Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker ett par gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Varför inte testas båda ögonen vid synfältsundersökning?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Jag reagerar mot att synfältsundersökning endast sker på varje öga separat. Varför sker inte en synfältsundersökning även samlat för båda ögonen? Jag använder ju normalt sett båda ögonen i vardagen, där ögonen ”hjälps åt” för att ge mig en samlad bild.

Svar:

Mycket bra fråga! När vi testar synfältet gör vi det för att se hur pass snabbt sjukdomen utvecklas. Det vill säga vi testar inte för att se hur man hanterar vardagen. Synfältsundersökningen är fortfarande bästa metoden för att följa glaukompatienter. Det finns en synfältsmetod som testar båda ögonen samtidigt och den kallas för Esterman synfältstest (Esterman-perimetri). Esterman synfältstest är ”för grovt” för att kunna användas för att utvärdera glaukomhastighet.

Nattarbete och glaukom
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Har precis fått diagnosen Glaukom på vänster öga. Behandlas mot högt tryck i båda ögonen. Har jobbat natt i cirka 10 år, idag endast 65 %. Jag undrar om det har påverkat uppkomsten av Glaukom? Har sökt men hittar ingen forskning på det.

Svar:

Nej, så vitt jag vet finns det inte någon forskning om ämnet. Rent teoretiskt skulle inte finnas något samband.

Hur länge håller sig effekten av dropparna?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Är ordinerad Duotrav och Simbrinza att tas morgon och kväll. Har glömt medicinen hemma. Kommer uppehåll på två dagar att försämra synen?

Svar:

Effekten av dropparna håller sig några dagar. När man gör studier vill man ha minst 3-4 veckors uppehåll för att vara säker på att dropparna inte har någon effekt. Synen kommer inte att påverkas, dropparna påverkar ögontrycket.

Träning och ögontrycket
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Hej, jag har haft förhöjt ögontryck strax över gränsen för det som är normalt och har fått remiss till ögonläkare. Jag är 31 år gammal och styrketränar. Bör jag undvika att lyfta tungt om jag har förhöjt ögontryck?

Svar:

Nej, du behöver inte undvika träning. Du kan träna utan problem.

Gråstarroperation och glaukom
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har haft glaukom i drygt två år och tar tre sorters ögondroppar som håller trycket normalt vid cirka 15. Var i det närmaste 30 innan behandling. Under de senaste månaderna har min syn försämrats något på långt håll. Har bland annat ett tydligt dubbelseende som väl är ett symptom på att jag även har grå starr.

Är det något som man har rätt att få hjälp med trots just 80 fyllda? Finns det risker med gråstarroperation?

Svar:

Om patienten har glaukom kan man operera grå starr men man ska först prata med patienten och bedöma varje fall. Alla operationer innebär olika risker. Att du är 80 år är ingenting som hindrar för att du ska kunna opereras för grå starr.

Anmälan till forskningsprojekt?
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Hej, finns det någon hemsida eller lista där man kan anteckna sig för att delta i forskningsprojekt om glaukom?

Svar:

Nej, tyvärr det finns inte någon sådan hemsida. Du kan alltid fråga din hemklinik om de bedriver något projekt du kan vara med i.

Röd i ögonen
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har sedan flera år behandlats för glaukom. Idag tar jag tre olika droppar. Jag är 61 år gammal. Jag går på kontinuerliga kontroller. Jag har dock inte fått något svar från läkare på varför jag är så röd i ögonen och ögonlocken. Ibland rinner ögonen. Det är ibland så irriterande att jag inte kan läsa och titta på tv. Vad beror det här på? Har det röda någon koppling till glaukomet?

Svar:

Svårt att uttala sig i enskilda fall, men jag tror att du har fått röda ögon som en biverkning av dina ögondroppar. Kontakta din ögonklinik för rådgivning.

Elbehandling som det forskats om i Tyskland
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Min fråga gäller den typ av elbehandling av skadad synnerv som praktiseras i Magdeburg och Berlin. Kan man ha fördel av denna behandling vid glaukom?

Svar:

Jag har läst artikeln som publicerades. Det låter lovande. Man använder så kallad hjärnans plasticitet, det vill säga man stimulerar med ström delar av hjärnan som återupptar sin funktion. Fältet är inte så nytt, man har använt liknande metoder inom neurovetenskap tidigare.

Angående själva artikeln saknas fortfarande en del viktig information. Till exempel man har inkluderat för få patienter, hälften av patienterna hade en annan orsak till synnervspåverkan än grön starr, patienterna var relativt unga (kring 60-årsåldern), uppföljningen var extremt kort (2 månader), synfältsmetoden var inte den som brukar användas med mera.

Sammanfattningsvis kan metoden vara bra men det saknas evidens för klinisk användning.

