Ny ordförande i Glaukomförbundet

Publicerat 2019-04-12

Sven-Olov Edvinsson, Umeå, valdes till ny förbundsordförande på Glaukomförbundets årstämma den 10 april i Stockholm. Sven-Olov är överläkare vid Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus med ansvar för neurorehabilitering. Han har varit engagerad inom svensk folkbildning, bland annat som förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan. Sven-Olov är också aktiv som kommunpolitiker i Umeå. Han efterträder Lars Steen som varit förbundsordförande i 13 år.