Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala.
MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har ”Fråga Doktorn” sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom. Han kan också bara svara på ett begränsat antal frågor och publicering sker ett par gånger om året.

Viktigt! Om du har en akut medicinsk fråga ber vi dig att kontakta ögonsjukvården.

Ställ din fråga här

Styrketräning och glaukom
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Jag är 37 år och har glaukom och använder ögondroppar Cosopt och Monoprost varje dag. Jag har även gjort en Kataraktoperation med IOL + istent. Min fråga är om jag kan styrketräna tre dagar i veckan eller kan trycket påverkas av detta?

Svar:

Jag kan inte se något problem med att du styrketränar. Studierna visar att träningen har en positiv effekt på ögontrycket.

Varför ska Latanoprost tas till kvällen?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Jag undrar varför Latanoprost måste tas till kvällen?

Svar:

Latanoprost har bäst effekt under natten. Det vill säga verkningsmekanismen i själva substansen är mycket bättre på natten än under dagen.

Biverkningar efter att man har slutat med dropparna
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Min mamma har tagit ögondroppar Duotrav mot glaukom varje dag under några år. Nu är de utsatta för en månad sedan och hon har fått laserbehandling istället, det är bra. Frågan är: kan man få abstinens efter att Duotrav satts ut? Eller kan biverkningar komma när Duotrav satts ut?

Mamma har stundvis ryckningar i kroppen och skakningar så hon måste hålla i sig för att inte ramla av stolen. Hon äter inga mediciner och mår bra i övrigt och sköter allt själv. /Orolig dotter

Svar:

Svaret på första frågan är nej, man får ingen abstinens på grund av att man har slutat med dropparna. Vanligtvis kommer ögontrycket till samma nivå man hade innan man började med dropparna.

Svaret på andra frågan är också nej, jag har aldrig varit med att någon får biverkningar efter att man har slutat med en medicin. Jag skulle rekommendera att din mamma tar kontakt med vårdcentralen och får problemet undersökt.

När behöver man ögondropparna?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Om man ordinerats att använda ögondroppar, är det alltid på grund av att man har kroniskt glaukom? Eller kan man ordineras att använda ögondroppar, endast på grund av för högt ögontryck, utan att ha fått kroniskt glaukom, i förebyggande syfte?

Svar:

Man kan ordinera dropparna i förebyggande syfte. Vanligtvis om trycket överstiger 30 mmHg, även om man inte ser tecken på glaukom vill man gärna ha lägre tryck. I de fall patienten har ”exfoliationer” vill man också sänka trycket även om trycket kan vara < 30 mmHg. Varje fall ska bedömas individuellt.

Diagnoskoder
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Vad menas med: H40.0 Hö/H40.9 Vä/? Vore även bra att få veta vad HÖ oc. hypertension och VÄ gl. simplex betyder?

Svar:

Sifforna är våra diagnoskoder. Koderna tillhör en internationell klassifikation: International Classification of Diseases or ICD.

”Hö oc.” betyder höger öga (oc.=oculi=öga). Hypertension betyder att trycket i ögat är för högt och att sannolikt är synnerven och synfältet normala. ”Gl. simplex” betyder glaucoma simplex, det vill säga glaukom som man inte hittar en orsak till.

Risken att tappa synen vid glaukom
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Läser att risken för att tappa synen på ögonen efter 15 år med diagnosen glaukom är cirka 6-15 %. Ökar risken med det för ”varje” 15 år? Eftersom jag bara är 38 år nu och har fått diagnosen innebär det en rätt stor risk för mig om risken ökar med tiden man lever med sjukdomen?

Svar:

Det är svårt att beräkna direkt, siffrorna kommer från en studie som gjordes i Malmö och de patienterna som inkluderades i studien var gamla från början. Det vill säga vi vet inte om samma siffror stämmer för unga personer.

Däremot vet vi att risken ökar med tiden, i ditt fall är självklart risken större än om du hade drabbats av glaukom vid 70 års ålder. Vidare måste man säga att finns det många andra faktorer som påverkar förutom ålder; som ögontrycket från början och under sjukdomen, hur pass allvarliga synfältsskador man har med mera.

Högt blodtryck av Taflotan?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Kan man få högt blodtryck av Taflotan?

Svar:

Nej, enligt FASS ger inte Taflotan högt blodtryck. De flesta biverkningar av Taflotan är lokala, det vill säga i själva ögat.

Varför inte testas båda ögonen vid synfältsundersökning?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Jag reagerar mot att synfältsundersökning endast sker på varje öga separat. Varför sker inte en synfältsundersökning även samlat för båda ögonen? Jag använder ju normalt sett båda ögonen i vardagen, där ögonen ”hjälps åt” för att ge mig en samlad bild.

