Optikerprojektet i Östergötland får en fortsättning

Publicerat 2021-03-24

Optikerprojektet i Region Östergötland startade 2019 där legitimerade optiker genomgår en certifieringsutbildning och har krav på sig att ha adekvat apparatur. Syftet är att minska belastningen på sjukvården genom att minska antalet remisser till ögonläkare för de som inte har glaukom så att ögonklinikerna får mer tid för de som verkligen är drabbade.

Projektet får nu en fortsättning under åren 2021-2024. Projektledare Helen Setterud, Region Östergötland  i samverkan med Linköpings universitet, Karolinska institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus har beviljats 3 800 000 kr från Familjen Kamprads stiftelse. Projektet heter Förebyggande av blindhet hos äldre – nytt arbetssätt för ökad tillgänglighet till vård, 2021-2024. Se https://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/beviljade-anslag-2021/

Glaukomförbundet har gett stöd till ansökan som handlar mycket om hur förebyggande kartläggningar bland annat med stöd av optiker kan förbättras. I Ögontrycket nr 5-2018 finns en artikel om bakgrunden till projektet och en intervju med ögonläkare Johan Semby som var med och initierade projektet.