Regeringen ger Transportstyrelsen uppdrag att utreda praktiskt körprov

Publicerat 2023-10-30

Efter flera års opinionsbildning blev det en stor framgång när regeringen den 12 oktober beslöt att ge Transportstyrelsen i uppdrag att lägga förslag till praktiskt körprov som en del av beslutsunderlag när syndefekterna hotar körkortet. 

Hittills har enbart synfältsundersökningen (periferi-resultatet) varit avgörande. Glaukomförbundet har hävdat att det ska vara den faktiska funktionen som ska vara beslutsgrundande och inte en medicinteknisk utredning.

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ett körprov i verklig trafik för behörighet B, genomfört av Trafikverket, ska kunna användas som en del av bedömningen av undantag från de medicinska kraven för den som har synfältsbortfall. Transportstyrelsen ska även utreda och föreslå en lämplig omfattning av en sådan verksamhet och hur ett sådant prov ska utformas.

Dessutom har Transportstyrelsen presenterat förslag till nya synföreskrifter som sannolikt innebär lättnader i grundbedömningen. Remisstiden går ut 22 december.

Du som är berörd ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 22 december 2023
Ange diarienummer TSF 2020-99 i svaret. Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se

Läs mer här:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remiss-av-forslag-av-andring-i-transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-tsfs-2010125-om-medicinska-krav-for-innehav-av-korkort-m.m/

Inom kort, under december månad, kommer även nya körkortsriktlinjer från EU, som också påverkar denna fråga.