Glaukomföreningen Syd

Publicerat 2023-02-20
Kontakt i Syd

Ordförande Nils Widenfors
Telefon: 070-612 01 76 (telefonsvarare)
E-post: syd@glaukomforbundet.se

Föreningens adress: Glaukomföreningen Syd
Postadress: c/o Karin Christensson,
Ingelstadsgatan 41, 291 38 Kristianstad


Presentation av vår förening

Glaukomföreningen Syd omfattar Skåne, Blekinge och Halland.

Föreningen bildades år 2000 och har sitt säte i Malmö. Idag är vi cirka 600 medlemmar, men vi behöver bli fler.

Vårt syfte är
•  att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet
•  att anordna öppna informationsmöten minst två gånger per år på olika platser i distriktet. Ögonläkare och andra kunniga personer föreläser om glaukom eller angränsande ämnen
•  att ge våra medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om glaukom vid lokala träffar i mindre grupper
•  att i kontakt med sjukvården och politiken verka för en god glaukomsjukvård
•  att bidra till glaukomforskning genom Glaukomförbundets årliga bidrag till Ögonfonden

Som medlem får du fyra nummer per år av tidningen Ögontrycket i din brevlåda, den finns även som taltidning.

Har du frågor?

Välkommen att ringa vår föreningstelefon 070-612 01 76 (telefonsvarare) eller mejla till syd@glaukomforbundet.se så kommer en medlem med egen erfarenhet av glaukom att kontakta dig.

Vill du bli medlem?

Årsavgiften är 200 kr, familjemedlem betalar 50 kr. Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret, där finns även mer information. Du kan också anmäla dig via vår föreningstelefon 070-612 01 76 eller e-post syd@glaukomforbundet.se.

En avi för inbetalning av medlemsavgiften skickas med brev till dig efter registrering i vårt medlemssystem.

Tillsammans är vi starka!

Varmt välkommen att bli medlem!


HUR utveckla en säker och effektiv glaukomvård i Skåne?

Välkommen till panelsamtal!

Tisdag 7 mars kl 16.15–19.15 (inkl paus)

Jubileumssalen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Ledande specialister inom offentlig och privat glaukomsjukvård och optometri i Skåne samtalar med ordföranden i regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd och representanter för Glaukomförbundet. Möjlighet för auditoriet att ställa frågor till panelen.

Fri entré men obligatorisk anmälan! Senast 1 mars via e-post till syd@glaukomforbundet.se eller telefon Karin Christensson, 070-220 61 03, Alf Gustavsson, 070-545 43 53.

Läs mer i denna PDF: Syd_Panelsamtal 7 mars-23


Studiecirkel – Glaukom under och efter Covid-19

Under tre cirkeltillfällen i perioden oktober-november träffades 7 personer inklusive cirkelledare hos Vuxenskolan i Ängelholm. Från början var tanken att vi endast skulle ses för en enstaka glaukomträff för att i första hand bearbeta missbelåtenheten med hur glaukomvården fungerat under pandemin. Det blev ganska snart tydligt att en träff inte skulle räcka och en studiecirkel startade. Cirkeln startade därför utan förutbestämda ramar.

Det visade sig direkt vid första träffen att detta skulle bli en grupp som snabbt fick kontakt och som gärna ville dela med sig av egna erfarenheter. Presentationsrundan fick därför ta så mycket tid som behövdes, nästan hela första träffen. Men oron man tidigare känt kunde hanteras genom information och de två följande cirkelträffarna ägnades åt föreningens egna uppdaterade bildspel. Vi pratade om och diskuterade allt från ögats olika sjukdomar, undersökningsmetoder, behandlingsmetoder, hereditet, råd i vardagen till hur det är att bli fråntagen sitt körkort.

Under den sista träffen hann vi även gå igenom Syds resultat i den nyligen genomförda medlemsenkäten och deltagarna var överens om att analysen stämde ganska väl med den egna erfarenheten. Det finns mycket vi vill förbättra i glaukomvården.

När det var dags att avsluta cirkeln var vi alla överens om att vi gärna ville ses igen till våren i en fördjupningsträff, där ämnet skulle kunna vara ”hur hanterar vi insikten att eventuellt bli blind en gång i framtiden och hur förbereder vi oss i så fall”.

Sammanfattningsvis en lärorik cirkel med positiva och engagerade medlemmar.

Bodil Svensson, Cirkelledare


Skånes Taltidning intervjuade föreningens vice ordförande

Skånes Taltidning, en av landets största taltidningar, kontaktade Ulla Göransson, vice ordförande i Glaukomföreningen Syd för en intervju. Hon berättade om Glaukomförbundets medlemsenkät och resultatet av den när det gäller tillgängligheten inom ögonsjukvården.

Lyssna till intervjuerna här:

Skånes Taltidning 38-2022 – 22 september

Skånes Taltidning 39-2022 – 22 september


Digital Glaukomträff om Medlemsenkät och Bildspel

Syd spänner över ett stort geografiskt område. Därför är det viktigt för oss att ge medlemmar som av olika skäl inte kan delta fysiskt ett annat tillfälle att ta del av informationen och då via det digitala verktyget Zoom. Inför träffen erbjöd vi även en möjlighet att i förväg testa sin utrustning och känna på olika funktioner i Zoom. Vi märker tydligt att den digitala förmågan har ökat sedan starten med Zoom för 2,5 år sedan.

