Glaukomföreningen Västerbotten

Publicerat 2020-12-29
Kontakt i Västerbotten

Birgitta Sandberg, ordförande, tel 070-586 63 61,

vasterbotten@glaukomforbundet.se

Postadress: c/o Birgitta Sandberg,
Skolgatan 32, 903 25 Umeå


Aktuell information hösten 2020

Vi har haft höstens första styrelsemöte och utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer som vi följer så vet vi inte när vi kan träffas igen i föreningen.

Informerades om Glaukomförbundets årsmöte i augusti som var digitalt och där samtliga föreningar deltog.
Pluggannonser för Glaukomföreningen kommer att införas i Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad.
Vår digitala medlemslista ska kompletteras med fler e-postadresser för att minska kostnaden för utskick till medlemmar, brev kommer givetvis att skickas till de som inte har e-post.
Årets seniormässa som föreningen skulle ha varit med på är inställd och planeras till maj nästa år.
Ett brev kommer att skickas ut till föreningens medlemmar i början av oktober.

Vi får hoppas att pandemin snart är över så att vi kan komma igång med föreningsaktiviteter!

Styrelsen för Glaukomföreningen Västerbotten
Birgitta Sandberg, ordförande


Årsmöte med fokus på Världsglaukomveckan

Årsmötet anordnades i Funktionsrätts lokaler i Umeå den 14 mars 2020. Ordförande Birgitta Sandberg hälsade ett 25-tal intresserade medlemmar välkomna.

Eftersom årsmötet hölls under Världsglaukomveckan hade styrelsen bjudit in Christina Lindén, professor vid ögonkliniken NUS som föreläste om glaukom (grön starr). Christina berättade att det finns ungefär 7,5 miljarder människor i världen och att cirka 75 miljoner av dessa har glaukom. Medlemmarna fick en genomgång av ögats anatomi och varför det finns tryck i ögat och vad trycknivån beror på. Risken att få glaukom kan bero på ålder, härkomst, ärftlighet eller exfoliationer. Hon informerade om akut glaukom och stängd/trång kammarvinkel. Christina betonade att det är jätteviktigt att hålla blicken stilla vid synfältsundersökning. Efter den uppskattade föreläsningen svarade hon på frågor och tackades med present och blommor.

I pausen serverades kaffe och smörgås. Därefter öppnade Birgitta Sandberg årsmötesförhandlingarna. Till mötesordförande valdes Sven-Olov Edvinsson som är ordförande i svenska Glaukomförbundet. Till sekreterare valdes Maria Holmgren.

Styrelsen fick följande utseende: Birgitta Sandberg, ordförande, Karl-Erik Eklöf, kassör, Maria Holmgren, sekreterare, Folke Johansson och Irene Bergström, ledamöter, Hannes Holmström, suppleant, Sture Burström, revisor och Sune Jansson, revisorssuppleant.

Mötet avslutades med tack till ordförande och sekreterare.

På bilden ses nya styrelsen för 2020. Stående fr vänster: Folke Johansson, Karl-Erik Eklöf, Hannes Holmström. Sittande från vänster: Maria Holmgren, Birgitta Sandberg och Irene Bergström.