Svar:

Mycket bra fråga! När vi testar synfältet gör vi det för att se hur pass snabbt sjukdomen utvecklas. Det vill säga vi testar inte för att se hur man hanterar vardagen. Synfältsundersökningen är fortfarande bästa metoden för att följa glaukompatienter. Det finns en synfältsmetod som testar båda ögonen samtidigt och den kallas för Esterman synfältstest (Esterman-perimetri). Esterman synfältstest är ”för grovt” för att kunna användas för att utvärdera glaukomhastighet.

Nattarbete och glaukom
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Har precis fått diagnosen Glaukom på vänster öga. Behandlas mot högt tryck i båda ögonen. Har jobbat natt i cirka 10 år, idag endast 65 %. Jag undrar om det har påverkat uppkomsten av Glaukom? Har sökt men hittar ingen forskning på det.

Svar:

Nej, så vitt jag vet finns det inte någon forskning om ämnet. Rent teoretiskt skulle inte finnas något samband.

Hur länge håller sig effekten av dropparna?
Publicerat 2020-03-09
Fråga:

Är ordinerad Duotrav och Simbrinza att tas morgon och kväll. Har glömt medicinen hemma. Kommer uppehåll på två dagar att försämra synen?

Svar:

Effekten av dropparna håller sig några dagar. När man gör studier vill man ha minst 3-4 veckors uppehåll för att vara säker på att dropparna inte har någon effekt. Synen kommer inte att påverkas, dropparna påverkar ögontrycket.

Träning och ögontrycket
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Hej, jag har haft förhöjt ögontryck strax över gränsen för det som är normalt och har fått remiss till ögonläkare. Jag är 31 år gammal och styrketränar. Bör jag undvika att lyfta tungt om jag har förhöjt ögontryck?

Svar:

Nej, du behöver inte undvika träning. Du kan träna utan problem.

Gråstarroperation och glaukom
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har haft glaukom i drygt två år och tar tre sorters ögondroppar som håller trycket normalt vid cirka 15. Var i det närmaste 30 innan behandling. Under de senaste månaderna har min syn försämrats något på långt håll. Har bland annat ett tydligt dubbelseende som väl är ett symptom på att jag även har grå starr.

Är det något som man har rätt att få hjälp med trots just 80 fyllda? Finns det risker med gråstarroperation?

Svar:

Om patienten har glaukom kan man operera grå starr men man ska först prata med patienten och bedöma varje fall. Alla operationer innebär olika risker. Att du är 80 år är ingenting som hindrar för att du ska kunna opereras för grå starr.

Anmälan till forskningsprojekt?
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Hej, finns det någon hemsida eller lista där man kan anteckna sig för att delta i forskningsprojekt om glaukom?

Svar:

Nej, tyvärr det finns inte någon sådan hemsida. Du kan alltid fråga din hemklinik om de bedriver något projekt du kan vara med i.

Röd i ögonen
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har sedan flera år behandlats för glaukom. Idag tar jag tre olika droppar. Jag är 61 år gammal. Jag går på kontinuerliga kontroller. Jag har dock inte fått något svar från läkare på varför jag är så röd i ögonen och ögonlocken. Ibland rinner ögonen. Det är ibland så irriterande att jag inte kan läsa och titta på tv. Vad beror det här på? Har det röda någon koppling till glaukomet?

Svar:

Svårt att uttala sig i enskilda fall, men jag tror att du har fått röda ögon som en biverkning av dina ögondroppar. Kontakta din ögonklinik för rådgivning.

Elbehandling som det forskats om i Tyskland
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Min fråga gäller den typ av elbehandling av skadad synnerv som praktiseras i Magdeburg och Berlin. Kan man ha fördel av denna behandling vid glaukom?

Svar:

Jag har läst artikeln som publicerades. Det låter lovande. Man använder så kallad hjärnans plasticitet, det vill säga man stimulerar med ström delar av hjärnan som återupptar sin funktion. Fältet är inte så nytt, man har använt liknande metoder inom neurovetenskap tidigare.

Angående själva artikeln saknas fortfarande en del viktig information. Till exempel man har inkluderat för få patienter, hälften av patienterna hade en annan orsak till synnervspåverkan än grön starr, patienterna var relativt unga (kring 60-årsåldern), uppföljningen var extremt kort (2 månader), synfältsmetoden var inte den som brukar användas med mera.

Sammanfattningsvis kan metoden vara bra men det saknas evidens för klinisk användning.

Förvara ögondroppar vid värme
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

En del ögondroppar får inte förvaras i temperaturer över 25 grader. Hur löser man det när man är på resa och vistas ute en varm och solig sommardag?

Svar:

De får inte vara över 25 grader och får förvaras inne i kylskåpet om det behövs. De flesta dropparna används 1 eller 2 gånger dagligen, man får droppa innan och/eller efter att man har varit ute i sol och värme.

Det finns även kylfodral för mediciner som hjälper till att hålla dropparna kylda, sök på nätet.

Synfältsdefekter vid glaukom
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Man kan inte vara medveten om sina synfältsdefekter i samband med grön starr, men den kan bekräftas med synfältsundersökning. Beror det på att skotom på grund av grön starr är negativa?