Den 26 september var vi drygt 27 medlemmar som tog del av samma program som vid de fysiska träffarna 8 och 9 september och via ”Raise Hand”-funktionen fungerade det bra att få ställa sina frågor.

Information om Medlemsenkäten kan fortsättningsvis fås via Glaukomförbundets hemsida under Nyheter. Där finns länk till både Resultatrapporten och Kristina Arhedens presentationsfilm.

Bildspelet om Glaukom har vi tagit fram för att ge våra medlemmar en grundkunskap om sin diagnos. Vikten av egen kunskap framhålls i de kommande nya Riktlinjerna för behandling av Glaukom. Egen kunskap menar vi också ger en trygghet i kontakten med sjukvården, vi vet vad vi ska fråga om och vilka krav vi kan ställa.


Glaukomträffar om Medlemsenkät och Bildspel

I juni 2022 presenterades resultatet av medlemsenkäten för medlemmar i Nordvästra Skåne vid en fysisk glaukomträff och nu var det dags för våra medlemmar i Halland och Sydvästra-Mellersta Skåne. Presentationen inleds med Kristina Arhedens introduktionsfilm för hela riket, varefter Ulla Göransson visar bilder på resultatet för hela eller delar av regionerna i Syd. I tillämpliga delar har även informerats om nyheter i förslag till nya riktlinjer för glaukomvården. Ansvariga inom politiken och sjukvården kommer att kontaktas av representanter för Glaukomföreningen Syd för en diskussion om medlemsenkäten och de föreslagna nya riktlinjerna för glaukom.

Mycket kortfattat kan nämnas att resultatet i enkäten visar på stora regionala skillnader i landet, där våra tre regioner oftast ligger kring mitten på skalan bäst-sämst. Detta innebär för vår del t ex oacceptabla väntetider för kontrollbesök och att ca 30% av våra medlemmar idag har stora/mycket stora begränsningar i sitt vardagsliv. Vi har även förvånats över att endast ca 30% känner till sin vårdplan och att cirka hälften av våra medlemmar har en eller flera nära släktingar med diagnosen glaukom. Under Nyheter på Glaukomförbundets hemsida hittar du Resultatrapport Medlemsenkät 2022 och Kristinas introduktionsfilm.

I Vuxenskolans lokaler i Halmstad den 8 september. På grund av teknikstrul med ljudet kunde introduktionsfilmen tyvärr inte visas, men Ulla kunde via Zoom och PowerPoint-bilder informera om resultatet för helheten och specifikt för Halland. Många väl insatta frågor ställdes under presentationens gång.
Efter en välbehövlig fikapaus visade Bodil vårt uppdaterade bildspel om glaukom. Det beskriver ögats anatomi och hur glaukom upptäcks och kan utvecklas över tid. Vikten av att ha kunskap om sin diagnos betonas, bl a för att kunna ställa viktiga frågor vid läkarbesöket. ”Begär att ibland få en utskrift på dina synfält och fråga efter ditt måltryck” är exempel några goda råd. Den samlade gruppen var kunnig, men både bildspelet och deltagarnas frågor och svar tillförde ökad kunskap. Avslutningsvis var alla överens om att någon form av uppföljningsträffar är önskvärt.

Vid glaukomträffen i SPFs lokaler i Malmö den 9 september deltog 30 personer. Ulf Ericsson som hälsade välkommen kunde glädjande notera många nya medlemmar. Eftermiddagen började med Kristina Arhedens introduktionsfilm om enkätresultatet och Ullas PowerPoint-bilder med fokus på Sydvästra Skåne. Efter kaffepausen inledde Ulla med bildspelet för ökad kunskap om glaukom, varefter Christin Hult visade sina bilder om Ljus och kontraster för en tydligare vardag. ”Ljus ökar kontrasten men du behöver bli medveten om ditt eget ljusbehov som är individuellt.”

Här följer några av hennes råd:
Vi behöver jämnt och bländfritt allmänljus, läs-och arbetsljus över köksbänkar och matbord och prydnadsljus behövs för att skapa stämning. ”Välj lampor som inte bländar och köp på öppet köp. Satsa på kvalitet.” Ta vara på dagsljuset och välj ljusa färger. Undvik mönstrade dukar och blanka ytor som ger störande reflexer. En text blir tydlig om du väljer rena typsnitt utan seriffer t ex Arial, Verdana minst 12 punkter och förtydligar med fetstil inte kursiv. Svart text på vit botten eller tvärtom ger bäst kontrast. Undvik pastellfärger och röda färger som blöder och ger sämre kontrast.

Efter bildspelet blev det livlig diskussion i tre grupper och som avslutning noterades följande önskemål från medlemmarna: Information om olika ögondroppar och biverkningar, Forskningsrapportering och fler medlemsträffar.

Text: Bodil, Christin och Ulla


Glaukomträff i Helsingborg

Vi var ca 20 medlemmar från Nordvästra Skåne som träffades den 1 juni 2022 i Vuxenskolans nya lokaler i centrala Helsingborg. Det märktes att behovet att träffas fysiskt var välkommet efter nästan två års uppehåll.

