Glaukomföreningen Västmanland

Publicerat 2021-02-24
Kontakt i Västmanland

Vice ordförande Laila Nilsson, tel 070-391 58 15
e-post vastmanland@glaukomforbundet.se

Som medlem får du tillgång till vår Facebook-grupp som finns på https://www.facebook.com/groups/235665490636469/


Kallelse till föreningens Årsmöte 2021

Plats: Vid er dator, surfplatta eller mobiltelefon
Datum: Tisdag 30 mars
Tid: 13.00

Anmälan via e-post till: vastmanland@glaukomforbundet.se eller telefon/SMS: 070-459 95 62 senast måndagen 22 mars.

På grund av Coronaviruset så har vi beslutat att även i år hålla årsmötet digitalt via Zoom. De som anmält sig erhåller dagarna före mötet ett mail med en länk att klicka på, samt ett lösenord. Erforderliga årsmöteshandlingar skickas på begäran till anmälda medlemmar som brev eller e-post. De kommer även att finnas för nedladdning här på hemsidan.

Vi vill givetvis träffas fysiskt men väljer denna digitala lösning nu för att följa stadgarna angående när årsmöte ska hållas. Så snart det är riskfritt planerar vi att anordna caféträffar, tipspromenader, informationsmöten, utflykter och andra aktiviteter.

Välkomna till vårt digitala årsmöte!


Medlemsavgift 2021

Det har blivit nytt år och dags att betala medlemsavgiften för 2021. Vi har samma avgift som för 2020.
• Medlemsavgift 200 kr
• Familjemedlem 50 kr
• Bankgiro 5448-0181.

Kom ihåg att ange ert namn, adress, telefon och ev e-post vid inbetalningen.


En annorlunda höst

Några medlemsaktiviteter har tyvärr inte kunnat genomföras i sommar och höst på grund av den rådande COVID-19 situationen. Styrelsen har dock fortsatt sitt arbete och många av mötena har skett i digital form.

Under hösten har tre styrelsemöten genomförts och föreningen har även deltagit i Funktionsrätt Västmanlands årsmöte och Glaukomförbundets ordförandekonferens.

Digitalt styrelsemöte 2020-11-24

Styrelsen fortsätter att planera olika aktiviteter, för att kunna komma igång så snart det bedöms vara riskfritt. Planerna består bland annat av:

• Anordna caféträffar och tipspromenader i länet, där vi kan träffas ute i mindre skala och utbyta erfarenheter med mera.
• Anordna ett Öppet hus på Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås.
• Starta Glaukomskola tillsammans med Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås och Optalmica ögonklinik.
• Anordna några informationsmöten för medlemmar och allmänhet, försöka få med någon ögonläkare/sköterska.
• Studiebesök vid någon verksamhet kopplad till ögonsjukdomar.

Med förhoppning om att vi snart kan börja umgås normalt igen så önskar styrelsen för Glaukomföreningen Västmanland

God Jul och Gott Nytt År!


Funktionsrätt Västmanland

Glaukomföreningen Västmanland är nu medlem i Funktionsrätt Västmanland.

Funktionsrätt Västmanland är en ideell förening och är samarbetsorgan för 38 läns- eller regionövergripande funktionsrättsföreningar som slutit sig samman för att agera med samlad kraft. Funktionsrätt Västmanlands vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen.


Årsmötet blev digitalt med hjälp av SV

Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 24 juni, digitalt via mötesplattformen Zoom. Studieförbundet Vuxenskolan, SV, skötte det tekniska på ett föredömligt sätt. Åtta personer deltog i årsmötet, några på plats i Vuxenskolan lokaler, andra uppkopplade via dator, telefon eller läsplatta.

Vuxenskolans personal hjälpte till med inloggning och inställning av bild och ljud etc. för de olika uppkopplingarna. När alla hade kopplat upp sig så bestämdes det om ett mötesformat där alla deltagares mikrofoner skulle var avstängda och att vinka om någon ville tala. Mötesordföranden väntade då tills den som vill tala aktiverat mikrofonen. Dessutom bestämdes att tystnad utan vinkning betydde samtycke.

Styrelsens ordförande Lars Hassel hälsade alla välkomna och valdes till ordförande för mötet som avklarades snabbt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och förslaget till verksamhetsplan och budget fastslogs enhälligt. Medlemsavgifter för 2021 beslöts vara oförändrade 200 kr för medlem och 50 för familjemedlem. Inga övriga frågor anmäldes.

Efter konstituering fick styrelsen för 2020 följande sammansättning: ordförande Lars Hassel, vice ordförande Laila Nilsson, kassör Mai Thorell, sekreterare Kenneth Löfgren, ledamöter Yvonne Berg Carlsson och Gun-Brit Näf. Till revisorer utsågs Kenneth Tens och Ida Nilsson.


