Vårmöte och extra årsstämma i Göteborg

Publicerat 2019-05-06

Glaukomföreningen Väst

Inbjudan till Vårmöte och kallelse till extra årsstämma

Torsdag 16 maj kl 17.00-19.30

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 i Göteborg

Anna Tidblom från Synlådan föreläser om ögats åldrande och olika synhjälpmedel. Anna är legitimerad arbetsterapeut och synpedagog. Efter föredraget hålls extra årsstämma.

Anmälan e-post vast@glaukomforbundet.se