Chans till dispens – hemsidan fortsätter

Publicerat 2021-05-19

CTD-projektet i Kalmar avslutades 2020. Syftet var att ge personer som fått sitt körkort indraget en möjlighet att träna upp ett kompenserande körbeteende med hjälp av ögonrörelseträning. Resultatet från projektet har publicerats på en egen hemsida: ctdkalmar.se.

Eftersom körkortsfrågan är fortsatt högaktuell är hemsidan fortfarande i gång. Den har övertagits av Glaukomförbundet som ansvarar för fortsatt uppdatering av innehållet. Även e-postadressen finns kvar: kontakt@smskalmar.se