Riksdagen uppmanar regeringen att återinföra simulatortest vid synfältsdefekter

Publicerat 2020-06-11

Glaukomförbundets opinionsbildning kring simulatortestet ger resultat! Tillsammans med övriga i CTD-projektet* uppvaktades Riksdagens Trafikutskott i slutet av april 2020, bland annat med krav på översyn av körkortslagen och återinförande av simulatortest för att ge personer som riskerar indraget körkort av medicinska skäl en möjlighet att pröva sin körskicklighet.

Trafikutskottets betänkande till regeringen debatterades i Riksdagen den 10 juni och följande beslutades:

Beslut

Simulatortest vid synfältsdefekter bör återinföras (TU14)

Riksdagen uppmanar genom ett tillkännagivande regeringen att återinföra möjligheten att använda ett simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall och att utreda ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter.

Synfältsdefekter är synproblem där vissa delar av synfältet på ett eller båda ögonen försvinner, vilket kan påverka körförmågan negativt och därför leda till att körkortet återkallas. I dagsläget finns det i Sverige inte möjlighet för personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekt att få sin körförmåga bedömd.

Beslutet om tillkännagivande kom när riksdagen behandlade cirka 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet och tidsomställning från den allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att möjligheten att nyttja ett simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekter bör återinföras och att ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter bör utredas. Bifall till motion om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Trafikutskottets bet 2019/20:TU14

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU14

*Chans till dispens, CTD-projektets hemsida