Ögontrycket nr 3 – 2019

Publicerat 2019-06-10

Läs bland annat artiklarna:

Lena Lervik: Skapandet började som en tröst
Madeleine Zetterberg: Glaukom idag och imorgon
Rapport från Glaukomförbundets årsstämma och intervju med Sven-Olov Edvinsson, ny förbundsordförande.
Ögonfonden: En tredjedel av anslagen går till forskning kring glaukom