Äntligen ska de medicinska synkraven för körkort utredas!

Publicerat 2021-09-20

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket analysera testmetoder för att bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält för körkort.

VTI ska utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer med synfältsbortfall. För att kunna användas som underlag behöver ett test i körsimulator eller ett praktiskt körprov kunna visa om en person kan köra på ett trafiksäkert sätt och därmed kan få undantag från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält.

De syntester som används idag är väl beprövade men kan upplevas som trubbiga. Personer som står inför återkallande av körkort eller vars körkort blivit indraget på grund av synfältsbortfall har inga möjligheter att på andra sätt visa att de kan köra på ett säkert sätt trots sin syndefekt. VTI ska nu utreda om det finnas andra trafiksäkra tester som skulle kunna användas i dessa fall.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2022.

__________________________________________________

Enligt Infrastrukturdepartementets pressmeddelande den 16 september 2021.
Kontakt: Fredrik Persson T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-072 81 36 fredrik.persson@regeringskansliet.se

Så här kommenterar Glaukomförbundets ordförande Sven-Olov Edvinsson nyheten:

Efter det att Glaukomförbundet tillsammans med Diabetesförbundet och STROKE-Riksförbundet skrivit till Infrastrukturminister Tomas Eneroth så har nu beslutet kommit om att ge VTI uppdraget att utreda hur förarprov på väg och i simulator kan och ska se ut. Uppdraget ska genomföras fram till och med september 2022 och sedan kommer det att kunna implementeras och träda i kraft från 2023, enligt ministern. Glaukomförbundet har en körkortsgrupp som kommer att följa den här frågan noga och i samarbete med professor Jan Andersson vid VTI (som ska ha ett nära samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket) följa arbetet.

Det hela började med projektet SMS, som betyder Stroke Med Synproblem och fortsatte sedan med CTD, Chans Till Dispens i Kalmar och nu har alltså vi inom intresseorganisationerna uppdraget att få de fakta som gavs att bära frukt. Målet är att hela människans förmåga ska bedömas i förhållande till hur man kan kompensera för ett synfältsbortfall, och att det ovetenskapliga arbetet med dra in körkort enbart utifrån synfältskartor ska upphöra snarast. Nu gäller det att få ett rättvist, obyråkratiskt och trafiksäkert system på plats i nära samarbete med forskare i andra länder med större erfarenhet och kunskap. 

Tack och grattis alla som under många år bearbetat frågan. Tack Krister Inde!

Bild ovan: Fr v Jan Andersson, VTI och Krister Inde, Indenova. Foto från CTDs webbsida.