Riktlinje för handläggning av glaukom nu på SKRs hemsida

Publicerat 2022-02-16

Förslaget till Riktlinje för handläggning av glaukom är nu publicerat på SKRs, Sveriges Kommuner och Regioner, hemsida om Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Rapporten är en remissupplaga och finns att ladda ner här: https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.535996f717ee3b80ec92204d/1644854036120/Riktlinje-glaukom-remiss.pdf. Remisstiden räcker till den 16 maj. Vem som helst kan skicka in synpunkter både kring innehållet i rapporten eller frågor som inte finns i rapporttexten. Rapporten är en utmärkt genomgång av kunskapsläget kring diagnosen glaukom och olika behandlingsprinciper.

Utöver rapporten finns ett PM som heter Konsekvensbeskrivning av riktlinje för handläggning av glaukom   från expertgruppen Nationellt programområde för ögonsjukdomar. 
Även detta PM ingår i remissunderlaget https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.535996f717ee3b80ec92204f/1644854048290/Konsekvensbeskrivning-riktlinje-glaukom-remiss.pdf.
Avslutningsvis finns ett stöddokument som hjälp för att skriva synpunkter https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.535996f717ee3b80ec922051/1644854057669/Stoddokument-insamlande-synpunkter-glaukom.docx.