Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker cirka fyra gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Hur mycket trycket ändrar sig?
Publicerat 2019-04-09
Fråga:

Har läst igenom de flesta frågor och svar, mycket intressant. Min fråga är hur mycket kan trycket ändras under dagen? För knappt ett år sedan hade jag 25 och nu har jag 21. Kan trycket variera så mycket som 5 steg ner eller 5 högre under dagen? I så fall kan ju läkaren missa nära trycket är högt.

Svar:

Absolut, trycket varierar mycket, dessutom hur mycket detta händer är också olika hos olika personer. Trycket kan variera på samma dag och kan variera i olika dagar. Olika apparater kan också ge en variation av trycket. Det är viktigt att kontrollera trycket vid flera tillfällen.

Ginkgo Biloba som behandling vid glaukom
Publicerat 2018-04-03
Fråga:

Jag läste om normaltrycksglaukom (NTG) i följande artikel:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3283204/?log$=activity och undrar varför information om Ginkgo Biloba inte nått mig via ögonsjukvården. Jag har NTG själv och har endast rekommenderats Timosan för det. Eftersom Ginkgo Biloba anses ha positiv effekt, tycker jag att patienter som har svårt att själva söka information borde få veta om det. Har jag missuppfattat något?

Svar:

Nej, du har inte missuppfattat, man kan behandla NTG med Ginkgo Biloba som en extra behandling. Det vill säga den ersätter inte den trycksänkande behandlingen som fortfarande är den enda erkända behandling. Jag känner artikelförfattarna, bland andra Prof. Flammer som jobbar i Basel, Schweiz. Gingko Biloba har också en del biverkningar som det står om i artikeln. Man ska alltid samråda med sin behandlande ögonläkare för att veta vilket behandlingsalternativ är bäst.

Ska ögat tas bort?
Publicerat 2018-04-03
Fråga:

Opererades för glaukom sista gången 1995. Ögat ”gick sönder” och har varit blint sedan dess. Trycket var högt. När min glaukomläkare gick i pension fick jag en ögonläkare på annan klinik. Jag droppar tätt med Pilokarpin. Nu känns det åter hårt och gör ont, trots extra droppar och Alvedon. Bör ögat tas bort?

Svar:

Är man blind på grund av glaukom ser jag inte någon stor anledning att behandla. Ibland vill man göra det för att hålla trycket nere och får mindre värk, men jag har haft många patienter med höga tryck utan besvär. I ditt fall, verkar som trots behandlingen trycket ligger högt och gör ont på ett blint öga. Jag rekommenderar att göra en så kallad evisceration, det vill säga att man ”rensar” ögat och sedan kan man använda en protes.

Tryckets variation över dygnet
Publicerat 2018-04-03
Fråga:

Hur förändras trycket i ögat över dygnets tjugofyra timmar? Vad beror det på att trycket varierar och hur mycket kan det variera ifrån mitt eget ”högstavärde” till mitt ”lägstavärde”? När på dygnet är det som högst respektive lägst?

Svar:

Trycket varierar olika hos olika individer. Vanligtvis är ögontrycket som högst på morgonen innan man kommer upp ur sängen. Ögontrycksvariation beror på olika faktorer som gravitation, kammarvätskeproduktion, avflöde, m m.

Missfärgad hud vid glaukombehandling
Publicerat 2018-04-03
Fråga:

Jag har glaukom i båda ögonen. Droppar Taflotan på kvällen och Timosan på morgonen sedan 6-7 år. Missfärgad hud, rödbrun, på ögonlock och runt ögonen. Kan detta motverkas eller gå att få bort? Fått rekommenderat kräm Elidel för missfärgningarna men skräms av beskrivna biverkningar. Tacksam för råd.

Svar:

I ditt fall beror missfärgningen på Taflotan som är en vanlig biverkning. Tyvärr finns det inte så mycket man kan göra för att ta bort missfärgningen. Tror inte att Elidel kommer att hjälpa dig, dessutom ska Elidel användas med stor försiktighet runt ögonen.

Kost och ögontrycket
Publicerat 2018-04-03
Fråga:

Jag har förhöjt tryck i båda ögonen och har precis börjat ta droppar varje kväll. Min fråga är om det är något annat jag kan göra för att få ner trycket i ögonen? Till exempel när det gäller kost, motion och levnadsvanor? Är kaffe dåligt eller bra för högt tryck i ögonen?

Svar:

Det är alltid bra med varierad kost, däremot finns det inga studier som har påvisat ett samband mellan kost och ögontrycket. Det finns några studier som hittade ett svagt samband mellan kaffe och ögontrycket, där kaffet höjde ögontrycket. Tyvärr mindre studier.

Glaukompatienter föda med kejsarsnitt?
Publicerat 2018-04-02
Fråga:

Jag har närsynthet (myopi): ett öga -10, andra -11. Ett par månader tillbaka var jag hos ögonläkare, som sa att jag har primär öppenvinkelglaukom. Jag är gravid och undrar om jag kan föda själv eller måste föda genom kejsarsnitt?

Svar:

Du kan mycket väl föda på vanligt sätt. Jag vet att i många länder rekommenderas att gravida som är närsynta med glaukom ska föda med kejsarsnitt, men vi har inte sådan rekommendationer i Sverige.

Glaukom och minnesförlust
Publicerat 2018-04-02
Fråga:

På nätet finns en hel del skrivet om kopplingen mellan glaukom och minnesförlust. Skulle vilja höra vad som egentligen är den gängse uppfattningen om detta. Kan man få minnesproblem av glaukom?

