Ny optikerföreskrift behövs

Publicerat 2021-03-24

Optikerförbundet, Svenska Glaukomförbundet och Svensk Optikerförening har skickat en skrivelse till Socialminister Lena Hallengren om att skynda på Socialstyrelsens arbete med Optikerföreskriften från 1995 (SOSFS 1995:5). Skrivelsen har även gått till Riksdagens socialutskott och SKR för kännedom.

Vi som undertecknat denna skrivelse önskar på detta sätt uppmärksamma Socialministern på en möjlighet för Regeringen att snabbt visa initiativkraft för att komma tillrätta med delar av vårdköerna. Myndigheten initierade redan 2018 en process där berörd föreskrift skulle uppdateras, men arbetet har sedan dess fastnat på tjänstemannanivå. För att frågan ska kunna komma vidare behövs nu ett nytt initiativ från departementet. 

Sveriges ögonsjukvård är mycket hårt belastad med långa kötider där få eller inga regioner klarar att möta tremånaderskravet. Tillgängligheten variera kraftigt mellan olika regioner, vilket framkommer både av tillgängliga offentliga statistik och de uppföljningar som bl.a. Svenska Glaukomförbundet genomfört bland sina medlemmar i hela Sverige. Den ojämna tillgängligheten påverkar dels alla med känd ögonsjukdom, dels möjligheterna till tidig upptäckt, vilket är särskilt viktig vid diagnosen glaukom. 

Läs hela skrivelsen HÄR!