Bodil visade ett bildspel som visade ögats anatomi, beskrev upptäckt och behandling av glaukom samt innehöll råd kring det som jag som patient kan påverka och bör tänka på. Nyttig kunskap för såväl nya som ”gamla” medlemmar .

Ulla informerade om resultatet av vår Medlemsenkät om Tillgänglighet. En kort övergripande film-sammanfattning av Kristina Arheden visades och det mera detaljerade utfallet för nordvästra Skåne visades med bilder. Informationen kompletterades med detaljer ur det förslag till ”Riktlinjer för handläggning av glaukom” som just nu är ute på remiss och som bland annat kan innebära förändringar i remissförfarandet till glaukomsjukvården. På Glaukomförbundets hemsida kommer hela dokumentationen att finnas tillgänglig.

Vid det sedvanliga erfarenhetsutbytet kunde vi notera att det var många av medlemmarna som kände osäkerhet och oro. Denna känsla tar vi med oss när vi ska planera höstens aktiviteter.

Efter 2,5 timmars fullmatat möte med kunskap, prat & fika var det tacksamt att få ta emot medlemmarnas positiva feedback.

Ulla Göransson och Bodil Svensson


Äntligen Seniormässa i Malmö

Efter två års uppehåll på grund av pandemi var det så dags för Malmömässan att slå upp portarna igen den 26-28 april 2022. Styrelsen var inledningsvis något tveksam, men tack vare vår positiva och PR-erfarna styrelsemedlem Ulf Ericsson så kunde arrangemanget genomföras smidigt och på ett mycket bra sätt. Till sin hjälp hade Ulf fem styrelseledamöter och tre resursmedlemmar för att bemanna upp de tre heldagarna. Mässan blev även ett efterlängtat tillfälle för oss själva att träffas fysiskt.

Både besökare och utställare var mycket positiva till att mässan genomfördes och i de luftiga lokalerna behövde man inte trängas. Vår monter bjöd både på uppdukat bord för att visa kontraster och gängse informationsmaterial, nyckelringar + godis. Under de tre dagarna hade vi många givande och informativa samtal med drygt 250 personer. Liksom vid tidigare samlingar är vi förvånade över det stora antal som berättar att glaukom finns i släkten.


Lyckad årsstämma genomförd som hybridmöte

Måndagen den 14 mars 2022 kunde vi hälsa 34 medlemmar välkomna till SPF:s trevliga och rymliga konferenslokal i Malmö. Medräknat de 16 medlemmar som fanns med via Zoomlänk så innebar det sammantaget 50 deltagare vid årsstämman.

Det var första gången vi arrangerat ett så stort hybridmöte. Efter mycket förberedelser och med gott stöd av SPFs Gunvald Grevstig, och inte minst vår egen IT-resursmedlem Gunnar Bokedal, så kunde årsstämman genomföras. I Malmö via en stor filmduk och på hemmaplan via Zoom-länk. I Halmstad hade några medlemmar valt att samlas och öppna länken i Vuxenskolans lokaler.

I halvtidspausen bjöds medlemmarna i Malmö på fika med hemmagjorda bullar och chokladpraliner. Därefter tog två synpedagoger vid Synenheten Malmö vid och presenterade sin verksamhet via Zoom-länk. Vid den efterföljande frågestunden efterfrågades bland annat bättre samarbete mellan Ögonsjukvården och Synenheten.

Efter årsstämman har styrelsen gjort en uppföljning av tekniken, allt för att fånga upp förbättringar till nästa gång. För att nå ut till våra medlemmar i Halland, Skåne och Blekinge kommer vi fortsätta att arbeta med det digitala formatet, samtidigt som vi med glädje ser fram emot ett ökande antal tillfällen att under året även träffas fysiskt.

Glaukomföreningen Syds styrelse 2022, fr v Sara Lynard, Ulf Ericsson, Karin Christensson, Nils Widenfors, Bodil Svensson, Ulla Göransson, Gunnar Bokedal (IT-resursmedlem) och Gun Jacobsson.


Våra aktiviteter under Världsglaukomveckan 6-12 mars 2022

Den 7 mars hade SPF Seniorerna Ringstorp, Helsingborg, inbjudit oss att informera om glaukom i samband med deras årsstämma. Vi var 55 personer som deltog och vid detta tillfälle premiärvisades vårt uppdaterade PowerPoint-bildspel om glaukom. Styrelseledamöterna Ulla Göransson och Bodil Svensson samt resursmedlemmen Margareta Kvennefors bjöds på kaffe och semla och passade då på att samtala mer enskilt med särskilt berörda SPF-medlemmar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den 9 mars var vi inbjudna till Alla Hjärtans Hus i Halmstad, en öppen mötesplats i kommunal regi där organisationer och föreningar ges möjlighet att anordna aktiviteter i en social miljö. Vår föredragshållare för dagen var ögonläkare/professor emeritus Bertil Lindblom som övergripande informerade om ögats uppbyggnad och de sjukdomar som kan drabba våra ögon i allmänhet och glaukom i synnerhet. En publik bestående av ett 60-tal personer mötte upp, både våra egna medlemmar och intresserad allmänhet i Halmstad-regionen. Bertil Lindblom fick svara på många initierade frågor. Från vår förenings styrelse deltog Bodil Svensson och resursmedlem i Halland Birgitta Ydén.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den 9-10 mars ordnade vi obemannad information genom att ta ordentlig plats på den ordinarie anslagstavlan vid entrén till Helsingborgs Lasarett.


