Filmföreläsning om laserbehandling (SLT) av ögonläkare Yuri Belitsky

Publicerat 2023-08-30

Glaukomföreläsning om SLT-behandling av ögonläkare Yuri Belitsky

SLT (selektiv lasertrabekuloplastik) är en metod att sänka ögontrycket med hjälp av laser. Metoden kan användas antingen som initial behandling eller som komplettering till läkemedelsbehandling vid behov av ytterligare trycksänkning.

Yuri Belitsky arbetar som ögonläkare på ögonkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal.

Föreläsningen är inspelad av Glaukomföreningen Väst på Vårmötet den 14 maj 2023 på Dalheimers hus i Göteborg. 55 min.