Glaukomföreningen Norrbotten

Publicerat 2023-03-01
Kontakt i Norrbotten

Lars Karbin, tel 070-673 95 00
e-post norrbotten@glaukomforbundet.se
Postadress: c/o Lars Karbin,
Södra Kungsgatan 16, 972 35 Luleå


Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret. Där finns även mer information.


Välkommen på Glaukomcafé!

Tisdagen den 7 mars kl 14.00

Studieförbundet Vuxenskolan, Piteå

Furunäset, ingång mittemot restaurangen.

Ögonläkare Anna-Karin Stridsman medverkar.


Årsmöte i Luleå

Fredagen den 17 mars kl 14.00

Studieförbundet Vuxenskolan, Småbåtshamn 1 intill Willys
Vi bjuder på fika, välkommen!

Årsmöte 2020

Ett mycket försenat årsmöte genomfördes den 30 september 2020. Coronasäkrade förhandlingar hölls i f d Kyrkans Hus i Luleå där cirka 20 medlemmar hade hörsammat inbjudan.

Årsmötet inleddes med en aktuell information om situationen för Ögonsjukvården i Norrbotten. Verksamhetsansvarig Gunilla Norlander beskrev en mycket allvarlig situation i länet. Klinikerna arbetar idag med en underbemannad läkarkår på 65 % som delvis stöttas av inhyrda läkare för närvarande. Medlemmarna gavs tillfälle efter föredraget att ställa frågor till Gunilla Norlander. Bland annat framfördes frågan varför privata ögonläkare inte hade möjlighet att remittera patienter för operation så länge som underbemanningen består. Svaret var att frågan måste ställas till den politiska styrelsen i länet.

Därefter hölls årsmötesförhandlingar i enlighet med stadgarna och dagordning. Årsmötet biföll kravet från de närvarande medlemmarna på att föreningen tillskriver Regionstyrelsen om det kritiska läget inom ögonsjukvården i länet.

Den sittande styrelsen omvaldes i sin helhet:
Ordförande: Lars Karbin
Sekreterare: Ulf Lundgren
Kassör: Solbritt Lidström
Ledamöter: Ann-Lis Forsberg, Piteå, Inge Fredriksson, Råneå, Kristina Öhgren, Anna-Lisa Karlsson
Revisor: Chatarina Holmqvist

Not: Med anledning av den allvarliga situationen för ögonsjukvården har föreningens styrelse efter årsmötet sänt en skrivelse till Regionstyrelsen med konkreta förslag till åtgärder för att återställa verksamheten på ögonkliniken i Sunderbyn till acceptabel nivå.