Positivt mottagande hos Boviva i Halmstad

Boviva är ett 55+ boende i Halmstad. Varje månad hålls en föreläsning som är öppen för de boende. Den 6 oktober 2021 stod information om glaukom på agendan. Birgitta Ydén och Eva Andersson representerade Glaukomföreningen Syd och informerade om glaukom ur olika aspekter – även i förhållande till andra vanliga ögonsjukdomar som orsakar synnedsättning. Föredragningen fick ett mycket positivt mottagande och information och informationsmaterial om glaukom och Glaukomförbundet togs emot med intresse.

Informationen om glaukom följdes upp av att kommunens syn- och hörselinstruktörer berättade om sitt arbete och lyfte fram exempel på hjälpmedel vid synnedsättning. Mötet var välbesökt. Cirka 50-55 personer fanns på plats.

Birgitta Ydén och Eva Andersson


Glaukomträff med både fysisk och digital föreläsning

Gemensam glaukomträff hölls den 29 september 2021 för medlemmar i Halland och Nordvästra Skåne. När inbjudan gick ut till Christin Hults föredrag om Ljus och Kontraster för en tydligare vardag, gällde fortfarande restriktioner för Covid -19.

Genom samarbete med Vuxenskolan i Halmstad och Helsingborg erbjöds cirka åtta medlemmar att delta fysiskt samtidigt som digitalt deltagande via Zoom erbjöds alla med e-post och internetuppkopplad dator, surfpatta eller smartphone.

Av totalt 32 deltagare fanns nio medlemmar på Vuxenskolan Halmstad medan övriga deltog digitalt via Zoom. Ett par medlemmar som anmält sig för fysisk träff i Helsingborg kunde växla om till Zoom.

Christins föredrag, som i juni erbjöds medlemmar i Sydvästra Skåne vis Zoom, är mycket informativt, idérikt och tankeväckande kring vardagssituationer i samband med synnedsättning. Så här skriver våra resursmedlemmar Birgitta Ydén och Eva Andersson, som deltog vid det fysiska mötet, benämnt ”Halmstadgruppen”:

Tack vare support från Gunnar Bokedal från Glaukomföreningen och Carolin Andersson från Vuxenskolan fungerade tekniken perfekt. Vi fick ta del av Christins stora kunnande och engagemang. Vi kunde också delta i frågestunden efteråt. Sammantaget gav det oss så mycket att tänka på, reflektera över och diskutera att den avsatta tiden inte räckte till. Så Halmstadgruppen träffas en gång till för fortsatt tankeutbyte.

Det här var första gången vi deltog i en hybridträff. Också det ska vi reflektera över, diskutera och analysera. Vad var bra, kan något göras annorlunda, när ska den här mötesformen användas?


Syds Årsstämma 2021 äntligen avklarad!

I det längsta hade vi förhoppningar att kunna genomföra en fysisk årsstämma kompletterad med ett föredrag och en fika. På senvåren insåg dock styrelsen att läget var för osäkert, varför planeringen inleddes för en digital årsstämma den 1 september i Zoom-format.

Kallelse och dagordning skickades ut redan i juni tillsammans med Verksamhetsberättelsen för 2020. Med den långa ledtiden fanns goda möjligheter att ge stöd till ovana Zoom-användare, både för deltagande med ljud/bild och med enbart telefon. Slutligen samlade årsstämman 28 medlemmar och till vår glädje kunde vi räkna in ett flertal av våra nya medlemmar. Avsaknaden av det sedvanliga föredraget gjorde säkerligen att deltagarantalet blev lägre än vanligt.

Efter redovisning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2020 av årsstämman. Även föreningens Verksamhetsplan och Budget för 2021 presenterades. En tidigare beslutad stadgeändring att ändra antalet ordinarie styrelseledamöter från högst fem till högst sju fick laga kraft genom ett andra godkännande vid årets stämma. Ett första beslut togs också att ändra kallelsetiden till årsstämma från senast två till senast fyra veckor före stämman samt att ledtiden för inlämnande av motion ändras till 20 dagar före stämman.

Ordförande Nils Widenfors liksom styrelseledamot Karin Christensson omvaldes för två år. Ulf Ericsson och Sara Lynard är nyvalda ledamöter för två år och Gun Jacobsson är nyvald suppleant för ett år. Hela styrelsens sammansättning kan läsas på denna sida.

Att sprida kunskap om Glaukom är en av våra huvuduppgifter och därför var det mycket glädjande att vår medlem Alf Jiveke efterlyste informationsmaterial att sprida vid sina möten i olika SPF-föreningar.

Informerades om att avtackning av styrelseledamöter Jan Hjert och Bo Friis redan genomförts. Avslutningsvis tackade ordförande Nils Widenfors alla som deltagit vid årsstämman och kunde konstatera att det digitala formatet hade fungerat väl.

