Ögontrycket

Glaukomförbundets tidning Ögontrycket kommer ut fyra gånger per år.
Den ger dig som medlem saklig information om glaukom.
Ögontrycket sänds till alla fullt betalande medlemmar i de regionala glaukomföreningarna.
Tidningen distribueras också till ögonkliniker, ögonmottagningar, sjukhusbibliotek, vårdcentraler, optiker med flera i hela landet.
Få tidningen i brevlådan genom att bli medlem i en glaukomförening Bli medlem

Digital publicering: Publicering av den digitala tidningen på hemsidan läggs upp med ett nummers fördröjning.

Ögontrycket som taltidning: Ögontrycket finns som taltidning och kan fås i DAISY-format på en skiva. Den ingår i medlemsavgiften för fullt betalande medlemmar. Kontakta din glaukomförening om du vill ha Ögontrycket på DAISY-skiva.

Nyhet!

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfiler!

Ögontrycket nr 2-2023 – taltidning med ljudfiler

Från och med nr 1-2023 kan du lyssna på Ögontrycket via ljudfilerna nedan. Varje artikel ligger i en separat ljudfil (mp3).

Publiceringen av den digitala tidningen läggs upp med ett nummers fördröjning. Det innebär att Ögontrycket nr 2-23 publiceras i september 2023 när ÖT nr 3 utkommit.

Uppläsare av nr 2 -2023 är Cecilia Skarby, Iris Media.

Ögontrycket nr 2-2023 Innehåll

1_Ledare: Synskadade behöver rehabilitering, hjälpmedel och assistans

2_Medlemsporträttet: Egzona Shala

3_De nya nationella riktlinjerna för glaukom

4_Panelsamtal: ”Det behövs ett kvalitetsregister och register över optometrister”

5_Forskarporträttet: James Tribble

6_Fråga doktorn

7_SGFs årsstämma

8_SGFs Verksamhetsberättelse 2022

9_Notiser

10_Midsommarrecept

11_Annonser

12_Kontaktuppgifter till din glaukomförening

13_Redaktionsuppgifter Ögontrycket

14_Information om taltidningen

Läs hela nyheten

Publicerad september 28, 2022