Donationerna går till glaukomforskning via Ögonfonden

Publicerat 2019-09-01

Glaukomförbundet samarbetar med Ögonfonden och de gåvor som inkommer på vårt forskningskonto går via dem för utdelning av stipendier till de som arbetar med glaukomforskning. www.ogonfonden.se

En tredjedel av anslagen går till forskning kring glaukom

År 2019 får 37 forskare dela på 4 miljoner kronor i forskningsanslag ur Ögonfonden. En tredjedel av anslagen går till forskning kring glaukom, eftersom en betydande donation har gjorts från Glaukomförbundet till Ögonfonden.

Sammanlagt beviljades 700 000 kronor till glaukomforskning. Även forskningen kring den ärftliga ögonsjukdomen retinitis pigmentosa, eller RP, fick ett generöst tillskott genom en donation från RP-föreningen. De tre projekt som beviljades inom detta område fick dela på 320 000 kronor.

– Det är tre sakkunniga ögonprofessorer som bedömer ansökningarna och jag administrerar sedan anslagen. De gör en bedömning om hur pass vetenskapligt meriterad man är, hur pass genomförbart projektet är och så väger man in originalitet och nyskapande, säger professor Madeleine Zetterberg, som är vetenskaplig sekreterare i Ögonfondens styrelse sedan 2017.

– De har nu gått ut gåvobrev till alla dem som har fått anslag. Anslag och stipendier kommer i sin tur att delas ut vid Ögats dag i Örebro den 4 oktober 2019.

– Vi är mycket tacksamma för de bidrag som Glaukomförbundet har lämnat. De kommer att bidra till en stor nytta, säger Madeleine Zetterberg.

Här är en kort presentation av de projekt som har fått anslag till glaukomforskning från Ögonfonden i år.

Per Söderberg, Uppsala universitet
Clinical evaluation of progression of glaucoma with a morphometric estimate, PIMD.

Christina Lindén, Umeå universitet
GITS En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att förhindra blindhet hos glaukompatienter.

Soufien Sghari, Umeå universitet
Opsins: Novel potential candidates for treatment of primary open-angle glaucoma.

Pete Williams, Karolinska Institutet
Studier av neuronal metabolism och mitokondrier för neuroprotektion vid glaukom. Se artikel nedan

James Tribble, Karolinska Institutet
Targeting NMNAT2 activity as a treatment for glaucoma.

Malin Wennerström, Lunds universitet
Monitorering av retinala förändringar hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Pete Williams, Karolinska Institutet:

Nya behandlingar för att skydda synnerven vid glaukom
Patienter med glaukom drabbas av en gradvis nedbrytning av synnerven, oftast orsakad av högt ögontryck. När synnerven väl skadats så går den inte att reparera. Det finns metoder att sänka ögontrycket hos glaukompatienter, men det finns ingen klinisk metod för att behandla en skadad synnerv. Hos många patienter bryts synnerven ner trots att trycket sänkts, och med anledning av detta så finns det ett stort behov av att hitta metoder som behandlar synnerven.

En biomarkör är en molekyl som kan användas för att indikera sjukdom. Det finns idag få kliniskt relevanta biomarkörer för glaukom. Denna forskning kommer att använda djurmodeller för att upptäcka nya biomarkörer genom att korrelera förändringar mellan öga, hjärna och blod. Dessa biomarkörer kommer sedan att kontrolleras rutinmässigt i kliniken, genom exempelvis ett blodprov. De kommer då att kunna upptäcka sjukdom innan synen påverkats. Nya biomarkörer kommer även att göra det möjligt att skapa nya behandlingar för att skydda synnerven vid glaukom.

Av Ann Thörnblad, ur Ögontrycket nr 3-2019