Svar:

Lokaliserade synfältsdefekter vid glaukom kallas ”skotom”. Det vill säga en skotom är alltid ”negativ”, man ser inte helt enkelt. Har man en skotom bara på ett öga brukar man inte märka så mycket eftersom ögonen kompenserar varandra.

”Försvinner” glaukom efter gråstarroperation?
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har blivit opererad för grå starr för några år sedan. Ska jag kolla mitt eventuella glaukom, min familj har det, eller behövs inte det när man opererat grå starr?

Svar:

Glaukomet är kvar trots att man har opererat grå starr. Ibland kan man sänka ögontrycket några millimeter efter en gråstarroperation.

Kan man använda medel mot sjösjuka om man har glaukom?
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har pigmentglaukom sedan 30-årsåldern och är nu 59. Jag har förlorat nästan all syn på ett öga och har stora skador på det andra.

När jag läser i FASS om medel mot sjösjuka står det ofta de är olämpliga för den som har glaukom. Ibland står det specifikt trångvinkelglaukom, vilket jag ju inte har. Vad kan jag ta för sjösjukemedel utan risk?

Svar:

Precis som du skriver är de medel inte bra om man har trångvinkelglaukom, annars går det bra att använda dem.

Regelbundna kontroller hos privata vårdgivare?
Publicerat 2020-01-07
Fråga:

Jag har en förälder med glaukom och tillhör alltså den grupp som regelbundet bör kontrollera ögonen. Jag har uppnått den ålder då kontroller rekommenderas. Tyvärr erbjuder inte mitt landsting kontroller utan de hänvisar till privata kliniker. Jag har efterfrågat tips på kliniker som kan göra den här typen av kontroller men inte heller där får jag hjälp. Så nu försöker jag med glaukomförbundets doktor och hoppas på hjälp! Vilka undersökningar är det kliniken ska kunna göra? Är det någon speciell utrustning eller instrument de bör ha? Är det en läkare som ska göra undersökningen? Kort sagt, vad ska jag fråga efter vid kontakt med en ögonklinik?

Svar:

Det räcker med att du ringer kliniken och berättar om ditt problem. De flesta privata vårdgivare har utrustning för att undersöka om man har drabbats av glaukom eller ej. De måste kunna kolla ögontrycket, titta på synnerven och utföra synfältsmätning.

Högt ögontryck och flygning
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Har högt ögontryck i vänster öga på grund av glaukom. Är det farligt för mig att flyga då?

Svar:

Det finns mycket liten evidens om flygande kan påverka ögontrycket eller ej. Jag var själv inblandad för många år sedan i en studie där vi kollade ögontrycket före, under och efter flygning. Ögontrycket var oförändrat men alla som medverkade var friska.

Hur många svarar på glaukombehandlingen?
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Ungefär hur många glaukompatienter är det som inte svarar på tillgänglig behandling? D v s man har lyckats sänka trycket men synfältsinskränkningarna fortskrider ändå. Vad gör man med dessa patienter sedan?

Svar:

Tyvärr har vi inte i Sverige något ”glaukomregister”, vi vet alltså inte hur många procent det är. Sjukdomen går inte att stoppa, man kan bara bromsa glaukomet genom att man sänker trycket. Det finns i dagens läge ingen annan godkänd behandling i Sverige än den trycksänkande behandlingen. Det pågår mycket forskning för att hitta andra behandlingsmöjligheter.

Akut och kroniskt glaukom
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

Sedan 2013 har jag diagnosen öppen kammarvinkelglaukom. För någon vecka sedan drabbades jag av akut trångvinkelglaukom med en stegring av trycket till 62 mmHg, svår smärta och kräkningar. Är dessa två diagnoser kopplade till varandra eller kan man få det akuta tillståndet utan den kroniska?

Svar:

Det som hände med dig var ovanligt. De flesta patienter som får akut trångvinkelglaukom får det på ögon som har varit friska. Detsamma gäller efter att man har fått akut trångvinkelglaukom, många patienter behöver inte ha trycksänkande ögondroppar.

Gråstarroperation och glaukom
Publicerat 2019-09-17
Fråga:

I tidningen Ögontrycket besvarades frågan om det går att operera grå starr när man har glaukom men att man måste ”vara försiktig vid operationen”. Vad finns det för risker? Har det betydelse hur långt gånget glaukomet är?

Svar:

Absolut! När vi är inne i ögat och opererar gråstarren ökar trycket i ögat bara tillfälligt. Vanligtvis klarar synnerven en sådan tryckökning men om man har ett glaukom med stora synfältsdefekter och mycket lite kvar av synnervsfunktion, kan den lilla tryckökningen göra att de sista nervtrådarna i synnerven dör. Jag har under alla mina år tyvärr träffat några patienter som såg mycket sämre efter gråstarroperationen än innan, trots att rent tekniskt hade operationen gått bra.