Glaukomförbundet ny medlem i Funktionsrätt Sverige

Publicerat 2021-06-08

Glaukomförbundet har valts in som medlem på riksnivå i Funktionsrätt Sverige. Detta gjordes på deras kongress som hölls den 20 maj tillsammans med en växande skara medlemsförbund och länsorganisationer. Funktionsrätt Sverige består nu av 49 medlemsförbund. Förutom Svenska Glaukomförbundet har också Osteoporosförbundet, RG Aktiv Rehabilitering, Riksförbundet för ME-patienter och RLS-Förbundet blivit medlemmar.

”Det är mycket glädjande att vi blir fler! Att vi är många som står enade ger oss en enorm styrka och legitimitet i vårt intressepolitiska arbete för ett samhälle för alla. Vår samlade kunskap om funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar breddas samtidigt vilket gör oss än mer representativa i möten med myndigheter. Det här bådar gott inför vårt valarbete som drar igång på allvar nu efter sommaren”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Läs mer på https://funktionsratt.se/nyhet-vi-valkomnar-vara-nya-medlemsforbund/

Från deras hemsida: ”Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av en rad rikstäckande funktionsrättsförbund. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.

Idag är 49 av landets funktionsrättsförbund medlemmar i Funktionsrätt Sverige. Det finns också samarbetsorganisationer för funktionsrättsföreningar i län och kommuner. Dessa är fristående från Funktionsrätt Sverige, men samarbetet är tätt.

Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.”

Läs mer på https://funktionsratt.se/om-funktionsratt-sverige/