Glaukomföreningen Värmland

Publicerat 2021-09-27
Kontakt i Värmland
Styrelse

Yngve Berg, Karlstad, ordförande, 070-529 54 79
Postadress: c/o Yngve Berg, Mamsell Dillners väg 15, 653 46 Karlstad
Ingrid Sällström, Karlstad, sekreterare, 070-518 90 04
Göran Boström, Karlstad, kassör, tel 070-863 32 30
Anna Nyquist, Kristinehamn, 073-348 40 42
Per-Åke Leander, Hammarö, 076-396 54 10
Margareta Aspman, Karlstad, suppleant, 070-447 15 62

E-post: varmland@glaukomforbundet.se