/Ulla Göransson


Till alla medlemmar i Glaukomföreningen Syd

Vi kan blicka tillbaka på ett aktivt föreningsarbete under det gångna halvåret trots att våra fysiska möten, uppskattade glaukomträffar och föreläsningar av förklarliga skäl har fått ställas in. Istället har vi kunnat fokusera på den personliga kontakten med er medlemmar, oftast per telefon. Många av samtalen har handlat om operationer, körkortsfrågor och olika biverkningar av ögondroppar. För styrelsen är dessa samtal mycket givande och upplysande och vi hoppas att vi också kunnat ge er något tillbaka.

Läs medlemsbrevet i denna PDF: Syd_Medlemsbrev sommaren 2021


Digital glaukomträff i sydvästra Skåne

Det är fortfarande stopp för fysiska möten så denna gång har vi den 2 juni 2021 anordnat den första glaukomträffen via Zoom riktad mot medlemmar i sydvästra Skåne. Styrelseledamot Ulf Ericsson var värd för mötet och hade god assistans av nya resursmedlemmen Sara Lynard. Ordförande Nils Widenfors gav aktuell information från föreningen och Glaukomförbundet.

Mötets huvudtema gällde Ljus och Kontraster för en tydligare vardag, där vår medlem Christin Hult beskrev med ord och många bilder betydelsen av bra, såväl hemma som i offentlig inomhus- och utomhusmiljö. Även betydelsen av bra typsnitt och rätt användning av färg i allt skriftligt material lyftes fram. Christin, som för övrigt presenterades i Ögontrycket 4-2018, har mångårig erfarenhet som arbetsterapeut och synpedagog och menar att belysningsfrågorna inte får den uppmärksamhet och tyngd de förtjänar.

Det blev i alla fall tydligt att vi själva kan göra mycket för att förbättra vår vardag. Samtidigt finns det stora förbättringsbehov att påverka när det gäller tillgänglighet, säkerhet och skriftligt material för oss med synbortfall. Konstaterades att här finns ett påverkansarbete att göra.

Vi var 27 medlemmar som deltog i detta Zoom-möte. Även om vi hoppas kunna ses mera fysiskt framöver, så har det digitala formatet kommit för att stanna – kanske i kombination med fysiskt möte.

Foto: Bengt Persson


Synfältet – viktigt för kontroll av glaukom

en digital föreläsning med professor Boel Bengtsson

Under Världsglaukomveckan i mars när det inte var möjligt med en fysisk föreläsning på grund av coronapandemin beslöt vi att istället anordna vårt första egenproducerade webbinarium den 9 mars 2021.

Här är länken till inspelningen av föreläsningen: https://vimeo.com/534293364/4d60a414ce (68 min).
För bästa kvalitet i surfplatta/smartphone bör man ladda ner Vimeo gratisapp och registrera ett kostnadsfritt konto.

Prof. Boel Bengtsson.
Foto: Bill Oxford

Föreläsningen var i stort sett fulltecknad (max 100) med deltagare från hela upptagningsområdet, d v s Halland, Skåne och Blekinge, och i efterhand har alla medlemmar med e-postkonto fått inspelningslänken.

I samband med inbjudan erbjöds medlemmarna att testa att koppla upp sig mot en inspelad konsert för att kontrollera sin utrustning. Även viss telefonrådgivning användes eftersom föreningen såg detta tillfälle som en möjlighet att både sprida kunskap om synfältet och att öka den digitala förmågan bland medlemmar inför framtida webbinarier.

Genom en enkätuppföljning kan vi se att föreläsningen fått stor uppskattning och att man vill se en fortsättning med det digitala formatet. Vi kommer också att ordna fysiska glaukomträffar så snart smittoläget medger detta. Fysiska träffar ihop med digital närvaro kan ge flera medlemmar möjlighet att vara med.

Helsingborg 2021-04-16
Gunnar Bokedal, Bodil Svensson och Ulla Göransson


Nyårsbrevet

som skickats till alla medlemmar i Glaukomföreningen Syd kan du även läsa genom att klicka här: Medlemsbrev Glaukomföreningen Syd 2020-12-31


Digitalt möte med Synenheten Vuxna Helsingborg

Redan våren 2020 var en Glaukomträff inplanerad med synpedagoger från Synenheten Vuxna i Helsingborg med rubriken Synenheten informerar om sin verksamhet och svarar på dina frågor. På grund av Corona-pandemin blev träffen framskjuten till den 22 oktober. När vi förstod att fysiskt möte fortfarande var omöjligt så frågade vi Synenheten om vi kunde prova ett Zoom-möte. De var positiva!

Tack vare vår IT-kunniga medlem Gunnar Bokedal har vi för första gången vågat oss på att inbjuda till ett digitalt glaukommöte. Alla anmälda deltagare har i förväg kontaktats av Gunnar för information och för att säkerställa att det tekniska ska fungera på mötesdagen. En deltagare var med via telefon-länk.

Gunnar Bokedal släpper in deltagarna som kopplat upp sig till Zoom-mötet.

Den 22 oktober kl 13.00 var tre medarbetare från Synenheten Vuxna, liksom ytterligare 10 medlemmar uppkopplade via Zoom-länk. Mötet styrdes från Studieförbundet Vuxenskolan i Helsingborg där ytterligare tre medlemmar deltog fysiskt förutom Bodil, Gunnar och Ulla som arrangerat mötet.