Informerade under Världsglaukomveckan

En av föreningens aktiviteter under Världsglaukomveckan var att tisdagen den 10 mars informera om sjukdomen Glaukom och föreningen i huvudentrén på Västmanlands sjukhus, Västerås. Dagen efter infördes besöksförbud på sjukhuset så det planerade evenemanget Öppet Hus på Ögonkliniken kunde tyvärr aldrig genomföras. Förhoppningsvis kan eventuellt ett Öppet Hus hållas i höst när coronaläget blir bättre!


Rapporter från våra aktiviteter hösten 2019

Seniormässa i Hallstahammar

Den 15 november medverkade föreningen vid Hallstahammars kommuns seniormässa. Mässan, som genomfördes i Folkets park i Hallstahammar, var mycket välbesökt och föreningens bord med information rönte stort intresse. Ett femtiotal personer kom till vårt bord där de fick information om föreningen och fick broschyrer och tidningen Ögontrycket. Många som kom hade diagnostiserats för Glaukom men kände inte till vår förening. Påfallande många var missnöjda med informationen från sjukvården om sjukdomen och kände oro. Vi kunde informera och dela ut informationsmaterial och vi fick många uppskattande ord för vårt engagemang.


Första caféträffen i Köping

Den 20 november genomfördes föreningens första caféträff i Köping på Nya Konditoriet. Totalt nio personer träffades för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information. Det uppstod många bra diskussioner, till exempel om problemen med indraget körkort, bristen på informationen från sjukvården om sjukdomen och den ofta inkonsekventa hanteringen som patienterna upplever på olika vårdinrättningar.

 


60plus Mässa i Västerås

Föreningen deltog den 27-28 november på 60plus Mässan i Bombardier Arena, Västerås. Mässan var välbesökt och föreningens monter med information och godis rönte stort intresse. Hela styrelsen bidrog med olika pass under de två mässdagarna.

Runt 110 personer med diagnostiserat glaukom eller närstående med glaukom fick information om föreningen och fick broschyrer och tidningen Ögontrycket. Majoriteten av dessa visst inte att föreningen fanns! Därtill kunde vi informera och förklara vad glaukom är för sjukdom för ett flertal besökare. Sammanblandning mellan grå och grön starr, glaukom, är vanlig.

I montern bredvid hade vi Specsavers, som på vår uppmaning hade tagit med en apparat för kontroll av ögontrycket. Flera besökare i vår monter som inte hade mätt trycket på ett tag gick på vår uppmaning över till Specsavers monter och kollade trycket.


Första caféträffen i Västerås

Tisdagen 3 september genomfördes föreningens första caféträff på Café Malin i Västerås. Totalt 15 personer träffades för att dela med sig om sina erfarenheter av sjukdomen glaukom och utbyta information.


Första årsmötet genomfört

Fr v: Urban Pettersson, Lars Hassel, Laila Nilsson, Mai Thorell, Birgitta Hedin, Anders Nyström, Kenneth Löfgren och Sune Thorell.

Föreningens första årsmöte hölls tisdagen den 14 maj 2019 på Lovisagården, Västerås. 18 av föreningens totalt 54 medlemmar deltog.

Interimsstyrelsens ordförande Lars Hassel hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen, dess mål och hur starten genomförs.

På mötet deltog även Birgitta Hedin och Anders Nyström från Glaukomförbundets som under 2018 och 2019 har jobbat för att få igång en förening i Västmanland. De har lagt ned mycket tid och arbete för att stötta oss i processen att bilda denna förening. Anders var mötesordförande på årsmötet och kommer att kvarstå som mentor för vår förening. Anders och Birgitta tackades med en blombukett för sina insatser.

Årsmötet avklarades snabbt, då endast delar av dagordningen var aktuell på detta första årsmöte. Interimsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan antogs enhälligt. Inga övriga frågor anmäldes och föreningens stadgar antogs för andra gången. Interimsstyrelsen fick i sin helhet fortsatt förtroende och valdes till föreningens första officiella styrelse. Efter konstituering fick styrelsen för 2019 följande sammansättning: Ordförande Lars Hassel, vice ordförande Laila Nilsson, kassör Urban Pettersson, sekreterare Kenneth Löfgren, ledamöter Mai och Sune Thorell. Till revisorer utsågs Kenneth Tens och Ida Nilsson.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade verksamhetschefen för Ögonkliniken vid Västerås lasarett Mats Rosén om verksamheten och deras åtagande. Deltagarna hade även möjlighet att ställa specifika glaukomfrågor till ögonsjuksköterskan Gladys Diaz Vargas Thell, också hon från Ögonkliniken. Mats och Gladys tackades också med varsin blombukett.

Mötet avslutades med fika och frågestund.

Verksamhetschef Mats Rosén och ögonsjuksköterskan Gladys Diaz Vargas Thell presenterade verksamheten vid ögonkliniken på Västerås Lasarett.