Förvara ögondroppar vid värme
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

En del ögondroppar får inte förvaras i temperaturer över 25 grader. Hur löser man det när man är på resa och vistas ute en varm och solig sommardag?

Svar:

De får inte vara över 25 grader och får förvaras inne i kylskåpet om det behövs. De flesta dropparna används 1 eller 2 gånger dagligen, man får droppa innan och/eller efter att man har varit ute i sol och värme.

Det finns även kylfodral för mediciner som hjälper till att hålla dropparna kylda, sök på nätet.

Synfältsdefekter vid glaukom
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Man kan inte vara medveten om sina synfältsdefekter i samband med grön starr, men den kan bekräftas med synfältsundersökning. Beror det på att skotom på grund av grön starr är negativa?

Svar:

Lokaliserade synfältsdefekter vid glaukom kallas ”skotom”. Det vill säga en skotom är alltid ”negativ”, man ser inte helt enkelt. Har man en skotom bara på ett öga brukar man inte märka så mycket eftersom ögonen kompenserar varandra.

”Försvinner” glaukom efter gråstarroperation?
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har blivit opererad för grå starr för några år sedan. Ska jag kolla mitt eventuella glaukom, min familj har det, eller behövs inte det när man opererat grå starr?

Svar:

Glaukomet är kvar trots att man har opererat grå starr. Ibland kan man sänka ögontrycket några millimeter efter en gråstarroperation.

Kan man använda medel mot sjösjuka om man har glaukom?
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har pigmentglaukom sedan 30-årsåldern och är nu 59. Jag har förlorat nästan all syn på ett öga och har stora skador på det andra.

När jag läser i FASS om medel mot sjösjuka står det ofta de är olämpliga för den som har glaukom. Ibland står det specifikt trångvinkelglaukom, vilket jag ju inte har. Vad kan jag ta för sjösjukemedel utan risk?

Svar:

Precis som du skriver är de medel inte bra om man har trångvinkelglaukom, annars går det bra att använda dem.

Regelbundna kontroller hos privata vårdgivare?
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har en förälder med glaukom och tillhör alltså den grupp som regelbundet bör kontrollera ögonen. Jag har uppnått den ålder då kontroller rekommenderas. Tyvärr erbjuder inte mitt landsting kontroller utan de hänvisar till privata kliniker. Jag har efterfrågat tips på kliniker som kan göra den här typen av kontroller men inte heller där får jag hjälp. Så nu försöker jag med glaukomförbundets doktor och hoppas på hjälp! Vilka undersökningar är det kliniken ska kunna göra? Är det någon speciell utrustning eller instrument de bör ha? Är det en läkare som ska göra undersökningen? Kort sagt, vad ska jag fråga efter vid kontakt med en ögonklinik?

Svar:

Det räcker med att du ringer kliniken och berättar om ditt problem. De flesta privata vårdgivare har utrustning för att undersöka om man har drabbats av glaukom eller ej. De måste kunna kolla ögontrycket, titta på synnerven och utföra synfältsmätning.

Högt ögontryck och flygning
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Har högt ögontryck i vänster öga på grund av glaukom. Är det farligt för mig att flyga då?

Svar:

Det finns mycket liten evidens om flygande kan påverka ögontrycket eller ej. Jag var själv inblandad för många år sedan i en studie där vi kollade ögontrycket före, under och efter flygning. Ögontrycket var oförändrat men alla som medverkade var friska.

Hur många svarar på glaukombehandlingen?
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Ungefär hur många glaukompatienter är det som inte svarar på tillgänglig behandling? D v s man har lyckats sänka trycket men synfältsinskränkningarna fortskrider ändå. Vad gör man med dessa patienter sedan?

Svar:

Tyvärr har vi inte i Sverige något ”glaukomregister”, vi vet alltså inte hur många procent det är. Sjukdomen går inte att stoppa, man kan bara bromsa glaukomet genom att man sänker trycket. Det finns i dagens läge ingen annan godkänd behandling i Sverige än den trycksänkande behandlingen. Det pågår mycket forskning för att hitta andra behandlingsmöjligheter.

Akut och kroniskt glaukom
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Sedan 2013 har jag diagnosen öppen kammarvinkelglaukom. För någon vecka sedan drabbades jag av akut trångvinkelglaukom med en stegring av trycket till 62 mmHg, svår smärta och kräkningar. Är dessa två diagnoser kopplade till varandra eller kan man få det akuta tillståndet utan den kroniska?

Svar:

Det som hände med dig var ovanligt. De flesta patienter som får akut trångvinkelglaukom får det på ögon som har varit friska. Detsamma gäller efter att man har fått akut trångvinkelglaukom, många patienter behöver inte ha trycksänkande ögondroppar.

Gråstarroperation och glaukom
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

I tidningen Ögontrycket besvarades frågan om det går att operera grå starr när man har glaukom men att man måste ”vara försiktig vid operationen”. Vad finns det för risker? Har det betydelse hur långt gånget glaukomet är?

