Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till blindhet – 15 januari börjar vår informations- och medlemskampanj

Publicerat 2024-01-12

Idag lever 300 000 svenskar med glaukom, grön starr, och hälften av dem utan att veta om det. Trots att tidig vård och behandling minskar risken för blindhet och bromsar upp sjukdomsförloppet. Den 15 januari blir starten för Glaukomförbundets medlems- och informationskampanj som pågår under hela år 2024.

När författaren och föreläsaren Patricia Tudor-Sandahl, 83 år, fick diagnosen glaukom som 60-åring hade hon en längre tid planerat att boka en tid hos ögonläkaren för att kontrollera sina ögon. Hon såg lite suddigt, men lugnade sig med att hon nog ”bara behövde nya glasögon”. Beskedet, att hon hade glaukom, kom som en chock och hon kallar också glaukom för ”Den tysta tjuven.”

Sara Lynard, 28 år, som var 3 månader när hon fick glaukom och driver Instagramkontot glaukomsara, säger att det tog tid att acceptera sin synskada men när hon började tala om glaukom, som en del av vardagen, fick hon den hjälp hon behövde.

Alexandra Charles, 76 år,
 ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben, fick glaukom för tio år sedan. Idag har hon bara 14 procents syn på högra ögat och 10 procent på det vänstra. Svårast är att hon inte längre klarar allt själv och blir beroende av andra.

Hans Sandberg, 55 år, fick sin glaukomdiagnos när han var 46 år. Sjukdomen finns i släkten men han trodde att risken för att utveckla glaukom låg längre fram i tiden.

Patricia, Sara, Alexandra och Hans är fyra av Svenska Glaukomförbundets tio ambassadörer som under året uppmärksammar livet och vardagen med glaukom. Deras röster kommer att synliggöra en ögonsjukdom som är relativt osynlig idag och där kunskapen hos allmänheten är bristfällig. 
Glaukomförbundet kommer under året sprida kunskap och information om en sjukdom som idag är en av de vanligaste orsakerna till blindhet.

Tillgängligheten till ögonsjukvård varierar kraftigt över landet, såväl väntetid som antal besök. Vilket innebär att många människor inte får vård som kan bromsa upp sjukdomsförloppet och därmed ökar risken för synskador. 
Den som får vård i tid bromsar upp sjukdomsförloppet med upp till 50 procent.

–Om glaukomföreningarna ökar medlemsantalet 2–3 gånger växer våra möjligheter att påverka och förbättra glaukomvården i Sverige ännu mer. Dessutom ökar resurserna att sprida kunskapen till fler som i sin tur bidrar till att fler får sin diagnos tidigare och därmed en bättre behandling. Vi blir helt enkelt fler som hjälps åt, säger Sven-Olov Edvinsson, ordförande i förbundsstyrelsen.

Under vecka 3 höll Glaukomförbundet presskonferens med respektive lokal Glaukomförening i Göteborg, 16/1, Luleå, 17/1, och i Malmö, 18/1. Den 23 januari var det presskonferens i Stockholm. 

Den som lever bör få se!

Bildtext: Hans Sandberg och Alexandra Charles är två av tio ambassadörer i Glaukomförbundets medlems- och informationskampanj.

Här kan du se en film om glaukom, förbundets och föreningarnas arbete. 
Samt en intervju med Sara Lynard, 28 år, en av våra tio ambassadörer.
Klicka på länken. Filmen är ca 2,30 min lång.
https://www.sebroschyr.se/video/184E36902

Här kan du ta del av en intervju med Egzona Shala, 30 år, en av våra tio ambassadörer.
Klicka på länken. Filmen är 1,45 min lång.
https://www.sebroschyr.se/video/38B637426

Den som lever bör få se. Läs om glaukom, förbundet och de 16 regionala föreningarna.
Klicka på länken.
https://www.sebroschyr.se/glaukomforbundet/WebView/

Skånes taltidning gjorde reportage om kampanjen den 18 januari i samband
med presskonferensen i Malmö 18/1.
Klicka på länken för att ta del av reportaget som är 10:10 min långt.
https://skanestaltidning.s3.eu-north-1.amazonaws.com/0424/09glaukom.mp3

Västmanlands taltidning gjorde reportage om glaukom under Världsglaukomveckan 2024.
https://vastmanlandstaltidning.se/glaukominformation/