Ulla Göransson, Karl-Erik Åberg, Lars-Göran Magnusson, Ulla-Britt Bramdal och Gunnar Bokedal deltog hos Vuxenskolan.

Zoom-mötet blev en bra dialog mellan Synenhetens representanter och deltagande medlemmar. Här är en kort sammanfattning av den information som lämnades: Synenhetens information i korthet, 2020-10-22

Efter mötet hade Gunnar förberett en mycket enkel digital enkät, som besvarats av 80 % av deltagarna. Frågan ”Hur sannolikt är det att du kommer att delta i ett digitalt möte igen?” besvarades med ”Mycket sannolikt” av 90%. Av svaren kunde vidare utläsas att man i stort är nöjd med dagens möte även om det som första digitala möte finns förbättringspotential.

Vi är mycket medvetna om att ett digitalt möte aldrig fullt ut kan ersätta våra fysiska möten och föredrag, samtidigt som den digitala tekniken i förlängningen medger att vi samtidigt kan nå alla föreningens medlemmar med tillgång till internet. Det ena får inte utesluta det andra.

Text: Ulla Göransson Foto: Bodil Svensson


Lär om glaukom i studiecirkel i Halmstad

Hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Halmstad har vi startat en studiecirkel om glaukom med vår engagerade medlem Birgitta Ydén som cirkelledare. I början av september 2020 träffade vi SV i Halmstad för att diskutera framtida samarbete vilket direkt resulterade i denna studiecirkel. Bilden nedan är från en av träffarna som genomförts – med coronaavstånd mellan deltagarna förstås. Läs Birgitta Ydéns berättelse från de två första träffarna: Studiecirkel Halmstad m B Ydén, 2020-10


Glaukomträff i Helsingborg

Den 9 september 2020 gjordes ett försiktigt försök att starta glaukomträffar igen för Nordvästra Skånes medlemmar efter flera månaders avbrott på grund av Coronapandemin. Träffen samlade till slut fem medlemmar i Vuxenskolans lokaler i Helsingborg efter ett par avhopp i sista stund. Här kunde vi sitta tillsammans och ändå hålla avstånd.

Bodil Svensson och Siv Hallström representerade föreningen och efter en kort introduktion visades för första gången en PowerPoint-presentation med information om föreningen, men framför allt mycket matnyttigt om glaukom både för nytillkomna, men även mer erfarna medlemmar. Den blev basen för ganska livliga samtal om ögonsjukdomar i allmänhet och glaukom i synnerhet.

Träffen avslutades med kaffe/kaka och det så viktiga erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna. Sammantaget fick vi en trevlig stund med många frågor. Alla kom till tals och delade med sig av egna erfarenheter. En vanlig kommentar efter träffen var ”det var synd att inte fler kom, detta behövde vi nu.” Till nästa träff hoppas vi att Corona har gett med sig och fler känner sig trygga med att delta.

Bodil Svensson


Premiär för glaukomträff i Kristianstad

I mitten av augusti skickades en inbjudan till glaukomträff utomhus för Glaukomföreningen Syds medlemmar och anhöriga i fem kommuner i nordöstra Skåne.

Glaukomträffen ägde rum vid Naturum i Kristianstads Vattenrike den 3 september 2020 med soligt väder. Sammanlagt var vi sex personer. Coronapandemin kan ha haft betydelse för att inte fler kunnat delta.

Vi började med att var och en presenterade sig och berättade om hur vi upplever våra liv med glaukom. Sedan gav jag en information om Syds verksamhet.

Alla ville att vi skulle fortsätta med att träffas och nu skall vi hjälpas åt att hitta lämplig lokal för kommande träffar. Deltagarna hade olika förslag både på lokaler och innehåll i träffarna. Vi ser fram emot kommande träffar.

Karin Christensson


Leopold Ericson fortsätter att kämpa för ökad kunskap om glaukom

Leopold och hans hustru Birgitta där de bor i centrala Malmö.

En norrländsk fura fäller man inte så lätt, den står stabil i storm och motgångar, det är det omedelbara och absoluta intrycket man får av Leopold Ericson i Malmö. Leopold lämnar nu vid 85-års ålder styrelsearbetet i Glaukomföreningen i Syd med ålderns och hälsans rätt. De senaste åren har hans stöd och hjälp alltmer präglats av hustrun Birgitta, som varit adjungerad ledamot i styrelsen i fråga.

Leopold är född i den lilla norrländska byn Åbyn utanför Byske i Västerbotten. Han är uppvuxen i en syskonskara där fyra av fem såg dagens ljus med den medfödda typen av glaukom. Tidigt insåg hans föräldrar att Leopold var ännu en i syskonskaran som behövde vård eftersom hans hornhinna buktade sig och hans ögon gick över i en gråton. Det blev besök på ögonmottagningen i Umeå.

– Redan vid sju månaders ålder lades jag under ögonkirurgen Plomans kniv på Serafimerlasarettet i Stockholm; läkarna ville komma åt trycket i ögonen och sänka det. När jag var drygt tre år var det dags igen. Det vänstra ögat visade sig svara mot behandlingarna och blev min räddning för att någorlunda kunna ha synen kvar. Vid sju års ålder kunde jag inte delta i min skolas idrottsprogram. Det var dock ingen som var elak mot mig, den sociala gemenskapen fungerade utmärkt. Det var bara att kämpa på och även försöka klara min skolgång med mitt handikapp. Folkskolan flöt på bra, kanske för att jag redan så här ung var mycket pratsam.