Svar:

Absolut! När vi är inne i ögat och opererar gråstarren ökar trycket i ögat bara tillfälligt. Vanligtvis klarar synnerven en sådan tryckökning men om man har ett glaukom med stora synfältsdefekter och mycket lite kvar av synnervsfunktion, kan den lilla tryckökningen göra att de sista nervtrådarna i synnerven dör. Jag har under alla mina år tyvärr träffat några patienter som såg mycket sämre efter gråstarroperationen än innan, trots att rent tekniskt hade operationen gått bra.

Ögondroppar i ett friskt öga
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Hej, jag har Glaukom på ena ögat men har blivit ordinerad av en läkare att droppa i det friska ögat också, p g a en markerad synnerv. Från början blev jag ordinerad att inte droppa i det friska ögat av en annan läkare. Är det ok att droppa i ett friskt öga om man har glaukom på det andra? Kan det skada det friska ögat? Tacksam för svar.

Svar:

Svårt att bedöma i enskilda fall, men jag antar att man har bedömt att man kunde förebygga med ögondropparna i det friska ögat. Man ska inte droppa i onödan eftersom dropparna innehåller medicin, men ibland är det bra att droppa för att förhindra framtida skador. Är man osäker är det alltid bra att konsultera en annan läkare.

Bastu och ögontrycket
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Påverkar bastubad ögontrycket i någon riktning?

Svar:

Mycket bra fråga. Det finns väldigt lite forskat på detta område. De få studier som finns pekar på att ögontrycket går lite ner när man är inne i bastun men effekten försvinner redan 1 timme efter bastubadet.

Timosan och sexlust
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Tar Timosan på höger öga och har läst som biverkning att det kan ge minskad sexlust, är det vanligt?

Svar:

Timosan innehåller en s k betablockerare som i sin tur minska blodcirkulationen. Tyvärr står det inte i FASS hur pass vanligt/ovanligt biverkningen är, men min erfarenhet är att det inte är så vanligt. Det är svårt att veta, jag tror inte att man berättar för ögondoktorn om sexuallivet och att många inte kopplar ihop problemet med att man använder ögondroppar. Biverkningen beskrivs utifrån betablockerares allmänna påverkan på kroppen. Timosan innehåller en mycket låg dos betablockerare.

Antidepressiva läkemedel och glaukom
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Hur farligt är det att ta antidepressiv medicin där det står att man ej bör äta det om man har glaukom. De ska tydligen kunna orsaka trångvinkelglaukom och jag har öppenvinkelglaukom. Är det större risk att få problem även med trångvinkelglaukom om jag tar sådan medicin?

Svar:

Nej, för att man ska få trångvinkelglaukom måste förutsättning vara att man har en trångkammarvinkel, d v s det är ögats anatomi och inte läkemedel som bestämmer om du kommer att få trångvinkelglaukom.

Högt tryck och tider
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Jag har för högt ögontryck i höger öga sedan många år. Går regelbundet för tryckmätning. Nu undrar jag, kan trycket vara högre tidigt på morgonen? Jag fick olika tryck, hade 32 hö 22 vä öga kl 8.00 hos ögonkliniken. Tog nytt tryck samma dag hos optiker kl 14.00, trycket var då 27 hö öga 17 vä öga. Beror det på tiden? Tacksam för svar.

Svar:

Trycket kan variera mellan olika tillfällen, olika apparater m m. Det kan också variera mellan morgon och kväll, fast så är det inte hos alla människor. Vanligtvis är trycket högre på morgonen än på kvällen.

Trångvinkelglaukom
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Min diagnos är trångvinkelglaukom på höger öga. Taflotan varje kväll i båda ögonen. Vad är speciellt med trångvinkelglaukom?

Svar:

Som namnet säger är det att man har en trång kammarvinkel och därför får man högt tryck i ögat. Vanligtvis är trångvinkelglaukom en riktig dramatisk händelse, trycket går upp till 50-60 mmHg (eller mer), man mår allmänt dåligt, man får kraftigt ont i ögat m m. Behandlingen är laseriridotomi, d v s man öppnar ett hål med laser och på det sättet öppnar man kammarvinkeln. Det finns många patienter som inte behöver ha trycksänkande ögondroppar efteråt.

Nässprej vid glaukom
Publicerat 2019-06-18
Fråga:

Vilken nässprej kan man använda? Det står på alla jag tittat på att man inte ska använda dem om man har glaukom.

Svar:

Det är lite olika beroende på preparat. De flesta ska man inte använda om man vet att man har trånga kammarvinklar, eftersom det föreligger en potentiell risk att utveckla akut glaukom. Jag har aldrig träffat en patient som utvecklat akut glaukom på grund av nässprej så jag tror att det måste vara rätt så ovanligt.