Svar:

Tyvärr saknas det underlag för att se en koppling mellan glaukom och minnesförlust, även liknande gäller för kopplingen mellan glaukom och demens. Sådana studier är mycket svåra att genomföra eftersom minnesförlust är en normal del av åldrande och svårt att veta om den beror på glaukom eller andra faktorer (blodcirkulation, mm).

Kan optikern behandla glaukom?
Publicerat 2018-04-02
Fråga:

Kan en optiker avgöra om man behöver droppar mot glaukom?

Svar:

Nej, glaukom är en klinisk diagnos som bara en tränad ögonläkare kan fastställa. Det är läkarens ansvar att se hur glaukomet ska behandlas.

Glaukomprogress
Publicerat 2018-04-02
Fråga:

Hej, jag fick diagnosen glaukom för 3 år sedan på båda ögonen, genom en synundersökning då trycket I det högra var over 30 mmHg. Nu har synen radikalt försämrats på det ögat. Min fråga är hur länge kommer jag att se?

Svar:

Svårt att svara på frågan, det beror mycket på hur mycket av synfält har du kvar och hur pass snabbt sjukdomen försämras.

C-vitamin vid glaukom
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Jag har normaltrycksglaukom. Läser om olika kostråd och det står att C-vitaminer kan sänka trycket i ögat. Finns det något belägg för det? Några andra kostråd?

Svar:

Nej, det finns inga studier som kan ge stöd för att C-vitamin kan sänka ögontrycket. Vi rekommenderar varierad kost. Det finns antioxidanter i bland annat i grönsaker, olika typer av matolja, blåbär, m m.

Jämföra klinikerna
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Var kan jag jämföra ögonklinikernas kvalitet på operationer där en shunt sätts in i ögat för att sänka trycket? Jag är intresserad av både privata och offentligägda.

Svar:

Tyvärr finns det inget register som täcker sådana operationer och inte heller om resultat eller komplikationer.

Försämrat synfält
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Jag har lågt tryck (14) men synfältet blir sämre och sämre ändå, på bara fyra månader så har synfältet gått från 44% till 23%, är det vanligt ?

Svar:

Nej, det är inte vanligt. I ditt fall skulle jag upprepa synfältet. Om synfältet visar det sig en sådan kraftig försämring, får man utreda vidare. Det finns andra orsaker till synfältsförsämringen förutom glaukom.

Laserbehandling
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Har fått diagnosen glaukom med tryck 25 på båda ögonen. Undrar om man kan laserbehandling som första åtgärd? Har hört att om detta lyckas kan jag slippa droppar. Kan det vara farligt att börja med laser?

Svar:

Laserbehandling (SLT) kan användas som första åtgärd. Om man lyckas med SLT behöver du inte ha droppar. Laserbehandlingen (SLT) har väldigt få komplikationer.

Kinesisk medicin vid glaukom
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Jag har glaukomdiagnos på mitt högeröga med bland annat begränsat synfält som följd av detta. Det synfält som är kvar är dessutom svårt att få kvalitativ skärpa på. Använder mig i andra medicinska sammanhang av den kinesiska medicinens filosofi och behandlingsmetoder. Min fråga är: Levern har ju i den kinesiska medicinen en omfattande funktion bland annat i relation till ögat ”levern kommunicerar med ögonen, genom att förse ögonen med blod, den bevattnar också ögonen”. Finns det forskning kring hur leverns funktion påverkar till exempel glaukomproblematiken?

Svar:

Tyvärr kan jag inte ge något svar på frågan eftersom jag saknar kunskap om kinesisk medicin. Som jag vet finns inte någon pågående forskning om hur leverfunktion kan påverka glaukom.

Iridotomioperation
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Jag undrar över iridotomioperation. Syns det på iris efteråt som ett hål? Hur stort hål gör man?

Svar:

Nej, man ser ingenting efter iridotomier, de brukar ligga under övre ögonlocket. Storlek på hålet kan variera men är ungefär 0,2 mm.

Behandling vid högt/normalt ögontyck
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Är behandlingen samma för grön starr om trycket är högt eller om det är normalt?

Svar:

Behandlingen är samma, det vill säga att sänka trycket. Däremot har man inte samma gränser om hur mycket trycket ska sänkas. Man kan välja andra sorts ögondroppar vid normaltrycksglaukom som dels sänker trycket men som också kan ha en så kallad neuroprotektiv effekt.

Inopererat chip
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Min man har glaukom och är nu blind sedan ett år. Det är ca 5 år sedan sjukdomen upptäckts. Finns det någon som återfått en del av synen vid glaukom. Är synnerven helt död? Forskas det? Döva kan ju få ett chip inopererat. Finns sådan forskning för ögat?

Svar:

Tyvärr inte så mycket som kan göras för att få synen tillbaka. Det är viktigt att patienten remitteras till Syncentralen för rehabilitering. Det forskas mycket på detta område, man har försökt med ett inopererat chip i näthinna, men resultatet blev inte så man hade förväntat sig.

Synfältsdefekter
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Har glaukom sen 12 år tillbaka. Annars frisk. Synfältet på höger öga är fortfarande normalt, men på vänster öga har jag 23 % bortfall koncentrerat nedtill i synfältet. På sistone har jag haft en tendens att se dubbelt i höjdled. Kan orsaken vara det obehagliga bortfallet?

Svar:

Ja, många patienter upplever dubbelseende på grund av synfältsdefekter.

Träning och glaukom
Publicerat 2018-02-05
Fråga:

Jag har 25 i tryck och ska utredas för glaukom. Kan jag under tiden träna, jogga och motionscykla?

Svar:

Ja, du kan leva som vanligt.