Genom arbetsvården blev folkhögskolan Solvik utanför Skellefteå ett avstamp för högre studier och härifrån bar det sedan iväg från familjens lanthandel till Tekniska Institutet i Malmö 1957, för att så gott det gick sköta sina studier i två år. Efter avslutade studier fick Leopold anställning på Heimers järnhandel, maskinavdelningen, i Malmö. Här blev han kvar till 1969.

– Jag kanske inte helt begrep min begränsning med min glaukom, säger han lakoniskt.

Redan nu, i mycket unga år, gjorde Leopold avtryck som en kämpe som inte gav upp så lätt. Han insåg att hans plats i livet framöver skulle med stor säkerhet formas inom ögonvården som till exempel blindkonsulent. Genom De blindas förenings försorg gick han därför en nio månaders utbildning till denna syssla 1970 i Norrköping.

Redan 1960 träffade Leopold sin blivande livspartner Birgitta. Flytten gick sedan till Karlskrona från Malmö. Familjen slog ner sina bopålar på Möllebacken med utsikt över en stor del av den blekingska skärgården.

Leopold minns 70-talet som ”handikappets guldår” – vilket handikapp man än hade. Kämpen från de norrländska skogarna fick anställning som konsulent för synskadade i Blekinge 1971, först dock som vikarie. Här blev han kvar till 1984.

80-talet ligger nu en bit bort i historien, men än finns många som än i dag kan vittna om Leopolds engagemang och allt djupare kunskaper om ögonvård i olika former, inte minst glaukom; inget var för svårt. Allt gick att lära för Leopold. Redan nu betraktades han mer som en specialist än som en lekman för sitt gebit.

Detta kunde han utveckla vidare när familjen återvände till Malmö. Leopold anställdes då som synkonsulent vid synenheten i Malmö. Här stannade han till pensioneringen 1997.

När sedan Svenska Glaukomförbundet bildades 1999, i samband med en ögonläkarkonferens, kände Leopold att här skulle han ha sin plats och aktivt verka för att glaukompatienter uppmärksammades.

– Vi startade med stora offentliga möten om glaukom med meriterade ögonläkare. Ett på våren och ett på hösten. Det var så vi fick medlemmar.

2001 var det dags för familjen Ericson att kliva in i Glaukomföreningen Skåne. Ulla-Britt Bramdal startade Glaukomföreningen Skåneland. Men Leopold kämpade på här som vice ordförande. Han fick även uppdrag i Svenska Glaukomförbundet med säte i Stockholm. 2009 tog han över ordförandeklubban i Glaukomföreningen Skåneland (numera Syd som omfattar Skåne, Blekinge och Halland).

Leopold och Birgittas engagemang blev uppmärksammat av specialister. Informationsmöten med ögonspecialister som till exempel senior professor Anders Heijl blev legio och mycket uppskattade. Det kom upp till 200 deltagare vid dessa möten och nya medlemmar kunde hela tiden registreras i Glaukomföreningen i Syd. Numera senior professor Anders Heijl blev mentor för Leopold.

– Anders Heijl och jag blev goda vänner, säger Leopold, som också vill betona vilken betydelse tidningen Ögontrycket, som utkommer med fyra nummer om året, har för information och kunskap om glaukom.

– När alla goda krafter samverkar tas stora kliv för både bättre kunskap och bättre vård på glaukomområdet, betonar familjen Ericson.

Han har flera önskningar han nu vill jobba vidare med; utökad information om glaukom och att TV-programmet ”Fråga Doktorn” gör ett specialprogram om glaukom. Optiker måste få specialutbildning om glaukom. Certifierad verksamhet bör omfattas av sjukförsäkringen.

Leopold är i viss mån tveksam till den privata ögonvården.

– Det är uppenbart vad information kan klarlägga och betyda, säger Leopold. För inte så många år sedan pratade man om grön starr och hur farlig denna sjukdom är; numera är glaukom mer förankrat, gudskelov. Jag vill också slå ett slag för Anders Heijls bok ”Riktlinjer för glaukomsjukvården”. Den borde läsas av alla som ägnar sig åt ögonsjukvård.

Nu har familjen Ericson alltså dragit sig tillbaka från aktivt arbete men det känns som om familjen har mycket mer att ge för utveckling av vården för glaukompatienter. För utökat och nära samarbete mellan patienter och specialister på glaukom.

Text: Jan Hjert. Foto: Stefan Johnsson


20-årsjubileum med tårta på årsmötet

Vi var 44 medlemmar som samlades i Malmö den 27 februari 2020, tursamt nog innan det stora Corona-utbrottet i Sverige. Av tidsskäl avklarades de sedvanliga mötesförhandlingarna samtidigt som vi serverades kaffe och jubileumstårta för att uppmärksamma att föreningen nu är 20 år.

Medlemmarna hade fått verksamhetsberättelsen i förväg, medan bokslutet delades ut på plats. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens förslag om stadgeändring godkändes, innebärande att ”ordinarie ledamöter ökas från högst 5 till högst 7”. Ett ikraftträdande förutsätter dock ett likalydande beslut på nästa stämma.

