinner är olika för olika preparat. För Latanaprost säger man att effekten försvinner efter 4-6 veckor.

Behandling vid glaukom
Publicerat 2019-04-09
Fråga:

Om man fått alla ögondroppar som enligt läkaren finns att tillgå och trycket ändå är högt! Vilka olika former av kirurgiska/laserbehandlingar eller alternativa behandlingar finns?

Svar:

Svårt att säga om patienten behöver laser eller operation. Det måste bedömas från fall till fall. Laserbehandlingen är en lätt och rätt så komplikationsfri behandling.

Remiss till syncentralen?
Publicerat 2019-04-09
Fråga:

Min mor har synfältsbortfall. I våras såg hon 22 % på ena ögat och 11% på det andra och nu har det försämrats till 11 respektive 4%. Hon har inte fått remiss till syncentral eller liknande. Vilken hjälp kan hon få?

Svar:

Det är viktigt att läkaren skriver remiss till syncentralen. Patienten behöver hjälpmedel. Personalen på syncentralen är mycket kunnig för att hjälpa patienter som lider av ett synhandikapp.