Ögontrycket

Glaukomförbundets tidning Ögontrycket kommer ut fyra gånger per år.
Den ger dig som medlem saklig information om glaukom.
Ögontrycket sänds till alla fullt betalande medlemmar i de regionala glaukomföreningarna.
Tidningen distribueras också till ögonkliniker, ögonmottagningar, sjukhusbibliotek, vårdcentraler, optiker med flera i hela landet.
Få tidningen i brevlådan genom att bli medlem i en glaukomförening Bli medlem

Digital publicering: Publicering av den digitala tidningen på hemsidan läggs upp med ett nummers fördröjning.

Ögontrycket som taltidning: Ögontrycket finns som taltidning och kan fås i DAISY-format på en skiva. Den ingår i medlemsavgiften för fullt betalande medlemmar. Kontakta din glaukomförening om du vill ha Ögontrycket på DAISY-skiva.

Nyhet!

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfiler, se nedan!

NYHET! Ögontrycket nr 1-2023 ute som taltidning

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3) och uppläsare är Erik Björnfot, Iris Media.

Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 1-23 publiceras i maj 2023 när ÖT nr 2 utkommit.

Ögontrycket nr 1-2023 Innehåll

1_Ledare: Hur når vi alla som inte är medlemmar?

2_Medlemsporträttet: Anders Nyström

3_De nya nationella riktlinjerna för glaukom

4_Krönikan: Glädje är en livshållning

5_Läkarporträttet: Anders Bergström

6_Fråga doktorn

7_Donation till glaukomforskningen: Aina ville göra skillnad för glaukomiker

8_Glaukomförbundet samarbetar med Ögonfonden

9_Världsglaukomveckan: Hur kan en säker och effektiv glaukomsjukvård utvecklas? Föreningsaktiviteter landet runt

10_Notiser

11_Annonser

12_Kontaktuppgifter till din glaukomförening

13_Redaktionsuppgifter Ögontrycket

14_Information om taltidningen

Läs hela nyheten

Publicerad september 28, 2022