Till nya suppleanter i styrelsen valdes Ulf Ericsson och Bo Friis, båda från Malmö-området. Styrelsens nya sammansättning finns längst ned på hemsidan.

Leopold Ericson avtackades med musikpresentkort m m för sin långvariga gärning inom föreningen. Birgitta Ericson och Christin Hult avtackades med blommor för sina insatser i styrelsen.

Optikerförbundets Glaukomprojekt i Region Skåne 2019, med inriktning på hantering av patienter med ökad risk för glaukom, är nu slutfört. Projektet visar hur en adekvat behandling av dessa patienter av optometrister signifikant avlastar den övriga ögonsjukvården.

Till dagens möte hade styrelsen bjudit in projektledaren Göran Skjöld, optometrist, Msc optometri, FAAO. Göran berättade för oss om detta viktiga projekt och svarade på många frågor från mötesdeltagarna. Nu hoppas vi att diskussioner med Region Skånes Hälso- och Sjukvårdsnämnd ska ge resultat. Från vår enkät om ögonsjukvårdens resurser vet vi att det finns stora brister vad gäller tillgänglighet. Genom att utnyttja optometrister kan dessa utgöra en viktig resurs för den övriga ögonsjukvården, inklusive som remissinstans för icke akuta tillstånd.

Följande länk (PDF) innehåller en kortfattad beskrivning av projektet. En fullständig rapport finns att läsa på Optikerförbundets hemsida under Nyheter. Optikerförbundets Glaukomprojekt i Region Skåne 2019


Årets första Glaukomträff i Helsingborg

Årets första glaukomträff i Nordvästra Skåne samlade ett 20-tal medlemmar den 25 februari 2020, en tredjedel var nya medlemmar som deltog för första gången.

Vid det inledande erfarenhetsutbytet bildade de nya medlemmarna en egen grupp. Det visade sig då att det var vår gröna pluggannons som hade hjälpt dem att hitta oss!

Gamla medlemmar samtalade bland annat kring erfarenheter från olika operationsmetoder och hur man hanterar den svåra situationen när synen sakta försvinner – ett ämne som medlemmarna gärna ville höra mer om vid en framtida glaukomträff.

Ulla-Britt Bramdal fick försenat motta den chokladguldmedalj som utdelades när Glaukomförbundet firade 20-årsjubileum.

Bibliotekarie Alex Bergdahl på Helsingborgs stadsbibliotek berättade om olika vägar att finna litteratur att läsa eller lyssna till. Han rekommenderade varmt LEGIMUS och lovade hjälpa oss med behörighet till detta omfattande bibliotek.

Styrelsens ledamöter kunde lämna det positiva beskedet att en privat glaukommottagning snart kommer att öppna i Helsingborg. Föreningen kommer att gå ut med information till medlemmarna så snart det blir offentligt. Vi hoppas innerligt på en viss förbättring av tillgängligheten för glaukompatienter i Nordvästra Skåne.

Bodil Svensson och Ulla Göransson


Glaukomträff i Halmstad i februari 2020

Tisdag 4 februari 2020 var det dags för den andra Glaukomträffen i konferenslokalen Ankaret på Sjukhuset i Halmstad. Bodil Svensson och Ulla Göransson från Glaukomföreningen Syd kunde välkomna 13 medlemmar, varav åtta deltog för första gången.

Förutom föreningsinformation och sedvanligt erfarenhetsutbyte fick vi träffa och lyssna på glaukomsjuksköterskan Pia Gjälby och ögonläkare Åke Wieslander. Mycket pedagogiskt fick vi värdefulla baskunskaper om glaukom, med utgångspunkt från SBUs broschyr om Glaukom. Det finns inte något ”normalt ögontryck” utan det är det individuella ögontrycket som tillsammans med utvecklingen av synfältet som avgör vilken behandling läkaren beslutar om.

Pia tryckte också på vårt egenansvar, både vad gäller att söka kunskap kring glaukom och inte minst rutiner för att komma på ordinerade undersökningar och att ta våra droppar. 1177 Vårdguiden erbjuder en rad tjänster. Där finns allmän information om Glaukom och andra diagnoser. Med BankID kan man logga in och läsa sin journal. Man kan se sin aktuella läkemedelslista, förnya recept och skicka meddelanden för rådgivning m m. Inom en inte alltför avlägsen framtid hoppas man även kunna ha tidsbokning via 1177.

Pia och Åke avtackades med blommor och choklad av mycket nöjda mötesdeltagare. Vi ser Ögonkliniken i Halmstad som en fortsatt värdefull resurs för Glaukomföreningen Syd. Närmast får vi hjälp i att arrangera informationsbord den 11 mars under Världsglaukomveckan.

Fr v Ulla Göransson, Bodil Svensson, Åke Wieslander och Pia Gjälby.

Eftersom det finns några medlemmar i Halland som är intresserade av att engagera sig i föreningens arbete så siktar vi på att det blir flera Glaukomträffar i Halmstad framöver, för medlemmar och även andra personer med intresse av diagnosen Glaukom. Genom samåkning är förhoppningen att underlätta resandet för personer utanför Halmstad.

Bodil Svensson och Ulla Göransson