Kan individer med glaukom ha körkort?

Publicerat 2021-05-19

Digitalt föredrag av Jan Andersson vid VTI i Linköping, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Jan Andersson är professor inom Human Factors, människans systeminteraktion.

”Kan individer med glaukom ha körkort?” var rubriken på Jan Anderssons föredrag på Glaukomförbundets årsstämma 22 april 2021. Han var med och utvecklade den simulator som personer som fått sina körkort indragna av Transportstyrelsen på grund av synfältsnedsättning och här kunde testas för att få en ny bedömning av körförmågan. Här berättar Jan om resultatet av de drygt 300 som testades varav 104 personer med glaukom. Efter föredraget följer frågor till Jan från deltagarna i årsstämmans Zoom-möte.

Föredraget finns på Svenska Glaukomförbundets YouTube-kanal och kan ses här:

Publiceras med godkännande av Jan Andersson, VTI. 65 min.