Kan synbortfallet jämföras med pixlar som slocknar?

Publicerat 2023-12-12