Indraget körkort? Delta i VTIs enkät!

Publicerat 2020-12-07

Har du fått ditt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall?

Då hoppas vi att du vill delta i en enkätstudie som är en del i ett projekt på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). I den undersöker vi om och hur myndighetsförtroendet har förändrats efter återkallat körkort på grund av synfältsbortfall.

Vi söker personer med återkallat körkort på grund av synfältsbortfall, eller personer som har haft sitt körkort återkallat men fått dispens att köra bil. Idag saknas viktig kunskap inom detta område. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för enskildas erfarenheter och att utveckla handläggningsprocessen. Både kvinnors och mäns erfarenheter är viktiga.

Länk till enkäten och till mer information om studien finns på: www.vti.se/synfaltsbortfall

Ansvarig för studien är Jonna Nyberg doktorand, Örebro universitet samt forskningsassistent, VTI.

Information om aktiviteten

Datum: 07/12/2020 - 31/01/2021